BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

1234

Active member
Tan Thường thế giới ... Hậu Kỳ !

Nghiệp > dời chưa Nổi ! > Rỗi ... Mồm > Ba Hoa ?

Chơn Tâm chưa Thấu đặng gì !

Lại thường ... Khoác lác ! > Hỏi rằng : Tu chi ?Tu chi ? mà ... Đá với Chì ?

Tình Trần chưa : Dứt ! > Thánh Tình ... khó Mong !
(Hiển lộ Thánh Tâm..)

Lôi thôi ! > Tâm Thức ... bãi bừa .

Chỉ toàn ... Luận, Thuyết trên Dòng : Tử - Sanh .


( Nói thì toàn Phật Môn : Chơn Như, Kiến Tánh, Giải Thoát , Bổn Thể , Diệu Tâm ... nhưng cũng chỉ toàn là Ngôn Từ mang Giá Trị tạm Giả Lập mang Giá Trị Ước Lệ của Thế Gian > Nếu ai đó > Luận ... Trật, Sai hoặc giả như Ai đó họ Thử Nguội > Họ bèn ... Nói Méo đi một Tí ! > Bèn ... Sân Si > Tranh Đấu và Dẫm Đạp đi trên Dòng Pháp : Đấu tranh – Sanh Diệt ! > mà chẳng hề hay Biết ? cho dù đó là những ... Mỹ Từ , Cao Siêu về Pháp về Đạo đi chăng nửa ...)


Giỏi Khoanh : Ngôn Thuyết > Kiếm , Tìm ... (Đào bới Ngôn từ ...)

Cho rằng ! > đã : Hiểu ? + cho rằng : Chứng Thông ?

Bởi ... Tay > lượm : ĐÁ ! > ngỡ : VÀNG ?

Nên ... Chàng với Hảng ! > ngỡ là : Tiên Đơn ?
( Tự mình > Gạt lấy Tâm mình mà không hề Hay, Biết ...)Bởi Cơn : Mê , Chấp ngàn Đời !

Làm gì có Chỗ > Mở bày : Chơn Tâm ?

Giỏi ... Băm, Nhai , Nuốt : Ngữ Lời .

NGHIỆP ! chưa ... Dời nổi > lại phần ... Ba Hoa ?Ựa Tuông ! > Cặn bã : Thức Tình

Lại còn ... Vênh váo ! > Dối lòng > ngỡ .... : THÔNG ?

Bởi Tu > Tâm Hú ... khó : Dừng !

Nên cần : Giới - Hạnh ! > để Rèn : Bước ChânNhững ai > Then Chốt tại : Lòng !

Thuần Quy : Tâm Giới ! > mới hòng : Tiến Tu

Tịnh Tâm > Súc Rữa : Trong - Ngoài .
( Thân , Tâm )

Ngày ngày , Tháng tháng ... > Giới tròn Nội Tâm .Tự nhiên ! > Thấu, tỏ ra rằng !

Ảnh Bào là thế ! + Tâm mình là sao ?

Tự nhiên ! như kẻ ... Chết rồi .
(Chết đi Phàm Ngã > Thánh Tâm Hiển Lộ)

Dứt , Dừng .... Chạy , Duổi ! > Rẽ dòng .... SINH LY .

( Vô vi viết vội vài vần – vài vần vội viết – viết vần Vô vi )

Ngọc - Huyền - Cân ( Chấp Bút 22/02/2021 )
 

1234

Active member
Chấm ... sơ Coi ! > Hạnh Tu ... chẳng có !

Đức Âm tàng ! thì chỉ là ... Mơ !

Thế mới nên ! ngày nay .... Hạ Giới ...

Sáo, Két, Nhồng ! > Hoạch hóa + Bội Thu
(Được Mùa, Trúng vụ mùa...)Chỉ ... lăng xăng > Bồi , Tô : Sở Kiến
(Cái Biết Giả tạm trước mắt...)

Nói ra toàn ... Rác rớm Phàm phu !

Muốn ... Tiến Tu ? mà ... Ngu > chẳng ... Bỏ ?

Cứ ... Ôm đồm ! > Mỏ : Gõ + Lòng : Khua ?Bởi thế nên dù ... Tu mòn Kiếp !

Cũng chỉ là ... Tu : Hú mà thôi !

Nói ! > Nghe xong ... Thật : Soi ! > sẽ : Rõ .

Nếu chưa ... Tường ! > cứ thế mà ... LĂN .


( Vô vi viết vội vài vần – vài vần vội viết – viết vần Vô vi )


Ngọc - Huyền - Cân ( Chấp Bút 06/02/2021 )
 

1234

Active member
Tân niên > Đúc kết : Hội kỳ .

Một mùa Xuân mới ! > Trải trùm : Nhân Sinh .

Dạo ... Xuân ! nhưng Đạo > Chốt Lòng .

Đạo Người ! > Đánh mất ... hỏi gì là : Xuân ? (Nhân Đạo)Nghĩa - Nhân ! Hai chữ > làm Đầu .

Lòng người Bạc bội ! như ... trời Lá khô ?

Ngỡ ... lòng ai cũng đồng Xuân ?

Thưa rằng Xuân có ! > mà ... Hồn chẳng : Xuân .Chẳng qua ... Thân > Vướng : Tướng Đời ...

Nên đành phải ... Thốt ! Kìa ... mùa Xuân sang .

Ủ ê ! nên gạn hỏi lòng ...

Đời ... Tàn ! Xuân đến > lấy gì làm ... Vui ?Ngữa nghiêng , nghiêng ngữa ... Méo - Cười !

Nửa Cười , nửa ... Méo ! Réo mời ai đây ?

Nghĩa - Nhân ! Hai chữ > Bất Hành .....

Thì dù ... Xuân đến ! > nhưng ... Tình gió Bay .Bởi nên ! Xuân có : Méo - Tròn .

Tùy người > Tròn - Méo ! > Đọc liền .... Rõ ngay !

( Cảnh thì Xuân mà ... Lòng trong chẳng Xuân thì hỏi Xuân là ở đâu ?)( Vô vi viết vội vài vần – vài vần vội viết – viết vần Vô vi )


Ngọc - Huyền - Cân ( Chấp Bút 19/02/2021 )
 

1234

Active member
Tiền ... chẳng Có ! mà hay Nhìn, Ngó ! (Tiền Căn, Căn Cơ chưa đủ Dầy)

Muốn .... Mua toàn những thứ Cao Sang ? (Tâm >Vọng vói, Leo trèo...)

Một vết Đứt ! cho ... Trăm : Vị Thuốc (một Bệnh nhưng có nhiều phương Dược)

Cuối cùng rồi ! > Vết ... Cắt > In sâu (Vết Cắt, vết thương Lòng...)Đứt trên DA ! > còn Thoa, còn Xức ...

Cắt nơi LÒNG ! > biết Thuốc nào ... THOA ?

Bởi Tâm con ! còn ... Găm, còn Tính
(Tính toán> So đo Hơn Thiệt ...)

Chẳng ... Giũ lòng ! > từ bỏ Hành Trang

(Tâm đầy dãy Mưu Cầu > Nội kết bên trong chưa thật sự : Buông, Xả, Ly, Lìa..)Thích ... Lang thang ! Trần gian > Gá Cảnh (Còn Chạy > Đuổi Bóng Nắng....)

Để > Bới , tìm Hạt Giống : Chơn Như ?

Bởi khư khư > Dò sâu , Đếm cạn ...

Cái ... Nạn này ! > Chung của : Trần Gian
(Bệnh Chung,Bệnh Phổ Biến ...)Bởi ... Chân đi ! mà ... Tâm > Toan tính .

Đếm + So nhiều ! > Cạn ... Vốn nơi : Tâm

Chưa ... Sống : Tâm ! mà hay .... Gá : Cảnh !

Chảnh với Người ! > chưa ... Chảnh được : Tâm

(Chưa ... Thực Chứng, Tâm Chứng ! > để trở nên tự Câm, Im chìm mà đã tự Rõ, Tường > Thông Thấu tự bên Trong với Thánh Trí của người đã được Hoa Khai, Huệ Mở ... chỉ Giỏi Môi miếng, Hơn Thua, > Cao Thấp > Chảnh chọe với những Đối Tượng bên Ngoài mà thôi !)Áo ! vai Ta ... Đầy Gai : Sương Gió ! (Sương Gió mà cũng có Gai > Ghê quá!)

Gió, Sương làm ... Chắc , cứng : Bờ Vai .

Áo tuy .... thay ! mà Tâm > không Đổi .

Gió , Sương đời ! > chẳng ... Đổi : Lòng Ta .Áo TRINH SƠ ! ngày đi ... Hẹn ước !

Lúc Ta về ! Màu Áo .... TRINH NGUYÊN .( Vô vi viết vội vài vần – vài vần vội viết – Viết vần Vô vi )


Ngọc - Huyền - Cân ( Chấp Bút 07/04/2021 )
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Không Tu ! cứ ngỡ ... Học : Rành ? (Chấp vào Kiến Thức : Vay Mượn...)

Học xong > đi Múa ! > cuối cùng ... Tu chi ? (có Học mà chẳng có Hành)

Sở Năng ! chỉ cỡ ... hột Mè . (chỉ như nhúm Muối nhỏ so với Đại Dương)

Hột Me, hột Mít ... > Rống mồm > Trưng Khoe ?
(Lực Tu, Tâm Lực, Trí Lực, Đạo Lực, Hạnh Đạo còn đầy ... Non kém ! nhưng lại Thích ... Trưng Khoe, Thể Hiện > Đấu Đá , Luận Giải > Phô Trương Thanh thế ... Bản Ngã ?)Trên Đe , dưới Búa ... Ỳ ầm ! (hàm nghĩa : Tính > Đập, Khua ...)

Ngày , đêm Tâm thức ... Nhộn, nhào ! > Tu chi ? (Tâm chưa An, Tĩnh...)

Nhận ra chưa nỗi được Mình ! (chưa Nhận ra được Chân Tánh, Chân Thể..)

Chỉ toàn ... Tưởng : Bậy + Luận : Xàm ... lăng xăng !Ngỡ đâu ... Môi > Thốt như vầy .... !
(Chấp ! và ... Cho là...)

Chắc rằng .... > Chứng Ngộ ? > Rõ : Thầy, Rõ : Tâm ? (Tự Dối,Gạt lấy Mình)

Ngỡ đâu ... Kinh Giáo đầy Đầu ?

Kinh Văn ... làu thuộc ! > Đã ... Tường : Lối đi ?


(Cứ Tưởng và Ngỡ rằng Tu > Đạt được chữ : HIỂU ! > Ắt là đã Xong rồi ? là đã là Tu Chứng rồi đấy nhe ? Đó chỉ là dạng Học của Bộ Óc > còn Kẹt, Dính nơi cái Phàm Thức sâu Nặng ! lâu dần Chúng Thành > Sở Tri Chướng ! > Kiến Chấp, Pháp Chấp , Ngã Chấp ... Kẹt , Dính vào những thứ Chấp này ! > Ngàn Đời, Kiếp ... khó ra ! )Ngỡ đâu ... Mấy chục năm Bường !

Đi trên Giáo Pháp ! > Tỏ , Tường : Chân Tâm ?
(Chấp mình đã ... Tu Lâu ?)

Ngỡ đâu ... Nhai : Chữ , Luận : Lời ... !

Của Thầy, của Tổ ! > chắc ... mình Giống Y ?

(Rất nhiều người tuy Tu ! nhưng cũng rất nhiều người Hằng luôn tự Nguyện và luôn tự Gạt, tự Dối lấy chính Mình ... Chưa Chứng, chưa Thông, chưa Tỏ , Tường ... > nhưng vẫn hằng luôn Ngạo Nhận rằng Mình đã Thông, đã Tỏ, đã Chứng Thông ?)Ngỡ rằng ... Tỏ lối : Đường đi !

Nhưng khi ... giờ Cuối ! > mắt rưng, Lệ trào !
(Cuối đời > mới Nhận ra Sai Lầm)

Bởi vì > Tự Gạt ... lâu năm ! (không Ai ngoài mình Gạt được > MÌNH)

TRỜI trong > chưa Tỏ ! > Mỏ lo ... GÕ ngoài !


( Chưa Nhận ra được , Sống được cùng với Thiên Tâm, Phật Tánh, Bổn Giác ! Nên cứ mãi .... > Ba Hoa Sáo Rỗng ! Gặp những Người Tu Chứng ! Bậc Chân Tu họ chỉ cần thoáng Liếc sơ qua vài Biểu Hiện ! > thì họ đã > Đủ Rõ : Đối Tượng rồi ! > Khỏi cần Khoác Lác + Thể Hiện ... Chỉ qua vài Nốt Nhạc là họ đã Đọc được hết Nguyên Bản của Đối Tượng rồi còn gì nữa ! > mà phải Che , Đậy > Dối , Xạo hoài ... )Ngỡ rằng ... ĐẠO ! cỡ ... nắp Vung ? (cái nắp Nồi be bé ...)

Ngồi trong miệng GIẾNG ! > Uềnh oang .... Luận Xàm ! (loài .. Cóc, Nhái)

Két , Nhồng ! > Ngạo Múa tung tăng ....

Ngày sau ... vỡ Lẽ ! > Biết ... Mình > là AI ?( Vô vi viết vội vài vần – vài vần vội viết – viết vần Vô vi )

Ngọc - Huyền - Cân ( Chấp Bút 08/04/2021 )
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Đong đưa ngàn dấu chân trần !

Cuộc Đời in dấu bước đường Phong Ba .

Ra Toa > Kê Thuốc > Tin Dùng !

Đem về ! Xắt Thuốc ! > Rõ liền : Thật - Hư .
(Ai Tu > nấy Chứng, nấy Biết)Coi trong ... Tâm thể con trò !

Có gì ... Bất Ổn , còn gì ... bất An ?

Có còn ... Ngày tháng lang thang ?

Có còn ... Chiêu , Khởi Ý tình lăn tăn ?Có còn ... Luận Pháp > Hung, Hăng ?

Mồm To , Miệng Lớn ! > Hơn - Thua với Người ?

Có còn ... Kết , Dính bời bời ?
(Rối Rắm, mịt mờ bên trong ...)

Ngữ ngôn tạm có ! > Ngỡ mình ... Tỏ Tri ?

(chỉ Ôm, Chấp nơi cái Thức Biết tạm Vay, Mượn rồi cho đó là : Chân Biết ?)Có còn ... Chân Đứng > Lòng ... Đi ?
(Tâm Khẩu > Bất Nhất chưa Tương Ưng)

Nhà Hoang ... vắng Chủ ! > Khơi, Chiêu : Ảnh Bào ?

Có còn ... Tâm vẫn Lào xào ?
(Tâm chưa An, Tĩnh...)

Lòng trong ... Rối rắm ! mà ngoài ... Miệng > Khua ?

(Ngược ngạo, Dối, Xạo với chính Mình ... )Có còn ... Nhiều khúc : Film tua ?

Tua đi , Chiếu lại ... Ái Hà > chơi vơi ?

Có còn ... Ngày, tháng chơi vơi ?

Chân đi một Hướng ! > Mắt nhìn ... lung tung ?Có còn ... Ngang, Dọc > Hoành - Tung ?
(Đông Tây > Xạo, Đía > Khoác lác...)

Đụng đâu > Múa đó ! > Mỏ, môi ... Làm xàm ?

Có còn ... Nói ! chẳng thấy ... Làm ?

Vì ... Môi THÍCH > NÓI ! Tay thì ... ở không ?

( Năng Thuyết > Bất Năng Hành là chỗ này đây vậy !)Có còn ... xách Đít ! > chạy rong ?

Lê la hàng quán ! > Luận suông Vỏ ngoài ?
(Thích Phô Trương, Thể Hiện..)

Có còn ... Lê lếch , Bò toài ... ?

Nhoài lên , Tuột xuống ! > Thức Phàm ... lăng xăng ?Có còn ... Môi giữ kín Răng ?
(Hàm nghĩa : Răng, Tóc là cái Gốc của mình...)

Giữ : Căn, Phần Gốc ! Thiêng Tâm thuở nào ?
(Căn Chủng Thiện Lành...)

Có còn ... Dừng, Dứt lào xào ?

Để Tâm > Thanh Tịnh ! > Nhẹ nhàng ... Tâm Thanh ?Có còn ... Dừng, Dứt ! Luận Tranh ?

Để Tâm > An Định ! để ... Thông > Cội Huyền ?

Có còn ... Lưu Tiếng : Thề Nguyền
(Nguyện Thề)

Ngàn sau vẫn mãi ... Giữ Nguyền nơi : Tâm ?

(Có Nhớ được và Giữ được những Phát Nguyện qua nhiều Đời Kiếp hay không ?)Thuốc Hay ! > Dùng ĐÚNG .... > nên Người .

Dùng ... không Đúng Lẽ ! > Coi chừng ... Tật Mang .
(Hành Trật Pháp ...)

Thuốc Than ! > Dùng Đúng ... chẳng : THAN
(Than thở, Hối Tiếc...)

Thở than - Than thở ! Vì chưa ... Khéo : DÙNG !Bởi ... Quơ > Gom Thuốc ... > Chật Nhà !
(Ôm Đồm, nhồi nhét > Chấp Sâu...)

Mà chưa .... Tỏ - Dụng ! > Cả đời .... > TOI CÔNG( Vô vi viết vội vài vần – vài vần vội viết – viết vần Vô vi )


Ngọc - Huyền - Cân ( Chấp Bút 27/11/2020 )
 

1234

Active member
Trong hơn các bước Thực Hành ...

Con thơ có biết ... Thực Hành > Nội Tâm ?

Giáo Truyền ! > Huyền Pháp nơi : TÂM

Chẳng qua : Văn Tự , chẳng lìa : Giáo Môn

( Không thông qua nơi Văn Tự ! nhưng ... Kỳ thực cũng chẳng Lìa nơi Giáo Môn)Chẳng rời ... nửa bước : Chân Kinh

Chẳng ... In : Đường Lối ! > Tô , Bôi bởi .... Mồm !

Chẳng còn ... Phàm thức > lăng xăng !

Chẳng ... Ham : Gõ , Múa ... lăng xăng với Đời !


(Những Bậc Chân Tu ! > Họ luôn Im chìm, Ẩn tàng ! mà luôn vẫn Hiện Hữu trong cõi Đời đây thôi !)Chẳng còn .... có Tướng : Tục - Tăng .... (Họ có vô số Tướng...)

Chẳng Tăng, chẳng Tục ! > Lục toàn ... Chân Kinh (Họ chỉ có Kinh : Vô Tự)

Chẳng ... In , Tô, Vẽ : Đường Trần .

Thẳng Đường > Hành hóa ! > Lập trình .... Bước Chân


(Họ đi theo Biểu Đồ, La Bàn Trực Hướng nơi Tâm mình đã Săng có đó rồi !)Chảng Bưng .... tiếng Khóc , câu Cười !

Đoạn, Lìa : Nhân - Quả ! Đất - Trời > Quy : Tâm
(Đất Trời nơi Tâm > Đủ đầy!)

Bởi ...Tâm > vang, cất .. Âm : HUYỀN (Huyền Tâm, Huyền Thể, Huyền Diệu ..)

Huyền Tâm , Cội Thể ! > để về : Tánh Không

( Hòa Quang , Huyền Đồng cùng Vạn Vật, Vũ Trụ ... trạng Thể Như nhiên...)Để ... Bông > nở ngát Nẻo về !

Ngày về ... Quy Cội ! > Tất Toàn : Phận Vai
(Hoàn Thành Nhiệm Vụ...)

Để ... Tai ! > Nghe tiếng : Hải Triều ! ( Hải Triều Âm, Mật Âm, Phạm Âm...)

Lôi Âm .... Sấm Động ! Rộng trùm ... Tam ThiênĐể ... Tâm > Nhứt nhứt Thừa Hành !

Y Hành Giáo Lịnh ! Công Đồng Phân Ban

Để trong : Tam Giáo Công Đồng .

Phân luồng thứ lớp ! > Sãy , Sàng ... Căn cơ !
(Sự Sàng Lọc của Pháp Giới...)Để Nguyên : Chân Tánh ngàn đời !

Của người : Mật Hạnh + Thượng Tuân : Giáo Tòa
(người có Vai Trò, Nhiệm Vụ ...)

Còn ... hàng : Tấn Hóa đêm qua ! (Mới Tấn Hóa, mới ở Tầng Dưới > Ngoi lên...)

Trình qua : Tam Giáo ! > Xét , Phân Rõ ràng !Giáo Tòa ! > Định Luật Nghiêm Minh .

Chẳng ... Kiêng, Vị Nể, chẳng vì Tình riêng
( Giáo Tòa Luật Lịnh Nghiêm Minh)

Cõi Trần ! vốn ... Trược, Sình, Tanh ... ! (Vũng Bùn > Đào Luyện nên > Sen)

Trược Linh ... Hành hóa ! Trược Âm ... Dãy đầy ...Cám nhìn ... Bức Vẽ Trần Gian !

Lòng ta Đau xót ! nhưng ta phải ... Đành .

Cõi Trần ... Ruỗng mục từ Chân .
( từ trong Gốc Mục ruỗng ra ngoài ...)

Làm sao ... Tiếp nối ? > Đăng trình Lối đi ?Tam Thiên > các Đấng > Dõi nhìn ...

Bước ChânTrần thế > Ngắn, Dài, Thấp , Cao ..
(Bước loạn xạ > Đủ Kiểu, Dáng...)

Ta nay ... cất tiếng, âm : Huyền .

Truyền Tai ... Trần thế ! > Chuẩn Hành : Bước Chân


(Chuẩn Hóa, Chỉnh đốn lại những Bước Chân > Sai, Trật ...)( Vô vi viết vội vài vần – vài vần vội viết – viết vần vô vi )

Ngọc - Huyền - Cân ( Chấp Bút 24/12/2020 )
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Như nhiên ! Pháp vốn ... Vận Hành

Nhưng vì chưa ... Cảm > Nhận dòng Pháp lưu !

Tâm ta vốn chẳng : Trong - Ngoài !

Chẳng ... Trên , chẳng Dưới + chẳng ... Rìa , chẳng Trong ...Chẳng nơi ... Câu Chữ > mà Thành !

Chẳng vì ... Lời nói người đời > mà ... Sanh .

Nếu ... Khen ! > “Nó” vẫn ... Im Chìm .

Còn ... Chê ! > thì “Nó” .... Ngó nhìn thế thôi !Bởi sao ... Đau Khổ , Ưu Sầu .... ?

Do ... Tâm > Nhảy nhót ! > Hót bài ... Vô Minh .

Bởi chưa ... Ung đúc : Căn Lành !

Lại Rành .... Vọng > Vói ! + Nhảy , Trèo , Đu , Bay ....Chữ : TU ! > trên ... Mỏ , nơi ... Mồm ?

Nhưng còn ... Nghiệp Quả ! > Chất đầy : Kho, Rương ?

TẠI SAO ? .... sao lại .... TẠO SAI ?

Hành > Sai ! mà Muốn .... Quả Lai > Tựu Thành ?TẠI SAO ? Bởi .... Tạo từ Sai

Hành ... SAI ! > lại Muốn cho ra : Quả Lành ?

Bóng - Hình ! > Hoạt hóa > Tương Giao

Hình sao > Bóng nấy ! > chẳng Sai : Lẽ Trời

( Thiên Lý , Chân Lý chẳng có Tình riêng với bất cứ một ai ! Công , Tư phân minh, rạch ròi , vô Kỷ, vô Công ! Ví như : Chúng ta Ngạo Mạn cho rằng Mình là Tay Nghề Thợ Điện lâu năm ... Nhưng chỉ vì một Niệm Khởi > trong Vô Minh Bất Giác > chúng ta làm sai một Thao Tác nào đó trong Tiến Trình Hoạt Dụng > do Tâm Ngã Mạn, Chấp Thủ đối với Pháp ! > Thì người Thợ Điện lâu năm kia hoặc người không có Kiến Thức về Điện kia cũng đều có KÉT QUẢ như nhau > cũng ĐỀU bị Dòng Điện Cao Áp kia Giật ĐEN người như nhau mà thôi ! Điện kia tức Pháp > chẳng hề Phân Biệt hay có Tình riêng với một Ai cả là vậy ! Hành Trật > Kết Quả : TRẬT ! Hành Đúng > Kết Quả : ĐÚNG ! chúng ta khỏi cần Phân vân hay thắc mắc chi cho mệt Tâm, mỏi Trí )Nếu đà ... Đúng Hạnh đường Tu !

Thì ... Tâm > Huệ Mở ! > Hoa Khai tại ... Lòng !

Chớ ... hòng ! Nghĩ , Tưởng lòng vòng ...

Thòng ra ... Dây trói ! > Gói mình .... Vô Minh
(Thòng ra = Lòi ra, Lú ra)Thật TU ! > thì ... Rõ : TẠI SAO ?

Tại Sao ... lại thế ? Tại Sao ... thế này ?

Chớ đừng ... quen Thói : Làm Xàm !

Chuyện chưa : Thông , Tỏ ! > Ngạo cho là ... Rành ?Bệnh này ! > Bệnh của Trần Gian

Còn ta .... Đui - Điếc - Câm > nên .... Viết bừa !

Nhớ ... chừa Chỗ, Khoảng mà ... Xem !

Đừng đem .... Ý Thích > Xen vô .... Uổng Lòng !

( Đừng Xen cái Thức Bị Biết vào ! cái Sở Kiến tạm : Vay, Mượn Ngôn Từ, Kiến Thức tạm Giả Lập với những Giá Trị tạm Mặc Định , Ước Lệ Tạm của Thế Gian ! Rồi > Phán phân và .... Cho là thế này, Luận, Biện > Cho là ... thế kia ! > Đúng , Sai, Hay, Dỡ , Cao , Thấp > Chiêu Khởi > Dấy lên chùm chùm trong Tâm Thức ...)Viết ! thì ... từng Chữ, từng Lời .

Mời ! > Ai muốn ... Rõ ! > Chuẩn Lòng .... Nghiệm Xem .( Vô vi viết vội vài vần – vài vần vội viết – viết vần vô vi )


Ngọc - Huyền - Cân ( Chấp Bút 10/04/2021 ) 

Facebook Comment

Top