chào quý hiền huynh hiền tỷ

nguyenkhacvinh

New member
<P> chào quý hiền huynh hiền tỷ tiểu đệ tên nguyển khắc vinh tiểu đệ đến từ hội thánh bạch y  muốn làm quen với tất cả các hiền trên mọi miền đất nước moi thông tin liên lạc xin gửi về <U><A href="mailto:anhtrai_vuive_kg@yahoo.com" target="_blank">anhtrai_vuive_kg@yahoo.com</A>     hiệnnay tiểu đệ đang ở kiên giang mong được làm quen với tất cả mọi ngươì mến chào</U></P>
 

Facebook Comment

Top