Đề tài Nho Tông Chuyển Thế

Nhan Nai

New member
<P align=justify><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>    Nhẫn Nại muốn tham gia vào đề tài  NHO TÔNG CHUYỂN THẾ của Bạn Phụng Thánh đưa ra ngày 31.5.08. Nhưng không hiểu tại sao bạn Phụng Thánh nhắm đi sâu vào vai trò Phụ nữ Tam Tùng Tứ Đức, cũng như về phần Nam giới  Tam Cang Ngủ Thường, mà lại không hề nói đến Ý NGHĨA NHO TÔNG CHUYỂN THẾ và CHÍ NGUYỆN CHUYỂN THẾ CỦA ĐỨC THỔNG TỬ ?</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>Để rộng đường suy diễn đóng góp ý kiến hơn?</FONT>  <FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>Mong Ban Phụng Thánh giải thích cho</FONT> <FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>biết để N.N. cảm thông cùng đồng hành./-</FONT></P>
<P align=justify><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>Rất mong !</FONT></P>
 

admin

Administrator
Thành viên BQT
<P>Kính thưa quý hiền,</P>
<P>Đây là chủ đề trao đổi về việc thắc mắc xung quanh đề tài "Nho tông chuyển thế", không trao đổi nội dung tại đây mà xin mời qua chủ đề "Nho tông chuyển thế" theo link: <A href="http://caodaivn.com/forum_posts.asp?TID=2148&PN=1" target="_blank">http://caodaivn.com/forum_posts.asp?TID=2148&PN=1</A> để cùng trao đổi.</P>
<P>Trân trọng!</P>
<P> </P>
 

Facebook Comment

Top