Hội đồng tâm linh hoàn cầu

luckyvn

New member
1476718_240450036113727_541021240_n.jpg

Hội đồng Tâm linh hoàn cầu là một Thiên đình thu nhỏ, do Thiên chủ Ngôi Hai tại Trái đất và Mẫu Địa cầu trực tiếp lãnh đạo. Thiên chủ phụ trách sáng tạo chương trình tiến hóa, Mẫu Địa phụ trách phần chỉ đạo các chương trình đó và giao ban trên Thiên đình, báo tấu với Hội đồng Tối cao Thiên đình về các công việc nói chung. Hội đồng Tâm Linh Tối cao hoàn cầu chính là Hội đồng Tiên Thiên Thánh Đức.

“ Nguyên tắc phân định ranh giới là căn cứ vào các miền, cung năng lượng và mật độ của Vũ trụ, theo tinh thần của Thiên đình cho phép. Để tạo lập ra các phân định trong Vũ trụ nhỏ-Trái đất này. Chia thế giới thành các Khu vực, rồi Cung độ là các Đại Quốc gia chủ, rồi thành các Tiểu khu cho đến các Gia đình Thánh Đức Hội.

Có 2 Hội đồng: Hội đồng Tiên Thiên Thánh Đức và Hội đồng Hậu Thiên Thánh Đức:
Hội đồng Tiên Thiên Thánh Đức là Hội đồng Tâm Linh Tối cao Thánh Đức và Hội đồng Hậu Thiên Thánh Đức là Hội đồng Thánh Đức Lãnh đạo Thế giới về mặt xã hội hiện có. Hội đồng Tiên Thiên Thánh Đức lãnh đạo Hội đồng Hậu Thiên Thánh Đức.

Hội đồng Tiên Thiên Thánh Đức có 49 vị trong cõi Vô hình:
1-Thiên Chủ cùng quyền với Mẫu Địa ( Gaia)
2-7 vị Tổng tư lệnh Miền Năng lượng.
3-28 vị Tiên Thánh nắm quyền tại 28 vị trí quan trọng của trái đất.
(Là tất cả 36 vị cộng Thiên Chủ là 37)
4-12 vị Hóa thân cung sao và Hoàng đạo-đại diện cho các sao cao cấp trên Vũ trụ xuống giúp nhân loại tiến hóa, trong đó có sao Sirius, Arcturus, Pleiades, Vega...Phân chia quản trị trên mặt đất đúng thiên ý. ( 37 cộng 12 là 49 vị).

Nhiệm vụ: Toàn quyền chỉ đạo các vấn đề tiến hóa tâm linh trong cõi vô hình liên quan đến tiến hóa nhân loại và trái đất này”.

http://thanhductoancau.blogspot.com/
http://greatholiness.org/
 

Facebook Comment

Top