Hồi kí về người Anh Cả Đức Giáo Tông BCĐ

Kim Liên

New member
<P><strong><FONT color=#006666> Hồi Kí Về Người Anh Cả ĐỨC GIÁO TÔNG NGUYỄN NGỌC TƯƠNG (Ban Chỉnh Đạo)</FONT></strong></P>
<P><FONT color=#006666><strong>X</strong><FONT color=#000000>uân đến rồi xuân đi,hè về tháng 5 đã đến,lòng tôi xao xuyến băn khoâng vừa vui,vừa buồn đã đến ngày sanh nhựt  ĐỨC GIÁO TÔNG NGUYỄN NGỌC TƯƠNG lòng rộn ràng niềm vui.Và cũng là ngày mang nỗi buồn miên man của Người Cha thân thương đã qua đời (Vào ngày 25/5/1989 cách nay tròn 18 năm)</FONT></FONT></P>
<P><FONT color=#006666><strong>T</strong></FONT>rái đất xây tròn,thời gian cứ êm đềm trôi qua nay nhớ lại những ngày tôi lên tám lên mười,tôi thường theo cha tôi về Hội Thánh để dự lễ Sinh Nhựt của Đức Ngài.Lúc đó tôi chưa hiểu nhiều về nền Đạo Cao Đài,ý nghĩa của ngày Lễ Sanh Nhựt đó.Và tôi đã lần bước theo cha tôi tìm học hỏi,tôi mới biết và hiểu rằng cha tôi đi theo con đường hành đạo của Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương.Người đã đem đức tin nơi Thầy,nơi Đạo đã xả thân hành Đạo hy sinh cả vật chất lẫn tinh thần đem tình yêu thương đến nhân sinh bá tánh.Từ bi,Bác Ái dìu dắt nhơn sanh học Đạo trao dồi đức hạnh,làm công quả âm chất hành thiện.Là một môn đệ của Đấng Chí Tôn phải noi theo sự hướng dẫn của Ngài,phải làm theo và noi gương sáng.</P>
<P><FONT color=#006666><strong>C</strong></FONT>ứ mỗi mùa sinh nhựt của Đức Giáo Tông là như nhắc nhở tôi phải làm việc gì đó để hiến dâng công đức lên Ngài.Và tôi càng không thể quên hình ảnh người Cha kính yêu của tôi,cả cuộc đời đả tảo tần nuôi tôi khôn lớn nên người,ngày cháu rau hai bữa đi làm công quả,cuối cùng hiến thân trọn đời cho Đạo,hằng mong một ngày nào đó Cha tôi theo chân Đức Giáo Tông về cùng Thầy.Và sự thật đã đến,ngày 25/5 năm Mùi 1989 Cha tôi đã trút hơi thở cuối cùng.Trước khi đi,Cha tôi muốn nói với tôi nhiều điều nhưng cổ họng ông đã cứng chỉ thì thào được vài tiếng,Cha hỏi tôi rằng :"Hôm nay là ngày hai lăm tháng năm phải không con"nước mắt tôi chảy dài và ngẹn ngào,dạ phải.Thế là cha tôi đã xa tôi thật rồi,về với Đức Giáo Tông người Anh Cả đã dắt dìu đàn em trong đó có Cha và tôi,sau này và mãi mãi.Và ngày Sinh Nhựt Đức Giáo Tông đã in sâu vào lòng tôi và tâm trí của mọi người tín đồ Đạo Cao Đài Ban Chỉnh !</P>
<UL>
<LI><strong>Trần Thị Thân</strong></LI></UL>
 

Kim Liên

New member
<P><strong><FONT color=#006666 size=3> Nhớ Người Anh Cả Đức Giáo Tông (Ban Chỉnh Đạo)</FONT></strong></P>
<P><FONT color=#000000 size=3><strong>Đốt nến hương trầm tưởng nhớ Người,</strong></FONT></P>
<P><strong><FONT size=3>Bao năm tu luyện dắt dìu đời.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=3>Lo cùng sanh chúng trau tâm tánh,</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=3>Độ dẫn toàn linh phát trí ngời.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=3>Nhập Tịnh Cửu Niên về Cực Lạc,</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=3>Tham thiền bát nhứt hiệp quy hồi.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=3>Gương lành dạy Đạo tuyên ngôn sáng ,</FONT></strong></P>
<P><FONT size=3><strong>Bát nhã thuyên đưa bến rạng ngời.  </strong><strong><FONT color=#990000>(Thái Sự Thanh)</FONT></strong></FONT></P>
<P><strong><FONT color=#990000 size=3></FONT></strong> </P><FONT size=3> </FONT>
 

NAMMÔ

New member
 
<P><FONT color=#00cc99 size=4>Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương là Kết Tinh giữa trời và đất,giữa Đạo với đời !!!</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=4>Bài Viết !</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Giữa năm 1933 Đức Giáo Tông lập”ngôi nhà tạm”bằng cây lá (hiện là Đầu Sư Đường)bên trong thờ Thầy,trứoc bàn thờ Thầy (Thiên Nhãn)để một cái ghế hình Bát Giác,trên mặt ghế để một lư hương,khỏi đầu bên trên khoảng 1m8 có một chữ Vạn nằm ngang mỗi cánh có một đường lụa xanh thòng xuống mặt bàn 2m7.Bên ngoài thờ hình Đức Hộ Pháp(ngó vô)<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Đức Giáo Tông trấn nhậm Anh Lớn Chánh Phối Sư Thái Giáp Thanh trụ trì Ngôi nhà Tạm,mãi đến ngày 20/4/Giáp Ngũ (1954) Anh Lớn qui vị !...<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Lắng đọng nghe hè……..Chín Từng Trời chuyển động…hào quang chiếu diệu tiễn đưa”một đấng thánh hành độ dân”<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Ngày Đức Lý Giáo Tông giáng trần cầm giềng mối Đạo tại thế…<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>“Nay cho một đáng Thánh Hành độ dân<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Cầm giềng mối ra ân cứu khổ<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Giải cho đời thoát khỏi biển mê<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Trần gian lao khổ nhiều bề…”<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Ngày Đức Lý Giáo Tông giáng trần như thế….mặt trời chói rọi,nhưng đi xuống nhường chỗ cho đêm.Mặt trời không bao giờ biết đêm,chỉ có trăng sao mới thao thức với đêm,trăng cải háo đêm dài,soi đường làm cho người đi trong đêm tối không còn sợ hãi,ánh trăng thức tỉnh đem ánh sáng chân lý độ đời<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Ánh trăng phát sinh đến Đức Giáo Tông rọi rõ những việc trước kia chưa từng được nghe đến…<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Giáo lý Cao Đài nhân bản vượt trên những hành rào chủng tộc và quốc gia….Buổi Hạ Ngươn mạt Pháp…..những tình trạng hỗn loạn của thế giới phản chiếu sự xao động trong tâm trí con ngừơi !<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Lịch sử đã trở thành tánh cách hoàn cầu…nay nhơn loại đã hợp đồng,càn khôn dĩ tận thức,không còn Âu hay Á,Đông hay Tây.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Và rồi hôm nay ngọn thu phong đã thổi giựt lá vàng,dù Người đã ra đi hay đang trở về cõi nguồn tịch nhiên với sự sống thì cũng để lại một<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>khoảng trống lớn cho toàn Đạo ở lại.Một thửo”Vừon Trước Hoa Kì Thọ”bao người đến rồi đi,bao người chia xa rồi trở lại,mỗi tháng ngày qua là một thay đổi lớn gần như xoá mờ đi hết bao vết tích củ!<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Nhưng tâm tình của Người,cuộc sống của Người vẫn còn thắp sáng cho muôn vạn người sau noi dấu !<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Trời về đêm,vườn tre<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>thâm u sâu lắng khi khi không còn gió bão.Sự ra đi của Người có khác gì với đêm thâu lắng đọng không gợn chút bụi trần !<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Trong khoảnh khắc bình yên nầy,tôi chỉ còn biết chấp tay đem hết tâm thành kính hướng về Người ! <O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Sắc thân Tiên Ông Bồ Tát đã mang trong cõi Vô Thường sanh tử,tuy quả đắc viên tròn,Người vẫn đem hạnh độ sanh đi đến những sắc trời an nhiên tịch lạc khác bằng từ “Ra Tịnh”.Chúng sanh bao giờ cùng tận giữa trùng khơi dậy sóng,thuyền từ cứu độ nào ngại chi cuộc hành trình vạn nẽo xa xôi !!!<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Dường như đêm tối sắp tàn…..bầu trời Ngài mai toả sáng hơn trên mỗi dặm đường đưa Người trở lại !<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>“Sáu mươi năm tưởng lẽ mầu<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>May sao được dịp nay hầu dâng hương”<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Toàn Đạo dẫn đàn giải khổ qua Tam Diệu Huyền Môn luôn tưởng niệm:<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Tam Diệu Huyền Môn Phật Pháp Tăng<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Linh Đài Giáng Ngự Lý Đạo Hoằng<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT size=3><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">Tương</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"> Hiệp Vô Vi Hoàn Nhứt Khí<O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Đạo Thành <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Lý </B>Hiệp Độ Nhân Gian.”<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Thọ hưởng hồng ân Đại Xá.(*)<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Hữu hạnh thay ! <O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">                                               </SPAN>N.A.T<O:p></O:p></FONT></SPAN></B></P> (*) Thánh Thi ĐỨC LÝ THÁI BẠCH ban !
 

NAMMÔ

New member
<FONT color=#003399> <EM><FONT size=3>Trong việc hành công, miệng con người không gọi là khẩu mà gọi là Ngọc Trì (ao ngọc). Trong miệng có hai suối nước là Ngọc Tuyền, xuất phát cam lồ là Ngọc dịch, đây là Tiên dược của hành giả chỉ có khi thanh tịnh trong thời thiền.</FONT></EM></FONT>
<P><SPAN><EM><FONT color=#003399 size=3>Cơ thể con người có một cấu tạo đặc biệt, mắt của chúng ta cho được mà miệng không cho được. Cho nên miệng là ta, ta là miệng. Ngọc Trì là chính chúng ta trên đường tu, tuy hai mà một. Ngọc Trì lên đường tu là cách nói hình tượng nhân cách của chủ đề CẨN NGÔN.</FONT></EM></SPAN></P>
<P><SPAN>Đạo Trưởng Huệ Lương có kể chuyện về thời Khai Đạo tại Thánh Thất Cầu Kho. Trong một thời cúng, các Đấng Tiền Khai đang đọc kinh trên bửu điện thì dưới trù phòng có tiếng cải cọ lớn tiếng. Tiền Bối Đòan Văn Bản bước ra và xuống bếp khuyên giải “Xin chị để cho các anh lớn dâng lễ xong rồi có chuyện gì thì nhờ phân xử”. Bà tiếp tục hét “không chờ gì hết!”, rồi tự nhiên nín luôn.</SPAN></P>
<P><SPAN>             Mỗi ngày người ta thấy bà đánh một dấu phấn ở gốc cột. Đủ ba năm bà mua một <U>hủ tương</U> đến gặp Ngài Đòan Văn Bản, chỉ vào hủ tương rồi chỉ ra hướng Vũng Tàu. Ngài Đòan Văn Bản hỏi “chị muốn chúng tôi đưa chị ra Long Hải gặp anh lớn Nguyễn Ngọc Tương phải không? Bà gật đầu. </SPAN></P>
<P><SPAN>             Ngài Đòan Văn Bản mua vé xe đò, đưa bà ra quận Đất Đỏ vào gặp Ngài Nguyễn Ngọc Tương (lúc bấy giờ Ngài đang làm chủ quận Đất Đỏ). Sau khi nghe tự sự Đức</SPAN><SPAN> Nguyễn Ngọc Tương mời Ngài Đòan Văn Bản và đương sự cùng lên cúng thời ngọ. Trước khi xã đàn Đức Nguyễn Ngọc Tương lấy nước âm dương, cầu nguyện Ơn Trên và đưa cho bà uống, ngay tức thì bà nói ngay “con xin cám ơn Ơn Trên tha tội, từ đây con xin cẩn ngôn, cẩn hạnh”.</SPAN></P>
<P><SPAN>Chúng ta tu, miệng chúng ta phải tu theo, đó là Ngọc Trì lên đường tu.</SPAN></P>
 

NAMMÔ

New member
<P><FONT color=#0000ff size=5><strong> CHIẾC QUẠT GIÁY VÀ CHIẾC QUẠT MO</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>Mùa hè ôi bức,nắng chang chang,trên lầu Thiên Lý bốn mét vuông,Đức Ông mồ hôi nhỏ ròng,lau mãi ướt cả chiếc khăn lông vải ta vá nhiều chỗ,tôi nhìn ông thật khổ hạnh giam mình trong phòng để thọ hành Tân Pháp nhiệm mầu độ rỗi nhơn sanh.Có người tắm ngày ba,bốn lần vẫn còn nóng nực.Đức Ông tắm một tháng có bốn ngày !……thử hỏi người thường như chúng ta làm sao chịu nổi thế mà đã hơn năm năm dài.Đức Ông chịu đựng cầu nguyện cho bá tánh thoát khỏi tai nạn.Tôi vô cùng chua xót thân phận Đức Ông nếu không vì sanh chúng.</FONT></P>
<P =Msonormal><FONT face="Times New Roman" size=3>        Tôi quày quả trở xuống lầu,ra quán mua một chiếc quạt giấy một xu đem lên dâng Đức Ông quạt cho đỡ nóng.</FONT></P>
<P =Msonormal><FONT face="Times New Roman" size=3>    Đức Ông nói:</FONT></P>
<P =Msonormal><FONT face="Times New Roman" size=3>      -Rất cám ơn em lo cho Ông,nhưng ông chưa mượn,thay vì mua,em qua Nhà Tu Thượng Thừa lượm chiếc mo nan cắt tròn cho Ông quạt cũng được,việc không cần thiết nên tiện tặn,dành tiền lo việc có ích cho nhơn sanh.(Chỉ một xu thôi mà ông còn bảo như thế,chúng ta thử nghĩ ?) vã lại xác thân con người trần trược mồ hôi ra nhiều là bớt trược,sá gì chuyện nhỏ đó em.</FONT></P>
<P =Msonormal><FONT face="Times New Roman" size=3>                   Hèn gì,khi xuống lịnh cho Anh Lớn Ngọc Chánh Phối Sư,Đức Ông viết bằng phía sau nhãn nhang thơm,một sự tiết kiệm nhỏ nhặt nhưng quá vĩ đại bao la.Có mấy ai làm được ?…..</FONT></P>
<P =Msonormal><FONT face="Times New Roman" size=3>                  Tôi đứng lặng Yên !…..không phải khóc mà nước mắt tuôn tràn.Ôi ! Cao cả thay ! Vĩ đại thay tư tưởng !…của Đức Giáo Tông.</FONT></P>
<P align=center><strong><U>@ THANH ĐỒNG LÊ VĂN SÁU</U></strong></P>
<P align=left> </P>
 

NAMMÔ

New member
<IMG style="WIDTH: 128px" alt=bv.jpg src="http://(Đường link này ngoài tầm kiểm duyệt của BQT)/files/2008/08/bv.thumbnail.jpg" border="0"> Nhìn vào trang sử Đạo sau nhiều năm có biết bao sự kiện thiêng liêng được ghi nhận như điểm son mà mỗi tín hữu Đạo Cao Đài hằng tâm niệm.Từ núi Dương Đông nơi phát tích mối Đạo miền Hà Tây,Phú Quốc đến Cầu Kho,Chợ Lớn,Sài Gòn rồi đến Chùa Gò Kén Tây Ninh,Vĩnh Nguyên Tự Cần Giuộc,……Trong đó có di tích núi Kì Vân nơi Anh Cả Nguyễn Ngọc Tương buổi sinh thời chọn làm chốn hành thiền khai cơ  Chỉnh Đạo.Với Bạch Vân Am ngày xưa nay là Bạch Vân Điện đã được Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho phép dựng bia lưu niệm để nhớ về di tích của một  Bậc Đại Chân Tu.Điều đó đã tạo ra một điều rất sâu sắc đối với nền Đạo và đường lối hành Đạo của Người.
<P>Bạch Vân Điện đã đi vào lịch sử Đạo như một huyển thoại rất lạ!Núi Kì Vân có tự bao giờ thì chưa ai rõ.Một dãy núi sừng sững nhìn ra biển với vườn anh đào rực rỡ ngày xuân trong thật đẹp.Nơi đây Anh Cả thường ra ngắm biển sao khi rảnh việc công đường.Bãi đá ngoạn mục nầy hấp dẫn biết bao du khách cả Đạo lẫn Đời.Trên dãy núi có một ngọn vời vợi trong đó có Bạch Vân Điện lông gió nằm ở vị trí thanh khiết nhất.Từ xa nhìn như một chiếc Pháp Thuyền đang lứot dòng Ngân Giang và hướng ra khơi trong lễ nhiệm mầu đang chở trằm muôn khách Đạo trong những ngày lễ hội.Nhìn ngọn Kỳ Vân khiến ta bất giác nhớ lại lời dạy của Thầy ngày trước</P>
<P>“Thuyền Khơi đợi gió lứot dòng Ngân</P>
<P> Dẫn khách Nam qua khỏi bến trần</P>
<P> Nhuộm áo nâu sòng về cực lạc,</P>
<P> Trau gươm trí huệ phủi đai căn”</P>
<P> Anh Cả đã đến với núi Kỳ Vân trong tâm trạng như vậy.Viết đôi nét về Bạch Vân Điện thiêng liêng nầy nhằm làm sáng tỏ bước hành trình của Người dìu đàng đáng kính hầu giúp cho các vị Đạo tâm có một ít tư liệu để tham khảo cuộc đời của Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương trong những tháng ngày ẩn tu có biết bao huyền thoại kỳ diệu đối với trang sử Đạo buổi đầu.</P>
<P>Trong những năm làm Quận Trường ở Quận Xuyên mộc người nhân lúc rảnh rỗi thường lên đây để tịnh dưỡng.Nơi đây người tỏ ra là vị quan mẫn cán lại luôn hướng về Chơn Lý Đạo.Hằng ngày Người trạm trú ở một ngôi Đình trên vùng đất đỏ và Người cất một cái am ở Núi Kỳ Vân định khi nghỉ hưu lên đó thiền định.Nhân đây Người thấy người dân làng Phước Hải và Long Hải cách nhau một khu rừng đi lại khó khăn nên Người cho mở con đường để tạo cho mỗi giao thông ở hai nơi thuận lợi hơn.Công việc đang tiến hành thì ở Tây Ninh có vụ rắc rối…….Sự việc không ổn thoả nên các vị Chức Sắc Toà Thánh ra mời Người về lo sắp xếp,giải quyết.Sự việc không được ổn thoả Người liền đưa đơn xin nghỉ việc Quan theo lời dạy của Thầy để lo trọn về phần Đạo.Tháng 5/1931 Nguời đựoc phép nghỉ việc là về ngay Toà Thánh giải quyết,mọi việc được tạm ổn định.Nhắc lại,sau khi Người về Toà Thánh được đức Quyền Giáo Tông làm một lá đơn giao cho quan Thống Đốc Nam Kỳ nói rõ việc giao trách nhiệm cầm giềng mối Đạo Nhơn Sanh lại cho Người.Người ra thơ tiếp nhận và cũng làm một lá đơn cho quan Thống Đốc Nam Kỳ biết.Kế tiếp người ra Châu Tri số 01 để nói rõ việc Đạo lúc bấy giờ.Việc Đạo đang thuận tiến thì sức khoẻ của Người càng ngày càng suy yếu cộng với những mâu thuẫn mới phát sinh càng ngày càng gay gắt nên Người xin ra Bạch Vân Am để tịnh dưõng.Chỉ ba tuần sau thì các Chức Sắc Toà Thánh ra Châu Tri công bố Người bỏ việc và cho niêm cửa nơi làm việc của Người và dở nhà làm việc của Ngài Ngọc Trang Thanh.Trước tình cảnh đó Người đành gạt nước mắt trở lại Bạch Vân Am định ẩn tu đến trọn đời.</P>
<P>Khi làm Quan hay Chức Sắc của Đạo Người đều tận tuỵ lo cho Đạo trong điều kiện của cuộc sống.Riêng ở Quận Xuyên Mộc-một Quận hẻo lánh nên Người hết lòng chăm lo dân và được dân thương mến.Cũng như lúc trước khi làm quan ở Quận Hòn Chông do Người làm việc rất mẫn cán nên được cấp 50 mẫu đất nhưng Người để cho nhân dân canh tác.Đi đến đâu người cũng phát triển đường sá,kinh tế,….và nêu cao tấm gương liêm khiết nên khi trừ quan đặng đi Tu,quan chủ tỉnh rất trân trọng và thương tiết phải mất một vị Quan Thanh Liêm,Mẫn Cán như Người.Việc Quan ở Quận Xuyên Mộc được hanh thông nên cấp trên ưu tiên cho Người 20 mẫu đất gần bãi biển để cất nhà mát,nhưng Người không nhân và chỉ xin khu đất ở Bạch Vân Điện nơi núi Kỳ Vân để làm nơi tu dưỡng thôi.Khi làm việc ở Toà Thánh thỉnh thoảng Người cũng ra đó Thiền Định.Lần bị sốt rét Bác Sĩ khuyên Người tìm nơi có gió dưỡng bịnh,vậy là Người chọn Bạch Vân Am.Nơi đây khi xưa có suối Ngọc Tuyền nước ngọt và chỉ có một ngôi Chùa Phật ở dưới chân núi mà thôi.Ngưòi xây dựng một cái Am trên núi Kỳ Vân làm nơi Hành Thiền Luyện Đạo.Những nơi Người đi qua đều để lại cho Người dân nhiều ấn tượng tốt đẹp chẳng hạn như Người sử vụ kiện chàng rễ vắng mặt trong Ngày Cưới thành công khiến gia đình sum họp.Sau giờ làm việc là Người đi khai đàn đàn phổ độ,số người nhập môn rất đông.Có lần Người mượn Đình Thần Mỹ Lộc để khai Đàn nhập môn cho trên 300 vị và Thần Hoàng cũng về cơ dạy sau này phải cúng hoa,quả cho đến ngày nay tạo thành một phong tục rất đẹp không một miếng tanh hôi trong ngày Lễ Thần Hoàng.Trong khi ở Cần Giuộc người lập ra nhiều Thánh Thất hầu hết mỗi xã đều có mỗi Thánh Thất và với số tín đồ rất đông.Chánh Phủ Pháp lo ngại cho nên đổi người ra Quận Xuyên Mộc,tại đây Người lập Thánh Thất Hội Mỹ,Long Tân cùng với bao giai thoại về đức độ từ lành của Người như:Cho Cọp uống nước khi nắng hạn,giúp người thuyền chài đẩy ghe,…..Khi Người về Toà Thánh thì đựơc nhân dân vùng Thánh Địa hết sức yêu mến,và ca ngợi.</P>
<P>Đặc biệt người về Toà Thánh hành Đạo năm 1931 cơ Đạo chinh nghiêng,Người tích cực thu xếp lại.Phần lo về vật chất,phần lo về Tinh Thần ngay việc Phòng Trù cũng đựoc tổ chức chu đáo với tinh thần Tiết Kiệm Đúng Mực.Ngưòi còn cho lập cơ sở để trồng tỉa đến mức rau cải có dư bán làm ngân quỹ chi dụng cho Đạo (Trứơc đó Ngaì Lê Bá Trang đã ra Châu Tri kiu gọi các Họ Đạo tích cực đóng góp Lương Thực về cho Toà Thánh để mà sử dụng cho phần ăn uống của các vị công quả của Đạo.)</P>
<P>Như vậy từ Bạch Vân Am Người lập năm 1927 đến năm 1934 đã đán dấu một đoạn đường hành đạo đầy ý nghĩa.Chính nơi đây Người tiếp nhiều phái đoàn nhơn sanh đến viếng khi hay người bị trục xuất.Người được nhơn sanh yêu cầu xuống núi lập Ban Chỉnh Đạo nếu không bổn đạo sẽ hông tùng Toà Thánh nữa.Đứng trước tình hình ấy Người đựoc Ơn Trên chỉ dạy về Bến Tre lập Ban Chỉnh Đạo qua bài Thánh Thi sau</P>
<P>“Trau báu đề tin có núi sông</P>
<P> Ôm lòng chờ trẻ lệ tuôn hồng</P>
<P> Năm xa năm cách năm hoà hiệp</P>
<P> Chừng ấy bay khôn mới Đại Đồng</P>
<P> Hình thể Thánh Danh nên nghiệp Cả</P>
<P> Bắc Nam đi tận Đạo nhà Thông</P>
<P> Nghe cơ hồi hướng về Thành Trước</P>
<P> Thầy dặn con ghi nhớ cõi lòng “</P>
<P>Như vậy chính Bạch Vân Am này Nguời đã vạch ra con Thuyền Đạo một hướng đi đúng đắn.Chơn Lý Đạo qua sự dẫn Đạo của Người đã tùng bước được sáng tỏ theo thời gian.</P>
<P>Năm 1927 khi Người ra làm Quận Trưởng Xuyên Mộc thì Am Bạch Vân đã được dựng lên.Khi Người về Bến Tre hành Đạo thì Bạch Vân Am vẫn được bổn Đạo tiếp tục gìn giữ bảo quản.Qua hai thời kỳ chiến tranh Bạch Vân Am chỉ còn lại đông đá vụn nhưng dấu xưa vẫn còn lại di tích của bậc chơn tu.Một vài năm trước Hội Thánh và nhơn sanh đã xin tu tạo lại Ngôi Bạch Vân Điện,và đã hoàn thiện năm Đạo thứ 72.Và tiếp tục hoàn thiện với mỗi tấm lòng của mỗi vị Nhân Sanh đối với ngôi Điện Thiêng-Liêng này.</P>
<P>Khi Người viên tịch Ngôi Bạch Vân Am đã được đổi tên thành Bạch Vân Điện làm nơi thờ Đức Chí Tôn và đồng thời là nơi lưu giữ di tích của Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương lúc sinh thời.Ngày nay giữa sự mất mát và hiện tại gốc vú sửa,hàng râm bụt,….và bàn cờ tướng bên vách núi ghi dấu thời gian lớn lên của Ngôi Điện cùng với đức tin của toàn Đạo đối với di tích Thiêng Liêng này.Hình ảnh Anh Cả kính yêu của chúng em,Đức Giáo Tông vẫn còn đây.</P>
<P><strong><EM>@<U>TSHĐ5</U></EM></strong></P>
 

NAMMÔ

New member
<FONT color=#000000> </FONT>
<P align=center><B><FONT color=#cc3300 size=5><SPAN lang=en-us>Hồi Tâm Hành Đạo</SPAN></FONT></B></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><B><FONT color=#000000>Viếng thăm Vân Động, nghĩ càng thương</FONT></B></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><B><FONT color=#000000>Anh Cả vì Đạo, bao đoạn trường</FONT></B></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><B><FONT color=#000000>An nhẫn bao năm, nơi Vân Động</FONT></B></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><B><FONT color=#000000>Ý chí không nao, đời phong sương</FONT></B></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><B><FONT color=#000000>Quyết lòng hoằng khai truyền chánh pháp</FONT></B></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><B><FONT color=#000000>Lập Ban Chỉnh Đạo trọn tình thương</FONT></B></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><B><FONT color=#000000>Dìu đời về đạo, xa tranh đấu</FONT></B></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><B><FONT color=#000000>Đời được Thánh Đức, an mười phương</FONT></B></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><B><FONT color=#000000>Vân Động ghi lại bao ký ức</FONT></B></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><B><FONT color=#000000>Lòng tôi xúc động mãi vấn vương</FONT></B></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><B><FONT color=#000000>Hồn tôi thức dậy trong giây phút</FONT></B></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><B><FONT color=#000000>Xả thân hành đạo quyết noi gương</FONT></B></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><B><FONT color=#000000>Đức Lý Giáo Tông......Người Anh Cả</FONT></B></SPAN></P>
<P align=center><SPAN lang=en-us><B><FONT color=#000000>Vì đời hành đạo đã dẫn đường.</FONT></B></SPAN></P>
<P align=right><SPAN lang=en-us><FONT size=4><B><SPAN lang=en-us><FONT color=#0000ff size=4><B>Ngọc Lại Thanh</B></FONT></SPAN></B></FONT></SPAN></P>
 

NAMMÔ

New member
<P><strong><FONT color=#0000cc size=3><IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"> </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000cc size=3>HỌ ĐẠO THÁI BÌNH THÁNH ĐỊA !!!</FONT></strong> </P>
<P>Trong phạm vi Toà Thánh TÂY NINH,có một ngôi thánh thất nhỏ gọi tên là THÁI BÌNH THÁNH ĐỊA,toàn đạo nam nữ trên dưới 100 người nhưng Đức Tin nơi đạo rất vững vàng,rất kiên trung và tâm huyết noi gương Đức Giáo Tông tùng Hội Thánh BAN CHỈNH ĐẠO</P>
<P>Sau khi TOÀ THÁNH được PHÁP NHÂN do Tổng Thống Thiệu ban cho,thì trên ấy bắt đầu o ép,dụ dỗ các hội thánh,họ đạo THÁI BÌNH THÁNH ĐỊA không khỏi sự mua chuộc ấy,họ dụ dỗ và đàn áp,gây khó khăn nhiều nổi,vì trên ấy quyết không còn để một dấu vết hơặc kỉ niệm gì về ĐỨC GIÁO TÔNG,bắt buộc toàn đạo nơi ấy phải nhập môn lại nơi TOÀ THÁNH,bổn đạo phản đối ăằng nưững lời lẽ đạo đức và luật pháp đạo,có người phản đối bằng cả tuyệt thực.SUốt mấy tháng xua đuổi ăằng mọi thủ đoạn nhưng không lay chuyển được họ đạo nầy (thật đáng khen,hoan nghênh và kính phục thay ý chí của bổn đạo nời nầy)</P>
<P>Đức Giáo Tông hay tin liền phái ông phối sư Thái Phú Thanh đến an ủi và hỗ trợ tinh thần đạo,ông phối sư đến giúp họ đạo hơn một tháng mới về Hội Thánh.</P>
<P>Thấy có chức sắc Hội Thánh đến ở,trên ấy mới bỏ qua nhưng vẫn hậm hực</P>
<P>Trên Họ Đạo còn một cái kỷ vật một cái bàn của Đức Giáo Tông để lại,tôi nhã ý với Ban Đại Diện cố giữ,để Hội Thánh khi nào có nhà lưu niệm về lịch sử Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo sẽ đem về lưu niệm trong nhà nầy.Trên thất Bình Hoà-Gia Định cũng còn một cái ghế dùng để Đức Giáo Tông đứng thuyết đạo,ông Giáo Sư HANH hứa bao giờ Hội Thánh cần ông sẽ chở về để lưu niệm kỷ vật cảu “Ngài”</P>
<P>Sống và tu hành trong nghịch cảnh,đắng cay đe dọa như bổn đạo THÁI BÌNH THÁNH ĐỊA nếu không có quyết tâm sắt đá và êến chí đâu dễ dàng giữ được Đạo Đức Nghĩa Nhân,tôi ví dụ như một túp liều tranh bên cạnh toà lâu đài,nhưng túp lều tranh tuy bé nhỏ nhưng giữ được nét thanh tao và vẻ lịch sự,còn hơn TOÀ LÂU ĐÀI,một điều tương phản giữa hai CHỨC SẮC cao cấp là con tin yêu của THẦY,sau nầy để lịch sử và tơời gian phê phán</P>
<P>……………………………………………………………………………………………………….</P>
<P>Tôi xin lưu ý anh em sau nầy nếu có vị nào viết lịch sử Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh hãy nhớ đến ngôi”THÁNH THẤT THÁI BÌNH THÁNH ĐỊA”một điểm son tuy nhỏ,nhưng tin thần Đạo Đức rất”TO LỚN”</P>
<P><strong><U><EM>@Lê Văn Sáu</EM></U></strong></P> 
 

NAMMÔ

New member
 
<P =Msonormal><FONT color=#000000><strong><FONT size=3><EM><FONT face="Times New Roman, Times, serif">MỜI QUÝ HIỀN HUYNH HIỀN TỶ</FONT></EM> </FONT></strong></FONT></P>
<P =Msonormal><FONT color=#000099 size=4><strong>NGHE TIỂU SỬ CỦA ĐỨC GIÁO TÔNG NGUYỄN NGỌC TƯƠNG !</strong></FONT></P>
<P><A href="uploads/zib//2009-01-22_181559_tieusuducgiaotong_1.wma" target="_blank">2009-01-22_181559_tieusuducgiaotong_1.wma</A></P>
<P><EM><strong>Phần Thời Niên Thiếu và Trưởng Thành đến phần 3 Thời KÌ ĐẠI TỊNH,RA TỊNH</strong></EM></P>
<P><FONT face=Tahoma color=#0066cc><A href="http://caodaivn.com/uploads/zib//2009-01-22_182053_tieusuducgiaotong_2.wma" target="_blank">2009-01-22_182053_tieusuducgiaotong_2.wma</A><A title=tieusuducgiaotong_2.wma href="http://(Đường link này ngoài tầm kiểm duyệt của BQT)/?attachment_id=564" rel=attachment target="_blank"></FONT></A></P>
<P><EM><strong>ĐOẠN KẾT và Những bài Thơ Liên Quan khác (sẽ cập nhật bài viết sau) và phần Đường Lối Hành Đạo Đức Giáo Tông</strong></EM></P>
<P align=center><SPAN><FONT color=#ffff00 size=4><U><EM><strong>1.THỜI KỲ NIÊN THIẾU VÀ TRƯỞNG THÀNH</strong></EM></U></FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><!--AMESPACE PREFIX =--><!--AMESPACE PREFIX =--></SPAN><SPAN><FONT size=4>1.Người mới ra đời chửa mấy thu</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=4><SPAN>   </SPAN>Cha gìa đã vội gót Tiên Du</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=4><SPAN>   </SPAN>Tuổi Thơ Nương Sống tình Ông Cháu</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=4><SPAN>   </SPAN></FONT></SPAN><SPAN><FONT size=4>Cái Cảnh cô đơn luống thảm sầu……….</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=4>2.Chồng chất thời gian tuổi lớn lên</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=4><SPAN>   </SPAN>Vào Trường học chữ quyết cho nên</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=4><SPAN>   </SPAN>Bao Năm đèn sách khoa thi đỗ</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=4><SPAN>   </SPAN>Chút nghĩa song thân nguyện đáp đền</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=4>3.Chính phủ đưa về Bến<SPAN>  </SPAN>Trước Giang</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=4><SPAN>   </SPAN>Trên đường hoạn lộ tưởng vui an</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=4><SPAN>   </SPAN>Nào đâu thấy cảnh đời đau khổ</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=4><SPAN>   </SPAN>Tấc dạ yêu sinh bỗng rộn rang</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=4>4.Giữa lúc muôn dân chịu khổ hình</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=4><SPAN>    </SPAN>Đâu đành vui hưởng phú thú nhân-sinh</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=4><SPAN>     </SPAN>Người ra hoạt động khai dân trí</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=4><SPAN>      </SPAN>Dù trãi gian nguy há quãn mình</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=4>5.Mục đích làm cho dân được khôn</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=4><SPAN>    </SPAN>Thuần-Phong Mỹ-tục giữ châm ngôn,</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=4><SPAN>    </SPAN>Mở-mang Công,Nghệ,Nông,Thượn hội,</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=4><SPAN>     </SPAN>Dân được ấm no hết khổ buồn…..</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=4>6.Từ đấy muôn người hưởng ứng theo,</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=4><SPAN>    </SPAN>Hội buôn hợp tác giúp dân nghèo</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=4><SPAN>   </SPAN>Khuyến Văn Quốc-Ngữ nền Tân Học,</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=4><SPAN>    </SPAN>Kết quả tràn dâng trợ nước triều.</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=4>7.Khi Người còn ở cảnh bua Quan,</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=4><SPAN>   </SPAN>Một dạ thanh liêm khó chẳng màng,</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=4><SPAN>    </SPAN>Danh lợi vốn lòng không chút bợn</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=4><SPAN>   </SPAN>Hướng về Quốc Mạnh với dân an</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><strong><FONT color=#0066cc size=4><EM>2.THỜI KỲ GẶP ĐẠO CAO ĐÀI</EM></FONT></strong></SPAN></P>
<P><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN><FONT size=4><SPAN><FONT size=3>                         <FONT color=#000000>     8.Tấm tình nhân loại vẫn không vơi,<!--amespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffic--></FONT></FONT></SPAN></FONT></SPAN><SPAN></SPAN><SPAN><FONT color=#000000 size=4> </FONT></SPAN><SPAN><FONT size=4></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=3><FONT color=#000000><SPAN>    </SPAN>Xui khiến người theo mối Đạo Trời</FONT></FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=3><FONT color=#000000><SPAN>    </SPAN>Toại chí yêu sanh yêu lý-tưởng</FONT></FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=3><FONT color=#000000><SPAN>     </SPAN>Con thuyền Bác-Aí tít mù khơi !</FONT></FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT color=#000000></FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT color=#000000 size=3>9.Linh diệu Thiêng-Liêng mối Đạo mầu</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=3><FONT color=#000000><SPAN>      </SPAN>Cao Đài cứu thế gọi năm Châu.</FONT></FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=3><FONT color=#000000><SPAN>      </SPAN>Xây cơ tuyệt khổ nơi trần giới,</FONT></FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=3><FONT color=#000000><SPAN>     </SPAN>Giải thoát nhân sanh kiếp thảm sầu.</FONT></FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT color=#000000></FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT color=#000000 size=3>10.Hiểu Đạo Người liền quyết xả thân</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=3><FONT color=#000000><SPAN>    </SPAN>Trên đường hoạn lộ vội lui chân.</FONT></FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=3><FONT color=#000000><SPAN>    </SPAN>Thương đời nên mới theo về Đạo,</FONT></FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=3><FONT color=#000000><SPAN>    </SPAN>Dựng nghĩa yêu-sinh tỉnh khách trần.</FONT></FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT color=#000000></FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT color=#000000 size=3>11.Hành Đạo không giờ phút lãng lơ</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=3><FONT color=#000000><SPAN>    </SPAN>Lòng thành cảm động đến Thiên-Cơ,</FONT></FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=3><FONT color=#000000><SPAN>   </SPAN>Ban Người sứ mệnh dìu sanh-chúng</FONT></FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=3><FONT color=#000000><SPAN>   </SPAN>Còn để ghì rành mấy Vận Thơ……..</FONT></FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT color=#000000></FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT color=#000000 size=3>12.<<Con trị ai?Thầy cũng trị ai?</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=3><FONT color=#000000><SPAN>     </SPAN>Một lòng Đạo-Đức chớ đơn sai</FONT></FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=3><FONT color=#000000><SPAN>    </SPAN>Năm năm công quả tau bền chí</FONT></FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=3><FONT color=#000000><SPAN>    </SPAN>Dìu dẫn nhân-sanh bước lạc loài>></FONT></FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT color=#000000></FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT color=#000000 size=3>13.<<Và Con là Đạo,Đạo là Con,</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=3><FONT color=#000000><SPAN>   </SPAN>Khổ hạnh dù sao chí chớ mòn</FONT></FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=3><FONT color=#000000><SPAN>    </SPAN>Đạo sẽ nhờ Con mà rạng vẽ</FONT></FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=3><FONT color=#000000><SPAN>     </SPAN>Thân Con nhờ Đạo mới vuông tròn>></FONT></FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT color=#000000></FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT color=#000000 size=3>14.Theo đúng tình yêu của Đất-Trời</FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=3><FONT color=#000000><SPAN>     </SPAN>Là không riêng ở với loài người,</FONT></FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=3><FONT color=#000000><SPAN>        </SPAN>Mà yêu đến cả loài Sanh-Vật.</FONT></FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><FONT size=3><FONT color=#000000><SPAN>       </SPAN>Người đã nêu cao Đức rạng ngời</FONT></FONT></SPAN></P>
<P align=center><SPAN><U><EM><strong><FONT color=#ffff00>3.Thời Kỳ Lập Ban Chỉnh Đạo</FONT></strong></EM></U></SPAN></P>
<P align=center><SPAN></SPAN><FONT color=#000000><strong><SPAN> <FONT color=#ffffff>15-</FONT><FONT color=#000000>Gặp hồi khảo đảo Đạo chia phôi</FONT></SPAN><SPAN><FONT color=#000000>     </FONT></SPAN></strong></FONT></P>
<P><FONT color=#000000><strong><SPAN>                           Ngưòi dẫu đau buồn vẫn thế thôi</SPAN><SPAN></SPAN></strong><SPAN><strong> </strong></SPAN></FONT><SPAN></P>
<P align=center><strong><FONT color=#000000>     Vâng Ý Thiêng-Liêng về Bến Trước</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#000000>     Gầy Ban Chỉnh Đạo để vun bồi</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#000000>16-Rồi Trước Cộng đồng Hội Vạn Linh</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#000000>    Được lòng tín nhiệm của Nhân-Sinh</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#000000>    Cầm giềng mối Đạo Người Anh Cả</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#000000>    Dìu dắt muôn lòng vững đức tin</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#000000>17-Cơ Đạo từ đây đã lập thành</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#000000>    Rạng Nền Chánh Giáo,nghĩa yêu sanh</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#000000>    Người lo xây đấp tình nhơn loại</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#000000>    Giải thoát cho đời chảnh đấu tranh</FONT></strong></P>
<P align=center><EM><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><strong><FONT color=#cc0000><FONT size=5><U>4.THỜI KỲ ĐẠI TỊNH</U></FONT> </FONT></strong></FONT></EM></P>
<P align=center><strong><FONT color=#ffffff>18.-</FONT><FONT color=#000000>Người vào thiền định chịu ân Thiên</FONT></strong></P>
<BLOCKQUOTE>
<P align=center><strong><FONT color=#000000>Giữa lúc muốn dân cảnh luỵ phiền</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#000000>Nhơn-Loại càng gây nhiều chiến hoạ</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#000000>Đạo Trời càng phải vững chơn truyền</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#000000>***</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#000000>19.-Trước cảnh đau lòng của chiến tranh,</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#000000>Người từng nhỏ lệ bởi yêu sanh</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#000000>Bao phen kêu gọi tình nhân loại,</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#000000>Bỏ dữ mau toan trở lại lành</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#000000>***</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#000000>20.-Nén tình máu mủ vì danh Đạo,</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#000000>Đành để hai con chịu khổ hình</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#000000>Mệnh hệ nhơn sanh thà bảo trọng</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#000000>Tình nhà cam phải chịu Hy Sinh</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#000000>***</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#000000>21.-Chín năm Đại Tịnh luyện tinh-thần</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#000000>Kết quả nay giờ phút hoá thân</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#000000>Người dẫu về nơi miền cực lạc</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#000000>Tình yêu còn mãi với nhơn-quần.</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#000000>*******************</FONT></strong></P></BLOCKQUOTE>
<P dir=ltr align=center><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#000000 size=5><U><EM><strong>5.ĐOẠN KẾT</strong></EM></U></FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
<P align=center><strong><FONT color=#000000> Đọc qua lược sử của Người</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#000000> Là ta thấy cả cuộc đời hy sinh</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#000000> Đã vì Lý tưởng xả thân</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#000000> Đã vì nhơn loại gian truân khôn màng</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#000000> Nêu Gương-Luật-Pháp rõ ràng</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#000000> Sáng danh Đại-Đạo con đàng Vĩnh Sanh</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#000000> Đã từng trãi cảnh nhục vinh</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#000000> Tinh thần bất diệt hiển linh muôn đời</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#000000>  Đoàn em ta cố noi người</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT color=#ffffff><FONT color=#000000>  Con đường phụng sự Đạo Trời yêu </FONT>sinh</FONT></strong></P>
<BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>
<P align=center><EM><FONT color=#000000><strong>  <FONT color=#3399cc>Thanh Lương</FONT></strong></FONT></EM></P></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
<P align=left><strong><FONT color=#000000>ĐƯỜNG LỐI HÀNH ĐẠO CỦA ĐỨC GIÁO TÔNG</FONT></strong></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>1.ĐẠI ĐẠO KỲ BA THƯỢNG ĐẾ khai</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>  Qui nguyên Tam Giáo độ trần ai</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>  Ngũ Chi thống nhứt về Thiên-Đạo</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong> Hoằng hoà thương yêu khắp mọi loài</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>2.Mục đích xây nền hạnh phúc chung.</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong> Hoà bình thế giới há rằng không ?</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong> Thương yêu vì được tràn nhân-loại</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong> Như tầm Gương lành Đức Giáo Tông</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>3.Người quả quyết cò Trời khai Đạo</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong> Có Phật Tiên chỉ bảo đường tu</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong> Chân mây đã vẹt ngút mù</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong> Đức Tin càng vững mặc dù chông gai.</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>4.Giữ Tân Pháp thẳng ngay tiến bước,</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>   Nắm Chơn Truyền lần lượt thi hành</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>   Trước sau một mực tâm thành</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>   Đức tin bền chặt,đuốc lành rọi khêu.</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>5.Yêu Nhân Loại quết nêu Gương trước</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>   Xả Thân mình để được ích chung</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>   Đời Càng bảo tố gió giông</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>   Con đường hành Đạo há không hiểm nghèo</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>6.Bỏ daanh lợi là đều đã khó</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>  Quên thân mình dễ có mấy ai</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>  Thương đời chẳng nại chông gai</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>  Gương Người vong kỷ,hỡi ai trông vào.</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>7.Hành Chơn Đạo nêu cao Tôn Chỉ</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>  Tình thương yêu:Chơn Lý Cứu Đời</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>  Thương yêu sanh hoá loài người</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>  Thương yêu gầy dựng cảnh đời Thuấn Nghiêu</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>8.Người đã gởi bao nhiêu tâm huyết</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>  Lời thương yêu thống thiết nhường bao</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>  Hiện thân Người đã nêu cao</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>  Tấm Gương Bác-Ái rực màu yêu sinh</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>9.Chơn Lý Đạo là tình Bác Ái</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>  Đạo không là Đảng Phái riêng tây</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>  Công Dân Luật Nước chớ sai,</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>   Thuần Tý Đạo Đức góp xây hoà bình</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>10.Ấy là lời Người tận tình chỉ bảo,</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>   Hằng nhủ khuyên người Đạo tu hành</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>   Ăn chay làm phải làm lành</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>   Tu tâm sửa tánh thật hành thương yêu</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>11.Góp CÔNG-QUẢ là điều cần nhứt</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>    Phải đủ đầy âm-chất mới mong</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>   Luyện hành Tân Pháp thành công</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>   Dứt đường Nhân Qủa,thoát vòng nghiệt oan </strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>12.Người đã vạch con đường giải thoát,</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>    Kẻ Tu hành muốn đoạt Phẩm Tiên</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>   Thực hành công quả thâm niên</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>   Tham thiền nhập định qui Tiên mới tròn</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>13.Lối đường Hành Đạo vạch xong rồi</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>    Gương Luật Pháp còn để rạng soi</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>    Công nghiệp sáng khai lưu hậu thế</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>    Tấm Gương Hiền Đức chói muôn đời</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>14.Bao năm sứ mạng thiêng liêng trọn,</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>   Đức Giáo Tông về chốn cựu Ngôi</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>  Chân-Lý đã thành nền Đạo Cả</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><EM><strong>   Đoàn em nổ lực ráng vun bồi.</strong></EM></FONT></P>
<P><EM><FONT color=#000000 size=2><strong>THANH LƯƠNG</strong></FONT></EM></P></BLOCKQUOTE>
<P></SPAN></FONT></SPAN></P>
 

NAMMÔ

New member
 <strong><FONT color=#0000ff size=4><EM>ĐỨNG BỘ TÀI SẢN ĐẠO !</EM></FONT></strong>
<P =Msonormal>Do lệnh của Đức Lý Đại Tiên giảng dạy tại chùa Gò Kén,Người được thay mặt cho Đạo,đứng bộ các tài sản của Đại Đạo,Chỉ riêng về Thánh Địa Tây Ninh,muốn được dung hoà và đủ mặt Lưỡng Phái,nên Hội Thánh để thêm tên bà Nữ Chánh Phối Sư Hương Thanh cùng đứng bộ vơi Người.</P>
<P =Msonormal>Năm 1931,khi mới về Toà Thánh,Người có tự nguyện làm hai cái tờ giao cho Hội Thánh cầm làm bằng.</P>
<P =Msonormal>Một cái Người khai rằng miếng đất Thánh Địa Tây Ninh mua do tiền bạc của Bổn Đạo ,chỉ để tên Người và Bà Nữ Chánh Phối Sư đứng bộ giùm mà thôi.</P>
<P =Msonormal>Một cai Người khai rằng kể từ ngày 09/05/1931 là ngày Người xuất gia,thì tên của Người không còn dùng đứng bộ của riêng tư nữa.Từ đây kể về sau của cải chi mà để tên Ngài đứng bộ là của Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.</P>
<P =Msonormal>Hai tờ này có làng Long Thành thị nhận và có cầu chứng đống bách phần nơi Toà Bố Tây Ninh.</P>
<P =Msonormal>Vậy chỉ vì Đạo,vì Nhân Sanh,Người phài vâng lịnh Ơn Trên gánh vác Nhiệm Vụ đứng bộ tài sản chung của Đạo,trong việc nầy Người chẳng có hưỏng quyền lợi chi cho mình cả.</P>
<P =Msonormal>Thương ôi ! Cảm Động ôi ! Vĩ Đại thay cho một Người có ý chí phi thường hy sinh tất cả vì nhân sanh,mấy ai Làm Được.</P>
<P =Msonormal>Chỉ riêng về Thánh Địa Tây Ninh,muốn được dung hoà và đủ mặt Lưỡng Phái,nên Hội Thánh để thêm tên bà Nữ Chánh Phối Sư Hương Thanh cùng đứng bộ vơi Người.</P>
<P></P>
<P =Msonormal><FONT face="Times New Roman" size=3>                      </FONT><FONT face="Times New Roman" size=3>                     Vậy chỉ vì Đạo,vì Nhân Sanh,Người phài vâng lịnh Ơn Trên gánh vác Nhiệm Vụ đứng bộ tài sản chung của Đạo,trong việc nầy Người chẳng có hưỏng quyền lợi chi cho mình cả.</FONT></P>
<P =Msonormal><FONT face="Times New Roman" size=3>                     Thương ôi ! Cảm Động ôi ! Vĩ Đại thay cho một Người có ý chí phi thường hy sinh tất cả vì nhân sanh,mấy ai Làm Được.</FONT></P>
<P><U>@Tiểu Sử Đức Giáo Tông</U> </P>
<P><FONT color=#0000cc><EM>Năm 1935 Đức Hộ Pháp đòi nắm luôn sổ bộ đất đai của Đạo từ Đức Giáo Tông,như vậy là nghịch thiên ý,bởi vì khi khai đạo ơn trên đã giao sổ độ đất đai cho Đức Giáo Tông nắm giữ.<BR><FONT color=#ffffff>Đây cũng là một phần báo trước việc lên ngôi Giáo Tông của Ngài vậy</FONT></EM> </FONT></P>
<P><FONT color=#0000cc>Đức Hộ Pháp không trả lời lại BỨC THƠ nầy !!!</FONT></P>
<P>“Bến-Tre le 9 Janvier 1935,<BR>Kính đức Hộ-pháp,<BR>“Tôi có được bức thư của Ngài đề ngày 12-decémbre 1934<BR>và một bổn Nghị Định xin tôi giao các đất Thánh địa cho một<BR>ban của Ngài đặt lên và tự mình Ngài toạ chủ, nói rõ tức là giao<BR>cho Ngài làm chủ vậy.<BR>” Lúc này là lúc có thể hội hiệp cho đạo được hoà bình, nhơn<BR>sanh được yên ổn mà tu hành, sao Ngài lại muốn gây thêm<BR>chuyện bất bình cho nhơn sanh nữa? .<BR>” Anh Cả qui rồi, Ngài là Hộ-pháp lại quyền luôn Giáo-Tông rồi<BR>Ngài còn đòi làm chủ các Thánh Đia nữa. Trong đạo nghe nói thêm<BR>buồn lòng thối chí nữa, Ngài có tưởng tới đó không ?<BR>” Khi mua miếng đất cất Toà Thánh Tây-Ninh bây giờ đây, đức<BR>Lý-Giáo-Tông chọn tôi đứng bộ làm chủ. Anh Cả muốn cho lưỡng<BR>phái làm chủ nên đem thêm tên chị Nữ Chánh Phối Sư vô đứng<BR>chung với tôi. Vì vậy nên phần chị thì dễ muốn giao cho ai cũng<BR>được còn phần tôi lại khó, nếu không có mạng lịnh của Đức-Lý thì<BR>tôi không dám giao cho ai hết.<BR>” Vả lại tôi đứng bộ giùm cho đạo tức là cho nhơn sanh vì tiền<FONT size=2>348<BR>của nhơn sanh mua sắm. Muốn làm chỉ cũng phải do nơi ý kiến của<BR>nhơn sanh nữa.<BR>” Vậy ngày mồng 8 tháng Giêng tới đây, nhơn ngày vía Đức<BR>Chí-Tôn có hội Nhơn sanh, tôi sẽ tỏ sự Ngài muốn đó. Như nhơn<BR>sanh thuận tình hết thảy thì Ngài sẽ được thoả nguyện một phần,<BR>còn phần của Đức Lý, tôi về Toà Thánh hiệp với Ngài cầu Huyền<BR>cơ mà nghe dạy được chăng ? Xin Ngài trả lời cho tôi biết.<BR>Nay kính,<BR><EM><U><strong>@LSCĐ PHẦN PHỔ ĐỘ</strong></U></EM></FONT></P>
<P><strong><EM><U></U></EM></strong> </P>
 

NAMMÔ

New member
 
<P><FONT color=#0000ff><EM>Sau đây là bức thơ của Ngài Thượng Sanh gửi đến Bàn Cửu Viện Hội Thánh Bến Tre để mà hầu giúp phát triển việc Đạo và Quy về Tây Ninh.<BR>Nhưng than ôi bức thơ đã làm cho mọi người mừng biết dường nào,nhưng khi quy hiệp về Tòa Thánh nào có thành đâu,bởi người chưởng quản nơi đó Hộ Pháp Phạm Công Tắc</EM> </FONT></P>
<P =Msonormal><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><strong>Ngài Thương Sanh Cao Hoài sang tỏ bày chương trình hành đạo tại Hội Thánh Bến-Tre</strong></P>
<P>Ngày lễ khai đạo tại Bến-Tre năm Bính Tý (l4-10 tức ngày 27-11-36)<BR>có cuộc họp Hội Thánh thường niên. Có mặt đông đủ Chức-sắc lưỡng<BR>đài ở Hội Thánh Bến-Tre, đặc biệt có Ngài Bảo-văn-Pháp-quân Cao-<BR>Quỳnh-Diêu, đại diện Ngài Thượng-Sanh Cao-Hoài Sang theo thư mời<BR>tới dự Hội đặt dưới quyền Chủ toạ của Giáo-Tông Nguyễn-Ngọc-<BR>Tương.<BR><FONT color=#336600>Nhiều vấn đề được đem ra bàn cãi. Đáng kể nhất hai việc sau đây :<BR>- - Việc bầu cử Chức vụ Đầu-sư : Hội biểu quyết sau nhiều lần<BR>bàn cải, để ông Giáo Tông kiêm nhiệm Đầu Sư trong những phần<BR>hành riêng biệt.<BR>việc Chưởng quản Hiệp-Thiên Đài : Ngài Tương từ ngày lên<BR>ngôi Giáo-Tông vẫn bâng khuâng về chức vụ Chưởng Quản H.T.Đ.<BR>Cho nên Ngài có ý định mời các vị chức sắc đại thiên phong trong<BR>Thập-nhị-thời-quân cùng Ngài Thượng-sanh Cao-Hoài-Sang đảm nhiệm<BR>cơ quan này Nhưng Ngài Thượng-Sanh vắng mặt giao cho Ngài Văn-<BR>pháp Cao-quỳnh-Diêu đại diện trình một bản chương trình do Ngài</FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#336600>thảo ra cho Hội Thánh Bến-Tre</FONT><BR>Nguyên văn bản Chương trình có đọc trong buổi họp như sau :</P>
<P>Hiệp-Thiên Đài : Thượng Sanh<BR>” Kính cùng Chư Quí Vị Hội Thánh cơ Chỉnh-Đạo, Bến-Tre<BR>” Nghĩ vì đạo mấy năm sau đây ngưng bước, nhơn sanh chưa<BR>đặng dồi dào ân huệ của đấng Chí-Tôn là bởi người cầm quyền<BR>chính tri không theo cho đúng với Tôn chỉ của Đại Đạo mà cũng<BR>vì đó mà phải phân chia ra nhiều phe nhiều phái<BR>” Trên chức sắc thì quyền tranh lợi lấn, mạnh được yếu thua,<BR>so tiền tài hơn đạo đức , dưới nhơn sanh như khúc gỗ lăn tròn, vùi<BR>thân tôi mọi, nghe lời nặng nhẹ khoát nạt xua đuổi thì có, nâng<BR>đở giáo hoá vẫn không.<BR>” Vậy nếu muốn cho đoàn nhơn sanh đương phải trong buổi<BR>thống khổ được hưởng chút ân huệ của đấng Chí-Tôn, tôi xin hiến<BR>tờ Chương trình này hầu giúp sức cho Hội Thánh tiện bề chấn<BR>chỉnh mối đạo qui hoà lại.</P>
<P>Chương Trình<BR>“1- Mở mang sự giáo hoá tín đồ bằng cách thuyết đạo và<BR>xuất bản sách đạo, hoặc Thánh ngôn cho lưu hành trong các Thánh<BR>Thất .Thuyết đạo một tháng ít lắm một kỳ.<BR>” 2 - Lo lập hằng sản và công quỹ đặng làm trong đạo có thể<BR>lực mà thi hành các điều cần ích hiện thời cho nhơn-sanh nhờ.<BR>” 3 — Lập cơ sở và tạo tác công cuộc có ích về hình thức và .<BR>tinh thần của người đạo như trường học, nhà nuôi bịnh, thư viện,<BR>ấu trĩ viên v…v.. Làm thế nào cho điều này thực hành gấp đặng<BR>kíp kỳ phổ độ nhơn sanh<BR>“4- Thâu nhận những tín đồ thất nghiệp vô sản đặng bổ<BR>dụng vào các cơ sở của đạo. Những tín đồ ấy được đạo bảo bọc<BR>và dạy dỗ nghĩa là Hội Thánh cần phái chăm nom lo lắng cho họ<BR>cả trong đạo và đường đời, Đời là hình thể thì về sự ăn mặc<BR>sưu thuế. Đạo tức là Tinh thần và Trí thức<BR>“5 - Lo lắng về phần nhơn đạo, đối với người trong đạo cho<BR>chu đáo, quan, hôn, tang, tế chẳng đặng phân biệt giai cấp trong<BR>việc chia vùi sớt nhọc ” nhứt gia hữu sự bá gia ưu ” đặng làm<BR>cho rỡ ràng danh đạo và thật hành trọn câu phổ độ. Những quả<BR>phụ cô nhi của đạo hữu hiến thân cho đạo đã qui liễu đều được<BR>phần bảo học của đạo. Như quả phụ thì Hội Thánh lượng tài<BR>đức mà bổ dụng vào các cơ sở cuả đạo, còn cô nhi thì được vào<BR>trường của đạo học tập và được nuôi dưởng cho đến lúc trưởng<BR>thành.<BR>” 6 - Lo trau dồi chức sắc về nghĩa lý đạo đức, lấy chủ nghĩa<BR>thương đời un đúc cho ra một Chức-sắc xứng đáng của đạo.Chẳng<BR>đặng vì một lẽ nào mà bỏ hai chữ Bác Ái ra ngoài nên chức sắc<BR>cần phải có độ lượng khoan dung hầu đối với chi phái khác, dầu<BR>chi phái đó là nghịch cũng vậy. Dạy về văn chương trong lời nói<BR>và bài viết (sửa bài thuyết đạo). Buộc mổi tháng, chức-sắc từ Giáo-<BR>hữu đổ lên tới Phối-sư thay phiên nhau thuyết đạo, mổi vị một<BR>lần có H.T.Đ. dự chứng, chức-sắc chẳng đặng vì một lẽ nào mà<BR>từ chối.<BR>” 7- Nơi nhà tu nữ phải ngoài ra nữ công nữ hạnh phái lo về giáo<BR>hóa cho chức sắc phái nữ tấn bộ về tinh thần đạo đức. Trước khi nếu<BR>chưa có người xứng đáng bên nữ phái để dìu dắt nhau thì Chức-sắc<BR>H.T.Đ. và C.T.Đ. nhóm chức sắc nữ phái một tháng một kỳ đặng nghe<BR>thuyết đạo.Sau khi dự thính, mổi Chức-sắc Nữ phái phải làm bài<BR>thuyết đạo do theo đó mà hiến cho H.T.Đ. dượt sửa. Bài làm của<BR>mổi chức sắc ấy dùng để dạy lại tín đồ nữ phái trong địa phận mình.<BR>” 8- Mở cửa đạo rước nhân tài. Dầu người mới nhập môn mà có<BR>học thức cao siêu đa văn quảng kiến thì cũng được Hội Thánh mời<BR>vào dự mỗi kỳ nhóm hội đặng bàn luận việc đạo làm cố vấn. Những vị<BR>tín đồ này được biệt đãi và trọng dụng đặng chờ ngày cầu phong<BR>” 9- Mỗi thời kỳ ba tháng phải có một ban ” vấn an ” gồm có đủ<BR>chức sắc H.T.Đ. và C.T.Đ. đặng đi khắp các thánh thất hầu xem xét<BR>tình hình cơ đạo và sự lành tàng của chư Chức-sắc. Đến mỗi họ đạo<BR>cần phải lập đàn thuyết pháp cho nhân-sinh trong đạo và ngoài đời<BR>dự thính.<BR>“10 Lập Hiến pháp hai đài Hiệp-Thiên Đài và Cửu-Trùng-Đài<BR>là chính trị đạo. Hiệp-thiên-đài là tinh thần đạo. Chẳng có<BR>chính sách nào mà C.T.Đ. thi hành mà không có H.T.Đ. hay biết<BR>Làm như vậy cho khỏi có sự độc quyền đè áp chế nhân sanh. Chức-<BR>sắc cả hai đài cần phải tương thân tương ái nương cậy nhau mà chăm<BR>nom bước đạo cho khỏi sai lầm.<BR>( Sau sẽ lập Hiến pháp Cửu-Trùng và Hiệp-Thiên )<BR>” Chủ hướng của Ban Chỉnh-Đạo lúc nào cũng phải thiên về<BR>việc trở về Toà-thánh là nơi nguồn cội của đạo. Ban Chỉnh-Đạo lập<BR>ra tạm thời là qui tựu nhơn sanh cho khỏi đi lạc qua các chi phái .<BR>tà giáo trong buổi loạn lạc này mà thôi chớ cho phải kế trường<BR>cửu được</P>
<P>” Tổng luận. Tóm tắt lại cho chương trình nầy là chương trình<BR>cứu đời nâng hồn đạo lên cao thượng cho đúng với chủ nghĩa,<BR>Bác Ái, Từ tâm của Chí-Tôn. Sự thương nhơn sanh chẳng phải bằng<BR>lời nói, sự thương ấy cần phải có cái thương vô cùng tận, ấy là<BR>cái biểu hiệu của đức háo sanh thiêng liêng thế nào củng phải tỏ<BR>ra bằng sự làm hiển nhiên mà thôi.<BR>” <EM><FONT color=#0000ff>Hởi chư Chức-sắc, Đạo huynh và Đạo Tỷ ! Nếu thi hành trọn<BR>chương trình này tức là kéo thuyền ra khỏi nơi mờ ám, làm<BR>cho nhơn sanh bước vào cửa đạo, <strong>ngó ngoái lại cảnh cũ</strong> ngoài<BR>đời thì họ vui mừng ngỡ mình đã đến đặng cõi Thiên<BR>Thai</FONT></EM>. Ấy<BR>là lời Thánh giáo của đức Quyền Giáo Tông Thượng-Trung-Nhựt đã<BR>giáng cơ dạy ngày 15-8-Bính Tý. Thi hành được ấy là dẫn nhơn<BR>sanh đến chốn đại đồng hoà bình (la paix universelle) là phương<BR>hiệp nhất cơ đạo vì trong các chi các phái, nhơn sanh đều có đủ<BR>trí lực mà so sánh đâu là Thiên đàng, đâu là địa ngục, đâu là<BR>nhân nghĩa, đâu là áp bức, chừng ấy khó có ghì kéo họ lại con<BR>đường chánh đại quang minh. Thi hành được tức là giăng bức dây<BR>nhiệm mầu thiêng liêng để buộc chung cả đạo hữu cùng nhau chậm<BR>rải, anh trước em sau bước đến nấc thang thiêng liêng trông vào<BR>cảnh đài hoa rực rỡ. Ấy là tôn chỉ của Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ<BR>Mong thay ! Kính thay !<BR>CAO-HOÀI-SANG “</FONT></FONT></P>
 

NAMMÔ

New member
<P><FONT color=#0000ff size=4><strong> Châu TRI THÁNH NGÔN ngày 3/7/1932</strong><FONT color=#000000 size=3>(trích phần THÁNH NGÔN)</FONT></FONT></P>
<P>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top width="100%" height=250><SPAN>Trong tờ Châu Tri làm tại Toà Thánh đề ngày 3-7-1932, có<BR>dẫn bài Thánh ngôn sau đây :
<P></P>
<P>” Thứ Tư, 15-1-1927<BR>” Thái Bạch<BR>“Hỉ chư Đạo hữu, chư đạo muội, chư chúng sanh.<BR>” </SPAN><BR><SPAN>Chư</SPAN><SPAN> Đạo hữu, bình thân.<BR>“Đạo của Thầy ngày nay và từ đây sắp tới nhân loại hoan<BR>nghinh lắm đó. Lão rất vui mừng thấy hạnh đạo của chư Hiền<BR>hữu công quả trong lúc Tam kỳ Phổ độ này, làm nỗi nặng nề,<BR>mười phần nhơn sanh chư hiền hữu phải độ tới chín. Than ôi !<BR>Hể đạo càng thạnh thì nghịch lại càng nhiều . Trên chính-phủ hằng<BR>đề mắt nghi nan, dưới bọn ma hồn quỉ xác theo kích bác, chư<BR>Hiền hữu phải chiu khổ nhục trăm điều, nếu Lão có lời căn dặn<BR>là thấy cực nhọc của chư đạo hữu, muốn toan cắt bớt nên phải dặn lấy sự cẩn thận, nhịn nhục dè dặt mà hành đạo. Chính phủ<BR>hằng dòm ngó chư hiền hữu , nghĩ nỗi buồn cười, tri nhi vô giáo<BR>nay đặng hữu tri hữu giáo mà lại nghi nan.<BR>” Lão khen nhiều người chẳng kể quyền cao chức trọng phế<BR>trọn sự đời mà hành đạo,<FONT color=#0066ff> </FONT><strong><FONT color=#0066ff>nhứt là người đương thời dưới quyền<BR>chánh phủ, như hai cột đạo là TƯƠ NG, TRANG ; kế nữa người<BR>đạo công là HÓA</FONT>, </strong>chẵng cần phải nói đến mấy em nhỏ chịu cực<BR>nhọc cùng đạo trăm điều. Khen thay dườmg ấy mà chẳng một lời<BR>than thở, Lão mới để dạ lo lường . Nếu Lão nói rõ ra sợ e chư<BR>hiền hữu kinh khủng sợ sệt nên dặn rằng : Đạo vốn nơi cơ bút<BR>mà phát thành, vậy khuyên cẩn thận cho lắm. Đời với đạo chẳng<BR>đồng, tuy biết có đời mới có đạo, có đạo mới có đời nhưng đạo<BR>đời hằng nghịch lẫn. Vậy Lão tỉ thí như trong bọn của chư Hiền<BR>hữu muốn toan phản loạn, nắm cơ viết đùa ra hay là quỷ nhập<BR>viết ra rằng Thầy xúi chư Hiền hữu làm giặc thì đạo phải thế<BR>nào ?<BR>” Ông Trung trả lời : ” <strong><FONT color=#0000cc><EM>Như có Thánh ngôn bất chính thì chư đệ<BR>tử không tuân theo<BR></EM></FONT></strong>” <strong><FONT color=#cc0000><EM>Nếu nói rõ ràng đường ấy còn luận đến làm gì ?<BR></EM></FONT></strong>” Nếu Lão chẳng vì lời Thầy dạy bảo thì đã cấm cơ bút rồi. Vậy<BR>Đạo chưa thành, Lão kỳ tới cuối tháng sáu năm sau thì cấm cơ<BR>bút phổ độ, sắp đặt laị , khi lạy đạo có Cư-Tắc phò loan, đại đàn<BR>thì có Đức-Hậu, Mỹ -Ngọc và Sang phò, còn kỳ dư dùng khai<BR>tiểu đàn mà thôi nghe à !<BR>“Chẳng phải vậy gọi chắc. Chính trị muốn thế nào thì đặng<BR>thế ẩy , nhứt là quốc gia, chư hiền hữu còn dưới quyền Chánh phủ<BR>Lang sa cai trị . Lão tưởng chẳng nói thì chư hiền hữu cũng đã hiểu<BR>(Trích Châu tri Toà Thánh nay 3-7-32)</SPAN></P></TD></TR></T></TABLE></P>
<P> </P>
 

NAMMÔ

New member
 <FONT face="Times New Roman" size=5>UY LỰC HAY ĐỨC ĐỘ CỦA ĐỨC GIÁO TÔNG ???</FONT>
<P =Msonormal><FONT face="Times New Roman" size=3>Một buổi sáng,sau khi Đức Ông điểm tâm xong,tôi vừa xuống thang lầu,bổng nghe một tràng tiếng Pháp,hướng tới chân thang lầu lại nghe Tiếng Việt nói:</FONT></P>
<P =Msonormal><FONT face="Times New Roman" size=3>-Ông Quan ư ?</FONT></P>
<P =Msonormal><FONT face="Times New Roman" size=3>-Xin phép được Yết Kiến Đức Giáo Tông,đó là tiếng nói mà người thông dịch</FONT></P>
<P =Msonormal><FONT face="Times New Roman" size=3>Ông Giáo Sư Phó Quản Lý Tịnh Xá trả lời:</FONT></P>
<P =Msonormal><FONT face="Times New Roman" size=3>-Đức Ông trong thời kỳ đại tịnh không tiếp xúc ai dù cho chức sắc Hội Thánh cũng thế vì đã có lịnh truyền.</FONT></P>
<P =Msonormal><FONT face="Times New Roman" size=3>Người thông dịch nói lại với tên quan tư mặc quân phục đàng hoàng người Pháp.Tên quan tư Tây đứng lên nói,người thông dịch nói lại:</FONT></P>
<P =Msonormal><FONT face="Times New Roman" size=3>-Vẫn biết Đức Giáo Tông đang đại tịnh,chỉ xin thấy Ngài một chút thôi không dám quấy rầy.</FONT></P>
<P =Msonormal><FONT face="Times New Roman" size=3>Tôi bước ra cửa,ông Phó Quản Lý thuật lại lời người thông dịch,người thông dịch đứng lên lập lại lời tên quan tư Pháp.</FONT></P>
<P =Msonormal><FONT face="Times New Roman" size=3>Tôi nói việc nầy để tôi trình lại Đức Giáo Tông biết,coi Ngài có cho phép hay không ?Người thông dịch trả lời với tên quan tư,ông ấy gật đầu.</FONT></P>
<P =Msonormal><FONT face="Times New Roman" size=3>Tôi trở lên lầu,bạch Đức Ông sự việc,Đức Ông nói:</FONT></P>
<P =Msonormal><FONT face="Times New Roman" size=3>-Em lấy cho Ông tờ giấy trắng,cây viết chì và gái gối để kê viết,em trở xuống dẫn tên quan tư lên,chỉ một người thôi và em đứng bên ông.</FONT></P>
<P =Msonormal><FONT face="Times New Roman" size=3>Tôi trở xuống nói với Người thông dịch rằng:</FONT></P>
<P =Msonormal><FONT face="Times New Roman" size=3>-Vì phép lịch sự nên,Đức Giáo Tông cho phép ông quan tư lên nhìn thấy Đức Gíao Tông rồi trở xuống chớ Ngài không được phép tiếp chuyện.</FONT></P>
<P =Msonormal><FONT face="Times New Roman" size=3>Người thông dịch nói lại với tên quan tư,ông ấy gật đầu.Tôi quay qua dẫn ông quan tư đến thang lầu ra dấu cởi giày,tên quan tư đến trước mặt”Ngài”cung kính xá ba xá.Bỗng nhiên tên quan tư phát sợ,run lên cầm cập,mặt mày xanh mét,tôi lấy làm lạ,không biết tại sao?Hồi nãy,dưới nhà cầu trông oai vệ lắm sao bây giờ lại run en phát rét ?</FONT></P>
<P =Msonormal><FONT face="Times New Roman" size=3>Đức Ông lấy tờ giấy,để trên gối viết mấy chữ:”Tôi còn đang trong đại tịnh không được phép tiếp ông,xin chúc sức khoẻ ông”.</FONT></P>
<P =Msonormal><FONT face="Times New Roman" size=3>Tôi cầm tờ giấy,đưa tên quan tư đọc qua,không biết ông ta có đọc được không ?<BR>Tay run run xá Ngài ba xá như lúc mới lên lầu,vội vàng bước xuống lầu,từ lúc lên lầu đến lúc xuống không đầy năm phút.</FONT></P>
<P =Msonormal><FONT face="Times New Roman" size=3>Tại sao tên Quan Tư lại khiếp sọ Đức Giáo Tông đến phát run?Hay là chư Thần ám trợ Đức Giáo Tông</FONT></P>
<P =Msonormal><FONT face="Times New Roman" size=3>Chỉ có quyền lục thiêng liêng nên tên quan tư mới kiếp sợ như vậy chăng ?</FONT></P>
<P =Msonormal align=center><FONT face="Times New Roman" size=3><strong><U><EM>@THANH ĐỒNG LÊ VĂN SÁU</EM></U></strong></FONT></P>
 

hoan-khong

New member
<P> </P>
<P><FONT size=4>Thầy lập đạo năm rồi ngày nầy, thì Môn-đệ của Thầy chỉ có 12 đứa, mà bốn đứa đã vào tay Chúa Quỷ, chỉ còn lại tám.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Trong tám đứa thì lại còn một đôi đứa biếng nhác mà không hành đạo. Thầy hỏi nếu chẳng phải quyền hành Thầy,( TNHT tr 74 )</FONT></P>
<P><FONT size=4>                                                 </FONT></P>
<P><FONT size=4>                 coi để suy gẫm tại sao Thầy của mình nói như vậy.</FONT></P>
 

NAMMÔ

New member
<IMG src="uploads/hinhanh_07.2008//2009-02-05_201718_thuyenkhoileolai.JPG" border="0"> 
 

NAMMÔ

New member
<DIV id=post_subcontent>
<P>Đức Giáo Tông lái con thuyền đại đạo<BR>Vượt Ba Đào,cứu độ các sắc dân<BR>Ánh Thái Dương,người dẫn dắt về<BR>Hiệp cùng Thượng Đế Thầy Trời Linh Hiển ! </P>
<P>ĐỨC GIÁO TÔNG thay thân Từ Phụ</P>
<P>Đấng thay Trời giải cứu chúng sanh</P>
<P>Đưa người về đến bờ lành</P>
<P>Lái thuyền đại đạo,mặc tành phong ba</P>
<P>Đời đến lúc Ba Đào biển nổi</P>
<P>Cả muôn loài trổi nổi khóc than</P>
<P>Trên cung Người ngự nào an !</P>
<P>Đưa tay cứu vớt,thanh nhàn lần lên !</P>
<P>Đời lắm lúc sái đàng lạc bước</P>
<P>Nhờ ơn Ngài đem đuốc rọi đàng</P>
<P>Thành GƯƠNG-LUẬT-PHÁP rõ ràng</P>
<P>Muôn dân hưởng ứng,thẳng đàng tiến ngay</P>
<P>Rồi đến lúc binh đao lửa đạn</P>
<P>Cả muôn loài chịu cảnh tan thương</P>
<P>Tay người cầm GẬY TRẦM HƯƠNG</P>
<P>Năm châu một mối tình thương quay về</P>
<P>Đại Ân Xá kì ba hưởng phứoc</P>
<P>Phép Khổ Tan chực rước hiền nhơn</P>
<P>Năm châu liệt quốc vĩnh tồn</P>
<P>Biết rằng đây đạo Chí Tôn nhiệm mầu</P>
<P>Đời đời ghi mãi ơn Ngài.....</P>
<P> </P></DIV>
<P></P> 
 

NAMMÔ

New member
 
<P>Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương thay Thân cho ĐẠI TỪ PHỤ CHÍ TÔN mà dìu dẫn nhân sanh bước lạc loài tại cõi thế gian này.<BR>“Một đấng siêu nhân giữa bởi trần<BR>Lái thuyền Đại Đạo vượt sông ngân<BR>Chân Truyền thực hiện gương soi dẫn<BR>Tân Pháp độ sinh giải nghiệp nhân<BR>Ngài đủ huyển năng lo chuyển thế<BR>Cứu tinh nhân loại lập đời tân<BR>Nêu cao chân lý nền chơn Đạo<BR>Giải thoát quần linh giữa bể trần.”</P>
<P align=center><strong><FONT color=#ff3300 size=5><U>VĂN TUYÊN NGÔN</U></FONT></strong></P>
<P align=center><FONT size=2>Vâng mật chiếu xuống miền trần tục</FONT></P>
<P align=center><FONT size=2>Khí hạ ngươn tự phục lấy thân</FONT></P>
<P align=center><FONT size=2>Gồm thâu ngũ ức nuôi thần</FONT></P>
<P align=center><FONT size=2>Ba mươi sáu cõi mấy lần ngao du</FONT></P>
<P align=center><FONT size=2>Đài Tiên Cảnh nghìn thu chói rạng</FONT></P>
<P align=center><FONT size=2>Tay dắt dìu cho tạng mặt Thầy</FONT></P>
<P align=center><FONT size=2>Vì thương nên mới ra vầy</FONT></P>
<P align=center><FONT size=2>Hoá thân phàm thể đặng gầy căn sanh</FONT></P>
<P align=center><FONT size=2>Hữu kiếp sống thôi đành kiếp khổ</FONT></P>
<P align=center><FONT size=2>Biết ai nên chỉ chổ hữu căn</FONT></P>
<P align=center><FONT size=2>Cân công tay nắm so bằng,</FONT></P>
<P align=center><FONT size=2>Chổi Tiên quét sạch những lằng lợi danh</FONT></P>
<P align=center><FONT size=2>Bầu thế giái trong thành Nhựt Nguyệt</FONT></P>
<P align=center><FONT size=2>Máy Âm Dương đoạn tuyệt luân hôì</FONT></P>
<P align=center><FONT size=2>Huyền Thiên chánh điện Mình ngồi</FONT></P>
<P align=center><FONT size=2>Định cân tội phước cho rồi vị ngôi</FONT></P>
<P align=center><FONT size=2>Toà khảo tội đây rồi sẽ rõ</FONT></P>
<P align=center><FONT size=2>Lý Giáo Tông gián tỏ tận tường</FONT></P>
<P align=center><FONT size=2>Thay hình đổi xác khôn lường</FONT></P>
<P align=center><FONT size=2>Nắm cây huệ kiếm dọn đường trần tu</FONT></P>
<P align=center><FONT size=2>Hội Long Hoa ngàn muôn Tiên Phật</FONT></P>
<P align=center><FONT size=2>Trên định Thần thay Phật là Tương</FONT></P>
<P align=center><FONT size=2>Giáo Dân giữ dạ khiêm nhường</FONT></P>
<P align=center><FONT size=2>Sau phong vân hội tận tường Tiên Ông</FONT></P>
<P align=center><FONT size=2>Trong thế giới cộng đồng tín ngưỡn</FONT></P>
<P align=center><FONT size=2>Tôn kính Ngài chắp chưởng Hư Vô</FONT></P>
<P align=center><FONT size=2>Hạ Ngươn liệt quốc cường đồ</FONT></P>
<P align=center><FONT size=2>Dựng cờ qui phục sớm thờ Tiên Ông</FONT></P>
<P align=center><FONT size=2>Đây mới thấy đại đồng thế giái</FONT></P>
<P align=center><FONT size=2>Cả nhơn sanh thảy thảy qui hàng</FONT></P>
<P align=center><FONT size=2>Nguyện tâm sửa trị minh hoàng</FONT></P>
<P align=center><FONT size=2>Giáo Dân nối nghiệp dạ càng nhớ Cha</FONT></P>
<P align=center><FONT size=2>Đời thạnh trị phong hoà võ thuận</FONT></P>
<P align=center><FONT size=2>Trên Đài Thiên cha ngự ngôi Thiên</FONT></P>
<P align=center><FONT size=2>Dưới con giữ dạ thảo hiền</FONT></P>
<P align=center><FONT size=2>Chăng dân Nghiêu Thuấn bảo giềng vĩnh sanh</FONT></P>
<P align=center><FONT size=2>Đời Đời danh chói Cao Đài………</FONT></P>
<BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>
<P align=center><FONT size=2><U><strong>@Lý Giáo Tông</strong></U></FONT></P></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
 

DangVo

New member
NAMMÔ nói:
 <FONT face="Times New Roman" size=5>UY LỰC HAY ĐỨC ĐỘ CỦA ĐỨC GIÁO TÔNG ???</FONT>
<P ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>-Vì phép lịch sự nên,Đức Giáo Tông cho phép ông quan tư lên nhìn thấy Đức Gíao Tông rồi trở xuống chớ Ngài không được phép tiếp chuyện.</FONT></P>
<P ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Người thông dịch nói lại với tên quan tư,ông ấy gật đầu.Tôi quay qua dẫn ông quan tư đến thang lầu ra dấu cởi giày,tên quan tư đến trước mặt”Ngài”cung kính xá ba xá.Bỗng nhiên tên quan tư phát sợ,run lên cầm cập,mặt mày xanh mét,tôi lấy làm lạ,không biết tại sao?Hồi nãy,dưới nhà cầu trông oai vệ lắm sao bây giờ lại run en phát rét ?</FONT></P>
<P ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Đức Ông lấy tờ giấy,để trên gối viết mấy chữ:”Tôi còn đang trong đại tịnh không được phép tiếp ông,xin chúc sức khoẻ ông”.</FONT></P>
<P ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Tôi cầm tờ giấy,đưa tên quan tư đọc qua,không biết ông ta có đọc được không ?<BR>Tay run run xá Ngài ba xá như lúc mới lên lầu,vội vàng bước xuống lầu,từ lúc lên lầu đến lúc xuống không đầy năm phút.</FONT></P>
<P ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Tại sao tên Quan Tư lại khiếp sọ Đức Giáo Tông đến phát run?Hay là chư Thần ám trợ Đức Giáo Tông</FONT></P>
<P ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Chỉ có quyền lục thiêng liêng nên tên quan tư mới kiếp sợ như vậy chăng ?</FONT></P>
<P align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3><strong><U><EM>@THANH ĐỒNG LÊ VĂN SÁU</EM></U></strong></FONT></P>
<P>
 </P>
<P>trong lúc đại tịnh, thần lực rất mạnh , nên ông Quan Tư nhìn thấy ánh mắt đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương mà run sợ khiếp vía thôi, </P>
 

NAMMÔ

New member
<P><strong><IMG src="uploads/hinhanh_07.2008//2009-02-07_185050_2009-02-05_201718_thuyenkhoileolai.jpg" border="0"> 
hiềnhoà nói:
</strong></P>
<P>Hình vẽ đẹp đẹp , nhưng không biết ai đang chèo thuyền  vậy Nam Mô</P>
<P><strong> Tệ Huynh thấy trên thuyền còn có cây enten nữa ! Phải chăng để liên lạc với.........<IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"></strong></P>
<P><strong> Vài lời xin được chỉ giáo ! </strong></P>
<P><strong>
</strong></P>
<P><strong>Huynh hiền hoà chắc cũng biết hay hơn đạo đệ rồi mà ! Huynh hỏi vậy là để cho HTDM nào không biết,sẽ rõ hơn phải không !</strong></P><!-- Signature -->
<P><strong>Trên Thuyền là hình ảnh Đấng Thay Trời (có nghĩa là Đức Giáo Tông) đó huynh Hiền Hoà</strong></P>
<P><strong>à Đó chính là cây gậy của Đức Giáo Tông mà quy định rõ trong Pháp Chánh Truyền chú giải của ĐHP PCT! mà hiềnhoà biết rồi !</strong></P>
<P><strong><FONT color=#ff0000>À cây anten cũng được ! </FONT>Thì "<FONT color=#0000ff>Tín Hiệu</FONT>" giữa Năm Châu mà hjhj </strong>(<EM>cây anten giúp con người có lợi ở chổ bắt được sống truyền hình,giúp giải trí,hay đáp ứng những nhu cầu</EM>)<strong>" thì cây GẬY của <FONT color=#0000ff>ĐỨC GIÁO TÔNG </FONT>cũng vậy có thể đem tình thương yêu (Từ) hay sự cứu khổ (Bi) đến đại đồng,cứu vớt những ai thật sự tu hành,lương thiện)(hình vẽ 3 sắc dân chủ yếu là da đen,da trắng,da màu)đang đắm chìm biển khơi,Đức Giáo Tông bằng con thuyền Đại Đạo (</strong><EM>lấy màu Đạo Kì tượng trưng cho con thuyền Đạo</EM><strong>)đang lái thẳng một lèo giữa <FONT color=#0000cc>BA ĐÀO </FONT>(</strong><EM>hình vẽ các lằn sóng trắng ngụ ý thuyền đạo lướt tới đâu là Khảo tới đó"<U>khổ hạnh là nấc thang thoát khỏi chốn luân hồi</U></EM>")<strong>Hình vẽ <FONT color=#0000cc>Ánh Thái Dương </FONT>Rọi Trước Phương Đông đang bên kia <FONT color=#0000ff>Bờ Giác Ngộ </FONT>(Ngụ Ý Đức Chí Tôn luôn đợi những đứa con tin yêu đã đi đúng Gương (màu xanh,thể hiện từ bi) Pháp (màu vàng,và thể hiện Bác Ái)Luật (màu đỏ,và thể hiện công bình) mà trở về với Ngài.Hình vẽ với 2 hình ảnh nổi bậc <FONT color=#0000ff>BIỂN,TRỜI</FONT>.Trong kinh Khai Kinh "Biển Trần Khổ Vơi Vơi Trời Nước - Ánh Thái Dương rọi trước phương đông - Tổ Sư Thái Thượng Đức Ông (lấy hình ảnh Giáo Tông) -Ra tay dẫn độ dày công giúp đời)</strong></P>
<P>Cám ơn hiền hoà đã cho một sáng ý hay ! (không ngờ bức ảnh do nammô vẽ ra,các huynh tỷ có nhiều ý nghỉ thật sâu xa,hay hay )</P>   
 

Facebook Comment

Top