Kính mừng xuân Ất Mùi

Đại Đồng

Administrator
Xuân đến muôn nhà hưởng phước duyên
Xuân đem hạnh phúc đến muôn miền
Xuân không phân biệt vàng đen trắng
Xuân đạo huy hoàng vĩnh vĩnh miên.
Chúc xuân cho các bạn hiền
An tâm gìn giữ mối giềng đạo Cao
Chúc xuân sức khỏe dồi dào
Gia đình hữu hạnh trước sau chung đồng
Xuân nầy công ráng lập công
Xuân sau sẽ thấy phúc hồng Thiên ban.
(Đức HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC)​

Nhân dịp xuân về, Đại Đồng xin kính chúc đến quý huynh tỷ đệ muội cùng bửu quyến đón mùa xuân bình an trong Ân Thánh. Và một năm mới thân tâm an lạc trong Hồng Ân của Đấng Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng.Kính,
Đại Đồng
 

dong tam

New member
CHÚC XUÂN ẤT MÙI 60 năm trước

ĐÀN GIAO THỪA
KHAI CƠ CHÀO XUÂN NĂM ẤT MÙI
HƯỜN CUNG ĐÀN
Tý thời, mùng 1 tháng 1 Ất Mùi (24.01.1955)

THI:
Xuân về LÝ đạo đặng thông khai,
Xuân nhắn GIÁO cơ, chỉ rõ bày;
Xuân hỏi TÔNG truyền cơ Thống Nhứt,
Xuân ôi! ĐẠO giữ hưởng trường miên.

Lão Giáo Tông mừng chư hiền đàn trung đẳng đẳng lưỡng ban.

THI:
Xuân thừa Ngự bút chúc Tân Xuân,
Xuân thưởng Hườn nguyên phản phục thuần;
Xuân đến Cung khai minh chánh lý,
Xuân bài Đàn nội khả khâm tuân.

BÀI:
Mừng Xuân hoan lạc Xuân trường,
Xuân đưa khách Đạo qua đường Xuân vui.
Xuân Ất Mùi, Xuân ôi kiết Khánh,
Xuân Sơn Hà bá tánh phùng Xuân;
Xuân đưa mỹ tục phong thuần,
Nhà an nước trị, Tân Xuân đạo hoàng
.
 

Facebook Comment

Top