Phạm Môn?

<P> Toà Thánh Đức Hộ Pháp lập nhiều cơ sở lấy tên là Phạm Môn, Phạm Từ, Phạm Nghĩa,v...v...</P>
 

hoa nghiêm

New member
Chào các đạo hữu, <br>Theo như đệ biết, thì:<br>Phạm đây là bắt nguồn từ chữ Phạm Thiên, cũng có nghĩa là Brahma Phật, chứ không phải là họ Phạm của người đời. <br>Còn xét đến căn nguyên xuất xứ của các dòng họ thì cũng có thể họ Phạm là do những tín đồ theo Bà La Môn giáo ngày xưa lập nên. Nhưng ở đây chúng ta không xét sâu như vậy.<br>Cửa Phạm là cửa Phật, là tu theo con đường sáng thế.<br>Không biết nhận định của đệ có đúng không?<br>Kính mong các huynh đệ tỷ muội giúp sức.<br><img src="smileys/smiley17.gif" border="0"><br>
 

NAMMÔ

New member
<P> À,Hoa Nghiêm nói hay lắm ! </P>
<P> Như vậy ở sp;bênbsp;bên nhà đệ có 1 người nhậu nhẹt say sưa chửi bới hàng xóm om sòm,la rầy đánh đập vợ con,đánh đổ phá hoại đồ đạc nhà mình , Mà trước cửa nhà người đó có đề bảng :"PHẠM MÔN ĐƯỜNG"Mọi người hay gọi là "PHẠM GIA" hai vợ chồng họ thì người ta kiu là "Phạm Nương""Phạm Lang" Vậy chúng ta có thể gọi họ là :"Cung cửa Phật""Nhà Phật""Nương Phật""Lang Phật" đựoc không ạ ?</P>
<P>Đôi lời !</P> 
 

hoa nghiêm

New member
thì dĩ nhiên hoa nghiêm phải thấy là hoa nghiêm hay rồi <img src="smileys/smiley36.gif" border="0"> <br>( đùa cho vui tí nhen )<br>nhưng hoa nghiêm có nói rõ : không phải Phạm kia là họ Phạm của người đời <br>Nam mô nên đọc kỹ lại nha.<br>Cái này nam mô có học Hán văn chắc phải biết rõ hơn chứ? hai chữ "Phạm" hoàn toàn khác nhau.<br>nam mô đã đồng ý không?<br> 
 

NAMMÔ

New member
<P> Người ấy Họ Phạm<strong> Phạm</strong> Chí Khìn Người Quảng Đông đó !</P>
<P>Phạm nếu nói hai nghĩa thì Phạm:Xâm Phạm,Phạm:Gưong Mẫu mà dòng giống họ Phạm thì chỉ có một thôi Tỷ ạ ! </P>
<P><FONT size=4> </FONT><FONT size=2>Mà đời đời mọi người chỉ có 1 họ,1chữ phạm thôi Tỷ ạ là <FONT size=4>范 </FONT></FONT><FONT size=2>Phạm :Gương Mẫu ! Chớ Họ ai lại lấy hai chữ chứ ! Vã lại ai lại thích họ mình là <FONT color=#000000 size=4> </FONT><FONT color=#000000 size=4>犯</FONT> Phạm :Xâm Phạm bao giờ đâu chứ !</FONT></P>
<P>Tỷ như NamMô họ La chữ La có đến 6 / 7 chữ ! Vậy NamMô lấy chữ La nào cũng được à ! Mà quên đi chữ La vốn có của dòng họ,chữ La của Tiên Tổ La Lương Khánh à ! Chữ La có cách nay một ngàn mấy trăm năm à !</P>
<P><FONT color=#000000><FONT size=5>罗</FONT><FONT size=5>, </FONT><FONT size=5>羅</FONT> </FONT>chữ La họ của NamMô này !<FONT size=5><FONT color=#000000>羅</FONT><FONT color=#000000> </FONT>萬 太 La Vạn Thái </FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=6>罗万 太 La Vạn Thái</FONT></P>
<P>Kiếu !</P>
<P><FONT size=6></FONT> </P>
<P> </P>   
 

Huynh Đệ

New member
<P> Theo tôi biết rằng người TQ Quảng Đông họ Phạm có chữ <FONT size=4>范 :Gương Mẫu</FONT></P>
<P>Vậy chữ Phạm Môn,Phạm Nghĩa,...là Phạm gì?</P>
 

NAMMÔ

New member
<P> Phạm Môn Phạm Nghĩa chắc là Phạm :Gương mẫu đó hiền ! </P>
<P>Nhưng Mà khó hiểu cái này sao<strong>" nhưng hoa nghiêm có nói rõ : không phải,Phạm kia là họ Phạm của người đời <BR>Nam mô nên đọc kỹ lại nha.<BR>Cái này nam mô có học Hán văn chắc phải biết rõ hơn chứ? hai chữ "Phạm" hoàn toàn khác nhau.<BR>nam mô đã đồng ý không?"</strong></P>
<P>Không hiểu cho lắm ! Phạm của người đời là Gương Mẫu mà ! Nhờ Hoa nghiêm chỉ giúp chữ Phạm Môn,Phạm đây có nghĩa là gì ạ?<BR> <!-- Signature --><BR></P>
 

hoa nghiêm

New member
 
Nammô nè, huynh là huynh chứ không phải là Tỷ đâu? đệ lưu tâm hơn nghen.<br>Chữ Phạm mà đệ cho là gương mẫu thì cũng có thể chấp nhận. Nhưng thật sự đó không phải là Phạm-gương mẫu.<br>Chữ Phạm thì huynh đã nói rõ ràng là hai chữ đó hoàn toàn khác nhau, không nên hiểu lầm Phạm kia là của Phạm Công Tắc. <br>Phạm Hộ Pháp lập nên Phạm Nghiệp, Phạm Môn chính là tạo nên nền tảng sáng thế, Brahma Phật, của thượng ngươn tứ chuyển, nghĩa là tạo nên cơ sở để nhân loại  gầy dựng nên đời thánh đức đại đồng. <br>Đây là chuyện rất cao siêu mà huynh cũng chưa rõ thấu nên chỉ dám nói như vậy.<br>Khi nói về đạo mà nêu ra Nguyễn, Phạm thì đã lấy cái danh vị của hồng trần đè lên cái thánh chất rồi, mất luôn cái đạo ... Không Nguyễn, không Phạm, mà chỉ có tôi tớ nhỏ mọn của Thầy mà thôi.<br>Bất cứ ai cũng vậy, khiêm tốn mà tự răn mình cho phải phép mới thấy được Thầy. <br>Nếu đệ vẫn còn chưa rõ thì hãy tìm trong Từ điển Cao Đài, còn nếu đệ không tin tưởng quyển Từ điển Cao Đài của Ngài Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng vì cho là Ngài đến từ Toà Thánh Tây Ninh thì hãy tìm qua từ điển Phật giáo.<br> Vài lời gửi đến đệ để cùng nghiên cứu.<br><br>Thân mến.<br>
 

NAMMÔ

New member
 
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p><FONT size=3> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>À,Xin lỗi huynh tại vì Thấy Tài Khoản Hoa Nghiêm nên tưởng nhầm là con gái !<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Vậy ý Huynh nói chữ Phạm:Gương Mẫu có hai nghĩa?<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Mà Huynh ôi ! Vậy Phạm Từ Đường cũng có chữ Phạm giống như Ngài Phạm Công Tắc vậy mình có nên cho rằng đó là Phạm :phật như Huynh nói không?Mà cho cũng được vì Ngài tắc đã nói Phạm là Phật mà !<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Không phãi đệ như "Khi nói về đạo mà nêu ra Nguyễn, Phạm thì đã lấy cái danh vị của hồng trần đè lên cái thánh chất rồi, mất luôn cái đạo ... Không Nguyễn, không Phạm, mà chỉ có tôi tớ nhỏ mọn của Thầy mà thôi."Mà đệ muốn biết Phạm Môn Phạm Nghĩa kìa !<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">1.<SPAN style="mso-tab-count: 1">         </SPAN>PHẠM: </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial Unicode MS'; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-font-family: Arial">梵</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"> còn đọc là PHẠN: Phật, thanh tịnh.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Td: Phạm môn, Phạm nghiệp. <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">2.<SPAN style="mso-tab-count: 1">         </SPAN>PHẠM: </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial Unicode MS'; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-font-family: Arial">范</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"> họ Phạm.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Td: Phạm Hộ Pháp. <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">3.<SPAN style="mso-tab-count: 1">         </SPAN>PHẠM: </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial Unicode MS'; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-font-family: Arial">犯</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"> đụng chạm, xâm lấn, người có tội.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Td: Phạm giới, Phạm pháp. <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">4.<SPAN style="mso-tab-count: 1">         </SPAN>PHẠM: </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial Unicode MS'; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-font-family: Arial">範</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"> Khuôn mẫu.<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Td: Phạm trù. <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial">Như vậy Hộ Pháp có tên là Phạm Hộ Pháp ( có nghĩa là chữ Phạm của người đời cũng Y vậy ) Mà Phạm (PHẠN)thì là Phật,mà Hộ Pháp thì đâu phãi họ Phạm có chữ </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial Unicode MS'; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-font-family: Arial">梵</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"> đâu huynh !<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Cao Đài Từ Điển đã có nói rõ !<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Cám ơn Huynh !<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
 

TâmĐạo

New member
 
<P =THAN1><I><B>Phạm:</B></I> còn đọc là PHẠN: Phật, thanh tịnh. <I><B>Môn:</B></I> cửa. Phạm Môn là cửa Phật.</P>
<P =THAN1>Trong Đạo Cao Đài, Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc có lập ra một cơ quan đặc biệt gọi là Phạm môn, dùng làm nơi tu hành cho những tín đồ tu chơn, lo lập công bồi đức mà không muốn có phẩm tước, không muốn có áo mão Chức sắc như bên CTĐ, HTĐ.</P>
<P =THAN1>Việc lập ra Phạm môn là do theo Thánh Ý của Đức Chí Tôn trong bài thi sau đây của Đức Chí Tôn:</P>
<TABLE id=Autonumber23 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=5 width="85%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="20%"> </TD>
<TD vAlign=top align=left width="80%">
<P><FONT face="Times New Roman" size=3><I>Tỉnh ngộ xá thân tại Phạm môn,<BR>Khuyến tu hậu nhựt độ sanh hồn.<BR>Vô lao bất phục hồi chơn mạng,<BR>Tỉnh thế kỳ thân đắc chánh tôn.</I></FONT></P>
<P align=left><EM><FONT face="Times New Roman" size=3><I><B>Phạm:</B></I> còn đọc là PHẠN: Phật, thanh tịnh. <I><B>Nghiệp:</B></I> cơ nghiệp, sự nghiệp.</P>
<P =THAN1 align=left><I>Phạm nghiệp là cơ nghiệp của nhà Phật.</I></P>
<P =THAN1 align=left>Nhiều người hiểu lầm Phạm nghiệp là cơ nghiệp của dòng họ Phạm của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc. Đây là một sự hiểu lầm rất tai hại do những kẻ xấu miệng gây ra, có ý đồ hạ uy tín Đức Hộ Pháp đối với bổn đạo Cao Đài.</P>
<P =THAN1 align=left>Đức Hộ Pháp tạo lập Phạm nghiệp vào năm Kỷ Tỵ (1929) trên phần đất tại xóm Trường Đua, xã Hiệp Ninh, Quận Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, nằm trên quốc lộ 22, cách Thị xã Tây Ninh chừng 5 cây số.</P>
<P =THAN1 align=left>Mục đích và sở dụng của Phạm nghiệp được Đức Hộ Pháp gói ghém trong đôi liễn nơi cổng Phạm nghiệp:</P>
<P align=left>
<TABLE id=Autonumber17 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=5 width="85%">
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="20%"> </TD>
<TD vAlign=top align=left width="80%"><FONT face="Times New Roman" color=#ff0000 size=3>◘ </FONT><FONT face="MS Song" color=#008000 size=5>梵業承閒利祿功名無所用</FONT><BR><FONT face="Times New Roman" color=#ff0000 size=3>◘ </FONT><FONT face="MS Song" color=#008000 size=5>門關積道精神法寶有箕裘</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="20%"> </TD>
<TD vAlign=top align=left width="80%"><FONT face="Times New Roman" size=3><FONT color=#ff0000>■</FONT> <I>PHẠM nghiệp thừa nhàn lợi lộc công danh vô sở dụng,</I><BR><FONT color=#ff0000>■</FONT> <I>MÔN quan tích Đạo tinh thần pháp bửu hữu cơ cầu.</I></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="20%"><B><FONT face="Times New Roman" size=3>Nghĩa là:</FONT></B></TD>
<TD vAlign=top align=left width="80%"><FONT face="Times New Roman" size=3><FONT color=#0000ff>■</FONT> Phạm nghiệp lúc nhàn, lợi lộc công danh không chỗ dùng,<BR><FONT color=#0000ff>■</FONT> Cơ quan chứa Đạo, tinh thần và pháp bửu có người sau noi theo.</FONT></TD></TR></T></TABLE></P>
<P =THAN1 align=left><FONT color=#808000>(<I><B>Quan:</B></I> cơ quan. <I><B>Tích:</B></I> chứa. <I><B>Cơ cầu:</B></I> con cháu nối theo nghề nghiệp của ông cha truyền lại).</FONT></P>
<P =THAN1 align=left>Trong đôi liễn nầy chúng ta thấy hai chữ đầu hai câu là PHẠM MÔN, cho nên PHẠM NGHIỆP cũng chính là Phạm môn, mà Phạm môn cũng chính là Phạm nghiệp</P></FONT></EM>
<P align=left><EM><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT></EM> </P></TD></TR></T></TABLE>
 

NAMMÔ

New member
 Mà sao hồi đầu Đức Hộ Pháp nói để cho gia quyến ở phụng thờ và cúng kiến ông bà họ Phạm?
 

TâmĐạo

New member
<P> Kính !</P>
<P>Nhà thờ Họ Phạm có Phạm Phủ Từ hiện giờ toạ lạc tại ấp Trường Thọ xã Trường Hoà huyện Hoà Thành  tỉnh Tây Ninh.</P>
<P>PHẠM MÔN được thành lập theo Thánh ý của Ơn Trên. Về phần này quý hiền có thể tham khảo thêm trong một số sách Sử liệu. </P>
<P>PHẠM MÔN ở đây chỉ có một nghĩa duy nhất là cửa Phật. Chẳng nên hiểu sai theo nghĩa là họ của Phạm Hộ Pháp.</P>
<P>Kính !</P> 
 

lamexanh

New member
Hạnh Nguyên nói:
 
<P ="THAN1"><I><B>Phạm:</B></I> còn đọc là PHẠN: Phật, thanh tịnh. <I><B>Môn:</B></I> cửa. Phạm Môn là cửa Phật.</P>
<P ="THAN1">Trong Đạo Cao Đài, Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc có lập ra một cơ quan đặc biệt gọi là Phạm môn, dùng làm nơi tu hành cho những tín đồ tu chơn, lo lập công bồi đức mà không muốn có phẩm tước, không muốn có áo mão Chức sắc như bên CTĐ, HTĐ.</P>
<P ="THAN1">Việc lập ra Phạm môn là do theo Thánh Ý của Đức Chí Tôn trong bài thi sau đây của Đức Chí Tôn:</P>
<TABLE id=Autonumber23 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=5 width="85%"><T><T>
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="20%"> </TD>
<TD vAlign=top align=left width="80%">
<P><FONT face="Times New Roman" size=3><I>Tỉnh ngộ xá thân tại Phạm môn,<BR>Khuyến tu hậu nhựt độ sanh hồn.<BR>Vô lao bất phục hồi chơn mạng,<BR>Tỉnh thế kỳ thân đắc chánh tôn.</I></FONT></P>
<P align=left><EM><FONT face="Times New Roman" size=3><I><B>Phạm:</B></I> còn đọc là PHẠN: Phật, thanh tịnh. <I><B>Nghiệp:</B></I> cơ nghiệp, sự nghiệp.</P>
<P align=left ="THAN1"><I>Phạm nghiệp là cơ nghiệp của nhà Phật.</I></P>
<P align=left ="THAN1">Nhiều người hiểu lầm Phạm nghiệp là cơ nghiệp của dòng họ Phạm của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc. Đây là một sự hiểu lầm rất tai hại do những kẻ xấu miệng gây ra, có ý đồ hạ uy tín Đức Hộ Pháp đối với bổn đạo Cao Đài.</P>
<P align=left ="THAN1">Đức Hộ Pháp tạo lập Phạm nghiệp vào năm Kỷ Tỵ (1929) trên phần đất tại xóm Trường Đua, xã Hiệp Ninh, Quận Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, nằm trên quốc lộ 22, cách Thị xã Tây Ninh chừng 5 cây số.</P>
<P align=left ="THAN1">Mục đích và sở dụng của Phạm nghiệp được Đức Hộ Pháp gói ghém trong đôi liễn nơi cổng Phạm nghiệp:</P>
<P align=left>
<TABLE id=Autonumber17 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=5 width="85%"><T><T>
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="20%"> </TD>
<TD vAlign=top align=left width="80%"><FONT face="Times New Roman" color=#ff0000 size=3>◘ </FONT><FONT face="MS Song" color=#008000 size=5>梵業承閒利祿功名無所用</FONT><BR><FONT face="Times New Roman" color=#ff0000 size=3>◘ </FONT><FONT face="MS Song" color=#008000 size=5>門關積道精神法寶有箕裘</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="20%"> </TD>
<TD vAlign=top align=left width="80%"><FONT face="Times New Roman" size=3><FONT color=#ff0000>■</FONT> <I>PHẠM nghiệp thừa nhàn lợi lộc công danh vô sở dụng,</I><BR><FONT color=#ff0000>■</FONT> <I>MÔN quan tích Đạo tinh thần pháp bửu hữu cơ cầu.</I></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=right width="20%"><B><FONT face="Times New Roman" size=3>Nghĩa là:</FONT></B></TD>
<TD vAlign=top align=left width="80%"><FONT face="Times New Roman" size=3><FONT color=#0000ff>■</FONT> Phạm nghiệp lúc nhàn, lợi lộc công danh không chỗ dùng,<BR><FONT color=#0000ff>■</FONT> Cơ quan chứa Đạo, tinh thần và pháp bửu có người sau noi theo.</FONT></TD></TR></T></T></T></TABLE></P>
<P align=left ="THAN1"><FONT color=#808000>(<I><B>Quan:</B></I> cơ quan. <I><B>Tích:</B></I> chứa. <I><B>Cơ cầu:</B></I> con cháu nối theo nghề nghiệp của ông cha truyền lại).</FONT></P>
<P align=left ="THAN1">Trong đôi liễn nầy chúng ta thấy hai chữ đầu hai câu là PHẠM MÔN, cho nên PHẠM NGHIỆP cũng chính là Phạm môn, mà Phạm môn cũng chính là Phạm nghiệp</P></FONT></EM>
<P align=left><EM><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT></EM> </P></TD></TR></T></T></T></TABLE>
<P>
   </P>
<P align=left><EM><FONT face="Times New Roman" size=3>Hiền tỷ Hạnh Nguyên giải thích hay lắm!Vấn đề ''Phạm Môn'' này nếu không được giải thích kỹ rất dễ bị hiểu sai lệch!</FONT></EM></P>
 

NAMMÔ

New member
 Nhưng khi xưa đức Ngài có nói rằng sẽ cho con cháu Ngài về ấy mà phụng thờ tổ tiên !
 

TiểuPhổ

New member
<P> Thưa huynh NamMô huynh có thể đem tài liệu mà Đức Ngài nói đến con cháu Ngài sẽ về ấy mà phụng thờ tổ tiên không</P>
<P> Nếu có xin huynh post lên tiểu đệ sẽ giải thích rõ ràng chữ Phạm và Phạm Môn, Phạm nghiệp nữa</P>
<P>Kính !!!</P>
 

Khong Khong

New member
 CÁC HUYNH TỶ ĐÃ GIẢI THÍCH RÕ RÀNG LĂM RỒI HUYNH NAM MÔ ƠI ĐỪNG TƯỞNG LẰM LÀ TAI HẠI 0 PHẢI CHO MÌNH HUYNH MÀ NHIỀU TÍNH ĐỒ ĐẠO CAO ĐÀI LÀ TRỌNG TỘI CHỚ 0 PHẢI MÌNH MUỐN HIỂU SAO THÌ HIỂU NHÉ HUYNH NẾU CÓ ĐIỀU KIỆN LÊN TÂY NINH TIỂU ĐỆ SẼ dẫn HUYNH ĐI VIẾNG VẠN PHÁP CUNG PHAM MÔN TU CHƠN VÀ PHAM PHỦ THỜI THKINHÌ HUYNH SẼ RỎ NGHE TẬN TAI THẤY TÂN MĂT.KÍNH
 

NAMMÔ

New member
<P> Tôi rất hiểu Phạm ở đây có nghĩa là Phạn !</P>
<P>Nhưng hình như Đạo Cao Đài kiu gọi là Thánh Địa,Thánh Thất thì phãi? Còn Phạm nói ra là nôm nam của từ Phạn e ra ta phãi đặt dấu chấm hỏi (?) đây  </P>
 

NAMMÔ

New member
 Tại sao khi đang trong quá trình xây dựng Phạm Môn,ai lám công quả đức hộ pháp không cho ! Mà bảo ai muốn làm công quả ở đây thì phảii hiến thân ở đây  
 

TâmĐạo

New member
 Theo Thánh Ý Phạm Môn đó là tiền thân của Cơ Quan Phước Thiện sau này thì lẽ tất nhiên muốn vào cơ quan đạo phải làm tờ hiến thân.
 

NAMMÔ

New member
 Nhưng mấy vị đó <strong>đi làm công quả</strong> xây chùa xây Phạm Môn đó Tỷ !
 

Facebook Comment

Top