Tam Giáo Thuyết

Duy Le

New member
Thi

Ai tường Ngươn-Hạ đã kề gần,
Gần đặng Niết Bàn phải tạo Thân,
Thân Phật muốn thành đêm cố luyện,
Luyện khai Đảnh Thượng thoát hồng trần.

PHẬT GIÁO

Hồng trần biển khổ lắm bôn ba,
Khuyên bước về Tây lánh ái hà,
Đất tục mau lìa vòng nợ thế,
Đêm ngày cần mẫn niệm Liên Hoa.

Liên Hoa nhàn lạc tánh Như Lai,
Mõ sớm kinh khuya níu Phật Đài,
Thanh tịnh lòng phàm vô nhiễm cấu,
Từ bi hỷ xả huệ tâm khai.

Tâm khai thần sáng bởi tham thiền,
Diệt đặng mê đồ trí tịnh yên,
Tợ nước im lìm dòng phẳng lặng,
Nhiệm mầu trăng rạng chốn Tây Thiên.

Tây Thiên bừng lộ tại tâm nhàn,
Tự tánh thiện lành Đạo Đức vang,
Không Sắc thông tường đời huyễn mộng,
Cư trần bất nhiễm thị Thiên Đàng.

Thiên Đàng tịnh cảnh ngự toàn chơn,
Chơn tánh chơn minh chẳng giận hờn,
Chơn ý chơn lòng soi Bát Nhã ,
Tâm không Phật quốc tại Linh Sơn.
.......

TIÊN GIÁO

Linh Sơn trung giới định tâm thiền,
Nung chảo xây lò luyện thuốc Tiên,
Thuỷ Bắc một bầu nhờ Pháp Đạo,
Hoả Nam năng chiếu vượt Đơn Điền.

Đơn Điền bể dục vọng người mê,
Ngọc Chẫm nương chơn bước nẻo về,
Qua đặng Vĩ Lư ngừa vực thẵm,
Giao thông thần khí hiệp đề huề.

Đề huề Ly-Khảm chiết điền nhau,
Hoán vị Càn-Khôn phép nhiệm mầu,
Hổ giáng long thăng thông chín ngõ,
Hoá cù đổi cá lạ làm sao?!!!

Làm sao thưởng nguyệt nếm Đề-Hồ?
"Một nhịp tới Trời" ngự chỗ mô?
Yểu yểu minh minh rình sấm chớp,
Phật vàng rực rỡ khéo bồi tô!!!

Bồi tô tánh-mạng bước đồng song,
Chớ bỏ phàm tâm nhiễm bụi hồng,
Nợ sạch như chùi trò Xiển Giáo,
Mình trong tợ nước kiến Tiên Ông.
......

THÁNH GIÁO

Tiên Ông hạnh đức giữ chơn thuần,
"Đại Học" giáo phàm khá kỉnh tuân,
Trí, Tín hiền minh ghi chặt dạ,
Nghĩa, Nhân dử Lễ khắc cho nhuần.

Cho nhuần Khổng thuyết phận "Trung-Dung"
Cho xứng quần thoa tứ-đức tùng,
Cho đáng mày râu trung-hiếu rạng,
Cho gương "Mạnh Tử" sáng chung cùng.

Chung cùng hiền thánh chấn đời hưng,
Suy thạnh giả chơn đã lắm lần,
Giáo hoá đời tàn gương chí thiện,
Tại minh minh đức hiệp tân dân.

Tân dân huệ trí kiến thiên-cơ,
Kinh Dịch tường tri thấu kịp giờ,
Hiểu đặng Hà-Đồ thông máy Tạo,
Giúp phàm độ thế buổi đời mơ.

Đời mơ giác ngộ vững tu hành,
Nho Giáo dạy người lánh lợi danh,
Phước nhuận Xuân-Thu tầm lý Đạo,
Khôn là núp bóng Pháp Tam Thanh.

#duy

Duy không giỏi thi phú, chỉ tập tành cho vui...kính mong chư Huynh Tỷ góp ý và xây dựng cho thêm tốt đẹp ạ.

Kính trân trọng ạ!
 

Do Thi Le

New member
Người ta nói em vào thông linh khiếu bỏ Đạo Cao Đài bận đồ Đạo Phật, thông linh khiếu có chửi đến Đức Phạm Hộ Pháp và cả Tòa Thánh đúng không em?
 

Facebook Comment

Top