Xin Giải Thích HT NGTT & NGCT

DUY LINH

New member
<P style="MARGIN-RIGHT: 0px" align=justify>Đệ đọc trong kinh ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO thấy nói rằng Ngoại Giáo Công Truyền thuộc về TÒA THÁNH TÂY NINH và các Hội Thánh khác còn Nội Giáo Bí Truyền thuộc về Hội Thánh Chiếu MINH.Nhưng khi đọc trong quyển Bí Pháp Luyện Đạo thì lại nói là không phân chia ra Hội Thánh này thuộc Ngoại Giáo Công Truyền Hội Thánh kia thuộc Nội Giáo Bí Truyền. Vậy mong chư huynh tỷ giải thích giùm đệ.Thank       </P>
<P align=justify> </P>
 

Thiên Sứ

New member
<EM><FONT size=3> " ĐTCG đừng tuỳ tiện đọc nhiều không nên chỉ xem cho biết "</FONT></EM>
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT size=3>Không biết đệ đọc ở trang nào, bài nào mà nói như thế?</FONT></P>
<P><FONT size=3>Ở đầu quyển DTCG bài Ca Tụng cũng nói Kinh này dùng cho toàn cả Cao Đài chứ không chỉ riêng cho Chiếu Minh</FONT></P>
<P><FONT size=3>ĐẠO là Thái Cực sinh Lưỡng Nghi (âm dương) cho nên đi vào ứng dụng, Ơn Trên mới dạy phải TÂM VẬT BÌNH HÀNH. Trước lo tu công quả, công trình, và công phu cúng kính tứ thời bên ngoài để xây nền đấp móng. Sau bước lên song hành vừa thực thi Thế Đạo vừa tập dần Thiên Đao. Cuối cùng khi đã đấp mống nền vững rồi thì mới chuyên tâm "tu luyện"</FONT></P>
<P><FONT size=3>"<EM><strong>Sớm lo độ thế, chiều hành công phu</strong></EM>" là phương cách Thầy đã dạy phải song hành</FONT></P>
<P><FONT size=3>Nếu đệ chưa học hiểu về Giáo Lý Căn Bản cho vững để áp dụng mà vội đọc và học DTCG thì e rằng chẳng có kết quả chi!</FONT></P>
<P><FONT size=3>Phần huynh đang học DTCG trong Hội Đồng Nghiên Cứu thì mới vở lẽ ra có nhiều điều lâu nay nhiều người hiểu chưa đúng như ý Thầy dạy hoặc có những điều mình còn mù tịt ! <IMG src="smileys/smiley19.gif" border="0"></FONT></P>
 

DUY LINH

New member
<P align=justify> Đệ không nói là quyển kinh này thuộc chỉ thuộc về Chiếu Minh.Mà đệ muốn nói là Nội Giáo Bí Truyền và Ngoại Giáo Công Truyền tức là CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO và CAO ĐÀI TÔN GIÁO.</P>
 

Đạt Tường

New member
<P align=justify><FONT size=3>Vậy thì Nội Giáo Tâm Truyền chỉ có Chiếu Minh là đại diện duy nhứt thực hiện hoàn toàn theo hướng này. Nghĩa là không có phổ độ = phổ truyền rộng rải mà chỉ tuyển chọn đặc biệt.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Đặc biệt là ngòai vấn đề trường chay tuyệt dục là điều kiện tối thiểu mới được xin phép nhập môn. Nhưng tất cả đều phải qua hình thức "xin keo". Đến đây thì <FONT color=#ff0000><strong>được hay không là do Thiêng Liêng quyết đinh</strong></FONT>. Có người phải qua nhiều lần xin keo mất nhiều năm đọc kinh Cảm Ứng rồi mới được Ơn trên chấp nhận! Lúc nào Chiếu Minh vẫn có "cơ bút" riêng để giải quyết những trường hợp đặc biệt</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Còn đối với những Hội Thánh bên phổ độ tuy vẫn có phần Thiên đạo Tâm Truyền nhưng bước đầu <strong><FONT color=#0000ff>chỉ cần ăn chay 10 ngày và nộp đơn xin nhập thì do con người quyết định</FONT></strong> tức là những vị phụ trách của Hiệp Thiên Đài đồng ý hay không. Hiện nay, các Hội Thánh tuy vẫn có HTD nhưng gần như không còn có thể dùng cơ bút để thông công hầu biết ai có được chọn lên cấp Thượng Thừa hay không !</FONT></P>
 

Quoc Sach

New member
<P> Kính Hiền Huynh Đạt Tường và Đệ Duy Linh</P>
<P>   Xin phép hỏi ngoài lề 1 việc qua trả lời Huynh Đạt Tường:</P>
<P><FONT size=3>"Hiện nay, các Hội Thánh tuy vẫn có HTD nhưng gần như không còn có thể dùng cơ bút để thông công hầu biết ai có được chọn lên cấp Thượng Thừa hay không !"</FONT></P>
<P><FONT size=3>Như vậy bậc tu Thượng thừa phải do Thiêng Liêng quyết định thông qua cơ bút? </FONT></P>
<P><FONT size=3>Hội Thánh không thể quyết định thông qua PCT, Tân Luật hay các Văn Bản Luật khác sau?</FONT></P>
<P><FONT size=3>Kính</FONT></P>
<P> </P>
<P><FONT size=3></FONT><!-- Signature --></P>
 

Đạt Tường

New member
<P align=justify>
Quoc Sach nói:
<FONT color=#0000ff size=3>"Hiện nay, các Hội Thánh tuy vẫn có HTD nhưng gần như không còn có thể dùng cơ bút để thông công hầu biết ai có được chọn lên cấp Thượng Thừa hay không !"</FONT></P>
<P align=justify><FONT color=#0000ff size=3>Như vậy bậc tu Thượng thừa phải do Thiêng Liêng quyết định thông qua cơ bút? </FONT></P>
<P align=justify><FONT color=#0000ff size=3><strong>Hội Thánh không thể quyết định thông qua PCT, Tân Luật hay các Văn Bản Luật khác sau?</strong></FONT></P>
<P align=justify><FONT color=#0000ff><FONT size=3>Kính</FONT>
 </FONT></P>
<P align=justify><FONT color=#000000 size=3>Đúng là như thế, ở các Hội Thánh tuy hành đạo theo Pháp Chánh Truyền và Tân Luật, có qui định một số vấn đề căn bản của tịnh thất nhưng ở những bậc tu cao cấp càng phải nghiêm chỉnh tuân thủ <FONT color=#ff0000>luật Nội Giáo Tâm Truyền: "<EM><strong>Khẩu truyền khẩu, tâm truyền tâm</strong></EM>"</FONT>.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Trình độ công phu tu chứng đã đạt đến mức nào thì chỉ có Ơn Trên mới rõ thấu, chứ không thể lấy thâm niên mà tính, vì thế có được lên lớp hay không tối thiểu phải hình thức xin keo hoặc trình các đơn xin lên lớp bằng cách để hồ sơ đó nơi Thiên bàn và cầu nguyện. Khi nào Thiêng Liêng chứng chiếu sẽ có cách riêng của Ơn trên cho biết được lập đàn theo phương cách nào (thủ cơ hay chấp bút) để nhận sự trả lời</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Việc này không thể nói nhiều</FONT></P>
 

Quoc Sach

New member
<P> Kính </P>
<P>Huynh nói "<FONT size=3>Việc này không thể nói nhiều" thế vậy thôi, Đệ không muốn hỏi thêm nửa </FONT></P>
<P><FONT size=3>Trân Trọng</FONT></P>
<P> </P><!-- Signature -->
<P> </P>
 

DangVo

New member
những vị trong đạo  muốn tu theo Tân Pháp Cao Đài, khi đủ căn cơ thì cơ duyên sẽ đưa đến, Ơn Trên lúc nào cũng mở rộng vòng tay chờ đợi , ( khi nào đủ căn cơ thì chỉ có Ơn Trên biết rỏ ) .<br><br>Thân<br>
 

Đạt Tường

New member
<FONT color=#0000ff size=3>
<P align=justify><FONT size=3>Nhân huynh Dang Vo viết: "Tân Pháp Cao Đài" xin được nói cho rõ hơn</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Khái niệm về Tân Pháp Cao Đài tùy theo ngữ cảnh mà Thánh Giáo có khi chỉ đây là pháp môn căn bản của Cao Đài (Tam Công) nhưng có khi nói với nghĩa Công Phu (Tâm Pháp)</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Nhưng thường thì khi nói đến Tân Pháp, Ơn Trên muốn nói đến con đường mới khác với Cựu Pháp của Nhị và Nhứt kỳ. Hiểu như thế thì Tân Pháp Cao Đài là con đường "ngắn nhất" dẫn về cựu vị. Khi đi trên con đường này (Đạo), người tín hữu Cao Đài phải ý thức việc đạo cần đấp mống xây nền trước tiên là góp phần PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH (giải nghiệp tiền khiên), kế đến rèn luyện đức hạnh (ngăn ngừa tội lỗi mới), sau cùng là giữ Tâm thanh tịnh vô cầu.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Phần thứ ba này là Tâm pháp Đại Thừa. Như đã nói: có khi Thiêng Liêng cũng dùng cụm từ Tân Pháp CD để nói về việc Công Phu tu luyện theo pháp tiên gia của Cao Đài giáo. Nhưng cái TÂN ở đây trong Tâm Pháp Đại Thừa Cao Đài là chi? Đó là yếu tố THẦN của Thượng Đế ban bố qua Thiên Nhãn.</FONT></P>
<P align=justify><FONT color=#0000ff size=3><strong>Pháp môn của bất cứ tôn giáo nào cũng đều là HÒA HIỆP (Tinh Khí Thần) nhưng cái mới và duy nhất của Cao Đài trong Tam Kỳ mà các tôn giáo khác không có là: chỉ có tín hữu Cao Đài mới có cơ may được tiếp nhận Thần của Đức Chí Tôn (cho những ai thường xuyên có CÚNG, TỊNH nhìn Thiên Nhãn). Vì thế ngày nay người ta tu theo cựu giáo thì nhiều nhưng đắc vị chẳng được bao nhiêu vì Thiên đình đã đánh tản Thần (TNHT 1, lời của Thầy). Và chỉ có người tu theo pháp môn CD khi liễu có thể thể hiện được ấn chứng MẮT TRÁI MỞ</strong></FONT></P></FONT><strong></strong>   
 

hien_trunghien

New member
<P> nhân nói về ấn chứng mở Mắt Trái</P>
<P>không biết là có tài liệu nào nói cụ thể 1 vị đạo hữu khi liễu đạo mà mở Mắt Trái là có thể xem đó như 1 ấn chứng không? Đệ đang muốn tìm thông tin dẫn chứng thôi. nhưng dù hok có, đệ cũng vẫn tin đó là 1 minh chứng cho người tu đắc đạo.<IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"><IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"></P>
 

hienhuu

New member
 
ChàoQuíHiền! Đối với Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ thì không có luận nội-giáo tâm-truyền hay ngoại-giáo công truyền gì cả mà chỉ có 1 Đạo Thầy mà thôi mục đích là Qui-nguyên Tam-Giáo và Hiệp-Nhứt Ngũ-Chi hay là thâu các Đạo Hữu-Hình làm 1 mà cũng là Trường thi Tiên, để Phật Duợt kiếp khiên.<br>Quí Hiền có biết Đức Bà Thánh-Mẫu FaTiMa đã mặc-khải cho biết sau này chỉ có 1 Đạo mà thôi đó sao?<br>Đức Chí-Tôn dạy phải lấy Linh-Tâm mình làm Chủ mà Thờ chính là Thiên-Nhãn Thái-Cực.<br>Phải có đủ Âm-Dương mới là Chủ-Tể của Đạo. Tức là ánh-sáng của Minh-Triết là Đức Tin và Khôn-Ngoan chính là Thần Chơn-Lý là Thầy đó vậy.<br>Nên Kinh-Điển cũng giúp cho đời siêu phàm nhập Thánh, chẳng khác chi là đôi đũa ăn cơm. Nếu không có đũa tức không Kinh-Điển bóc tay ăn cũng đặng. Nếu chúng ta ngu dốt gây ra tội lỗi dẫy đầy mà phút lâm chung còn tưởng nhớ đến Thầy, mà Đức Tin khôn ngoan phải mạnh mẽ mà kêu đến Danh của Thầy thì thầy sẽ đến Cứu con cái của Thầy tức cũng là Thầy thì không có quyền lực nào mà ngăn cản được vì đứng vào địa vị của Thầy thì nó là hình phạt rất nặng chẳng khác nào như gông với tróng tức Thầy lãnh nợ tất cả cũng  như kẻ nghèo đã lãnh nợ vậy. Và khi Thầy đến bất chợt mà chúng ta cũng không hay biết như là kẻ trộm đi đêm đó vậy./. Kính<br>
 

Facebook Comment

Top