Xin Tìm Giúp Tiểu Sử của Ngài HỒ BẢO ĐẠO

Dai Pho

New member
<P> <strong><FONT size=3>Kính quý huynh tỷ trên Tòa Thánh Tây Ninh cũng như toàn thể quý huynh</FONT></strong><strong><FONT size=3> tỷ tại các HỘI THÁNH BẠN !</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=3> Tiểu đệ xin mạn phép được nhờ cậy đến quý huynh tỷ nào có tài liệu về tiểu sử của Đức Ngài Thời Quân Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa xin vui lòng cập nhật đăng trình để cho tiểu đệ được học hỏi thêm !</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT size=3> Thành kỉnh đa tạ quý huynh tỷ trước ! </FONT></strong></P> 
 

Hạnh Vân

New member
<P>Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa ( Hồ Bảo Đạo ) là nhân vật chính trị đặc biệt. Vì một số lý do khách quan Hội Thánh Tây Ninh cũng như các tài liệu không ghi chéo tiểu sử của vị Thời Quân này.  Theo sự hiểu biết của tiểu muội cũng như dựa vào một số tài liệu , với sự giúp đỡ của quý huynh tỷ hành đạo tại Toà Thánh Tây Ninh. Tôi xin trích lược một số ý chín trong cuộc đời Hồ Bảo Đạo :</P>
<P>   Bảo Đạo  Hồ Tấn Khoa, sinh năm 1898, quê quán ở xã Bình Lập, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. </P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>Năm 1939 được thăng phẩm Đốc phủ sứ, một chức ngang với tỉnh trưởng sau này. Năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, đưa Hồ Tấn Khoa làm tỉnh trưởng Châu Đốc. Cách mạng Tháng Tám thành công, Hồ Tấn Khoa vẫn được cách mạng sử dụng và bố trí làm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến sau đó là Chủ tịch Ủy ban hành chánh tại Châu Đốc.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>Đến ngày kháng chiến bùng nổ, Hồ Tấn Khoa không tham gia mà lên Sài Gòn, chạy vào Tòa thánh Cao Đài ở Tây Ninh và gia nhập đạo này. Đến năm 1954  được phong chức Bảo đạo, vì vậy thường được gọi là Hồ Bảo đạo. </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>Năm 1956 Ngài Bảo Thế bị anh em Diệm - Nhu đàn áp, Hồ Tấn Khoa theo Hộ pháp Phạm Công Tắc sang Phnôm Pênh sống lưu vong ở đó với tư cách là “tị nạn chính trị”. Sau khi Phạm Hộ Pháp  quy thiên , BĐ Hồ Tấn Khoa thay Phạm Công Tắc điều hành Hội thánh Cao Đài ở Campuchia.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>Năm 1970, Lon Nol được Mỹ hậu thuẫn tổ chức cuộc đảo chính Norodom Sihanouk. Việt kiều ở Campuchia bị tàn sát đẫm máu. BĐ Hồ Tấn Khoa được Mỹ dàn xếp với Nguyễn Văn Thiệu cho về Sài Gòn. </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>Một số ý chính liên quan vấn đề chính trị không nên đề cập nhiều </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3>Kính tường !!!</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT> </P>
 

Thanh Điện

New member
<p> </p>
<p>Kính chào Muội Hạnh Vân</p>
<p>                  ".....Theo sự hiểu biết của tiểu muội cũng như dựa vào một số tài liệu , với sự giúp đỡ của quý huynh tỷ hành đạo tại Toà Thánh Tây Ninh.Tôi xin trích lược một số ý chín trong cuộc đời Hồ Bảo Đạo :" </p>
<p>          Muội nói là trích...... chứ thật ra đoạn bài viết trên Muội copy toàn bộ của Tự Điển Bách Khoa Toàn thư mở - WIKIPEDEA</p>

<p>  <span style="color: rgb(102, 102, 102);">(nội dung đã được lượt bởi Admin )</span></p>
<p>          Đối với người viết sử hay đọc sử sẽ cần phải công chính liêm minh khi phản ảnh một vấn đề sử học, thà Muội không nói ra và không bao giờ nói ra chứ  đừng <strong>TỈNH LƯỢC NHỮNG DỮ KIỆN QUAN TRỌNG CỦA LỊCH SỮ NHƯ THẾ. </strong></p>
<p>   Cá nhân Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa như thế nào thì hãy để thế hệ sau tìm hiểu và phán xét, nếu Muội cung cấp cho Diễn đàn thì vui lòng đầy đủ một chút.....vì phía sau đoạn trích của Muội còn nhiều đoạn nói về Ngài Hồ Bảo Đạo nữa. hiện nay chỉ vào google gỏ từ khoá là ra thôi.</p>
<p>Thanh Điện</p>
 

Đạt Tường

New member
<P align=justify><FONT size=3>Một điểm nổi bậc của Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa là người "duy nhứt" trong các vị Đại Thiên Phong ở Tòa Thánh Tây Ninh dám mạnh dạn công khai bày tỏ quan điểm "đại đoàn kết nhà Đạo" trước nhơn sanh và trước Thiêng Liêng !</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>1. Đã khẩn cầu Đức Lý Giáo Tông hãy chính thức thu hồi Đạo Nghị Định số 8</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>2. Năm 1972, tại Tòa Thánh Tây Ninh khi diễn ra việc họp mặt các chi phái trong ĐĐTKPĐ để vận động thống nhứt, Ngài Bảo Đạo là chức sắc cao cấp của Hội Thánh Tây Ninh lúc đó đã có cử chỉ và lời nói công khai hết sức thân thiện với các Hội Thánh bạn để cố gắng thu hẹp khoảng cách tình cảm và thay đổi cách nhìn của tín đồ Cao Đài Tây Ninh với anh em đồng đạo các nơi khác (theo quan điểm và lập trường của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc đã giao cho)</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>3. Vấn đề lịch sử bao giờ cũng có những điều tế nhị. Đúng hay sai của chư vị tiền bối, là người đi sau chúng ta không nên suy luận khi chưa có đầy đủ thông tin ! Đó là vĩệc của Thầy và Đức Lý!</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Nhưng chúng ta tin rằng với một vị Thời Quân do Thầy ân phong và giao trách nhiệm lèo lái con thuyền của Hội Thánh Tây Ninh ở một giai đoạn lịch sử đầy biến động (chiến sự, chính trị v.v...) của dân tộc và đất nước thì điều mà chúng ta cần khẳng định ở Ngài Hồ Bảo Đạo là: đây là một vị "Tiên sống" đã trọn vẹn hy sinh, đã thể hiện tâm chí trọn lòng vì Thầy vì Đạo, là người đã trở về quê xưa trong hoàn cảnh được quản thúc như Ngài Phan Bội Châu (không được rời khỏi nhà)!.</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Ngày ra đi trở lại dưới chân Từ Phụ, Ngài Hồ Bảo Đạo đã nhận được sự thương nhớ cảm phục của hàng trăm ngàn tín đồ Cao Đài thuộc nhiều chi phái đã vượt qua nhiều rào cản để đến thắp nén hương bái phục một bậc đàn anh đã nhận lắm vinh sang nhưng cũng không ít điều cay đắng trên con đường phổ độ kỳ ba</FONT></P>
 

Thanh Điện

New member
<P> </P>
<P>  ??? Hạnh Vân</P>
<P>"Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa ( Hồ Bảo Đạo ) là nhân vật chính trị đặc biệt. Vì một số lý do khách quan Hội Thánh Tây Ninh cũng như các tài liệu không ghi chéo tiểu sử của vị Thời Quân này.  Theo sự hiểu biết của <FONT style=": #ff0000">tiểu muội </FONT>cũng như dựa vào một số tài liệu , với sự giúp đỡ của quý huynh tỷ hành đạo tại Toà Thánh Tây Ninh. <FONT style=": #0000ff" color=#ff0000>Tôi </FONT>xin trích lược một số ý chín trong cuộc đời Hồ Bảo Đạo :</P>
<P><FONT color=#0000cc>  Trong đoạn bài viết trên Hạnh Vân xưng như thế nhưng trong hồ sơ Hạnh Vân khai là </FONT></P>
<P><strong>GIÁO HỮU</strong></P>
<P><IMG src="uploads/hinhanh_07.2008//2008-07-28_185714_HO_SO.PNG" border="0"></P>
<P>VẬY DIỄN ĐÀN NÀY PHẢI XƯNG LÀ HIỀN TỶ GIÁO HỮU MỚI PHẢI LẼ</P>
<P>Thanh Điện</P>
<P> </P>
 

Hạnh Vân

New member
<P> Kính thưa huynh Thanh Điện !</P>
<P> 1.Sở học còn nông cạn đạo muội đâu xứng làm quý huynh tỷ bận lòng. Đạo muội đã ghi rõ ràng : " dựa vào một số tài liệu "  Chánh Trị Đạo - Báo Công an kế hoạch phản giản - huynh có thấy điều này không nên trưng bày ở đây chăng? vậy thì có gì để huynh phải thắc mắc ạ.</P>
<P>2. Việc cấp bậc hình như ở đây không quan trọng. Quan trọng chính là lý lẽ , hạnh đức đó huynh ạ. Người đạo học lấy đức phục ngu7òi chứ không bao giờ dùng thế hiếp người. Cách xưng hô chỉ là một nghi tiết đối đãi thế thái nhân tình. Chắc không vì đó mà huynh bắt bẻ đạo muội chớ </P>
<P>3. Ngài Hồ Bảo Đạo làm đúng hay sai thì chúng ta không nên tranh luận. Đạo muội thiết nghĩ HBĐ có ảnh hưởng về mặt chính trị rất lớn. Do đó chúng ta không nên phanh phui chuyện lịch sử. Đây chỉ là trích lược một số ý chính về năm sinh , năm tấn phong BĐ cũng như 1 số sự kiện khác. Còn nếu huynh nói vào gôgle gõ từ khoá Hồ Bảo Đạo thì làm ơn huynh tìm giúp đạo muội Tiểu sử của Ngài </P>
<P>Kính tường !!!</P>
 

Dai Pho

New member
<P> Đệ xin tri ân quý huynh tỷ ! Nhưng mà hình như trích lục không rõ ràng cho lắm , không có ngày tháng năm sinh , không có ngày đăng Tiên rõ ràng cụ thể , vvv</P>
<P> Xin được trích lục rõ ràng hơn !</P>
<P> Kính kiếu đa tạ trước</P>
 

Hạnh Vân

New member
<P> Kính huynh Thanh Điện !</P>
<P>Không biết là cách kê khai và cách trả lời của đạo muội có gì là mâu thuẫn không? Xưng tôi là hợp tình hợp lý. Không kiêu căng ngạo mạn , không yếu thế thấp hèn. Dù thế nào đó cũng là cách xưng hô đạo mu6ọi muốn đó ạ.</P>
<P>Kính huynh Dai Pho </P>
<P>Việc tìm kiếm sử liệu thì tôi chỉ làm được đến đó. Sở học nông cạn không biết gì nhiều mong huynh bỏ quá cho.</P>
<P>Thân ái !!!</P>
 

Đạt Tường

New member
<P align=justify>Thưa "tỷ" Hạnh Vân</P>
<P align=justify>1. Với vai trò nhiệm vụ của một chức sắc của nhà Đạo, thiển nghĩ tỷ chắc chắn đã qua những khóa Hạnh Đường, cho nên quan điểm lập trường đã được đào tạo có bài bản: việc nội bộ của đạo thì người trong nhà còn chưa có thể có đầy đủ thông tin thì sao lại đi tin vào những thông tin bên ngòai của người đã từng dùng những từ nặng nề nhứt cho Đức Hộ Pháp ! Đã như thế thì với người "cận tướng" của Đức HP cũng phải được nhận định theo chiều đã định mà thôi !</P>
<P align=justify>2. Về mặt kỹ thuật: lẽ ra nếu trích dẫn thì tỷ phải cho trong ngọăc kép để người đọc không hiểu lầm rằng đây là ý kiến của người gởi</P>
<P align=justify>Trong đoạn trích dẫn, tất nhiên cách hành văn theo kiểu "đời" XHCN, thường chỉ gọi tên chứ chẳng có ông bà, v.v... chi cả ! Cho nên với người trong đạo, khi đọc hay nghe với văn phong như thế rất dễ bị "sốc" vì cảm thấy kém tác phong hạnh đạo quá ! Td: người tín đồ Cao Đài cho dù không thuộc Tây Ninh đi nữa khi nói đến Phạm Hộ Pháp đều dùng chữ "Đức" hay ít ra theo đời thì cũng có chữ "Ngài" chứ chẳng ai nói trỏng bao giờ !</P>
<P align=justify>3. Hiện nay, trong nội ô Tòa Thánh Tây Ninh vẫn còn một số cơ sở của Đạo không biết đến khi nào chính quyền tỉnh Tây Ninh mới trả lại cho Đạo ! (Mặc dầu nhà nước đã cấp pháp nhân công nhận đã mười mấy năm rồi)</P>
<P align=justify>Lúc mới sau 30-4-75, rất nhiều thánh thất của Hội thánh Tây Ninh và một số Hội thánh khác ở nhiều tỉnh bị đóng cửa, rồi được sử dụng làm hợp tác xã, thậm chí là cơ sở chăn nuôi v.v... 3/4 các nhà hành chánh đạo trong nội ô Tòa Thánh bị xung công v.v... Đạo hữu không dám mặc áo dài trắng công khai đi đến thánh thất, trái lại phải lén lút đến lễ Thầy v.v...</P>
<P align=justify>Với hoàn cảnh như thế thì nhà lãnh đạo Tòa thánh TN khi đó là Ngài Hồ Bảo Đạo phải đứng ở vị trí đầu sóng ngọn gió giữa bão tố trùng khơi ! Một nhân chứng "bi hùng" đại diện cho đức tin Cao Đài !</P>
 

hoan-khong

New member
<P> </P>
<P>                                        Kính chư Huynh, Tỷ, Đệ, Muội</P>
<P>Hoàn Không sẽ không tin một ai vào Tuổi Trẻ Đại Đạo mà xưng danh là hàng Giáo-Hữu đổ lên.</P>
<P>Xin được hỏi Hạnh Vân ba điều ?</P>
<P>1 - Trước khi được xuất-sư đi trấn-nhậm các châu đạo để giáo hóa nhơn-sanh, các Giáo-Hữu phải tu luyện như thế nào không ?</P>
<P>2- Tại sao hàng Giáo-Hữu đổ lên không được nhận bắt cứ tiền, từ ở đâu đến ? ( trừ tiền thân tộc cho. )</P>
<P>3- Cách hành-sử như thế nào đối với các Chi phái khi Giáo-Hữu được tiếp-rước. ( tiếp-cận )</P>
<P> </P>
<P>Hạnh Vân chưa có HẠNH tín đồ thì làm sao có HẠNH Giáo-Hữu. (không biết Hạnh Vân có hiểu nổi không ? )</P>
<P>                                                              Kính</P>
<P> </P>
<P>  </P>
<P>   </P>
 

Dai Pho

New member
<P> <IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"> <IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"> <IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"> <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"> <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"> <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"> <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"> <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"> <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"> <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"> <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"> <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"> </P>
<P> Hay lắm huynh Hoan Khong ơi !</P>
<P> Chưa xứng phận tín đồ thì mong chi vào hàng Thánh Thể !</P>
<P> </P>
 

Trung ngôn

Active member
Hạnh Vân nói:
<P><FONT color=#0000cc>  Trong hồ sơ Hạnh Vân khai là </FONT></P>
<P><strong>GIÁO HỮU</strong></P>
<P><IMG src="http://www.caodaivn.com/uploads/hinhanh_07.2008//2008-07-28_185714_HO_SO.PNG" border="0"></P>
<P>
 </P>
<P><FONT size=3>Hạnh Vân khai trong phần THÔNG TIN THÀNH VIÊN, như trên.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Xin được hỏi Giáo hữu Hạnh Vân: </FONT></P>
<P><FONT size=3>1. Xin hỏi Phái của giáo hữu là gì ạ? Giáo hữu đang trấn nhậm tại giáo phận nào? Có thể liên lạc được không ạ?</FONT></P>
<P><FONT size=3>2. Trang chủ </FONT><A href="http://www.tiengviet.hoithanhtuyengiao.com" target="_blank"><FONT size=3>www.tiengviet.hoithanhtuyengiao.com</FONT></A><FONT size=3> là trang web của Giáo hữu hay sao mà đệ đăng nhập để học hỏi nhưng không được. Nếu trang này chưa được đăng ký hay kích họat thì Tỷ vui lòng trả lời để tránh nhầm lẫn hoặc mất công tìm kiếm hoặc truy cập. Điều này cũng tránh gây ngộ nhận không đáng có tại diễn đàn.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Kính.</FONT></P>
<P><FONT size=3><EM>(BQT vui lòng kiểm tra và quyết định. Rất mong nhận lời. Kính)</EM></FONT> </P>
 

Hạnh Vân

New member
<P> Thôi thì tuỳ mọi người liệu định vậy. Tôi không dám nhiều lời.</P>
<P>Trước hết , thông tin về Hồ Bảo Đạo tôi cũng đã có một số lưu tâm. Trước tiên văn phong dùng chỉ toàn gọi thế danh Hộ Pháp và Bảo Đạo. Là tín đồ tất nhiên tôi cũng nhận thấy điều này. Đồng thồi tôi có sửa đôi chút là thêm vào trước tên mỗi vị theo phẩm cấp ( như trên ). Có lẽ không có gì đáng giải thích thêm ở đây nữa.</P>
<P>Vấn đề vô cùng tế nhị , một số thông tin trên báo điện tử công an gây cảm giác không tốt tôi đã trích bỏ. Thử hỏi làm vậy đúng hay sai. Là người tín đồ đạo nhà không lẽ tôi lại phanh phui chuyện nội bộ chính trị nguyên nhân giải thể hành chánh đạo đem ra đây nói. E có thất thố lắm chăng </P>
<P>Nếu quý huynh tỷ nhận thấy việc làm của đạo muội là sai thì xin thứ lỗi cho đạo muội sở học còn nông cạn. Hạnh đức  thất khiêm cung. Mong quý huynh tỷ rộng lượng bỏ quá cho. Xét lại thông tin đưa trên đạo muội càm thấy không lấy gì làm hổ thẹn. Vẫn giữ danh tiết đạo nhà đối với tín đồ chưa dám một lời xúc phạm. Thôi thì tuỳ quý huynh tỷ định liệu ra sao tuỳ ý.</P>
<P> </P>
 

admin

Administrator
Thành viên BQT
<span style="color: rgb(255, 0, 0);">
Kính thưa quý Thành viên Diễn đàn,</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Chủ đề này đã không mang lại lợi ích cho việc tu học. Vì vậy, thay mặt BQT, Admin xin được tạm đóng chủ đề.</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Nếu sau 48h không có ý kiến khác từ phía BQT, thì việc đóng chủ đề này chính thức được áp dụng.</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Trân trọng!</span><br style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Admin - Thành viên BQT.</span><br> 
 

NAMMÔ

New member
Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa, là Người được người đời, Đạo tôn kính là điều dĩ nhiên bởi hạnh khí của Người.
Nhưng sao lại có bài cơ giáng dạy tại Tòa Thánh Tây Ninh như thế này nhỉ ?

"Ngày 7-Giêng-Canh Dần (dl 23-2-1950), Ðức Cao Thượng Phẩm giáng cơ tại Báo Ân Từ nói với Ðức Hộ Pháp:
"Bần đạo đến cốt yếu đặng cậy Hộ Pháp, rằm tới đây làm ơn phò loan cho Ca Bảo Ðạo đến nói về vụ Ông Khoa.
Theo ý của Ca Bảo Ðạo thì Người nói rằng: Tốt hơn để cho Khoa tu luyện ít nữa mười năm thì mới đủ đạo đức tài tình mà chống cự cùng Cơ Khảo thí. Nếu đức tin chưa vững, e phải thối tâm thì rất nên oan uổng." " (Cao Đài Từ Điển)

Nhân sanh nghỉ gì đây ? về Ngài hay về bài cơ này ?

Mà cho em hỏi, sao Bảo Đạo Ca Minh Chương lại nhượng nhiệm vụ Bảo Đạo cho Ngài Hồ Tấn Khoa, sau 22 năm tịch.?

Kính
 

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Kính !
Những Chức sắc khi còn tại thế mà ta vẫn thường thấy trong Thánh Ngôn của Thầy và các Đấng thường hay nhắc nhỡ và rầy và cũng có khi khen.( điều nầy không có lạ gì)
Nếu không đủ lức chống cự cùng tà ma, quỉ mị thì dễ thối chí mà giải thể Hành Chánh Đạo mà Ngài Ca Bảo Đạo đã nhắc Ông Khoa trước khi Nhượng Quyền.
Còn Đức Lý thì lại sử dụng đương sự Thượng Tám Thanh có việc dùng sau nầy bên Cửu Trùng Đài để Phục hồi Hành Chánh Đạo mà trương bảng Hội-Thánh trở lại.
Việc Thiên-Cơ kẻ chưa đủ tuổi kinh nghiệm thì sẽ không hiểu nổi việc các Đấng điều khiển ?
Còn việc Nhượng quyền như Ca Bảo Đạo nhượng cho Hồ Bảo Đạo làm việc tại thế thì chỉ ngồi nơi địa vị của mình mà thôi nên không thể có 2 Bảo Đạo tại thế cùng lúc cho được. xin xem lại Thánh Ngôn Hiệp Tuyển sau đây:
THÁI BẠCH
... Ðại hỉ, Ðại hỉ...
Cười... Lão cũng nên cắt nghĩa phẩm vị của chư hiền hữu. Tỷ như ngôi của Thượng Ðầu Sư, Ngọc Ðầu Sư, Thái Ðầu Sư, Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh, hay là Giáo Tông của Lão đi nữa, dầu ngày sau có nhượng cho ai, thì họ ngồi địa vị của mình, chớ chẳng hề ở thế nầy có hai Thái Bạch, hai Thượng Trung Nhựt, hai Ngọc Lịch Nguyệt, hai Thái Nương Tinh, hai Hộ Pháp, hai Thượng Phẩm, hai Thượng Sanh bao giờ, hiểu à.
Thăng.
 

NAMMÔ

New member
Nhưng theo phàm ý của “kẻ chưa đủ tuổi kinh nghiệm” thì thấy rằng nếu trọng Ngài Hồ Tấn Khoa vào phẩm Thời Quân (Bảo Đạo) thì Thầy hay Đức Lý cứ việc phong sắc, sao lại để Ngài Bảo Đạo Ca Minh Chương dùng chữ “nhượng”, Phẩm Đạo chứ có phải là thứ sản phẩm, hay một lô đất, một gian hàng nào đâu chứ ? Quý anh thử nghỉ, một phẩm vị nào đó ai có tài đức được lãnh vào hàng đó rồi, thì sẽ được vào thôi, như một cơ quan thì Giám Đốc được ứng vào hàng Chủ Tịch hay gì đó, rồi sẽ có người kế vị chức Giám Đốc, hay Giám Đốc hoặc Chủ Tịch cũng có thể nhượng chức vụ bằng cách sang hay chuyển nhượng cổ phần,… Nhưng đó là kinh tế, Chứ đời nào chính trị lại dùng từ nhượng chứ !?
Mà nếu như vậy thì Ngài Ca Bảo Đạo sẽ vào phẩm hàng nào nhỉ ?
Nhưng cũng có cái được ở chổ này,…
Lúc trước cũng chính tại diễn đàn này, quý Huynh Tỷ nào đó đã ứng 12 con giáp với thập nhị thời quân, cũng tức là Ngài Ca Bảo Đạo ứng với thời Tuất (1850 – Canh Tuất) Ngài lớn tuổi nhứt trong Thập Nhị Thời Quân lúc bấy giờ,
Sau đó Ngài Hồ Bảo Đạo cũng ứng với thời Tuất (1898 – Mậu Tuất), nhưng chưa phải nhỏ tuổi nhứt, nhỏ nhứt là Ngài Tiếp Thế Lê Thế Vĩnh (1903 – Quý Mão).
Cho em hỏi ý thứ ba, nếu như nói rằng Ngài Ca Minh Chương đã “nhượng” thiên chức cho Ngài Hồ Tấn Khoa, vậy có dụng ý gì ?
Ba câu hỏi còn thắc mắc trên “kẻ nhó tuổi chưa đủ kinh nghiệm” chưa được mở , mong Đạo huynh chỉ giúp.
Hỷ kính
 

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Kính!
Nhượng quyền Đạo nó khác với Nhượng quyền sử dụng đất là vì Nhượng quyền Đạo là việc công cho Thầy không có lấy tiền. Còn Nhượng quyền sử dụng đất thì có lấy tiền. ( Việc nầy không có sai trái. Nếu ai đó nói sai thì tức là đã nói Đức Lý sai phải không ?)
Còn việc 12 Thời Quân là số riêng của Thầy Trời Thiên-Định buổi đầu ứng với 12 giờ tức 12 con giáp là số Trời đã định vậy. Chớ không phải ai có tài là muốn thì được đâu! Do đó nó đã có Chủ rồi! Thì nếu sau nầy có Thời Quân kế vị thì cũng phải do nguyên Chủ kia Nhượng quyền thì mới được ! Bằng không thì không hợp pháp ?
Khi nhận lãnh phận sự làm mà bị thua thiệt thất bại đi đến giải thể thì phẩm vị cũng không còn mà phải là tín đồ trơn mà thôi !
Ngài Ca Bảo- Đạo nếu nói có dụng ý gì ? Mà Nhượng quyền Bảo-Đạo trong khi các vị khác thì chưa ? Thì nên nhớ Rằng Bảo-Đạo là gìn giữ Đạo cho còn chớ không giải thể Hành Chánh Đạo thì đó là dụng ý. Nhưng việc làm bị thua thiệt do người nhận lãnh làm, cho nên giờ chót trở về Thầy chỉ là tín đồ trơn mà thôi !
 

NAMMÔ

New member
Nhượng quyền Đạo nó khác với Nhượng quyền sử dụng đất là vì Nhượng quyền Đạo là việc công cho Thầy không có lấy tiền. Còn Nhượng quyền sử dụng đất thì có lấy tiền. ( Việc nầy không có sai trái. Nếu ai đó nói sai thì tức là đã nói Đức Lý sai phải không ?)
Còn việc 12 Thời Quân là số riêng của Thầy Trời Thiên-Định buổi đầu ứng với 12 giờ tức 12 con giáp là số Trời đã định vậy. Chớ không phải ai có tài là muốn thì được đâu! Do đó nó đã có Chủ rồi! Thì nếu sau nầy có Thời Quân kế vị thì cũng phải do nguyên Chủ kia Nhượng quyền thì mới được ! Bằng không thì không hợp pháp ?
Khi nhận lãnh phận sự làm mà bị thua thiệt thất bại đi đến giải thể thì phẩm vị cũng không còn mà phải là tín đồ trơn mà thôi !
Ngài Ca Bảo- Đạo nếu nói có dụng ý gì ? Mà Nhượng quyền Bảo-Đạo trong khi các vị khác thì chưa ? Thì nên nhớ Rằng Bảo-Đạo là gìn giữ Đạo cho còn chớ không giải thể Hành Chánh Đạo thì đó là dụng ý. Nhưng việc làm bị thua thiệt do người nhận lãnh làm, cho nên giờ chót trở về Thầy chỉ là tín đồ trơn mà thôi !


Ai mà dám nói Đức Lý sai vậy kà? Ủa mà anh nói vậy thì là Đức Lý hay Ca Bảo Đạo nhượng quyền nhỉ? Pháp Chánh Truyền có nói rằng Giáng Cơ "nhượng" mới được lên Thời Quân à? Còn người đi độ được một nước mới lên được phẩm Thời Quân như ai đó từng nói trên diễn đàn, là sai à? Pháp Chánh Truyền (Hộ Pháp Phạm Công Tắc chủ giải) qui định bao nhiêu thời quân nhỉ? Ái dà, nhiều cái em không biết quá!
Mà thiệt Đức Lý giáng cơ không ta? Ủa, mà Ngài Hồ Bảo Đạo khi về Thầy trở thành một tín đồ trơn hã ? Vậy thì giờ hết gọi là Hồ Bảo Đạo rồi sao ?
Haizzz, đúng là "kẻ chưa đủ tuổi kinh nghiệm" rồi, lắm lời quá anh nhỉ ?
Rắc rối quá, hjhj.
Thôi, cám ơn anh hienhuu đã chịu khó trả lời nhé
Chúc anh mạnh khỏe, tinh tấn !
Bye
 

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Kính !
Đức Lý đã dùng chữ Nhượng trong Thánh Ngôn Và Ngài Ca Bảo Đạo nếu có dùng chữ Nhượng thì đâu có gì là sai ?
Đồng Đạo nói Ngài Hồ Bảo Đạo là kính trọng phẩm Vị Bảo-Đạo.
Còn Ngài có nguyện xin hủy bỏ Đạo Nghị Định thứ Tám của Đức Lý nếu không được thì sẽ là tín đồ bình thường thì do lời nguyện đó mà nhận lãnh vậy.( ta thấy khi làm đám cho Ngài thì Hội-Thánh đã làm theo tín đồ bình thường mà thôi.)
Nếu ai có tài lên Thời Quân thì dễ như thế ? Chắc là nay đã có nhiều rồi vậy.
 

Facebook Comment

Top