4mat

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Sinh Hoạt - Giao Lưu - Học Hỏi
Sinh nhật
4/10/87 (Tuổi: 36)
Nghề nghiệp
IT
Địa chỉ
Gia Đình Hưng Đạo
Thánh Thất (nếu có)
Hội An

Chữ ký

"Nhẫn" không phải là cái tội, vì vậy hãy bám lấy "Nhẫn" cho đến cuối cuộc đời. Có "Nhẫn" mới có "Hòa".:25:
Top