Nội dung mới nhất bởi romano

 1. R

  Câu hỏi Vì Sao?

  <P> Đệ có lần nghe nói là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là Cao Đài Tôn Giáo? và ngoài ra còn được gọi là Ngoại Giáo? </P> <P>Xin được giải thích? </P>
 2. R

  Bài học từ cuộc sống.

    <P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 12pt" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Cuộc sống là những gì bạn tạo ra</SPAN></B></P> <P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 12pt" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: green...
 3. R

  HÒN VỌNG PHU mang âm hưởng Nhạc CAO ĐÀI .

    <DIV =post style="PADDING-RIGHT: 4px; PADDING-LEFT: 4px; PADDING-BOTTOM: 4px; PADDING-TOP: 4px"><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">Tạp Chí Xưa và Nay số 63B có bài :</SPAN> <BR><BR>Hòn vọng phu đã sớm đưa Lê Thương ( 1914-1996) vào hàng những nhạc sĩ tài danh của Việt Nam. Rất ít người biết rằng...
 4. R

  Bác Ái và CÔNG BÌNH

  <P> <SPAN style="COLOR: blue">Ông Marc Linessart, chuyên gia liên hợp dược phẩm của Toà Đại Sứ Pháp ở Nam Vang ( Expert Coopération Médicale, Ambassade de France, Phnom Penh) viết trong sổ lưu niệm đặt tại Toà Thánh, khi ông đến viếng thăm : </SPAN><BR><BR><SPAN style="COLOR: darkblue">"Xin vui...
 5. R

  Thánh Lâm Phàm !

    <P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt 1in; TEXT-ALIGN: center; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 3" align=center><A name=ddbs12><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: maroon; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> THÁNH LÂM PHÀM</SPAN></B></A><SPAN...
Top