Tầm Nguyên

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Sinh nhật
3/12/19 (Tuổi: 2003)
Thánh Thất (nếu có)
BCD

Chữ ký

<p> Tròi trọi mình không mới thiệt bần</p>
<br /><p>Một nhành sen trắng náu nương thân</p>
Top