Kết quả tìm kiếm

 1. T

  Trò chơi lớn: Mật thư 5,6 ,7

  <P><FONT color=#ff0000 size=4> MT 5;       </FONT></P> <P align=left><FONT color=#ff0000 size=4>               </FONT>                        <strong>  Ô VUÔNG 65 !!!!</strong></P> <P align=left>              <strong>   6.14.15.24._25.11.3._3.1.21._21.11.1.8__________AR</strong></P>       
 2. T

  GIẢI THÍCH CHO ĐỆ DÙM VỚI CÁC HUYNH???

  <P> Ở ngọn núi NGŨ HÀNH SƠN ( thuộc tp ĐÀ NĂNG) em có nghe người ta  nói 1 chuyện mà em chưa tin. Nhờ các huynh giải thích dùm cho em.</P> <P>Chuyện là thế này nè , trên ngọn núi  NGŨ HÀNH  khi 2 người mà yêu nhau mà lên trên đó là về sau này sẽ chia tay.Điều đó  có đúng ko vậy , nhờ giải...
 3. T

  MỜI THỬ TRÍ VỚI TRÒ CHƠI LỚN

  <P align=left>ĐÂY là những MT vừa rồi cắm trại ở miền Biển:</P> <P align=left><strong>MT1:</strong> Bản tin của Ban Thường  Vụ Huyện đoàn.</P> <P align=left><< Bình Dương,Bình Dương làng biển yêu thương!</P> <P align=left>Thật vậy thôn 6 Bình Dương là 1 trong những làng biểnddep. của Huyện chúng...
 4. T

  CHUYÊN ĐỀ TRÒ CHƠI LỚN?

  <P>                            <FONT size=5>Thuận buồm, xuôi gió!</FONT>               </P> <P>                    <FONT size=3>    A+ B+ C+ D+ E = A+ P+O+ N+M=75.</FONT></P> <P><FONT size=3>16. 25. 26. 8. 8. 9. 5. 3. 12. 26. 9. 14. 25. 24. 24. 5. 5. 15.<IMG src="smileys/smiley32.gif"...
 5. T

  MỜI CÁC ANH EM?

  <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P align=left>         Sắc Hỏi Huyền Ngã có Nặng không </P></BLOCKQUOTE> <P>                     Nếu Nặng thì dùng Nguyên Âm để chữa tri.</P> <P>                           RI, SA, FO, RI, RA, SI, SA.</P> <P><A...
 6. T

  GIẢI DÙM VỚI CÁC ANH EM

  <P>chào quý anh em! cho đệ hỏi nè/( SỐ PHẬN CON NGƯỜI DO THƯỢNG ĐẾ QUYẾT  ĐỊNH HAY CHÍNH BẢN THÂN CON NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH)<IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"></P>
 7. T

  Giao lưu học hỏi

  <P><FONT size=3><strong>Đố nè:::::    "Con gì đập sống không đập chết".</strong></FONT></P> <P> </P> 
Top