Kết quả tìm kiếm

 1. N

  Đồng cô, bóng cậu.

  Ở tỉnh Tiền Giang có một “bóng cậu” dám xưng... “đấng thiêng liêng thầy mẹ cho phép ta mở ra mối đạo mới” với pháp danh “đại đồng nguyên chân lý” để hành đạo. “Bóng cậu” phong danh là “chơn linh của đức chí tôn ngọc hoàng thượng đế” nhưng... có vợ, một “đồng cô” xưng danh “chơn linh của diêu trì...
 2. N

  Thượng Phẩm, Thượng Sanh ?

  Kính quý anh em trong diễn đàn, cho em hỏi về ý nghĩa của 2 chữ Thượng Phẩm, và Thượng Sanh ? Kính ân !
 3. N

  Ai tín: Chị Lớn Nữ Chánh Phối Sư Hương Bình bái mạng cung Diêu !

  CHỊ LỚN HƯƠNG BÌNH QUI TIÊN (1931 - 2010) Kính thưa chư hiền lưỡng phái hôm nay ngày 22/04/Canh Dần (04/06/2010) Chị Lớn HƯƠNG BÌNH đã ra đi vĩnh viễn vào lúc 11h sau khi trút hơi thở cuối cùng, đặng về với Đức Mẹ Vô Cực Từ Tôn thiêng liêng của chúng ta. Chị Lớn lúc sinh thời là cánh tay phải...
 4. N

  Lời cám ơn cuộc sống !!!

    <P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT face="Times New Roman">LỜI CÁM ƠN CUỘC SỐNG<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"...
 5. N

  Sứ mệnh anh Tô Văn Pho nơi đất Bắc !

    <P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 15pt; mso-bidi-font-size: 20.0pt"><FONT face="Times New Roman">SỨ MỆNH ANH TÔ VĂN PHO RA ĐẤT BẮC<?:namespace prefix = o ns =...
 6. N

  Châu Tri Tang Lễ ! số 94/CT/HT

    <P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT face=VNI-Times>H</FONT></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">ỘI THÁNH CAO ĐÀI<SPAN style="mso-spacerun: yes">                                 ...
 7. N

  Tin Buồn ! Phối Sư Hương Trang Qui Vị

  <P> <P><EM></EM></P>   </P> <P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT face=VNI-Times>H</FONT></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">ỘI THÁNH CAO ĐÀI<SPAN style="mso-spacerun: yes">...
 8. N

  Quá Trình Hình Thành Ngôi Thánh Thất !

  <strong><U><FONT color=#0033ff size=3> QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN NGÔI THÁNH THẤT AN THUỶ ! BAN CHỈNH ĐẠO !</FONT></U></strong> <P><FONT size=3><SPAN style="FONT-FAMILY: VNI-Times"><IMG...
 9. N

  BQT sự ĐÚNG hay SAI !

  <P>BQT Kính !</P> <P ="THAN1">Bài Viết này có lẽ khi Đạo Đệ đưa ra thì rất là Vô Bổ,sẽ làm trò cười cho BQT và ADMIN cùng HTĐM vì "châu chấu đá xe"</P> <P ="THAN1">Nhưng ngặt nỗi Đạo có dạy "Trên dạy dưới lấy lễ,dưới giáng trên chớ đừng Thất Khiêm Cung"</P> <P ="THAN1">Vì tình Thầy Trò,Huynh Đệ...
 10. N

  Kích thước của bộ Thiên phục

  <P> Cho NamMô hỏi Thầy or chư vị tiền khai đã quy định chiều dài của ÁO và may áo Thiên Phục như thế nào?</P>
 11. N

  Khói Trắng,Tiền và Lá

  <P>                                                      <strong><FONT color=#000080 size=5>KHÓI TRẮNG </FONT></strong></P> <P>                                        <IMG style="WIDTH: 235px; HEIGHT: 223px" height=366 src="http://caodaivn.com/uploads/hinhanh_07.2008//2009-02-10_093658_me2s.jpg"...
 12. N

  Giới Thiệu Toà Thánh Châu Minh

  <P> <FONT color=#0000ff><strong><EM><U>TÒA THÁNH CHÂU MINH</U></EM></strong> </FONT></P> <P><IMG src="uploads/hinhanh_07.2008//2009-02-05_184746_7.jpg" border="0"></P> <P>Tổ Đình Tòa Thánh Châu Minh tọa lạc tại Sóc Sải, quận Hàm Long, tỉnh Kiến Hòa. Nay là Ấp Chánh, xã Tiên Thủy, huyện Châu...
 13. N

  Xuân Nhân Thế và Xuân Đạo-Lý

  <P =Msonormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #3366ff; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">XUÂN NHÂN THẾ và XUÂN ĐẠO LÝ<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"...
 14. N

  Một số thủ thuật tin học cần gấp !

  <P> 1.</P> <P><IMG src="http://caodaivn.com/uploads/hinhanh_07.2008//2008-12-30_210115_2008-12-30_201221_untitled.jpg" border="0"></P> <P>Đối với những clip nầy làm sao SAVE về?</P> <P>2.</P> <P>Làm thế nào để tạo nhạc nền cho BLOG?</P> <P>(chẳng hạn giống trang www phatphap com,có nhạc nền hay...
 15. N

  Bài Giảng Đạo Số Hai

    <P><FONT color=#0066ff size=3>Bài giãng đạo tại nhà ông cả Hồ-văn-Nhơn Bến-Tre ngày<BR>24-8-Mậu thìn (7 Octobre 1928)</FONT><BR>“<EM><FONT color=#cc0033>Chư Quí Đạo hữu, Đạo muội, chư Thiện Nam Tín Nữ,</FONT></EM><BR>“Đường xa viễn vọng, cách trở ngàn trùng, anh em chúng tôi chẳng ngại ngùng...
 16. N

  Ngọc Trì lên đường tu !

  <EM><strong> AI LÀ NGỌC TRÌ !?</strong></EM> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><EM><FONT size=3>              Trong việc hành công, miệng con người không gọi là khẩu mà gọi là Ngọc Trì (ao ngọc). Trong miệng có hai suối nước là Ngọc Tuyền, xuất phát cam lồ là Ngọc...
 17. N

  Tìm hiểu về Bài Cơ sau

  <P> Có một bài cơ (mà hình như là Thiên Cơ nghe rất lạ,quý huynh tỷ nào đã gặp được bài này và biết là do ai giáng cơin cho đạo đệ tường tận,vì đạo đệ có bài này trong một quyển kinh (chép bằng tay nên không ghi xuất xứ vì vậy nhờ huynh tỷ chỉ dùm và BÌNH LUẬN BÀI CƠ này)</P> <P>Bài ấy như...
 18. N

  ANH LỚN ĐẦU SƯ THƯỢNG PHO THANH

    <P align=center><B><SPAN lang=en-us><FONT color=#ff0000 size=5>Tưởng Nhiệm Anh Lớn </FONT></SPAN></B></P> <P align=center><B><SPAN lang=en-us><FONT color=#ff0000 size=5>Đầu Sư Thượng Pho Thanh</FONT></SPAN></B></P> <P align=center><B><SPAN lang=en-us><FONT color=#ff0000 size=5>(Tô Văn...
 19. N

  HỘI LONG HOA (sưu tầm)

    <P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0.25in; TEXT-INDENT: 0.8in; LINE-HEIGHT: 150%"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=5>ĐẠI HỘI LONG HOA<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"...
 20. N

  Tại sao Thượng Đế lại Tá Danh Cao Đài

  <P> Kính thưa chư vị</P> <P>Tá Danh có nghĩa là Mượn tên !</P> <P>Vậy tại sao thượng đế kỳ ba lại Tá Danh Cao Đài mà không gọi là Xưng Danh cao đài?</P>
Top