Kết quả tìm kiếm

 1. 1

  BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

  Tu Môi , Tu Mỏ ... được gì ? Khi mà .... Nghiệp Quả > Kết Dầy hơn xưa ? Chém ! chưa đặng nỗi ... Thức Phàm (Chém : Thức Phàm thay vì Chém Gió...) Làm xàm ... Miệng múa > Tung tăng bãi bừa ? Hốt vài ... Bã Rác trần gian . Lang thang ... Tam Giới ! > Rướn Mồm ... Rống > Khoe ? Gốc : Tâm > Mê ...
 2. 1

  BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

  Đạo ! thì chẳng trụ ... vành Môi . Chẳng ... Bôi vành Nón , chẳng Rào vành Tai . Đạo gì ! là ... Đạo nói Cao ? Luận Cao + Nói ... Dóc ! > Cóc hành ... Đạo chi ? ( Chỉ Giỏi : Nói, Bàn, Thuyết, Luận thôi ! chứ Cóc có Hành chi cả ... là vậy !) Đạo chi ! cứ ... Phán như Rành ? Chưa Hành đặng nỗi ...
 3. 1

  BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

  Khi Tâm con có bóng Thầy ! ( Thầy = Chân Lý Tối Thượng ) Thì ... Chày với Cối ! > Dứt dừng ... Khua kêu ( Bặt dứt : Thị Phi ) Mỗi khi chân bước ... nhịp hành . Là lòng đã có ... Biểu đồ > Hướng Tâm . Những khi .... uyên áo lắng chìm ! Đã tìm nơi chỗ > Lắng lòng .... Định An . Thế trần...
 4. 1

  BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

  Khi con .... Đi , Đứng , Nằm , Ngồi ... Vẫn cùng Tần số ! với bầu Thiên Nhiên . Mặc Đời ! dù có ... Đảo Điên . Nhưng riêng con vẫn ! > nhớ : Vai > Phụng Hành . Đứng , Nằm, Ngồi , Nghỉ .... Mặc , Ăn . Một Tâm chuyên nhất ! Bảo toàn ... nha con . Chớ vì Trần Cảnh mà ... bon ! ( Đi, Chạy...
 5. 1

  BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

  Mai kia ! nếu hỏi Ta rằng ... Ăn Cơm > Đá ... Bát + Đũa thì ... Bẻ đôi ? Hỏi rằng : Việc đó là ... sao ? Còn ... sau Câu Chuyện ! > Việc chi ... Diễn Trình ? Có gì ! mà phải ... Bâng khuâng ? Vì ... qua Câu Chuyện ! > đã ... Phân , Rõ bày ! Cuốc , Cày ! là ... Chuyện : Nhà Nông Tạo ra : Gạo ...
 6. 1

  BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

  Ai ơi có ... nhớ : Cội Nguồn ! Dòng sông xưa ấy ! Suối nguồn ... Ấm Thương . Quê Hương ! tiếng nói ... nằm lòng ! Thuở còn thơ ấu > đến ngày ... hôm nay ! Quê Hương ! hai chữ : Mặn Nồng ! Gừng ... Cay, Muối ... Mặn ! > nhớ hoài trong ta (Tính : Nồng, Mặn ) Quê Hương ! như ... Đợi , như...
 7. 1

  BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

  Ngày xưa cất bước ... ta thề ước ! Đáo xứ Quê xưa ! việc đã hoàn . Còn đâu giờ khắc ! sao ... rề trễ ? Chẳng gắng lo toan Hậu ... lúc về ? Ngày trôi , tháng vắng trong chiều nắng ... Bước bước ... chân đi vạn nẻo đường . Mình ta chiếc bóng trong chiều vắng ! Vẫn mãi riêng ta vạn nỗi niềm ...
 8. 1

  BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

  Thầy khuyên con ... nhớ nằm lòng ! Đường Tu ... muôn lối ! > Nẻo về ... một thôi ! Ngày đi ! xưa có .... Trình Thầy . Ngày về ! con cũng .... Trình Thầy con ôi ! Mượn Đời ! > Tá Xác > Thừa Y . Tròn Vai, Trọng Trách Công Đồng Phân Ban (Công Đồng Tam Giáo Phật Thánh Tiên) Mượn Đời ...
 9. 1

  BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

  CHỮ của BÚT - LỜI của MÂY – Ý của GIÓ ! Nhìn trời ! có đám ... Mây trôi .... Thong dong, tự tại ! một ... Đời vô lo ! Mĩn Cười ! Mây thốt cùng ta . Ông ơi , ông ấy , ông à , ông em ......... Ông em , ông ấy , ông à ............ Ông nào là ... Ấy ! , Ông nào là ... Em ? Mây trôi ! Bay...
 10. 1

  BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

  Thầy khuyên con ... nhớ nằm lòng ! Đường Tu ... muôn lối ! > Nẻo về ... một thôi ! Ngày đi ! xưa có .... Trình Thầy . Ngày về ! con cũng .... Trình Thầy con ôi . Mượn Đời ! > Tác Xác > Thừa Y . Tròn Vai, Trọng Trách Công Đồng Phân Ban (Công Đồng Tam Giáo Phật Thánh Tiên) Mườn Đời ...
 11. 1

  BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

  Đang đi mà ... bỗng nhớ Cội Nguồn ! Đang Hành ! bỗng thấy ... Tiếng người Sơn khê . Đang đi trong chốn Ta Bà ! Nghe lòng đau đáu ! > Náu mình ... Hành Công . Đang đi mà bỗng ... Trở về ! Trở về ! mà lại .... đang trong Cõi Đời . Đang ... Câm ! mà Trút ... tiếng Cười Đang ... Cười > mà...
 12. 1

  BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

  Đang cơn ... Gió Lốc > Xoay chiều ! Nhìn Diều ... chới với ! > Gió Cuồng ... Đâm ngang . Đang ... Rê khúc hát : Đạo - Đời . Bổng ... lời Ba Xạo , Chích chòe ... Xen ngang . Phô phang ! > Ba mớ ... hột Mè . Gân ... Mồm > Rống rít ! > Rõ gì : Cơ Phong ? Kể > Đong ... Thành Tích cho nhiều ...
 13. 1

  BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

  Ngày với Tháng ! lần trôi ... Bào Ảnh (Theo Năm tháng > Bào Ảnh lần Tua tới..) Cảnh ! bên ngoài > Dời - Đổi > Lòng con ? (Sau Dấu : Chấm Hỏi ? phải tự Biết) Bởi ... Xa xưa ! là : Châu Linh Tử . (Hột Giống Lành trên Thiên...) Thọ : Sắc Hình ! > Nặng ... vác , Vai mang ...
 14. 1

  BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

  Vì có Gió ! mà ... Tâm con Có ! Gió đi rồi ! > Tâm ở nơi đâu ? Gió ... không đi và chưa từng ... Đến ! Chỉ vì rằng .... Duyên > Diển : Hằng Tâm . Diễn qua ... Tâm ! vì ... Duyên mà > Diễn . Diễn xong ... Tuồng ! mà chẳng ... Tuồng xong ! Thế mới nên ! > Hà sa ... Vạn Pháp . Diễn trong...
 15. 1

  BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

  Thầy Dặn con .... Huyền Cân con hỡi ! Cố gắng Gìn ! Tâm ước ... ngày xưa ! Vào ... chốn Thế ! Trần Gian ... Hành Pháp . Khó cho trò ! > Chiếc bóng đơn côi . Ngày ... Trống vắng ! > Dụng ... Tâm yên ắng . (Trời Mát > thì không Đội Nón) Ngày ... Bão bùng ! > Tâm Dụng : Huyền Công ...
 16. 1

  BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

  Thôi con ! > Chớ khá ... bận lòng ! Trần Hồng hối hả ! > Tiếp đường ... Tương Sinh . Bởi Đinh > Búa ... Đóng : Ỳ ầm ! (Có Đinh thì > Búa mới có cái Đặng > Đóng) Ngày nào ... Đinh hết ! > Búa nằm Co ro ! ( Lý Tương Sanh, Tương Diệt luôn là một Cặp phạm trù Tương Đãi nhau ! ) Còn ... So...
 17. 1

  BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

  Cõi Trần ! > Trược Chất đa Tâm . Trược Linh hành hóa ! > Trược Tâm ... Kết Dầy . Chốn này ! vốn chỗ ... tạp Cư . Mượn nơi , tạm ... chỗ để hoàn Bước đi ! Ra đi ! Nặng nhớ ngày về .... Cõi Trần là thế ! > Thế mà phải : Tu Tu Cao , Tu Thấp , Tu ... Vừa ... Tu ... Bừa , Tu ... Thí ! Tu ...
 18. 1

  BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

  Như nhiên ! Pháp vốn ... Vận Hành Nhưng vì chưa ... Cảm > Nhận dòng Pháp lưu ! Tâm ta vốn chẳng : Trong - Ngoài ! Chẳng ... Trên , chẳng Dưới + chẳng ... Rìa , chẳng Trong ... Chẳng nơi ... Câu Chữ > mà Thành ! Chẳng vì ... Lời nói người đời > mà ... Sanh . Nếu ... Khen ! > “Nó” vẫn ...
 19. 1

  BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

  Trong hơn các bước Thực Hành ... Con thơ có biết ... Thực Hành > Nội Tâm ? Giáo Truyền ! > Huyền Pháp nơi : TÂM Chẳng qua : Văn Tự , chẳng lìa : Giáo Môn ( Không thông qua nơi Văn Tự ! nhưng ... Kỳ thực cũng chẳng Lìa nơi Giáo Môn) Chẳng rời ... nửa bước : Chân Kinh Chẳng ... In : Đường...
 20. 1

  BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

  Đong đưa ngàn dấu chân trần ! Cuộc Đời in dấu bước đường Phong Ba . Ra Toa > Kê Thuốc > Tin Dùng ! Đem về ! Xắt Thuốc ! > Rõ liền : Thật - Hư . (Ai Tu > nấy Chứng, nấy Biết) Coi trong ... Tâm thể con trò ! Có gì ... Bất Ổn , còn gì ... bất An ? Có còn ... Ngày tháng lang thang ? Có...
Top