Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Danh Hiệu Giáo Chủ Đại Đạo

    DANH HIỆU GIÁO CHỦ ĐẠI ĐẠO Ngày xưa, khai Đạo Đức Chí Tôn hoặc phân tánh giáng phàm, hoặc phái một vị Tiên hay một vị Phật lập Đạo. Nay Đức Ngài không mượn phàm thể, lại dùng huyền diệu cơ bút lập Đạo và truyền giáo. Ấy vậy nên Đức Giáo Chủ Đại Đạo là Đấng Thiêng Liêng. Ngài là Đấng chủ tể Càn...
  2. N

    Tưởng Nhớ Tam Vị Tiền Nhân Hiệp Thiên Đài

    NHỚ ĐỨC PHẠM HỘ PHÁP Công lao Hộ Pháp rạng ngời thay Xây cất Ngọc Kinh đẹp tuyệt này Ba bốn niên trường vì nghiệp Đạo Năm năm thọ khổ chịu lưu đày Lòng son hết dạ dìu sanh chúng Khí tiết một lòng độ thế say Sứ mạng vẹn thành- Ngài thoát tục Ngàn thu xin hộ Đạo Cao Đài --------------...
Top