Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Lý Giải giùm đệ về việc thờ hình trái tim

    Chào ACE theo như thông tin đệ mới biết thêm trong Đại Đạo có một số chi phái thờ hình trai tim. ACE nào biết có thể lý giải giùm và cho biết thêm về chi phái đó ?? Cám ơn!
  2. T

    Tiếp sức mùa thi cho con em nhà đạo

    Kính chào quý huynh tỷ ! Gần đến mùa thi của các em tân sinh viên, thấy các tôn giáo khác cũng như nhiều tổ chức tiếp sức cho học sinh 12 đi thi đại học, cao đẳng.Đệ thiết nghĩ hay chúng ta cũng tổ chức vậy để mong giúp các em con nhà đạo có chỗ nghỉ ngơi khi đi thi xa nhà, thể hiện sự quan...
Top