Kết quả tìm kiếm

 1. T

  Kỷ niệm 85 năm khai đạo cao đài

    <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width="100%"><T> <T> <TR> <TD ="text-1"><SPAN id=ctl00_cphContent_ucNewsDetails_lblPostedDate ="text-small">Cập nhật ngày: 01/12/2009 13:52:25</SPAN> </TD></TR> <TR> <TD style="HEIGHT: 5px"></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top>< style> <!-- p.Msonormal...
 2. T

  Kỷ Niệm Đức Hộ Pháp Quy Thiên

  <P>             </P> <P>               </P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 290px; HEIGHT: 399px" height=30 src="http://caodaivn.com/uploads/hinhanh_03.2007//2007-05-21_001928_B7.jpg" width=304 border="0"></P> <P>   </P> <P> </P> <P>         </P> <P> </P> <P align=center><IMG...
 3. T

  Bạch Ngọc Kinh tại thế

  <P align=center><strong><FONT size=5> Hiệp Thiên Đài</FONT></strong></P> <P align=center><strong><IMG src="uploads/hinhanh_03.2007//2007-05-15_004510_112725144_3a21b60213_o.jpg" border="0"></strong></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 377px; HEIGHT: 383px" height=125...
 4. T

  Hình ảnh Bạch Ngọc Kinh tại thế

  <P><IMG style="WIDTH: 657px; HEIGHT: 496px" height=704 src="http://www.caodaivn.com/uploads/hinhanh_03.2007//2007-05-12_203125_330877449_5982c86057_b.jpg" width=848 border="0"> </P> <P><FONT size=5><strong><FONT size=3>Đây là một số hình ảnh về Tòa Thánh Tây Ninh, được xem là một kỳ quan độc...
Top