Kết quả tìm kiếm

 1. H

  Mấy Vần Thơ Thiêng Liêng

    <P =THAN1>Ngài Ngọc Lịch Nguyệt thỉnh thoảng có giáng cơ tại đàn cơ ở Vĩnh Nguyên Tự. Ngày 7-1-Ất Tỵ (1965), Ngài Ngọc Lịch Nguyệt giáng cơ, xin trích lục ra sau đây:</P> <P =THI><B><I>                       THI:<BR></I></B>NGỌC chiếu khai xuân đã vẹn tròn,<BR>LỊCH trình quí giá đáng vàng...
 2. H

  Tìm Hiểu Về Bà Ðen: Linh Sơn Thánh Mẫu

  <P =THAN1>Nơi tỉnh Tây Ninh có một ngọn núi cao nhất miền Nam VN, được gọi là núi Ðiện Bà, tục gọi là núi Bà Ðen, vì trên núi có lập một cái Ðiện để thờ Bà Ðen. Bà Ðen rất linh hiển nên được vua Gia Long truyền cho đúc cốt Bà bằng đồng đen và sắc phong là Linh Sơn Thánh Mẫu.</P> <P =THAN1>Vào...
 3. H

  Tìm Hiểu về Ma Ha thủy

    <P =THAN1>Ma Ha thủy, nghĩa đen là nước của con sông lớn linh thiêng ở Ấn Độ, đó là sông Gange, tức là Hằng hà. Đây là con sông mà Đức Phật Thích Ca xuống tắm, tẩy trần và đạt đạo.</P> <P =THAN1><I>Trong Đạo Cao Đài, Ma Ha thủy là nước đã được làm phép, dùng trong hai bí tích: Tắm Thánh và...
 4. H

  Hiền Huynh Nguyễn Văn Mới đã về cựu vị

   Xin Trân trọng kính lời đến quý huynh tỷ một tin buồn : <DIV =post style="PADDING-RIGHT: 4px; PADDING-LEFT: 4px; PADDING-BOTTOM: 4px; PADDING-TOP: 4px">Hiền tài Nguyễn Văn Mới - tốc ký viên ghi lại thuyết đạo của Đức Hộ Pháp và cũng là người tổ chức in ra những lời thuyết đạo này lần đầu tiên -...
 5. H

  Biển Trần Khổ

    <P =THAN1>Ðức Phật nói: Nước mắt chúng sanh trong cõi trần nhiều hơn nước bốn biển. Nhơn sanh phải chịu biết bao nhiêu đau khổ, mà bốn cái khổ không thể tránh khỏi là: Sanh, Lão, Bệnh, Tử. Ngoài ra nhơn sanh còn phải chịu những nỗi đau khổ trong việc mưu sinh và trong việc tranh danh đoạt...
 6. H

  Tìm hiểu Trúc Lâm Thất Hiền

    <P ="THAN1"><I>Trúc lâm Thất Hiền là bảy ông Hiền ở rừng trúc.</I></P> <P ="THAN1">Bảy ông Hiền nầy có cùng một chí hướng, tu theo đạo Tiên, thường tụ nhau nơi rừng trúc đàm đạo quanh một cái bàn, vào thời nhà Tấn bên Tàu, tức là vào thời Tư Mã Chiêu, con của Tư Mã Ý, trong truyện Tam...
 7. H

  Tìm hiểu Về Cửu Vị Tiên Nương

    <P =THAN1>Cửu vị Tiên Nương là chín vị Nữ Tiên nơi DTC hầu cận Ðức Phật Mẫu.</P> <P =THAN1>"Dưới quyền của Phật Mẫu có Cửu Tiên Nương trông nom về Cơ giáo hóa cho vạn linh, còn ngoài ra có hằng hà sa số Phật trông nom về Cơ phổ độ mà Quan Âm Bồ Tát là Ðấng cầm đầu.</P> <P =THAN1>Quan Thế Âm Bồ...
 8. H

  Tìm Hiểu Về Cửu Viện của Đạo Cao Đài

    <P =THAN1><I>Cửu Viện là 9 cơ quan lớn của Ðạo có phần hành chuyên môn ở Trung Ương, điều hành tất cả công việc của Ðạo.</I></P> <TABLE id=Autonumber10 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=5 width="85%"> <T> <TR> <TD vAlign=top align=right width="25%"><FONT face="Times...
 9. H

  Tìm Hiểu Về Long Tuyền Kiếm

    <P =THAN1>Theo sách Thông Chí: Lúc nhà Tấn chưa diệt được nước Ngô, có quan Thiếu Phó Trương Hoa biết xem Thiên văn, thường thấy giữa sao Đẩu và sao Ngưu có luồng khí màu đỏ tía. Các đạo gia đều nói đó là điềm báo nước Ngô đang buổi cường thịnh, chưa đánh được. Riêng Trương Hoa thì cho lời nói...
 10. H

  Tìn Hiểu Về Các Loại Mão Trong Đạo !

   <FONT color=#ff0000> Các loại Mão của Chức sắc CTĐ:</FONT> <P =THAN1><B><A name="Giao Tong"><FONT color=#0000ff>1. Mão của Đức Giáo Tông:</FONT></A></B></P> <P =THAN1>- Mão Đại phục: là <B>mão Bát quái 5 từng</B> (thể cho Ngũ Chi Đại Đạo), toàn màu vàng, ráp tròn lại, bít chính giữa, trên chót...
 11. H

  Tìm Hiểu Về 12 Bài Thể Dụ

  <P> Chào !</P> <P> Em vừa sưu tầm 12 bài thể dục của Đức Hộ Pháp chỉ dạy ở trên đấy ạ , rất mong được chỉ dạy thêm ạ !</P> <P> </P> <DIV align=center></TD></DIV> <P><FONT face="Times New Roman"> <CENTER> </CENTER> <UL> <UL> <CENTER> <H3><A name="Section One"><FONT face="Times New Roman"...
 12. H

  Xin Góp Ý

  <P> Chào quý anh chị </P> <P> Để diễn đàn thật sự hoàn thiện hơn em xin góp chút ngu ý rằng : Nên sửa danh từ Ban Quản Trị (BQT) thành danh từ là Ban Quản Lý ( BQL ) vì theo ngu ý em thì ở trong Đạo thì <strong>không ai</strong> được quyền trị ai ngoài Hội Thánh của Thầy lập ra và chính mình...
 13. H

  Tìm Hiểu Về Tam Cung

    <P =THAN1>Trong Đạo Cao Đài, Đức Phạm Hộ Pháp vâng lịnh Đức Chí Tôn lập ra ba cung dùng làm cơ sở cho Tịnh Thất để dạy Bí pháp Luyện đạo. Ba cung đó là:</P> <P =THAN1><I><B>- Trí Huệ Cung,</B></I> trong <B>Thiên Hỷ Động,</B> lập tại ấp Trường Xuân, xã Trường Hòa, Châu Thành Thánh Địa Tây Ninh...
 14. H

  Tìm Hiểu Về Nam Bình Phật Tổ

  <P> Chào quý anh chị !</P> <P> Em nhỏ xin cung cấp và sưu tầm về Nam Bình Phật Tổ ạ </P> <P> </P> <P =THAN1>Nơi Điện Thờ Phật Mẫu ở Trí Giác Cung, Địa Linh Động (khi xưa là Trường Qui Thiện), có thờ bức họa Nam Bình Phật Tổ, đặt tại vị trí ngó ngay vào bửu điện thờ Đức Phật Mẫu.</P> <P...
 15. H

  Danh - Lợi - Quyền

  <P> chào quý huynh tỷ </P> <P> Em nhỏ xin sưu tầm một vài việc Đạo vui cho quý huynh tỷ xem chơi ạ !</P> <P> </P> <P =THAN1><I><B>Danh:</B></I> Tên gọi, tiếng tăm, nổi tiếng. <I><B>Lợi:</B></I> lợi lộc. <I><B>Quyền:</B></I> quyền hành.</P> <P =THAN1><I>Danh lợi quyền là danh dự, lợi lộc, quyền...
 16. H

  Xin Được Giúp Đỡ

  <P> Chào quý anh chị !</P> <P> Xin cho hỏi có anh chị nào biết về tiểu sử của hai vị Chức Sắc Đại Thiên Phong là :</P> <P> 1/ Đức Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa</P> <P> 2/ Đức Ngài Sĩ Tãi Đỗ Quang Hiển </P> <P> Mong mấy anh chị nào biết về tiểu sử cũng như tài liệu về sự nghiệp của hai vị chức sắc...
 17. H

  Anh Chị nào thích thơ xin mời vào đây ạ !

  <P> Hôm nay em nhỏ xin sưu tầm dạng thơ rất hay và đặc biệt cho quý huynh tỷ xem cho vui ạ !</P> <P> Thưa cùng quý anh chị , dạng thơ mà em sắp giới thiệu có tên là Vận Thơ Từ Thứ nhưng trước khi em sưu tầm thơ xin cho em giới thiệu sơ sơ về dạng thơ này nhé ạ :</P> <P>  Từ Thứ là họ tên của một...
 18. H

  Thơ Sắc và Không

  <P> Kính quý anh chị </P> <P> Hôm nọ em coi trên quyển truyện Thần Đồng Đất Việt thấy có một bài thơ rất hay , nên em mạn phép sưu tầm cho quý anh chị xem vui ạ :</P> <P> Bài thơ ấy là bài thơ do Nguyên Phi Ỷ Lan trả lời câu hỏi của nhà sư Thông Biện khi nhà sư hỏi Nguyên Phi Ỷ Lan thế nào là...
 19. H

  Xin cho góp chút ý kiến nhé

  <P> Kính thưa quý huynh tỷ !</P> <P> Đạo là Vô Vi mà Vô Vi mới là gốc của Đạo ạ ! Về vấn đề Tôn Giáo Vô Vi Tín Ngưỡng lại càng quan trọng hơn vì vậy em thành kính xin góp chút ngu ý rằng , xin BQT cũng như các huynh tỷ trong BDH hãy kiến tạo một mục nữa trên diễn đàn của chúng ta đề là Nơi Cầu...
 20. H

  Mừng Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Hùng Vương

  <P> Kính cùng quý anh chị thân kính !</P> <P> Chỉ còn độ khoảng 5 ngày nữa là chúng ta lại hân hoan hành  lễ Kỷ niệm mùng 10 tháng 3 Giỗ Tổ Hùng Vương và lẽ dĩ nhiên em nhỏ là người vui nhứt và bận bịu nhứt vì Báo Quốc Từ tọa lạc trên Phận Đạo của em nhỏ , ngoài việc cất rạp , lẫn làm công quả ...
Top