Kết quả tìm kiếm

  1. A

    An Lạc Vương Kính Chào Quý huynh Tỷ

    <P>        </P> <P>Tệ đệ Hà Bảo Vương,English name:Vincent Ha, tự: An Lạc Vương kính chào quý huynh tỷ. Tệ đệ đây là thánh viên mới gia nhập đồng thời tệ đệ là một tân môn đồ Cao Đài nên có nhiều điều chưa bít kính mong được quý huynh tỷ chỉ giáo thêm cho. </P> <P>Nay kính. </P>
Top