Kết quả tìm kiếm

 1. T

  Thánh thất Bàu Sen Cáo phó

  <P align=left><strong><FONT color=#0000ff size=7>Ai tín</P> <DIV><A onclick="return show_photo1" href="http://bausen.multiply.com/photos/photo/3/1" target="_blank"><IMG class=photoimg id=photoimg height=120...
 2. T

  Xác tín Ngày Phật đản

  <P>Kính chư huynh tỷ,</P> <P>Hòa trong không khí mừng Đại lễ Phật đản- Vesak. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về Ngày Đức Phật Đản sinh, và cùng học về lời dạy của Ngài trong TKPĐ.</P> <P>Vậy chúng ta cùng tìm hiểu về ngày Đản sinh : <strong><FONT color=#ff0000 size=4>mùng 8 hay 15 tháng...
 3. T

  Ai tín

  <DIV align=left><FONT size=7><strong><FONT size=6>Ai tín</FONT></strong></FONT></DIV> <DIV align=left><FONT color=#0000ff size=5><strong>Cơ quan phổ thông </strong></FONT><FONT color=#0000ff size=5><strong>Giáo Lý Đại Đạo</strong></FONT></DIV> <DIV align=justify><strong><FONT color=#ff0000...
Top