Kết quả tìm kiếm

  1. V

    Cơ sở Đạo tại Phú Yên

    Đệ mới được nghe tin : Giáo sư Ngọc Trường Thanh là người điều hành lớn nhất cơ sở Đạo tại Phú Yên đã viên tịch . Đệ muốn biết tư liệu và muốn thấy những hình ảnh về những tấm gương trong cuộc đời cũng như Đạo nghiệp của anh lớn giáo sư Kính chúc giáo sư cực lạc trong cõi vĩnh hằng Thành...
Top