Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Hỏi thăm về bài Trí Huệ Cung

    <P> Hôm rồi tiểu đệ có xin tham khảo ý kiến về việc cúng thời tại TRÍ-HUỆ-CUNG không hiểu quý huynh có nhận được không??</P> <P>Nếu có thì ở trang nào?? </P> <P>Tiểu đệ một lần nửa xin thành thật cảm ơn trước!</P> 
  2. T

    Xin ý kiến

    <P>Xin mấy Huynh chỉ cho cách đánh tiếng Việt có dấu</P> <P>Hôm rồi Tiểu đệ có đi hành hương về Tòa Thánh có ghé TRÍ HUỆ CUNG bái lễ và cúng thời tại đây, Tiểu đệ có thắc mắt là tại đây khi cúng thời chỉ đọc các bài kinh như:</P> <P>Niệm Hương, Khai Kinh, Ngọc Hoàng Kinh, Phật Mẫu chơn Kinh, sau...
Top