Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Xin Thánh giáo !

    Quý HTĐM nào có bài Thánh giáo của Đức Chí Tôn điểm danh 72 Thánh Tịnh tại Thánh Tịnh Hắc Long Môn thì hoan hỷ cho đệ xin với ạh ! Một đoạn trong Thánh giáo đó như sau: “… Các con đại tịnh, thành tâm nghe Thầy ghi kỷ niệm trong các Thánh Tịnh chi Tiên Thiên. Thi Bài: Thiên Thai lập công tào...
  2. N

    newdigimon kính chào diễn đàn

     Tiểu đệ có diễm phúc là bên nội tu theo đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh và bên ngoại tu theo đạo Minh Sư. Nay hân hạnh được tham gia diễn đàn, mong chư hiền cùng chư đạo hữu chỉ giáo !!!<IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley1.gif" border="0">  
Top