Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Hội Liên Đoàn Các Phái Đạo Cao Đài - 1936 ?

    Thưa HTĐM, đệ tình cờ có được bức ảnh chụp chư vị tiền bối trước "Chùa Cao Đài Cần Thơ". Dưới bức ảnh có ghi "Hội Liên Đoàn Các Phái Đạo Cao Đài", bức ảnh được chụp vào 1936. Vậy Liên Đoàn này do những ai thành lập và thành lập vào thời gian nào ? Địa điểm chụp bức ảnh này là ở đâu ? Kính mong...
  2. T

    Khi di quan không dùng thuyền bát nhã ?

    Kính thưa HTĐM, sau khi đọc bài tại "Hỏa tán hành pháp ra sao ?" thì trong đầu tiểu đệ cũng chợt thắc mắc như sau: người Đạo hữu Cao Đài khi qui liễu thì di quan bằng thuyền bát nhã, thế nhưng nếu như gia quyến mai táng người quá cố ở đất vườn sau nhà như thế sẽ không di quan bằng thuyền bát...
Top