Kết quả tìm kiếm

 1. D

  SỰ QUAN TRỌNG CỦA BÍ-PHÁP

  SỰ QUAN-TRỌNG CỦA BÍ-PHÁP <br />Về sự quan-trọng của Bí Pháp Đức Hộ-Pháp đã nói rằng: <br /> <br />“ Bần Đạo nói thật : Bao giờ bí-pháp cũng duy chủ, quyền Đạo chỉ là giả tướng, không chơn-thật gì hết. Nếu như chúng ta tu mà không đạt pháp được, tức-nhiên chúng ta không giải-thoát đặng, thì...
 2. D

  NÓI LẠI CHO ĐÚNG

    <DIV style="PADDING-RIGHT: 4px; PADDING-LEFT: 4px; PADDING-BOTTOM: 4px; PADDING-TOP: 4px" ="post"><strong>Lời tòa soạn:</strong> Sau bài viết về Đạo Cao Đài trong mục tản mạn Lịch Sử của Tiến sĩ Lê Mạnh Hùng, ông Phạm Văn Khảm của Châu Đạo Cao Đài California đã không đồng ý về những...
 3. D

  ĐƠÌ ĐÁNG YÊU HAY ĐÁNG CHÁN?

  <P align=center><FONT color=#3333ff>"<strong><FONT size=4> Có vấp ngã mới mới nhìn sáng suốt</FONT></strong></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=4><strong> Có khổ đau lòng mới vững chắc thêm</strong></FONT></P> <P align=center><FONT color=#3333ff size=4><strong> Có thẳng căng như...
 4. D

  Hồi Tâm

  <P><strong> Thượng Thiên Nhãn Chí Tôn</strong> để đó</P> <P>Chẳng thành tâm chẳng có cần chuyên</P> <P>Kể từ <strong>Thượng Tượng</strong> để nguyên</P> <P><strong>Tứ Thời</strong> không cúng không nguyền một câu</P> <P>Năm cây nhang đốt đâu chẳng thấy</P> <P>Nhìn lư hương chỉ thấy một cây</P>...
 5. D

  PHỔ CÁO CHÚNG SANH

    <DIV align=center> <H1><A name=mucluc><FONT color=maroon size=6>PHỔ CÁO CHÚNG SANH </FONT></A></H1> <H2><FONT color=navy>ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ</FONT></H2>(Saigon, Imprimerie de L'union, 15 Octobre 1926)</DIV> <P><BR></P> <P> <CENTER><IMG...
Top