Kết quả tìm kiếm

  1. D

    CHỦ ĐỀ HAY SAO LẠI ĐÓNG?

    <FONT size=3> <P> Trước hết xin cám ơn BQT , cám ơn bạn DangVo đã hướng dẫn cách  chuyển Font chữ...</P> <P> Trong tinh thần chia sẻ những khó khăn của BQT khi điều hành diễn đàn xin phép góp vài ý nhỏ... có gì không chính xác xin vui lòng bỏ qua... vì dẫu sao BQT cũng là " nhân tố" chịu trách...
  2. D

    XIN CHỈ GIÚP....về thay đổi Font chữ

    <P><FONT size=3>Hiện nay Tôi có một " cái dốt " là không biết đổi Font chữ... nên coppy từ máy sang trang web thì nó rời rạc rất khó coi... hôm trước có chương trình convert... mà nay cũng bị vi rut nên nó không chạy nữa... do vậy xin BQT giúp dùm.. </FONT></P> <P><FONT size=3>1- Nếu trang web...
Top