Kết quả tìm kiếm

 1. H

  Tìm hiểu từ ngữ Đạo pháp

  Trong quá trình tìm hiểu học Đạo,đệ gặp cụm từ "NHỊ ĐẲNG HOÀN NGUNG"mà không biết nghĩa là gi ! Kính nhờ quí huynh,tỷ,đệ,muội giúp đệ với.Thành thật cảm ơn nhiều.
 2. H

  Chào người bạn mới

  <P> </P> <P>Chào Bác Ngô (ngominhtho232)!</P> <P>Rất vui mừng khi gặp được Bác trên diễn đàn Đại Đạo.</P> <P>Chúc Bác Đạo - Đời song đắc.</P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>Chào thân...
 3. H

  24/6 Vía Đức TAM TRẤN OAI NGHIÊM

  <P> </P> <P =PLACE style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center><FONT face="Times New Roman" color=#000000>Chí Thiện Đàn (Minh Đức Nho Giáo) VĨNH BÌNH, Tuất thời, 26 tháng 8 Nhâm Tý (3-10-1972)</FONT></P> <P =PLACE style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=center><FONT face="Times New...
 4. H

  Trung Thiên Đạo Và Đạo Cao Đài

    <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt; mso-font-width: 80%"><FONT face="Times New Roman">TƯƠNG QUAN GIỮA TRUNG THIÊN ĐẠO <?:namespace prefix = o ns =...
 5. H

  Tính nhân bản và tính dân tộc trong triết

    <P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt"><FONT face="Times New Roman">TÍNH NHÂN BẢN VÀ TÍNH DÂN TỘC <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"...
 6. H

  Mục đích Tôn chỉ Đạo Cao Đài

    <P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 20pt; mso-font-width: 80%"><FONT face="Times New Roman">MỤC ĐÍCH TÔN CHỈ ĐẠO CAO ĐÀI<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"...
 7. H

  Lập pháp theo dịch lý

    <P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">Tệ đệ vừa đọc xong tập 2 của TRUNG HƯNG THÁNH TRUYỀN do Hội Thánh Truyền giáo Cao Đài xuất bản,theo ý đệ bài Thánh giáo này cũng có nhiều Thánh ý rất hay,xin đăng...
 8. H

  Thắc mắc

   Người ta thường nói:"đạo Cao đài hoặc tôn giáo Cao đài",vậy Đạo và Tôn giáo có khác nhau không?Xin quí huynh giúp đệ với
 9. H

  Làm quen

  <P> Nửa đời nghĩ lại-ngẫm mà kinh,</P> <P>Thế sự bao nhiêu nỗi bất binh.</P> <P>Thôi thì gác lại vòng danh lợi,</P> <P>Sớm tối tự tu-tự sửa minh.</P> <P>Tệ đệ có vài lời làm quen,mong chư huynh tỷ đệ muội</P> <P>giúp đỡ thành viên mới.</P>
Top