Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Vì Sao

    <P>       Kính Thưa quý Huynh ,đệ ,tỷ , muội  !</P> <P>             Mỗi năm cứ đến 23 tháng chạp  âm lịch ,người ta thường Diễn kịch soạn vè ,nói về một Táo Quân mang sớ lên Thiên Đình tâu việc tội phúc thế gian với Ngọc Hoàng Thượng Đế.</P> <P>     Vậy xin hỏi ,Ngọc Hoàng Thượng Đế theo kiểu 23...
  2. H

    Chào tất cả các anh chị!

    <P>           Bé Tiến xin chào tất cả các anh chị em. Bé tiến rất vui khi được tham gia vào thành viên của trang Website này.</P> <P>     Bé Tiến xin tự giới thiệu về bản thân, bé Tiến quê ở Bình Định, chắc có lẽ anh chị nào cũng biết câu nói đầu môi là:</P> <P>                              ...
Top