Kết quả tìm kiếm

  1. A

    Thế giới câu đố

    <P> Chào quý huynh tỷ !</P> <P> Muội có ít câu đố để đố các huynh tỷ đây dể thôi:</P> <P>1/Một mẹ sinh được vạn con, rạng ngày đi hết chỉ còn một chạ mặt mẹ như trăng như hoa,mặt cha nhăn nhó chẳng ma nào nhìn?</P> <P>2/Đang xuân tôi mới nhú rừng lớn lên lưng chưng lại rụng sừng đi, thần thông...
Top