Kết quả tìm kiếm

 1. N

  [Thơ văn] Tập làm thơ

  đệ thấy nhiều người cúng tứ thời tại tư gia không thắp 5 cây nhan mà chỉ có thắp 3 cây. không có đọc kinh cúng tứ thời mà chỉ có đọc ngũ nguyện. không biết như vậy có đúng hay không?
 2. N

  Sự liên quan giữa Gián Ma Sử và Kim Tiên

  trong quyển PCT thì ghi là: ĐHP Tay hữu (bên Ðạo, nghĩa là bên Thượng Phẩm) cầm Gián Ma Xử (thể, lấy Ðời chế Ðạo). Còn có tài liệu khác ghi ĐHP cầm cây Kim Tiên do ngài Thái Sư Văn Trọng trao cho http://www.caodaitoanthu.net/wiki/index.php?title=Kim_Ti%C3%AAn Vậy hai món pháp bảo đó có sự...
 3. N

  Cách lạy và Bắt Ấn

  Quý hiền huynh cho đệ hỏi về Ấn Tý chút nha! Đệ thấy nhiều người (kể cả nhiều vị chánh sự) chỉ bắt Ấn Tý khi lạy Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu thôi, còn khi lạy trong các trường hợp còn lại (cửu huyền thất tổ, vong linh người chết,...v.v) thì không bắt Ấn Tý. Điều đó là sai phải không các huynh...
Top