Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Những câu hỏi về Đạo?

    1. Tai sao khung hinh Thanh nhan co kich thuoc (,3*0,4)m? 2. Ngôi sao bên dưới Thánh Nhãn là Ngôi sao nào, Tại sao lai có Ngôi sao này? 3. Tại sao lại thấy mặt trăng khuyết bên dưới Thánh Nhãn?
Top