4+3 = ?

daitu

New member
<P>Đố các huynh tỷ nữa nè :</P>
<P>4+ 3=?(Lưu ý: Đố mẹo)</P>
<P>Các huynh tỷ cố lên<IMG src="smileys/smiley2.gif" border="0"></P>
 

Forever

Administrator
daitu nói:
<P>Đố các huynh tỷ nữa nè :</P>
<P>4+ 3=?(Lưu ý: Đố mẹo)</P>
<P>Các huynh tỷ cố lên<IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley2.gif" border="0"></P>
<P>
 vì huynh đố mẹo nên đệ trả lời củng mẹo 2 đáp án hì </P>
<P>=12 and 7<IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"></P>
 

daitu

New member
<P> Chỉ một đáp án đúng là :4+3=12 </P>
<P>Chúc mừng huynh <SPAN =bold><FONT color=#ff6600>forever_pro<IMG src="smileys/smiley1.gif" border="0"></FONT></SPAN></P>
 

khanh_son

New member
 
vì  4=tứ , 3=tam<br>tứ cộng tam là............... tám cộng tư. tất nhiên nó bằng 12 rùi........<br>chào hòa ái<br>
 

Forever

Administrator
<P> đệ có mấy câu đố nè !<IMG src="smileys/smiley19.gif" border="0"></P>
<P>1/<SPAN =post>Bóng gì dù có dùng dùi nhọn chọc cũng không bao giờ thủng?<BR><SPAN =post>2/ trong lớp học toán, cô giáo phát ra hai tờ giấy có bài toán 909+116. Bạn A ra đáp án là 1025, bạn B ra đáp án là 1517. Hỏi ai đúng, ai sai, giải thích<SPAN =post>1. trong lớp học toán, cô giáo phát ra hai tờ giấy có bài toán 909+116. Bạn A ra đáp án là 1025, bạn B ra đáp án là 1517. Hỏi ai đúng, ai sai, giải thích??</SPAN></SPAN></SPAN></P>
<P><SPAN =post><SPAN =post><SPAN =post><IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"><IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"></SPAN></SPAN></SPAN></P>
 

daitu

New member
<P> Câu1 :là bóng sáng, bóng tối, và bóng của chính mình</P>
<P>Đệ chỉ biết có một câu hà !<IMG src="smileys/smiley4.gif" border="0"></P>
<P><SPAN =bold><FONT color=#ff6600></FONT></SPAN> </P>
 

Forever

Administrator
<IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"> chúc mừng daitu nha còn câu nửa mong ACEs cố lên nha<IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0">
 

khanh_son

New member
1 người  cầm ngược tờ giấy, người kia thì cầ đúng..................<br>khi đó số sẽ bị đảo ngược và chắc rằng 2 người đều đúng cả.<br>chào hòa ái.<br>
 

Forever

Administrator
<P><IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"> hoan hô huynh khanh_sơn nha<IMG src="smileys/smiley17.gif" border="0"></P>
<P>đệ sẽ  tìm thêm câu đó nửa cho ACEs cùng giải trí nha<IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"></P>
 

thanhthanh92

Moderator
 Muội có câu này nè : Cái này nhẹ như lông nhưng dù là người đàn ông khỏe mạnh nhất cũng không giữ nỗi nó trong 2 phút.Đó là gì?
 

Forever

Administrator
<P>không khí hay ôxy gì đó phải hok thanhthanh92<IMG src="smileys/smiley19.gif" border="0"></P>
 

khanh_son

New member
ko khí hay ôxi thì nó vẫn ở trên tay tinh thui àh?<br>khanh_sơn nghĩ đó là............ 1 cái gì gì đó mà khanh_sơn chưa biết.<br>thui đành "nhường" cho quý anh chị em vậy?<br>hihihi<img src="smileys/smiley36.gif" border="0"><img src="smileys/smiley36.gif" border="0"><img src="smileys/smiley36.gif" border="0"><img src="smileys/smiley36.gif" border="0"><br>chào hòa ái.<br>
 

ThanTamTinhY

New member
 Trùi ! câu của thanhthanh92 thú vị wa' ! muội po' tay lun<IMG src="smileys/smiley19.gif" border="0">
 

Forever

Administrator
<P> đó chính là cái bóng phải hok thanh </P>
<P>đoán vậy thôi mà cái bóng mình củng đâu giũ được khi nắng đổi hướng đâu<IMG src="smileys/smiley19.gif" border="0"></P>
 

truonghuuduyen

New member
1+12=?
Câu đố này xin htdm xét trên lãnh vực đạo mà giải có hai đáp án còn giải theo toán học thì mưởi ba rồi
 

Facebook Comment

Top