Adobe Acrobat Document (.pdf)

DangVo

New member
<P> những file dạng Adobe Acrobat Document (.pdf)  làm sao chuyễn qua dạng.DOC, khi chuyễn qua chữ tiếng việt thì không được , bà con ai biết có chương trình nào chuyễn qua dạng.DOC chữ tiếng Việt được chỉ dùm nhe, ( loại dùng miễn phí , không phải loại bẻ khóa )<BR>Cám ơn các bạn nhiều.</P> 
 

Facebook Comment

Top