Ăn Chay?

ngocquy

New member
<P>KÍNH CHÀO CÁC HUYNH TỶ<BR>Đệ có vấn đề này mong các huynh tỷ chỉ dạy. Ngày xua đệ chưa nhập đạo, đệ hay an thịt chó và cho nó là món khoái khẩu sau do khi nhập đạo, đệ biết là luật đạo không cho an thịt chó đúng không ạ?<BR>Và có một vị chức sắc đã nói là mạng con chó sát mạng con người không nên ăn chúng <BR>và từ ngay vào đạo, đệ đã cố gắng ăn chay nhưng vẫn không thành công.<BR>Đệ rất mong huynh tỷ giúp đỡ đệ.<BR></P>
<P> </P>
<BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<P><FONT color=#999999>Nhắn tin quý hiền: Bài viết có một số lỗi từ ngữ, Admin - TV BQT có giúp hiệu chỉnh. Kính thông báo.</FONT></P></BLOCKQUOTE><edited><editID>Admin</editID><editDate>39472.9798148148</editDate></edited>
 

Facebook Comment

Top