Anh em mình cung thử sức nhé

thanh_tam

New member
<P align=center> Chào!</P>
<P align=left>    Mình thấy mật thư này cũng hay hay nên post lên anh em mình xem. sưu tầm  </P>
<P align=left>Of     <strong>Đông Tây Nam Bắc</strong><BR>       Anh đi ngược hai hướng bằng đôi chân !<BR>       Em thì đi thẳng bằng đầu!<BR>       Anh em này chắc là không giống ai cả nhỉ !</P>
<P align=left><BR> <strong>    BV:</strong> D,A,M,Q - E,L,X,C - M,Q,W,J,C  </P>
 

Facebook Comment

Top