ÁNH SÁNG CỦA TRĂNG

1234

Active member
<P align=center><strong><FONT size=5> </FONT><FONT size=5>TRĂNG TRĂNG TREO LƠ LỮNG TRÊN CAO</FONT></strong></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>RỌI XUỐNG MẶT HỒ CHIẾU SÁNG MUÔN PHƯƠNG</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>ĐẠO THÌ CHẲNG CỦA RIÊNG AI</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>TRĂNG KIA TUY SÁNG NHƯNG LÀ CỦA CHUNG</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>ĐẠO THÌ CHẲNG Ở TRONG TRĂNG</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>CHẲNG TRONG TRỜI ĐẤT NHƯNG MÀ KHẮP NƠI</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>NHÌN TRĂNG THÌ THẤY TRĂNG TREO</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>TÌM NGUỒN ĐẠO PHÁP KHÔNG NGÒAI NƠI TRĂNG</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>CHIỀU TÀN GIÓ LẶNG THÂU CANH</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>TIẾNG TIÊU NGÂN KHÚC XUÂN CA TRONG CHIỀU</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>RỘN RÀNG TÂM THỂ LIÊU XIÊU</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>TIẾNG TIÊU TẤU KHÚC XUÂN CA RỘN RÀNG</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>LÒNG PHÀM GIỦ BỎ TRONG TÂM</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>ĐỂ CHO TÂM THỂ VỀ ĐÀNG THƯỢNG TIÊU</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>TU TÂM THỂ TÁNH ĐỊNH TÂM</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>TU THÂN THÌ TÁNH DƯỠNG TỒN THEO TÂM</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>KHÔNG TU THÌ CHẲNG ĐƯỢC GÌ</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>CHỈ MANG MỘT KIẾP UỔNG ĐỜI MÀ THÔI</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>MẶC AI Ở THẾ LAO CHAO</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>MẶC TÌNH MẶC TÁNH CON ĐỪNG BẬN LO</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>TU CHO ĐẮC QUẢ TRỞ VỀ</strong></FONT></P>
<P align=center><FONT size=5><strong>CHA CHỜ,MẸ ĐỢI TRÔNG CON ĐÁO HỒI</strong></FONT><strong><FONT size=3></FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3></FONT></strong> </P>       
 

Facebook Comment

Top