Bài học từ cuộc sống.

romano

New member
 
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 12pt" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Cuộc sống là những gì bạn tạo ra</SPAN></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 12pt" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"></SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">--------------</P></SPAN>
<TABLE =MsonormalTable style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 0in" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">
<T>
<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; : transparent"><?:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shape id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:ulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:ulas><v:path o:connect="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shape>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><v:shape id=_x0000_s1026 style="MARGIN-TOP: 0px; : 1; MARGIN-LEFT: 80pt; WIDTH: 120pt; : ; HEIGHT: 90pt; mso-wrap-distance-left: 3.75pt; mso-wrap-distance-top: 3.75pt; mso-wrap-distance-right: 3.75pt; mso-wrap-distance-bottom: 3.75pt; mso--horizontal: right; mso--vertical-relative: line" o:allowoverlap="f" alt="" ="#_x0000_t75"><v:image o:title="th_Cuoc_song_la_nhung_gi_ban_tao" src=":///C:\DOCUME~1\eMagic\LOCALS~1\Temp\mso1\01\clip_image001.jpg"></v:image><?:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:word" /><w:wrap ="square"></w:wrap></v:shape><SPAN><FONT color=#3300cc>Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, cậu bé Jonh được bố dắt vào một khu rừng tràn ngập cây xanh, xung quanh bao bởi dãy núi. John rất thích. Mãi chơi cậu bé bị té ngã, cậu kêu "Ahhh, ahhh...". <BR><BR>Bỗng có tiếng vọng lại "Ahh,ahh.." Cậu thử kêu lên "Ahh, ahhh..." một lần nữa, và cũng có tiếng đáp lại như vậy. Cậu bé rất thắc mắc liền hỏi bố. Nhưng bố của John chỉ mỉm cười và hét lên thật to "Tôi ghét bạn lắm!". Ai đó đáp lại "Tôi ghét bạn lắm!". <BR><BR>Cậu bé vẫn chưa hết ngạc nhiên. Ông bố lại hét to lần nữa "Tôi yêu bạn lắm" vẫn tiếng trả lời "Tôi yêu bạn lắm!". Quay sang John, nhìn vào mắt con, ông mới giải thích:<BR><BR>"Con thân yêu! Người ta nói đó là tiếng vọng nhưng thực sự nó là cuộc sống. Nó trả lại con tất cả những gì con nói hoặc làm. Cuộc sống chúng ta đơn giản chỉ là sự phản chiếu những hành động của chúng ta. Nếu con muốn nhiều sự yêu thương trên khắp thế giới, hãy tạo sự yêu thương trong chính trái tim con." <BR><BR>Mối quan hệ này có thể áp dụng với tất cả mọi thứ. Cuộc sống sẽ trả lại cho con những gì con cho nó.</FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN>Nguồn : <A href="http://www.caodai" target="_blank">www.caodai</A> youth.org</SPAN></P></TD></TR></T></TABLE>
 

ngoc khanh123

New member
<P> Đệ nghĩ rằng trong trái tim một người có đầy đủ lòng yêu thương và bao dung  không những đem lai sự yên vui cho mình mà còn mang lai sự bình yên cho mọi người. Quả thật trong cuộc sống hàng ngày hiền đệ nghĩ, đễ giữ cho tâm hồn mình trong sạch là chuyện chẳng đơn giản.</P>
<P>                                                              NGỌC KHÁNH</P> 
 
A

akata

Guest
<P>Muội nghĩ rằng, truyện ngắn này nói rất hay , cuộc sống là 1 chuỗi cho và nhận , chúng ta cho yêu thương , chúng ta sẽ nhận được lại nó nhưng để cho trái tim chứa đầy tình yêu thương... cũng giống như bạn Ngọc Khánh , đó chẳng phải là chuyện dễ dàng gị</P>
 

Facebook Comment

Top