Bài viết khác về ngày Khai Minh Đại Đạo

Xí muội

New member
 <FONT size=3>Kính thưa quý huynh tỷ đệ muội,</FONT>
<P><FONT size=3>Nhiều nơi trong Đạo Cao Đài chúng ta còn đang sử dụng nhiều danh từ khác nhau như Ngày Khai Đạo, Ngày Khai Minh Đại Đạo,... để nói về ngày Rằm tháng 10 năm Bính Dần 1926. </FONT></P>
<P><FONT size=3>Ngày rằm tháng 10 Bính Dần 1926 đã trở thành một ngày cực kỳ quan trọng trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Nó cũng sẽ trở thành ngày hết sức quan trọng cho cả thế giới không kém ngày Giáng Sinh của Thiên Chúa giáo, ngày Phật đản của Phật giáo... Vì vậy xác định </FONT><FONT size=3>danh từ nào là đúng nhất và mới nhất theo Thánh giáo Cao Đài để nói về ngày rằm tháng 10 hay kỷ niệm ngày rằm tháng 10 năm Bính Dần trở thành một việc mà chúng ta phải xác định ngay từ đầu.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Diễn đàn chúng ta hiện nay đang trao đổi chủ đề <A href="http://caodaivn.com/forum_posts.asp?TID=1506&get=last#10620" target="_blank"><strong>Tìm hiểu lịchsử danh từ Khai Minh Đại Đạo</strong> </A>, nhưng đạo muội vẫn muốn kính mời quý huynh tỷ đệ muội cùng tham khảo tiếp bài viết mới đây của đạo huynh <U>Huệ Khải - Lê Anh Dũng</U>, một bài viết dẫn dắt chúng ta đi từ quá khứ đến hiện tại và nêu lên lý do của sự thay đổi.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Thiết nghĩ, tuổi trẻ Đại Đạo phải là thế hệ có tư duy sâu sắc, năng động, chịu học hỏi và thay đổi khi cần thiết... như lời Đức Mẹ Diêu Trì dạy, được trích ở phía cuối như dưới đây.</FONT></P>
<P align=center><FONT size=3>***********************************</FONT></P><FONT size=3>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Hướng về ngày Khai Minh Đại Đạo - Từ Khai tịch đến Khai Minh</SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=right ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>                                                                                                                                        Huệ Khải - Lê Anh Dũng</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma">I. Ban sơ chỉ nói Khai Đạo, chưa nói Khai Tịch Đạo và Khai Minh Đại Đạo </SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN></B><SPAN style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma"><O:p></O:p></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Ngày nay phần đông tín đồ Cao Đài đều quen gọi ngày 23 tháng 8 âm lịch hàng năm là ngày Khai Tịch Đạo. Cũng thế, hầu hết đều gọi ngày Rằm tháng 10 âm lịch là ngày Khai Minh Đại Đạo.</SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><O:p></O:p></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Tuy nhiên, trong suốt thời gian dài 44 năm từ 1926 đến tháng 9-1970, chưa từng có hai tên gọi ngày Khai Tịch Đạo và ngày Khai Minh Đại Đạo. Phải đợi đến ngày thứ Ba 22-9-1970, trong một đàn cơ tại Thánh thất Nam Thành (quận 1, Sài Gòn) hai vị tiền bối khai Đạo là Đoàn Văn Bản (1876-1941) và Phạm Công Tắc (1890-1959) mới chính thức dùng hai tên gọi này. </SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><O:p></O:p></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Thật vậy, trước đàn cơ ấy, trong Thánh giáo và sách sử Cao Đài chỉ nói là <I>ngày Khai Đạo</I>. Vài dẫn chứng như sau: </SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><O:p></O:p></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">1. <I>Thánh Ngôn Hiệp Tuyển</I>, bổn thứ nhứt (Sài Gòn: nhà in Tam Thanh, năm Đinh Mão, 1928), trang 39, cho biết ngày thứ Tư 22-9-1926 (15-8 Bính Dần)<A name=_ftnref1></A><A title="" href="http://dulanlad.multiply.com/journal/item/34#_ftn1#_ftn1" target="_blank"><FONT size=5><SPAN style="mso-bookmark: _ftnref1"><SPAN ="MsoFootnoteReference"><SPAN style="COLOR: #0b5eb4; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _ftnref1"><SPAN ="MsoFootnoteReference"><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><FONT size=4>[1]</FONT></SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _ftnref1"><SPAN ="MsoFootnoteReference"><SPAN style="COLOR: #0b5eb4; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _ftnref1"></SPAN></FONT></A><SPAN style="mso-bookmark: _ftnref1"></SPAN>, Đức Chí Tôn giáng đàn dạy hai vị tiền bối Thượng Đầu Sư Lê Văn Trung (Thượng Trung Nhựt, 1876-1934) và Ngọc Đầu Sư Lê Văn Lịch (Ngọc Lịch Nguyệt, 1890-1947) như sau:</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">“Trung, Lịch! Hai con phải hội chư thánh</SPAN></I><A name=_ftnref2></A><A title="" href="http://dulanlad.multiply.com/journal/item/34#_ftn2#_ftn2" target="_blank"><SPAN style="mso-bookmark: _ftnref2"><SPAN ="MsoFootnoteReference"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"> [2] </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _ftnref2"></SPAN></A><SPAN style="mso-bookmark: _ftnref2"></SPAN><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>mà xin <B>khai Đạo</B>.”</SPAN></I><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">2. Kết thúc <I>Phổ Cáo Chúng Sanh</I> (Sài Gòn: imp. De l’Union, 15-10-1926), trang 14 có đoạn: <I>“Ngày 7 Septembre </I>[lẽ ra Octobre] <I>1926, nhằm mồng một tháng Chín năm Bính Dần, có môn đệ Thiên phong của Đức Cao Đài là cựu Hội đồng Thượng nghị viện Lê Văn Trung tự Thiên ân là Thượng Trung Nhựt vưng lịnh thánh ngôn đến <B>khai Đạo</B> nơi Chánh phủ. Trong <B>tờ</B> <B>khai Đạo</B> ấy có ký tên 247 chư môn đệ, phần nhiều đều là chức sắc viên quan, và có nữ phái nhiều người danh dự.”</I></SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">3. Tại Thánh thất Nam Thành, ngày thứ Hai 25-9-1967 (22-8 Đinh Mùi), trong một đàn do bộ phận Hiệp Thiên Đài Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý phụ trách, Đức tiền bối Trương Tiếp Pháp dạy như sau: </SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">“<I>Tiên huynh Tiếp pháp Trương Văn Tràng xin chào mừng đoàn hướng đạo, chào mừng chư hiền huynh tỷ đệ muội. Tiên huynh xin mời toàn thể đàn trung đồng an tọa.</I></SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Nhân dịp lễ kỷ niệm <B>ngày Khai Đạo</B> nơi Nam Thành thánh thất, chúng Tiên huynh trần tấu</SPAN></I><A name=_ftnref3></A><A title="" href="http://dulanlad.multiply.com/journal/item/34#_ftn3#_ftn3" target="_blank"><SPAN style="mso-bookmark: _ftnref3"><SPAN ="MsoFootnoteReference"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"> [3] </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _ftnref3"></SPAN></A><SPAN style="mso-bookmark: _ftnref3"></SPAN><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>xin Giáo Tông Đại Đạo được phép lâm đàn giáng cơ để cùng nhau ôn lại những nỗi vui buồn cùng những kinh nghiệm quý giá trong đời hành đạo</SPAN></I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">.”</SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><O:p></O:p></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Cuối đàn hôm ấy, Đức Kim Quang Đồng tử cũng nhắc tới ba chữ <I>ngày Khai Đạo </I>như sau:</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">“<I>Tiểu thánh chuyển lời Giáo Tông Đại Đạo ban ơn lành cho toàn thể đạo tâm đại diện các nơi hội ngộ dự lễ kỷ niệm <B>ngày Khai Đạo</B> năm thứ 43</I>.”</SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><O:p></O:p></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">4. Khoảng năm 1968, Tòa thánh Tây Ninh xuất bản <I>Đạo sử</I>, quyển II (ronéo, không ghi năm, đánh số trang không chặt chẽ) của bậc tiền khai đại công là bà Chánh Phối Sư Hương Hiếu. Ngay đầu sách, tiếp theo “Lời tựa” là bài “Khai Đạo nơi chánh phủ”, bà Chánh Phối Sư Hương Hiếu viết: “<I>Ngày 23 tháng 8 năm Bính Dần (29-9-1926) ông cựu Thượng nghị viện Lê Văn Trung vâng thánh ý hiệp với chư đạo hữu hết thảy là 247 người tại nhà ông Nguyễn Văn Tường,</I><A name=_ftnref4></A><A title="" href="http://dulanlad.multiply.com/journal/item/34#_ftn4#_ftn4" target="_blank"><FONT size=5><SPAN style="mso-bookmark: _ftnref4"><SPAN ="MsoFootnoteReference"><SPAN style="COLOR: #0b5eb4; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _ftnref4"><SPAN ="MsoFootnoteReference"><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><FONT size=4>[4]</FONT></SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _ftnref4"><SPAN ="MsoFootnoteReference"><SPAN style="COLOR: #0b5eb4; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"> </SPAN></SPAN></SPAN></FONT></A><I>đứng tên vào tịch Đạo</I> <I>để <B>khai Đạo</B> với Chánh phủ</I>.”</SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><O:p></O:p></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Như vậy, kể từ buổi đầu của đạo Cao Đài, các vị tiền bối đã noi theo lời dạy của Đức Chí Tôn mà gọi ngày 23 tháng 8 là <B>ngày Khai Đạo</B>. Cách gọi này có trong Thánh giáo, và xuất hiện cho đến tháng 9-1970.</SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><O:p></O:p></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Khai Đạo là gì?</SPAN></B><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Khai </SPAN></I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: PMingLiU; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: Tahoma">開</SPAN><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN></I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">nghĩa là mở ra, khởi đầu, tức là thành lập (<I>to establish, to found</I>). Khai đạo </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: PMingLiU; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: Tahoma">開道</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> là thành lập một tôn giáo (<I>to found a religion</I>). Trong ngữ cảnh Cao Đài thì khai Đạo là thành lập tôn giáo Cao Đài (<I>to found Caodaism</I>), và ngày Khai Đạo là ngày thành lập Cao Đài giáo (<I>Caodai Foundation Day</I>).</SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><O:p></O:p></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma">II. Xác định thời điểm lịch sử hai tên gọi: ngày Khai Tịch Đạo và ngày Khai Minh Đại Đạo</SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN></B><SPAN style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma"><O:p></O:p></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Cuối quyển <I>Kinh Thiên đạo và thế đạo</I> do Tòa Thánh Tây Ninh xuất bản, trước phần Mục lục có in “Ngày lễ và vía các Đấng”, liệt kê 31 ngày tiểu lễ và đại lễ. Trong đó không có ngày 23 tháng 8 âm lịch.</SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><O:p></O:p></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Tuy nhiên, ngày Rằm tháng 10 được Hội Thánh tổ chức đại lễ và gọi là <I>“lễ hạ nguơn và kỷ niệm <B>ngày Khai Đạo</B> Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ”</I>.<A name=_ftnref5></A><A title="" href="http://dulanlad.multiply.com/journal/item/34#_ftn5#_ftn5" target="_blank"><FONT size=5><SPAN style="mso-bookmark: _ftnref5"><SPAN ="MsoFootnoteReference"><SPAN style="COLOR: #0b5eb4; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _ftnref5"><SPAN ="MsoFootnoteReference"><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><FONT size=4>[5]</FONT></SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _ftnref5"><SPAN ="MsoFootnoteReference"><SPAN style="COLOR: #0b5eb4; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _ftnref5"></SPAN></FONT></A></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _ftnref5"></SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><O:p></O:p></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma">Điều này cho thấy có sự “trùng lắp”, vì 23 tháng 8 và Rằm tháng 10 đều gọi là “ngày Khai Đạo”. Nó dễ dàng khiến cho người ta ngộ nhận rằng Cao Đài giáo có hai ngày Khai Đạo khác nhau!</SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN><SPAN style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma"><O:p></O:p></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Đức Vô Cực Từ Tôn Diêu Trì Kim Mẫu dạy:<SPAN style="COLOR: red"> “<I>Đạo không hình không tướng. Thế nên đừng ai lấy thúng mà úp cái Đạo, đừng ai lấy khuôn mà đổ cái Đạo. Phải hiểu Đạo là uyển chuyển, thiên biến vạn hóa, tùy cơ duyên mà phổ độ, tùy hoàn cảnh thực tại mà linh động, uyển chuyển tác dụng cho hợp thời đúng lúc, tùy trình độ căn trí mà biện minh phân giải, thuyết lý độ đời. Điều nào hay thì giữ gìn mà phát triển, điều nào dở không thích hợp thì phải trả về cho quá khứ, điều nào thiếu thì sẽ thêm vô cho đủ,</I> <I>điều nào dư thì hãy cắt xén bớt cho tròn vẹn</I>.”</SPAN></SPAN><A name=_ftnref6></A><A title="" href="http://dulanlad.multiply.com/journal/item/34#_ftn6#_ftn6" target="_blank"><SPAN style="mso-bookmark: _ftnref6"><SPAN ="MsoFootnoteReference"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"> [6] </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _ftnref6"></SPAN></A></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="mso-bookmark: _ftnref6"></SPAN><SPAN style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma"><O:p></O:p></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma">Chính vì thế đã có sự điều chỉnh vào ngày thứ Ba 22-9-1970. </SPAN><SPAN style="COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma"><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">(còn tiếp)<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">_______________________<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: auto 0in; TEXT-ALIGN: justify" ="MsoFootnoteText"><A name=_ftn1></A><A title="" href="http://dulanlad.multiply.com/journal/item/34#_ftnref1#_ftnref1" target="_blank"><SPAN style="mso-bookmark: _ftn1"><SPAN ="MsoFootnoteReference"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #0b5eb4; FONT-FAMILY: Arial; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>[1] </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _ftn1"></SPAN></A><SPAN style="mso-bookmark: _ftn1"></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>Theo Nha Khí tượng Việt <?:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" /><?:NAMESPACE PREFIX = ST1 /><?:NAMESPACE PREFIX = ST1 /><?:NAMESPACE PREFIX = ST1 /><ST1:pLACE w:st="on"><ST1:COUNTRY-REGIoN w:st="on">Nam</ST1:COUNTRY-REGIoN></ST1:pLACE>, <I>Lịch thế kỷ XX </I>(Hà Nội: NXB Phổ Thông, 1976) ngày 15-8 Bính Dần là thứ Ba 21-9-1926. </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 6.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: auto 0in; TEXT-ALIGN: justify" ="MsoFootnoteText"><A name=_ftn2></A><A title="" href="http://dulanlad.multiply.com/journal/item/34#_ftnref2#_ftnref2" target="_blank"><SPAN style="mso-bookmark: _ftn2"><SPAN ="MsoFootnoteReference"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #0b5eb4; FONT-FAMILY: Arial; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>[2] </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _ftn2"></SPAN></A><SPAN style="mso-bookmark: _ftn2"></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><ST1:pLACE w:st="on"><I>Chư</I></ST1:pLACE><I> thánh</I> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial Unicode MS'">諸聖</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">: Các môn đồ buổi đầu tiên của đạo Cao Đài. </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 6.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: auto 0in; TEXT-ALIGN: justify" ="MsoFootnoteText"><A name=_ftn3></A><A title="" href="http://dulanlad.multiply.com/journal/item/34#_ftnref3#_ftnref3" target="_blank"><SPAN style="mso-bookmark: _ftn3"><SPAN ="MsoFootnoteReference"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #0b5eb4; FONT-FAMILY: Arial; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>[3] </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _ftn3"></SPAN></A><SPAN style="mso-bookmark: _ftn3"></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><I>Trần tấu</I> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial Unicode MS'">陳奏</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">: Bày tỏ cùng bề trên. </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 6.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: auto 0in; TEXT-ALIGN: justify" ="MsoFootnoteText"><A name=_ftn4></A><A title="" href="http://dulanlad.multiply.com/journal/item/34#_ftnref4#_ftnref4" target="_blank"><SPAN style="mso-bookmark: _ftn4"><SPAN ="MsoFootnoteReference"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #0b5eb4; FONT-FAMILY: Arial; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>[4] </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _ftn4"></SPAN></A><SPAN style="mso-bookmark: _ftn4"></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>Nguyễn Văn Tường (1887-1939) cũng gọi Võ Văn Tường (theo họ Võ của mẹ), quả vị Ngộ Giác Kim tiên. </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 6.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: auto 0in; TEXT-ALIGN: justify" ="MsoFootnoteText"><A name=_ftn5></A><A title="" href="http://dulanlad.multiply.com/journal/item/34#_ftnref5#_ftnref5" target="_blank"><SPAN style="mso-bookmark: _ftn5"><SPAN ="MsoFootnoteReference"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #0b5eb4; FONT-FAMILY: Arial; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>[5] </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _ftn5"></SPAN></A><SPAN style="mso-bookmark: _ftn5"></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>Bản in 1990, trang 110. </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 6.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: auto 0in; TEXT-ALIGN: justify" ="MsoFootnoteText"><A name=_ftn6></A><A title="" href="http://dulanlad.multiply.com/journal/item/34#_ftnref6#_ftnref6" target="_blank"><SPAN style="mso-bookmark: _ftn6"><SPAN ="MsoFootnoteReference"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #0b5eb4; FONT-FAMILY: Arial; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>[6] </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _ftn6"></SPAN></A><SPAN style="mso-bookmark: _ftn6"></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>Thánh thất Nam Thành, 05-8-1971 (15-6 Tân Hợi). </SPAN></P></FONT>
 

Xí muội

New member
<P> (tiếp theo)</P>
<P> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#0000cc>Xác lập tên gọi ngày Khai Tịch Đạo</FONT></SPAN></B><SPAN style="COLOR: black"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Trong một đàn cơ do bộ phận Hiệp thiên đài Cơ quan Phổ thông Giáo lý phụ trách tại thánh thất Nam Thành, ngày thứ Ba 22-9-1970 (23-8 Canh Tuất), Đức tiền bối Đoàn Văn Bản dạy:</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">“Đoàn Văn Bản. Tệ huynh chào chư hiền hữu. Chào chư hiền đệ, hiền muội.</SPAN></I><SPAN style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Vâng lịnh Đức Chí tôn, Tệ huynh cùng Hộ pháp đến hôm nay để chứng lễ <B>Khai Tịch Đạo</B> 23 tháng 8 này.”</SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN></I><SPAN style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Tiếp theo đó, Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, Quyền Thượng Tôn Quản Thế Đại Đạo Tam kỳ Phổ độ, đã giáng đàn dạy:</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">“Chào chư hiền hữu. Chào chư đệ muội đàn tiền.</SPAN></I><SPAN style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Vì muốn sáng tỏ Thiên cơ trên đường hành đạo, hôm nay Bần đạo vâng lịnh Đức Chí tôn và cũng thay mặt các Tiền bối quá vãng đến để nói rõ ngày 23 tháng 8 và ngày Rằm tháng 10.”</SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN></I><SPAN style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Trong thánh giáo ngày ấy, Đức Hộ pháp đã sáu lần nhắc đi nhắc lại tên gọi ngày Khai Tịch Đạo, cụ thể như sau:</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">1. <I>“Ngày 23 tháng 8 là ngày <B>Khai Tịch Đạo</B> trên bình diện pháp lý thế đạo.”</I></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><EM></EM></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">2. <I>“Ngày <B>Khai Tịch Đạo</B> là ngày gióng tiếng chuông cảnh giác để kêu gọi nhân sinh hãy chuẩn bị tâm linh trong mùa Thu, sẵn sàng trước mùa Đông tiến tới.” </I></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><EM></EM></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">3. <I>“Ngày <B>Khai Tịch Đạo</B> 23 tháng 8 là ngày Thiên cơ hé mở để hòa hợp với tác động của thế nhân.”</I></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><EM></EM></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">4. <I>“Cái giá trị vĩ đại nhất của ngày <B>Khai Tịch Đạo</B> không phải là uy quyền cai trị của đạo pháp, mà trái lại, chính là sự giải thoát cường quyền, khai phóng mọi ràng buộc chèn ép của khuôn khổ ngăn cách, để khơi nguồn mạch sống tràn lan huyền diệu trên tâm linh của con người cũng như thế sự.” </I></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><EM></EM></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">5. “<I>Điều mà Bần đạo muốn nói với toàn đạo hôm nay là sự sáng tỏ của ngày <B>Khai Tịch Đạo</B></I>.”</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">6. <I>“Đây Bần Đạo trở lại vấn đề ngày 23 tháng 8. Ngày này là ngày <B>Khai Tịch Đạo</B> . . .”</I></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN></B> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#0000cc>Xác lập tên gọi ngày Khai Minh Đại Đạo và phân biệt Khai tịch với Khai Minh</FONT></SPAN></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN></B><SPAN style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Cũng trong Thánh giáo dạy tại thánh thất Nam Thành, ngày thứ Ba 22-9-1970 dẫn trên, Đức Phạm Hộ Pháp gọi ngày Rằm tháng 10 là ngày Khai Minh Đại Đạo. Đức Hộ Pháp dạy:</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#ff0000>“Đây Bần Đạo trở lại vấn đề ngày 23 tháng 8. Ngày này là ngày Khai Tịch Đạo để mọi người, trong tâm thành chí thiện, ý thức kết hợp thành một khối, để chuẩn bị đủ dữ kiện cho ngày Rằm tháng 10 <B>Khai Minh Đại Đạo</B> trước nhân loài, trước quốc tế.”</FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#ff0000></FONT></SPAN></I><SPAN style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Đoạn văn trên vừa phân biệt ngày Khai tịch với ngày Khai Minh, vừa cho thấy mối tương quan giữa hai ngày này: Khai tịch là bước chuẩn bị cho Khai Minh.</SPAN><SPAN style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">   Tên gọi ngày Rằm tháng 10 là ngày Khai Minh Đại Đạo được dùng kể từ ngày 22-9-1970. Tuy nhiên, trước thời điểm ấy, riêng bốn chữ Khai Minh Đại Đạo đã sớm xuất hiện trong kinh sách Cao Đài. </SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">(còn tiếp)</SPAN></P>
 

DT

New member
Tác giả bài viết đã viết:
<br />
<br />"Khai Đạo là gì? Khai 開 nghĩa là mở ra, khởi đầu, tức là thành lập (to establish, to found). Khai đạo 開道 là thành lập một tôn giáo (to found a religion). Trong ngữ cảnh Cao Đài thì khai Đạo là thành lập tôn giáo Cao Đài (to found Caodaism), và ngày Khai Đạo là ngày thành lập Cao Đài giáo (Caodai Foundation Day)."
<br />
<br />Động từ "khai" theo tự điển của Viện Ngôn Ngữ Học, xb 1988 có 2 nghĩa:
<br />
<br />1. Mở ra. Thí dụ "khai quốc"
<br />
<br />2. Nói hay viết ra cho biết rõ điều cần biết theo yêu cầu của tổ chức có trách nhiệm. Thí dụ "khai sanh"
<br />
<br />Như vậy, có phải chăng từ "Khai đạo" được Thiêng Liêng dùng đều có thể hiểu theo 1 trong 2 nghĩa của động từ khai tùy theo ngữ cảnh chứ không chỉ có 1 nghĩa duy nhất là "mở ra, khởi đầu" như tác giả Lê Anh Dũng đã viết?
<br />
<br />Kính vấn
 

Xí muội

New member
<P><FONT size=3>Kính thưa quý huynh tỷ đệ muội,</FONT></P>
<P><FONT size=3>Xin cám ơn hiền huynh DT đã phát hiện chỗ nhạy cảm và phản biện để làm sáng tỏ vấn đề. </FONT></P>
<P><FONT size=3>Đạo muội hoàn toàn đồng ý với ý hiền huynh DT trích dẫn, chữ "khai" có 2 trường hợp, n</FONT><FONT size=3>ếu bắt chước văn phạm tiếng Anh :</FONT></P>
<P><FONT size=3>1. "khai" something : "khai" cái gì đó. Ví dụ Đức Chí Tôn khai Đạo.</FONT></P>
<P><FONT size=3>2. "khai" something to somebody : khai báo cái gì đó với ai đó. Ví dụ chư vị tiền bối đã khai báo mối Đạo với chính phủ.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Như vậy, huynh Huệ Khải - Lê Anh Dũng đã nói chữ "khai" như ý số 1 mà thôi. </FONT></P>
<P><FONT size=3>Chính vì chữ khai có 2 ý nghĩa nên trong quá khứ, đạo hữu chúng ta đã bị nhập nhằng trong 2 ý nghĩa đó, dẫn đến những cái không rõ ràng, sao cũng được.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Đạo muội xin phép điểm lại 4 dẫn chứng có liên quan đến chữ "khai Đạo" mà tác giả Huệ Khải - Lê Anh Dũng đưa ra. Ngoài ra đạo muội tô đỏ những chữ quan trọng để chúng ta tập trung phân tích. Phần chữ màu xanh là phần phân tích của đạo muội :</FONT></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">1. Đức Chí Tôn :</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: '='Msonormal"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">“Trung, Lịch! Hai con phải hội chư thánh</SPAN></I><A name=_ftnref2></A><A title="" href="http://dulanlad.multiply.com/journal/item/34#_ftn2#_ftn2" target="_blank"><SPAN style="mso-bookmark: _ftnref2"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"> [2] </SPAN></B></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _ftnref2"></SPAN></A><SPAN style="mso-bookmark: _ftnref2"></SPAN><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>mà <FONT color=#ff0000>xin <B>khai Đạo</B></FONT>.”</SPAN></I><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p><o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: '='Msonormal"><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: '='Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#0000cc>--> Đức Chí Tôn dạy 2 vị tiền bối đi khai báo mối Đạo với chính phủ thời điểm đó. Chữ "khai" ở đây mang <U><strong>ý nghĩa thứ 2</strong> </U>mà hiền huynh DT nêu ra. Chứ không phải là "khai" trong ý nghĩa Đức Chí Tôn "khai Đạo", mở Đạo.</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: '='Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#0000cc>Điều này cũng dễ hiểu qua thực tế. Nhiều bậc cha mẹ sinh con ra, vẫn chưa đi làm thủ tục khai sanh cho con mình liền, mà có khi "khai sanh" cho con vài ngày, vài tháng hoặc vài năm sau đó.</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: '='Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: '='Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">2. <I>Phổ Cáo Chúng Sanh</I> :<o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Thượng Trung Nhựt vưng lịnh thánh ngôn đến <FONT color=#ff0000><B>khai Đạo</B> nơi Chánh phủ.</FONT> Trong <FONT color=#ff0000><B>tờ</B> <B>khai Đạo</B> </FONT>…”</SPAN></I><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: '='Msonormal"><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#0000ff size=3><strong></strong></FONT></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: '='Msonormal"><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#0000ff size=3><strong>--> tương tự ý số 1 nhưng nói rõ ràng hơn là khai Đạo NƠI CHÁNH PHỦ, chứ không phải là ngày Đức Chí Tôn "khai Đạo". Đức Chí Tôn đã "khai Đạo" trước đó. Đạo đã "khai" (sinh ra) thì mới có cái để "khai báo" nơi chính phủ chứ !</strong></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: '='Msonormal"><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3></FONT></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: '='Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">3. Tại Thánh thất Nam Thành, Đức tiền bối Trương Tiếp Pháp dạy: <o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p> </o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">“<I>Tiên huynh Tiếp pháp Trương Văn Tràng xin chào mừng đoàn hướng đạo, chào mừng chư hiền huynh tỷ đệ muội. Tiên huynh xin mời toàn thể đàn trung đồng an tọa.</I></SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p><o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: '='Msonormal"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Nhân dịp lễ <FONT color=#ff0000>kỷ niệm <B>ngày Khai Đạo</B> nơi </FONT>Nam Thành thánh thất, chúng Tiên huynh trần tấu</SPAN></I><A name=_ftnref3></A><A title="" href="http://dulanlad.multiply.com/journal/item/34#_ftn3#_ftn3" target="_blank"><SPAN style="mso-bookmark: _ftnref3"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"> [3] </SPAN></B></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _ftnref3"></SPAN></A><SPAN style="mso-bookmark: _ftnref3"></SPAN><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>xin Giáo Tông Đại Đạo được phép lâm đàn giáng cơ để cùng nhau ôn lại những nỗi vui buồn cùng những kinh nghiệm quý giá trong đời hành đạo</SPAN></I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">.”</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: '='Msonormal"><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p><FONT size=3> </FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: '='Msonormal"><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#0000ff size=3><strong>--> Năm chữ "kỷ niệm ngày khai Đạo", nếu viết đầy đủ phải là : kỷ niệm ngày tiền bối khai Đạo nơi chính phủ.</strong></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: '='Msonormal"><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#0000ff size=3><strong>Rất tiếc, chỗ này Ngài Tiếp Pháp nói tắt  dẫn đến vài vị trong chúng ta hiểu nhầm thành ý kỷ niệm  ngày Đức Chí Tôn khai Đạo.</strong></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: '='Msonormal"><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><strong><FONT color=#0000ff size=3></FONT></strong></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: '='Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">Đức Kim Quang Đồng tử :</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: '='Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">“<I>Tiểu thánh chuyển lời Giáo Tông Đại Đạo ban ơn lành cho toàn thể đạo tâm đại diện các nơi hội ngộ dự lễ <FONT color=#ff0000>kỷ niệm <B>ngày Khai Đạo</B> </FONT>năm thứ 43</I>.”</SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: '='Msonormal"><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p><FONT color=#0000ff size=3><strong> --> tương tự ý trên (ý ngay bên trên).</strong></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: '='Msonormal"><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3></FONT></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: '='Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">4. Chánh Phối Sư Hương Hiếu viết: “<I>Ngày 23 tháng 8 năm Bính Dần (29-9-1926) ông cựu Thượng nghị viện Lê Văn Trung vâng thánh ý hiệp với chư đạo hữu hết thảy là 247 người tại nhà ông Nguyễn Văn Tường,</I><A name=_ftnref4></A><A title="" href="http://dulanlad.multiply.com/journal/item/34#_ftn4#_ftn4" target="_blank"><FONT face=Tahoma><SPAN style="mso-bookmark: _ftnref4"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #0b5eb4; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"> </SPAN></B></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _ftnref4"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">[4]</SPAN></B></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _ftnref4"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #0b5eb4; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"> </SPAN></B></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _ftnref4"></SPAN></FONT></A><I>đứng tên vào tịch Đạo</I> <I>để <FONT color=#ff0000><B>khai Đạo</B> với Chánh phủ</FONT></I><FONT color=#ff0000>.”</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><o:p><FONT face="Times New Roman" color=#ff0000 size=3> </P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: '='Msonormal"><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#0000ff size=3><strong>--> tương tự ý số 2, đây là trường hợp nói rõ ràng là ngày khai Đạo với chính phủ.</strong></FONT></SPAN></FONT></o:p></P>
<P><FONT color=#0000ff><strong><FONT size=3></FONT></strong></FONT> </P>
<P><FONT color=#0000ff><strong><FONT size=3>Qua ví dụ 4 dữ kiện trên, chúng ta dễ hiểu rằng tại sao tín hữu Cao Đài bị bối rối, bị nhầm lẫn về việc "khai Đạo". Bởi vì, nếu hiểu sai ý của Đức Tiếp Pháp (và  Đức Kim Quang Đồng Tử), chúng ta rất dễ thắc mắc : "Sao kỳ vậy nè? Sao Đức Chí Tôn, Đức Tiếp Pháp, Nữ Đầu Sư Hương Hiếu không thống nhất? Lúc nói thế này, lúc nói thế khác? "</FONT></strong></FONT></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff size=3>Thưa quý huynh tỷ đệ muội, chính vì các Đấng Thiêng Liêng biết chúng ta thế nào cũng bị bối rối nên các Đấng Thiêng Liêng chắc là phải hội họp thống nhất công cử Ngài HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC - một vị mang trọng trách nơi Tòa Thánh Tây Ninh giáng đàn tại Nam Thành Thánh Thất năm 1970 để CHỈNH SỬA, XÁC NHẬN LẠI CHO RÕ RÀNG.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff size=3>Đây cũng là sự khéo léo của Thiêng Liêng. Chỉ có Đức Hộ Pháp mới có thể làm sáng tỏ ý của Đức Tiếp Pháp vì cả hai đều thuộc Hiệp Thiên Đài từ Hội Thánh Tây Ninh và dĩ nhiên về thứ bậc, chỉ có Đức Hộ Pháp mới có thể điều chỉnh cho rõ ràng ý của Đức Tiếp Pháp.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff size=3>Nói tóm lại :</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff size=3>Chính các Đấng Thiêng Liêng đã cho chúng ta 1 bài học lớn: hãy vượt qua tâm lý không dám sửa điều chưa trọn vẹn, hãy vượt qua tâm lý không dám sửa điều chưa đúng của tiền nhân, giống như lời Đức Mẹ dạy :</FONT></strong></P>
<P><FONT face=Tahoma color=#ff0000 size=5>“<I>Đạo không hình không tướng. Thế nên đừng ai lấy thúng mà úp cái Đạo, đừng ai lấy khuôn mà đổ cái Đạo. Phải hiểu Đạo là uyển chuyển, thiên biến vạn hóa, tùy cơ duyên mà phổ độ, tùy hoàn cảnh thực tại mà linh động, uyển chuyển tác dụng cho hợp thời đúng lúc, tùy trình độ căn trí mà biện minh phân giải, thuyết lý độ đời. <strong>Điều nào hay thì giữ gìn mà phát triển, điều nào dở không thích hợp thì phải trả về cho quá khứ, điều nào thiếu thì sẽ thêm vô cho đủ,</strong></I><strong> <I>điều nào dư thì hãy cắt xén bớt cho tròn vẹn</I>.”</strong></FONT><A name=_ftnref6></A><A title="" href="http://dulanlad.multiply.com/journal/item/34#_ftn6#_ftn6" target="_blank"><SPAN style="mso-bookmark: _ftnref6"><SPAN ="MsoFootnoteReference"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"> </SPAN></SPAN></SPAN></A><FONT size=5>Thánh thất Nam Thành, 05-8-1971 (15-6 Tân Hợi). </FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=3>Kính chào quý huynh tỷ đệ muội</FONT></P>
 

hoan-khong

New member
<P>                                                   Kính chư Huynh,Tỷ,Đệ,Muội</P>
<P>Xí Muội viết : Nhân dịp Lễ kỷ Niệm ngày Khai Đạo nơi Nam Thành Thánh Thất,chúng Tiên huynh trần tấu ( 3 ) Xin Giáo Tông Đại Đạo được phép lâm đàn giáng cơ đễ cùng nhau ôn lại những nỗi vui buồn cùng những kinh nghiệm quý giá trong đời hành Đạo.</P>
<P>Kính Xí Muội, Tỷ coi lại (  XIN GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO ĐƯỢC PHÉP LÂM ĐÀN GIÁNG CƠ  ) nghe nó sao đâu.</P>
<P>                                                  Hoàn-Không cẩn kính</P>
<P> </P>
 

HUYNHDEDAIDONG

New member
<P>Cảm ơn Xí Muội đã sưu tầm cho A C E bài viết của huynh Huệ Khải bên trên. HDDD rất tâm đắc với đoạn dẫn chứng lời khuyên của Mẹ:</P>
<P><FONT face=Tahoma color=#ff0000 size=5>“<I>Đạo không hình không tướng. Thế nên đừng ai lấy thúng mà úp cái Đạo, đừng ai lấy khuôn mà đổ cái Đạo. Phải hiểu Đạo là uyển chuyển, thiên biến vạn hóa, tùy cơ duyên mà phổ độ, tùy hoàn cảnh thực tại mà linh động, uyển chuyển tác dụng cho hợp thời đúng lúc, tùy trình độ căn trí mà biện minh phân giải, thuyết lý độ đời. <strong>Điều nào hay thì giữ gìn mà phát triển, điều nào dở không thích hợp thì phải trả về cho quá khứ, điều nào thiếu thì sẽ thêm vô cho đủ,</strong></I><strong> <I>điều nào dư thì hãy cắt xén bớt cho tròn vẹn</I>.”</strong></FONT><A name=_ftnref6></A><A title="" href="http://dulanlad.multiply.com/journal/item/34#_ftn6#_ftn6" target="_blank"><SPAN style="mso-bookmark: _ftnref6"><SPAN ="MsoFootnoteReference"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"> </SPAN></SPAN></SPAN></A><FONT size=5>Thánh thất Nam Thành, 05-8-1971 (15-6 Tân Hợi). </FONT></P>
<P>Đúng vậy chúng ta cần phải biết:</P>
<P><EM><FONT face=Tahoma color=#ff0000 size=5>Phải hiểu Đạo là uyển chuyển, thiên biến vạn hóa, tùy cơ duyên mà phổ độ, <FONT color=#0000ff>tùy hoàn cảnh thực tại mà linh động</FONT>, uyển chuyển tác dụng cho hợp thời đúng lúc, tùy trình độ căn trí mà biện minh phân giải</FONT></EM></P>
<P>Trong giai đoạn hiện nay nhà Đạo còn trên đà thống nhất, mỗi Hội Thánh còn quen với cách gọi tên riêng về một ngày lễ, nghi lễ có đôi chút khác nhau. <FONT color=#0000ff><strong>Nên chi có lẽ chúng ta cũng linh động mà chấp nhận những khác biệt để mỗi HT, mỗi cá nhân có thì giờ hy sinh cái riêng của mình hòng tiến đến hòa hiệp nhau để phát huy <FONT color=#ff0000>tinh thần Đại Đạo</FONT>.</strong> </FONT></P> <edited><editID>HUYNHDEDAIDONG</editID><editDate>39405.7290625</editDate></edited>
 

Tien Duc

New member
<P><FONT size=3>Chào huynh Hoàn Không!</FONT></P>
<P><FONT size=3>Huynh thấy có chỗ nào không ổn trong câu văn này? </FONT> </P>
<P><EM><FONT size=3><FONT color=#0000ff>Nhân dịp Lễ kỷ Niệm ngày Khai Đạo nơi Nam Thành Thánh Thất,chúng Tiên huynh trần tấu ( 3 )<strong><U> xin Giáo Tông Đại Đạo được phép lâm đàn giáng cơ</U></strong> đễ cùng nhau ôn lại những nỗi vui buồn cùng những kinh nghiệm quý giá trong đời hành Đạo</FONT>.</FONT></EM></P>
<P><FONT size=3>Đức Lý là Giáo Tông Vô Vi thì các vị tiền khai phải xin phép khi về đàn là đúng rồi.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Điều này cũng cho thấy không phải ai muốn về đàn dạy Đạo là cứ việc giáng. Ở cõi Thiêng Liêng thì quyền pháp càng nghiêm nhặt.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Không phải ở những nơi khác muốn cầu cơ thì sẽ có Tiên, Phật hay các vị tiền bối về dạy đạo đâu. Theo T.Đức biết thì  ban Hiệp Thiên Đài sẽ được nhận Thánh Lịnh từ Ơn Trên , thí dụ của đức Lý, đức Đông Phương Chưởng Quản, v.v... cho biết lập đàn tại đâu, vào lúc mấy giờ. Có những trường hợp ban Hiệp Thiên Đài bị phạt quỳ hương vì bê trể. Ngòai ra có đồng tử nào phạm phải Thiên Điều thì bị Ơn Trên thâu về sớm hơn (nghĩa là bị đoản thọ ).</FONT></P>
 

DT

New member
Thưa ACEs
<br />
<br />Nếu theo ngữ cảnh lịch sử của sự kiện 23-8 Bính Dần, đây là buổi nhóm lần thứ nhứt để lo làm thủ tục đăng ký về giấy tờ theo sự quản lý của nhà đương cuộc. Một tuần sau, ngày mùng 1 tháng 9 Bính Dần thì chư vị tiền bối mới đi "khai trình" chính thức với tổ chức công quyền thời đó !
<br />
<br />Vậy chữ "khai" nơi đây không có nghĩa là "mở ra" mà chỉ là nghĩa "đi khai báo theo qui định của pháp luật" mà thôi
<br />
<br />Không biết tác giả dùng nghĩa nào cho cụm từ "Khai tịch" ở nơi đây ?
 

hoan-khong

New member
<P>                                                          Kính Tiến Đức</P>
<P>Hoàn không chỉ nói xin coi lại và nghe nó sao đâu. Nếu Tiến Đức đã hỏi thì theo Hoàn Không  câu văn phải như vầy : Nhân dịp Lễ Kỷ-Niệm ngày khai-Đạo nơi Nam Thành Thánh-Thất, chúng tiên huynh trần-tình, xin Giáo-Tông Đại-Đạo cho phép lâm đàn giáng cơ để cùng nhau ôn lại những kinh-nghiệm quý-giá trong đời hành đạo. ( nếu vô tình mất chữ XIN thì sẽ trở thành... GIÁO-TÔNG ĐẠI-ĐẠO ĐƯỢC PHÉP LÂM ĐÀN GIÁNG CƠ ĐỂ CÙNG NHAU ÔN LẠI NHỮNG KINH-NGHIỆM QUÝ-GIÁ TRONG ĐỜI HÀNH ĐẠO .) </P>
<P>.Tiến Đức mến nếu câu văn chỉ thiếu có một chữ mà trở thành một nghĩa hoàn-toàn khác thì cũng kẹt chớ. Còn chữ trần-tấu theo tự điển Việt-Nam của Lê- văn-Đức dt, Tâu hết công-việc lên vua : Còn trong Đạo Cao-Đài khi dâng sớ thì phải thành tâm trình tấu. trần-tình = nói hết sự-tình,</P>
<P>                                 NAM-MÔ CAO-ĐÀI TIÊN-ÔNG ĐẠI BỒ-TÁT MA-HA-TÁT    </P>
<P> </P>   <edited><editID>hoan-khong</editID><editDate>39406.6695717593</editDate></edited>
 

Xí muội

New member
<P>(không trích đăng một vài đoạn trước)</P>
<P>(tiếp theo)</P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">III. Khai tịch và Khai Minh nghĩa là gì? </SPAN></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN></B><SPAN style="COLOR: black"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">1. Giải nghĩa ba chữ <I>Khai Tịch Đạo</I></SPAN></B><SPAN style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Trên đây có nhắc bài “Khai Đạo nơi Chánh phủ” của bà Chánh phối sư Hương Hiếu in trong <I>Đạo sử</I>, quyển II. Tiền bối viết: “<I>. . . ông cựu Thượng nghị viện Lê Văn Trung vâng thánh ý hiệp với chư đạo hữu hết thảy là 247 người tại nhà ông Nguyễn Văn Tường, đứng tên vào <B>tịch</B> Đạo</I> <I>. . </I>.”</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Tịch Đạo</SPAN></I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> trong câu văn trên nghĩa là <I>Đạo tịch</I> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial Unicode MS'">道籍</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> (sổ sách ghi tên tuổi đạo hữu). Chữ <I>tịch </I></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial Unicode MS'">籍</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> này nghĩa là sổ sách ghi tên tuổi, lý lịch (<I>record; register</I>), nó cùng nghĩa chữ <I>tịch </I>trong <I>hộ tịch </I></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial Unicode MS'">戶籍</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> (sổ sách của chánh phủ ghi chép lý lịch người dân). Chữ Hán viết <I>tịch</I> với bộ <I>trúc </I>vì người xưa thường ghi chép trên các thẻ tre (<I>trúc giản </I></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial Unicode MS'">竹簡</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">). </SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Chữ <I>tịch</I> <I>Đạo </I>trong câu văn trên của bà Hương Hiếu không phải là chữ <I>tịch Đạo </I>trong tên gọi ngày Khai Tịch Đạo.</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Khi nói Khai Tịch Đạo, hai chữ Khai tịch này gợi nhớ tới bốn chữ <I>khai thiên tịch địa</I> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial Unicode MS'">開天闢地</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> nghĩa là tạo lập vũ trụ (<I>the creation</I>). Ở đây, <I>khai</I> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial Unicode MS'">開</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> và <I>tịch</I> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial Unicode MS'">闢</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> <strong><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-FAMILY: Arial">(</SPAN></strong>cũng viết </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial Unicode MS'">辟</SPAN><strong><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">) </SPAN></strong><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">đồng nghĩa là mở ra, tạo lập (<I>to open up, to found, to establish, to create</I>).</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify"><strong><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Từ điển <I>Từ bá</I> </SPAN></strong><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial Unicode MS'">词霸</SPAN><strong><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> (của Đại học Bắc Kinh, chữ Hán giản thể) giảng <I>khai tịch</I> </SPAN></strong><strong><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial Unicode MS'">开辟</SPAN></strong><strong><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> là “khai phát kiến thiết </SPAN></strong><strong><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial Unicode MS'">开发建设</SPAN></strong><strong><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">”, nghĩa là mở mang, xây dựng.</SPAN></strong></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify"><strong><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN></strong><SPAN style="FONT-SIZE: 6.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Vậy, ngày Khai Tịch Đạo tức là ngày thành lập tôn giáo Cao Đài (<I>Caodai Foundation Day</I>) bằng cách <I>đăng ký </I>với chánh quyền theo đúng thủ tục pháp lý quy định để có tư cách pháp nhân (<I>legal entity</I>) cho nền tôn giáo.</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Thế nên sự kiện Khai Tịch Đạo được Đức Phạm Hộ pháp diễn tả là: “<I>Quyền pháp lần đầu tiên đã khai sanh vi diệu dưới ngọn đèn <B>pháp nhân </B>của cuộc đời</I>…”<A name=_ftnref7></A><A title="" href="http://dulanlad.multiply.com/journal/item/34#_ftn7#_ftn7" target="_blank"><FONT size=5><SPAN style="mso-bookmark: _ftnref7"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="COLOR: #0b5eb4; FONT-FAMILY: Arial; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _ftnref7"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">[7]</SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _ftnref7"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="COLOR: #0b5eb4; FONT-FAMILY: Arial; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"> </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _ftnref7"></SPAN></FONT></A></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _ftnref7"></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN><strong><FONT size=4>2. Giải nghĩa bốn chữ <I>Khai Minh Đại Đạo</I></FONT></strong></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN><strong><EM><FONT size=5></FONT></EM><o:p></o:p></strong></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Khai Minh</SPAN></I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial Unicode MS'">開明</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> (<I>to enlighten</I>) là làm cho sáng tỏ, giúp mọi người hiểu biết, không còn u tối, dốt nát (vô minh).</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Khai Minh Đại Đạo</SPAN></I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial Unicode MS'">開明大道</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> là làm cho mọi người đều biết tới tôn giáo Cao Đài, tức là Đại Đạo Tam kỳ Phổ độ (nói tắt là Đại Đạo).</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">3. Tương quan giữa ngày Khai Tịch Đạo và ngày Khai Minh Đại Đạo</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> </SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Để tránh ngộ nhận đạo Cao Đài có hai ngày Khai Đạo nên ngày 22-9-1970 Ơn Trên đã chính thức gọi ngày 23 tháng 8 Bính Dần mà Đầu sư Thượng Trung Nhựt nộp hồ sơ đăng ký tư cách pháp nhân cho tôn giáo Cao Đài tại Sài Gòn là ngày Khai Tịch Đạo.</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Ngày Khai tịch là bước chuẩn bị cho ngày Khai Minh Đại Đạo để tất cả các chức sắc và tín đồ đầu tiên của đạo Cao Đài chính thức nhận nhiệm vụ hay sứ mạng và long trọng <I>ra mắt</I> trước quốc dân đồng bào. Báo chí Việt, Pháp thời ấy khi đưa tin về cuộc lễ Khai Minh đã góp phần mang danh xưng Cao Đài vượt ra ngoài phạm vi quốc nội và truyền sang quốc tế. Do đó, Đức Hộ pháp dạy:</SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">“Đây Bần đạo trở lại vấn đề ngày 23 tháng 8. Ngày này là ngày Khai Tịch Đạo để mọi người, trong tâm thành chí thiện, ý thức kết hợp thành một khối, để chuẩn bị đủ dữ kiện cho ngày Rằm tháng 10 <B>Khai Minh Đại Đạo</B> trước nhân loài, trước quốc tế.”</SPAN></I><A name=_ftnref8></A><A title="" href="http://dulanlad.multiply.com/journal/item/34#_ftn8#_ftn8" target="_blank"><SPAN style="mso-bookmark: _ftnref8"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"> [8] </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _ftnref8"></SPAN></A><SPAN style="mso-bookmark: _ftnref8"></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN></SPAN> </P><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="mso-spacerun: yes">
<P =MsoFootnoteText style="MARGIN: auto 0in; TEXT-ALIGN: justify"><A name=_ftn7></A><A title="" href="http://dulanlad.multiply.com/journal/item/34#_ftnref7#_ftnref7" target="_blank"><SPAN style="mso-bookmark: _ftn7"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #0b5eb4; FONT-FAMILY: Arial; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>[7] </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _ftn7"></SPAN></A><SPAN style="mso-bookmark: _ftn7"></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>Thánh thất Nam Thành, 22-9-1970 (23-8 Canh Tuất). </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 6.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =MsoFootnoteText style="MARGIN: auto 0in; TEXT-ALIGN: justify"><A name=_ftn8></A><A title="" href="http://dulanlad.multiply.com/journal/item/34#_ftnref8#_ftnref8" target="_blank"><SPAN style="mso-bookmark: _ftn8"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: #0b5eb4; FONT-FAMILY: Arial; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>[8] </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: _ftn8"></SPAN></A><SPAN style="mso-bookmark: _ftn8"></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>Thánh thất Nam Thành, 22-9-1970 (23-8 Canh Tuất). </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 6.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto"></SPAN></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN> </P>
<P> </P>
 

Xí muội

New member
<P> 
Bài viết được trích đăng nói:
</P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Khi nói Khai Tịch Đạo, hai chữ Khai tịch này gợi nhớ tới bốn chữ <I>khai thiên tịch địa</I> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial Unicode MS'">開天闢地</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> nghĩa là tạo lập vũ trụ (<I>the creation</I>). Ở đây, <I>khai</I> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial Unicode MS'">開</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> và <I>tịch</I> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial Unicode MS'">闢</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> <strong><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-FAMILY: Arial">(</SPAN></strong>cũng viết </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Arial Unicode MS'">辟</SPAN><strong><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">) </SPAN></strong><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">đồng nghĩa là mở ra, tạo lập (<I>to open up, to found, to establish, to create</I>).</SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify"><strong><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">(...)</SPAN></strong></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify"><strong><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN></strong><SPAN style="FONT-SIZE: 6.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><O:p></O:p></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Vậy, ngày Khai Tịch Đạo tức là ngày thành lập tôn giáo Cao Đài (<I>Caodai Foundation Day</I>) bằng cách <I>đăng ký </I>với chánh quyền theo đúng thủ tục pháp lý quy định để có tư cách pháp nhân (<I>legal entity</I>) cho nền tôn giáo.</SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">
</SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Nói chữ Tịch trong chữ Khai Tịch Đạo có nghĩa là mở ra, giống chữ Khai, rồi suy ra ngày Khai Tịch Đạo là thành lập tôn giáo Cao Đài bằng cách đăng ký với chánh quyền.... thì đạo muội thấy hơi gượng.</SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Không biết quý huynh tỷ đệ muội nghĩ sao? </SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Tại sao mình không nghĩ chữ Tịch trong cụm từ "Khai Tịch Đạo" giống như cách đã giải thích chữ Tịch trong từ "Tịch Đạo" ? Tức là khai báo (đăng ký) tịch Đạo nơi nhà cầm quyền?</SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Thân ái.</SPAN></P> <edited><editID>Xí muội</editID><editDate>39414.4845601852</editDate></edited>
 

Khai Minh

New member
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">"<FONT color=#0000ff>Vậy, ngày Khai Tịch Đạo tức là ngày thành lập tôn giáo Cao Đài (<I>Caodai Foundation Day</I>) bằng cách <I><U>đăng ký</U> </I>với chánh quyền <U>theo đúng thủ tục pháp lý</U> quy định để có tư cách pháp nhân (<I>legal entity</I>) cho nền tôn giáo</FONT>."</SPAN></P>
<P> <FONT size=3>     Nếu theo dòng tư tưởng của tác giả thì ngày Khai Tịch phải là ngày mùng 1 tháng 9 Bính Dần, vì khi đó trong sổ lưu về hành chánh mới có ghi nhận việc một phái đoàn Cao Đài đến xin gặp Thống Đốc Le Fol.</FONT></P>
<P><FONT size=3>      Có vẽ như lập luận của tác giả "tự phản" với bản thân?</FONT></P>
<P><FONT size=3>      Kính hỏi</FONT></P>
 

Như Quỳnh

Moderator
<P> Tiểu muội kính chào quý huynh tỷ ạ!</P>
<P>Tiểu muội đọc được trong quyển Đại Đạo Căn Nguyên của Ngài Nguyễn Trung Hậu được Thánh Thất An Hội Kiến Hòa in lại năm 1957, phần Khai Đạo nơi Chánh Phủ được Ngài viết như sau:</P>
<P><strong>Ngày 23, tháng tám, năm Bính Dần (29-9-26)</strong> ông cựu Thượng nghị viện Lê Văn Trung vâng Thánh ý, hiệp với chư đạo hữu hết thảy là 247 người, tại nhà ông Nguyễn Văn Tường, đứng tên vào tịch đạo để khai Đạo với Chánh phủ.</P>
<P><strong>Tờ khai Đạo đến mồng một tháng chín (7-10-26)</strong> mới gởi lên Chánh phủ cho Quan Nguyên Sóai Nam Kỳ là ông Le Fol. Trong tờ ấy có 28 người ký tên thay mặt cho cả chư đạo hữu có tên trong tịch Đạo.</P>
<P>Kính thưa quý huynh tỷ cho phép tiểu muội được hỏi là tại sao đến mồng một tháng chín năm Bính Dần thì tờ khai Đạo mới được gởi lên Chánh Phủ. Và như vậy thì ngày Đạo Cao Đài chính thức được chứng nhận tư cách pháp nhân là ngày nào ạ?</P>
<P>Tiểu muội xin kính chào thân ái.</P>
<P> </P> <edited><editID>Như Quỳnh</editID><editDate>39414.954525463</editDate></edited>
 

Đạt Tường

New member
<P>
Như Quỳnh nói:
  Kính thưa quý huynh tỷ cho phép tiểu muội được hỏi là <strong>tại sao đến mồng một tháng chín năm Bính Dần thì tờ khai Đạo mới được gởi lên Chánh Phủ</strong>. Và như <strong>vậy thì ngày Đạo Cao Đài chính thức được chứng nhận tư cách pháp nhân là ngày nào ạ?</strong> 
  </P>
<P>Một tuần sau đêm lịch sử 23-8 Bính Dần, ngày mùng 1 tháng 9 Bính Dần 28 vị đại biểu mới đi yết kiến Ngài Le Fol vì mấy lý do sau:</P>
<P>- Cần có thời hoàn chỉnh văn bản</P>
<P>- Có thời gian để 28 vị có mặt đầy đủ (thí dụ: Ngài Trần Đạo Quang không có mặt vào đêm 23-8)</P>
<P>- Đức Chí Tôn dạy hãy đi vào ngày đó: "<EM>Thầy dặn con Trung, nội thứ năm tuần tới phải đến Le Fol mà khai cho kịp nghe</EM>" (xin xem Lịch Sử Đạo Cao Đài - Khai Đạo, CQPTGL, trang 282)</P>
<P>Còn câu 2 thì xin đố lại các bạn !</P>
<P>Chỉ xin gợi ý là: một thời gian ngắn sau khi tiếp đón phái đoàn Cao Đài thì ông Le Fol "bị chuyển công tác" <IMG src="smileys/smiley5.gif" border="0"></P>
 

Xí muội

New member
<P> Như Quỳnh và quý huynh tỷ đệ muội thân mến,</P>
<P>Được biết qua sự tìm hiểu của hiền huynh Huệ Khải - Lê Anh Dũng, theo luật thời Pháp lúc bấy giờ, tổ chức nào muốn thành lập, chỉ cần khai báo thủ tục (thí dụ đường lối hoạt đông...) với chính quyền thì sau đó có thể chính thức hoạt động, mà không cần nhận chờ đợi "cấp pháp nhân" gì cả, như Như Quỳnh đặt câu hỏi.</P>
<P>Chi tiết của luật thời Pháp, không thấy huynh Huệ Khải viết ra, mà chỉ phát biểu thôi. Để đạo muội lục lại mấy file âm thanh xem có ghi lại không nhé! Nếu có, sẽ sớm gởi đến quý huynh tỷ đệ muội tham khảo.</P>
<P>Thân ái</P>
 

Như Quỳnh

Moderator
<P> Tiểu muội xin kính chào huynh Đạt Tường, tỷ Xí muội và quý huynh tỷ ạ!</P>
<P>Tiểu muội xin cám ơn đạo huynh Đạt Tường và tỷ Xí muội đã giải thích cho tiểu muội được hiểu rõ hơn về vấn đề ngày Khai tịch Đạo 23-8 năm Bính Dần (29-9-1926) ạ. </P>
<P>Tiểu muội xin được phép quay trở lại với câu hỏi mà tỷ Xí muội đã đặt ra ở trên. <SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Khi thấy tỷ Xí muội đặt ra câu hỏi này, tiểu muội cũng chợt nhận ra rằng mình cũng có một thắc mắc giống như vậy.</FONT></SPAN></P>
<P>Tỷ Xí muội viết: "<SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Tại sao mình không nghĩ chữ Tịch trong cụm từ "Khai Tịch Đạo" giống như cách đã giải thích chữ Tịch trong từ "Tịch Đạo" ? Tức là khai báo (đăng ký) tịch Đạo nơi nhà cầm quyền?"</SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Kính mong được quý huynh tỷ chỉ bảo thêm cho tiểu muội ạ! </FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=2>Tiểu muội xin kính chào!</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 4pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 14.2pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-bottom-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN> </P>   <edited><editID>Như Quỳnh</editID><editDate>39419.4258912037</editDate></edited>
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT size=3>Hiểu như Như Quỳnh thì sát theo lời và ý của Thánh giáo hơn</FONT></P>
<P><FONT size=3>Vì thế có 2 đoạn Thánh giáo dùng từ "khai sanh" để chỉ sự kiện này như là việc làm thủ tục "khai sanh" một thực thể</FONT></P>
<P><FONT size=3>Cũng từ chỗ này cho thấy DDTKPD đã được Thầy "lập" trước ngày 23-8</FONT></P>
<P><FONT size=3>(Xin xem bên chủ đề: Kỷ niệm 80 năm Thánh Ngôn Hiệp Tuyển)</FONT></P>
 

Khai Minh

New member
<P>
Xí muội nói:
Được biết qua sự tìm hiểu của hiền huynh Huệ Khải - Lê Anh Dũng, <strong>theo luật thời Pháp lúc bấy giờ, tổ chức nào muốn thành lập, chỉ cần khai báo thủ tục</strong> (thí dụ đường lối hoạt đông...) <strong>với chính quyền thì sau đó có thể chính thức hoạt động, mà không cần nhận chờ đợi "cấp pháp nhân" gì cả</strong>, như Như Quỳnh đặt câu hỏi.
 </P>
<P><FONT size=3>Theo tài liệu mình có đọc qua thì không hẵn như vậy?</FONT></P>
<P><FONT size=3>Chắc chắn luật của mẫu quốc rất khắt khe với thuộc địa về việc thành lập đoàn thể !</FONT></P>
<P><FONT size=3>Ở đây, theo luật của mẫu quốc là Pháp quốc, <strong>những đoàn thể <FONT color=#0000ff>họat động thuần túy tôn giáo thì không cần xin phép</FONT> mà chỉ cần trình báo sự việc nhưng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước luật pháp nếu có xảy ra bất cứ điều chi vi phạm an ninh quốc gia</strong></FONT></P>
 

DT

New member
Thưa quý huynh tỷ
<br />
<br />Nếu dùng chữ "tịch" trong từ "quốc tịch" thì có vẽ ý nghĩa của chữ "tịch" của từ "khai tịch" cũng tương tự ?
<br />
<br />Nhưng, xin được hỏi vì chưa hiểu, vậy cuối năm nói là "đêm trừ tịch". Vậy chữ "tịch" nơi đây có nghĩa là gì ?
<br />
<br />Kính hỏi
 

Facebook Comment

Top