Ban Đại diện Hội Thánh tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ tiếp rước Huấn lịnh bổ nhiệm nhân sự

thanhphong12011

New member
Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tại Công văn số 5557/UBND-VX ngày 29 tháng 10 năm 2013 về việc thống nhất việc đăng ký bổ nhiệm chức sắc tôn giáo. Sáng ngày 14 tháng 11 năm 2013, tại Văn phòng Ban Đại diện Hội Thánh tọa lạc tại phường 5, thành phố Cà Mau, Ban Đại diện Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh tại tỉnh Cà Mau đã long trọng tổ chức lễ tiếp rước Huấn Lịnh bổ nhiệm thành phần nhân sự Ban Đại diện tại tỉnh Cà Mau.

Theo Huấn lịnh số 444/88-NCPS-HL của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, Ngài Giáo Sư Thượng Công Thanh (thế danh Lê Thành Công, sinh năm 1959) tiếp tục đảm nhiệm Trưởng ban Ban Đại diện Hội Thánh tỉnh Cà Mau; Giáo Hữu Thái Hiệp Thanh (Lâm Văn Hiệp, sinh năm 1968) Cai Quản Họ Đạo phường 5, thành phố Cà Mau, nguyên Thư ký Ban Đại diện Hội Thánh tỉnh Cà Mau đảm nhiệm Phó Trưởng ban Ban Đại diện Hội Thánh tỉnh Cà Mau.

Tới dự buổi lễ nói trên có đại diện chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp; đại diện các tổ chức tôn giáo Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo tỉnh Cà Mau, Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Cà Mau, Ban Trị sự Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam Tỉnh hội Cà Mau, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Cà Mau và gần 100 chức sắc, chức việc tại 7 Họ Đạo của Châu Đạo Cà Mau đã về dự. Trong buổi lễ này, Trưởng ban và tân Phó Trưởng ban Ban Đại diện Hội Thánh tại Cà Mau đã nhận được những lời chúc mừng, những món quà thắm tình đoàn kết giữa các tôn giáo.


1452550_619007548161883_80829642_n.jpg


1396058_619007521495219_1378897440_n.jpg


Tiếp đón quan khách

ban%20%c4%90%e1%ba%a0i%20di%e1%bb%86n%20h%e1%bb%98i%20th%c3%81nh%20cao%20%c4%90%c3%80i%20t%c3%82y%20%20ninh%20t%e1%bb%88nh%20c%c3%80%20mau%20t%e1%bb%94%20ch%e1%bb%a8c%20r%c6%af%e1%bb%9ac%20hu%20%e1%ba%a4n%20l%e1%bb%86nh%203.jpg


ban%20%c4%90%e1%ba%a0i%20di%e1%bb%86n%20h%e1%bb%98i%20th%c3%81nh%20cao%20%c4%90%c3%80i%20t%c3%82y%20%20ninh%20t%e1%bb%88nh%20c%c3%80%20mau%20t%e1%bb%94%20ch%e1%bb%a8c%20r%c6%af%e1%bb%9ac%20hu%20%e1%ba%a4n%20l%e1%bb%86nh%205.jpg


1457496_619008118161826_101141856_n.jpg


1422513_619007334828571_1437304996_n.jpg


1451378_619007581495213_943651943_n.jpg


Kỉnh lễ Đức Chí Tôn nơi Chánh Điện và tuyên đọc Huấn Lịnh

1461078_619008128161825_1590492151_n.jpg


ban%20%c4%90%e1%ba%a0i%20di%e1%bb%86n%20h%e1%bb%98i%20th%c3%81nh%20cao%20%c4%90%c3%80i%20t%c3%82y%20%20ninh%20t%e1%bb%88nh%20c%c3%80%20mau%20t%e1%bb%94%20ch%e1%bb%a8c%20r%c6%af%e1%bb%9ac%20hu%20%e1%ba%a4n%20l%e1%bb%86nh%207.jpg


ban%20%c4%90%e1%ba%a0i%20di%e1%bb%86n%20h%e1%bb%98i%20th%c3%81nh%20cao%20%c4%90%c3%80i%20t%c3%82y%20%20ninh%20t%e1%bb%88nh%20c%c3%80%20mau%20t%e1%bb%94%20ch%e1%bb%a8c%20r%c6%af%e1%bb%9ac%20hu%20%e1%ba%a4n%20l%e1%bb%86nh%209.jpg


ban%20%c4%90%e1%ba%a0i%20di%e1%bb%86n%20h%e1%bb%98i%20th%c3%81nh%20cao%20%c4%90%c3%80i%20t%c3%82y%20%20ninh%20t%e1%bb%88nh%20c%c3%80%20mau%20t%e1%bb%94%20ch%e1%bb%a8c%20r%c6%af%e1%bb%9ac%20hu%20%e1%ba%a4n%20l%e1%bb%86nh%2013.jpg


ban%20%c4%90%e1%ba%a0i%20di%e1%bb%86n%20h%e1%bb%98i%20th%c3%81nh%20cao%20%c4%90%c3%80i%20t%c3%82y%20%20ninh%20t%e1%bb%88nh%20c%c3%80%20mau%20t%e1%bb%94%20ch%e1%bb%a8c%20r%c6%af%e1%bb%9ac%20hu%20%e1%ba%a4n%20l%e1%bb%86nh%2015.jpg


Đại diện chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và tôn giáo bạn tham dự lễ

ban%20%c4%90%e1%ba%a0i%20di%e1%bb%86n%20h%e1%bb%98i%20th%c3%81nh%20cao%20%c4%90%c3%80i%20t%c3%82y%20%20ninh%20t%e1%bb%88nh%20c%c3%80%20mau%20t%e1%bb%94%20ch%e1%bb%a8c%20r%c6%af%e1%bb%9ac%20hu%20%e1%ba%a4n%20l%e1%bb%86nh%2011.jpg


Ông Ngô Hòa Dựa, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo tặng quà chúc mừng

ban%20%c4%90%e1%ba%a0i%20di%e1%bb%86n%20h%e1%bb%98i%20th%c3%81nh%20cao%20%c4%90%c3%80i%20t%c3%82y%20%20ninh%20t%e1%bb%88nh%20c%c3%80%20mau%20t%e1%bb%94%20ch%e1%bb%a8c%20r%c6%af%e1%bb%9ac%20hu%20%e1%ba%a4n%20l%e1%bb%86nh%2017.jpg


Đại diện Tôn giáo bạn tặng quà chúc mừng

ban%20%c4%90%e1%ba%a0i%20di%e1%bb%86n%20h%e1%bb%98i%20th%c3%81nh%20cao%20%c4%90%c3%80i%20t%c3%82y%20%20ninh%20t%e1%bb%88nh%20c%c3%80%20mau%20t%e1%bb%94%20ch%e1%bb%a8c%20r%c6%af%e1%bb%9ac%20hu%20%e1%ba%a4n%20l%e1%bb%86nh%2019.jpg


ban%20%c4%90%e1%ba%a0i%20di%e1%bb%86n%20h%e1%bb%98i%20th%c3%81nh%20cao%20%c4%90%c3%80i%20t%c3%82y%20%20ninh%20t%e1%bb%88nh%20c%c3%80%20mau%20t%e1%bb%94%20ch%e1%bb%a8c%20r%c6%af%e1%bb%9ac%20hu%20%e1%ba%a4n%20l%e1%bb%86nh%2021.jpg


Trưởng ban và tân Phó Trưởng ban phát biểu cảm tưởng

ban%20%c4%90%e1%ba%a0i%20di%e1%bb%86n%20h%e1%bb%98i%20th%c3%81nh%20cao%20%c4%90%c3%80i%20t%c3%82y%20%20ninh%20t%e1%bb%88nh%20c%c3%80%20mau%20t%e1%bb%94%20ch%e1%bb%a8c%20r%c6%af%e1%bb%9ac%20hu%20%e1%ba%a4n%20l%e1%bb%86nh%2023.jpg


ban%20%c4%90%e1%ba%a0i%20di%e1%bb%86n%20h%e1%bb%98i%20th%c3%81nh%20cao%20%c4%90%c3%80i%20t%c3%82y%20%20ninh%20t%e1%bb%88nh%20c%c3%80%20mau%20t%e1%bb%94%20ch%e1%bb%a8c%20r%c6%af%e1%bb%9ac%20hu%20%e1%ba%a4n%20l%e1%bb%86nh%2025.jpg
 

Facebook Comment

Top