BQT: Thông báo đến Thành viên Diễn đàn

admin

Administrator
Thành viên BQT
<P><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Kính thưa quý Thành viên,</FONT></P>
<P><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Dù rất hoan nghênh tinh thần học hỏi, viết bài trao đổi và tìm hiểu từ tất cả thành viên, tuy nhiên, vì mục đích và nội quy trang mạng, BQT xin thông báo một số nội dung sau:</FONT></P>
<P><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>1. Về quyền gửi bài viết: Đối với các mục "Vấn đáp học đạo" và "Chủ đề thảo luận theo tháng", hiện đã được phân quyền lại là chỉ có Thành viên ưu tú (trên 300 bài viết trở lên) mới có thể mở chủ đề mới (không xét trường hợp di chuyển).</FONT></P>
<P><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>2. Về việc xử lý vi phạm: BQT đã thực hiện khóa 2 tài khoản "Minh Hy" và "TamNgu" vào ngày 28.05.2008 vì vi phạm nội quy nhiều lần và cách hành văn. Nhắc nhở công khai hiền NamMô về cách hành văn và nội dung bài viết.</FONT></P>
<P><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>3. Về việc xử lý vi phạm tiếp theo: nếu thành viên vi phạm nội quy thì BQT sẽ thực hiện xử lý theo nội quy mà không cần thông báo công khai (tránh mất thời gian cho người đọc và viết). </FONT></P>
<P><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>4. Ngoài ra, theo kế hoạch là nội quy sẽ được cập nhật lại vào ngày 30.05.2008, tuy nhiên, đến nay BQT chưa thực hiện được theo dự kiến, xin phép được công bố sau.</FONT></P>
<P align=right><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>   Trân trọng thông báo!         </FONT></P>
<P align=right><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Thay mặt BQT           </FONT></P>
<P align=right><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Admin                </FONT></P> 
 

QuanTriVien2

Moderator
<P><FONT size=3>Kính thưa diễn đàn,</FONT></P>
<P><FONT size=3>Hiện nay, chủ đề "Đời đời tôn vinh..." do huynh Qui Khong đưa lên diễn đàn vào ngày 2-6-2008 đã được BQT chuyển vào phòng chờ để trao đổi trong BQT.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Trân trọng</FONT></P>
<P><FONT size=3>QuanTriVien2 - thành viên BQT.</FONT></P>
 

Facebook Comment

Top