BQT: Thông báo v/v thay đổi cách đăng bài

admin

Administrator
Thành viên BQT
<P><FONT size=3>Kính thưa toàn Diễn đàn,</FONT></P>
<P><FONT size=3>Do hiện nay có rất nhiều chủ đề được mở ra, một trong số đó đã đi ra ngoài nội quy và tinh thần Diễn đàn, hơn nữa, khi có nhiều chủ đề mở ra cũng đồng nghĩa với việc người đọc không thể theo dõi kịp. Để khắc phục điều này, BQT đã thực hiện một số thay đổi, cụ thể như sau:</FONT></P>
<P><FONT size=3>1. Diễn đàn được lập thêm một phòng chờ, có tên gọi là "Phòng Chờ Kiểm Duyệt".</FONT></P>
<P><FONT size=3>2. Khi quý hiền mở chủ đề mới, sau khi gửi, chủ đề mới này sẽ tự động đưa vào "Phòng Chờ Kiểm Duyệt" (dù gửi ở bất kỳ mục Diễn đàn nào).</FONT></P>
<P><FONT size=3>3. Khi chủ đề vừa mở, việc thảo luận tiếp theo sẽ không được phép. Cho đến khi nào BQT thực hiện việc di chuyển đến đúng vị trí của từng Diễn đàn thì mới cho phép việc thảo luận tiếp theo. (khi đó BQT cũng đã thực hiện xong trách nhiệm kiểm duyệt tại "Phòng Chờ Kiểm Duyệt").</FONT></P>
<P><FONT size=3>Vì mục đích để Diễn đàn ngày một tốt hơn - kính mong quý hiền hoan hỷ và cùng chấp nhận.</FONT></P>
<P align=center><FONT size=3>                                                                               Trân trọng!</FONT></P>
<P align=center><FONT size=3>                                                                                 Thay mặt BQT, viết ngày 04.06.2008</FONT></P>
<P align=center><FONT size=3>                                                                            Admin</FONT></P>
<P align=left><FONT size=3><EM><strong></strong></EM></FONT> </P>
<P align=left><FONT size=3><EM><strong>Ghi chú:</strong> nếu sau 72h không có gì bổ sung, tức việc thay đổi này được áp dụng chính thức.</EM></FONT></P>
 

Facebook Comment

Top