BQT thông báo: Về việc QTV1 hỗ trợ quản trị Diễn đàn

admin

Administrator
Thành viên BQT
Kính thưa quý HTĐM,

Sau khi Quản Trị Viên 1 có lời chia tay Diễn đàn TTĐĐ tại chủ đề "QTV1 kính lời chia tay cùng Quý QTV và Quý thành viên.", trong BQT chưa có nhân sự thay thế theo lịch trực tại thời điểm này. Do vậy, Đạo đệ - Admin đã liên hệ đến huynh QTV1 và nhờ chung góp hỗ trợ quản trị Diễn đàn thêm một thời gian nữa; và huynh QTV1 đã đồng ý.

Như vậy, trong nay mai, huynh QTV1 sẽ quay trở lại và cùng tham gia vào việc quản trị và điều hành Diễn đàn TTĐĐ với vai trò Quản trị viên như trước đây.

Chủ đề này được viết nhằm thông báo cùng quý HTĐM, cũng là lời cảm ơn từ BQT gửi đến huynh QTV1 đã có những sắp xếp, nhận lời và cố gắng quay trở lại Diễn đàn.

Trân trọng!
 

Facebook Comment

Top