Các phòng khám bệnh miễn phí

DangVo

New member
<P> Kínhh thưa cùng huynh tỷ.</P>
<P>Xin vui lòng cho biết địa chỉ các khám bệnh trong đạo Cao Đài.</P>
<P>Trân trọng</P>
<P>DangVo</P>
<P> </P>
 

DangVo

New member
<P>Kính thưa quý huynh tỷ</P>
<P>Xin vui lòng cho biết <FONT color=#ff0000><strong>tên và số điện thọai</strong> </FONT>vị phụ trách phòng khám bệnh.</P>
<P>- Phòng khám bệnh ở Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo </P>
<P>- Ở Liên Hoa Cữu Cung.</P>
<P>- Ở Vĩnh Nguyên Tự</P>
<P>- v..v..</P>
<P>Kính</P>
<P>DangVo</P>
 

dtcl

Administrator
Thường thì các phòng khám không để tên và số điện thoại vị phụ trách đâu huynh ơi, chỉ để lịch làm việc và địa chỉ thôi à.

Không biết huynh cần những thông tin đó để làm gì.

Kính
 

Facebook Comment

Top