Cảnh báo về vấn nạn Cao Đài...?

LNK

New member
<P> <BR><FONT size=3>Mời huynh tỷ  xem trang này : </FONT><A href="http://tinlanhbiengiao.net/main/?q=node/136" target="_blank"><FONT size=3>http://tinlanhbiengiao.net/main/?q=node/136</FONT></A></P>
<P><BR><IMG style="WIDTH: 591px; HEIGHT: 488px" height=688 src="http://caodaivn.com/uploads/hinhanh2//2006-12-26_063138_untitleddd.JPG" width=1024 border="0"><BR></P>
<P><BR><FONT size=3>Do tình cờ  online  mà  đệ gặp  nó. Vấn  đề  mà  đệ  suy nghĩ là  phải  làm  sao với  những tin tức kiểu như vậy.<BR>Có cần phải cãi lý với họ hay là mặc kệ, hay là làm cách gì khác?</FONT><FONT size=3><BR>Xin các huynh tỷ cho ý kiến !</FONT></P> 
 

ThachKhe

New member
<P><strong> Xin chào LNK cùng quý huynh tỷ đệ muội!</strong></P>
<P>Đây là một phát hiện thú vị. Thạch Khê cũng đã phát hiện trang này (và cũng rất thú vị) nhưng chưa kịp gởi lên thì LNK đã gởi trước rồi. Xin hoan hô LNK.</P>
<P>Khi Thạch Khê đi lạc vào trang Tin Lành Biện Giáo này thì 2 câu trước tiên của bài viết mà Thạch Khê quan tâm là:</P>
<P>
Tin Lành Biện Giáo nói:
<FONT size=2><FONT color=#ff0000><strong>Cảnh báo về vấn nạn Cao Đài.</strong></FONT> </FONT>
</P>
<P>
Tin Lành Biện Giáo nói:
<SPAN style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: Arial"><strong><FONT color=#ff0000>Có người bảo Cao Đài sẽ thống trị Thế Giới <FONT color=#0000ff>sau 100 năm nữa</FONT>, quí vị nghĩ sao ?</FONT></strong></SPAN>
</P>
<P>Căn cứ theo bài viết mà tác giả của Tin Lành Biện Giáo viết thì ý của tác giả có thể (?) muốn nói như sau:</P>
<P><strong><FONT color=#ff00ff> "Các anh em Tin Lành ơi, Đạo Cao Đài là một vấn nạn (666 Anti-Christ ) của Đạo Tin Lành chúng ta. Vì vậy, đây là một thách thức cho Đạo Tin Lành, các anh em hãy xem đây là một nỗi lo sợ vì có người nói là trong khoảng 100 năm nữa thôi, Đạo Cao Đài sẽ thống trị thế giới... Mà cũng phải thôi, vì ở đó Tôn Chỉ của họ (tức Đạo Cao Đài) là: <FONT color=#0000ff>Tam Giáo Quy Nguyên, Ngũ Chi Hiệp Nhất</FONT>. Ở đó, họ không phân biệt các Tôn Giáo này hay Tôn Giáo khác. Ở đó họ thờ tất cả các vị thần, thậm chí có cả đức Chúa JêSuS của chúng ta nữa. Và chỉ có họ mới có thể làm cho các Tôn Giáo trên thế giới này xích lại gần nhau, ngồi lại cùng nhau và thống nhất lẫn nhau..."</FONT></strong></P>
<P>Vậy đấy! nếu mới đọc qua thì có thể xem đây là bài viết có ý không tốt đối với Đạo Cao Đài, nhưng đọc kỷ lại thì: Đây là một cách để Đạo Cao Đài tiếp cận một cách khách quan nhất đến những tín đồ của Chúa.</P>
<P>Thế LNK có cần phải "phát hoảng" khi nhận được tin này? Theo Thạch Khê thì chúng ta không nên nói thêm điều gì cả vì chúng ta đã học được tình yêu thương của Đức Cao Đài:</P>
<P>"Vậy Thầy cấm các con từ đây, nếu không đủ sức thương yêu nhau , <strong><SPAN style="COLOR: red">thì cũng chẳng đặng ghét nhau , nghe à !</SPAN></strong> "(TNHT ,tr.176/1972).</P>
<P>Cuối cùng, chúc LNK hoan hỷ khi lướt bất cứ trang web nào!!!</P>
 

DangVo

New member
đã thấy cái link này rồi,  chính nhờ họ mà có được thêm nhiều người đến tìm hiểu đạo Cao Đài, cách đây 5,6 năm phong trào internet phát triễn mạnh, đạo Cao Đài nhờ đó phát triễn theo, lúc đầu nhiều người không biết đạo Cao Đài là gì ? Họ cho rằng đạo Cao Đài là Tà Đạo, cầu cơ ma quỉ , nhưng dần dần người tín đồ Cao Đài đã chứng minh đạo Cao Đài là chánh đạo, không ma quỉ mê tín như họ nghĩ.<br>Nói tóm lại , họ nói sao cũng được, đó là một hình thức giới thiệu đạo Cao Đài , điều quan trong là chính mình thực hành được là người có đạo đức không thôi , hay chỉ nói bằng miệng mà hành động lại trái ngược..<br>Nhìn lời nói , hành động người tín đồ Cao Đài mà họ đánh giá đạo Cao Đài.<br><br>Chiếc xe trước đã đổ , xe sau nên tránh.<br>Tam giáo qui nguyên , ngũ chi phục nhất, mà chính trong đạo Cao Đài lại chia năm , bảy.<br>Tôn chỉ và mục đích đạo Cao Đài , nhưng thực tế trái ngược nhau.<br><br>Thân chào.<br><br> 
 

Đạt Tường

New member
<P>Một kinh nghiệm sống thiết thực cho chúng ta !</P>
<P>Hãy tự đặt mình vào hoàn cảnh phải đối thọai với một thân hữu thuộc Tin Lành Biện Giáo. Hãy tự lượng định xem bản thân mình sẽ trao đổi với bạn những gì, cung cấp cho bạn những tài liệu nào?...</P>
<P>Và phương cách nào cần phải thực hiện để có kết quả khả quan mang lại tinh thần "đại đồng huynh đệ" ?</P>
<P>Thêm một kinh nghiệm lý thú</P>
 

Đạt Tường

New member
<P>- Chúng ta cần thấy rõ rằng đây chỉ là 1 trong nhiều trang của Tin Lành chứ không phải mọi Hội Thánh Tin Lành đều đặt vấn đề như thế.</P>
<P>Như đã có thông tin: hiện nay có cô Saara sinh viên Phần Lan là người đạo Tin Lành đang làm nghiên cứu sinh Cao Học tại Việt Nam về đề tài Nghi Lễ Cao Đài</P>
<P>- Trong khoa học, việc nêu ý kiến "phản biện" là điều bình thường và hết sức cần thiết. Chúng ta "phải biết người, biết ta" như vậy mới có thể đối thọai thành công.</P>
<P>Cảm ơn các bạn đã cập nhật thông tin lý thú này.</P>
 

thienngo

New member
 <FONT color=#0000cc size=3><EM>Xin chào các bạn !<BR>  Lĩnh vực Đức Tin là một điều rất khó bàn luận !  Kinh Phật có câu : BẤT KHẢ TƯ NGHÌ ,  Khi  một người nào đó  đã tin  một Tôn-giáo nào rồi  thì họ  đặt mình theo những tín điều , kinh điễn và giáo-lý của Tôn-giáo ( hay Giáo-phái  ) đó. Tất nhiên , ai cũng có quyền tự-do tín ngưỡng của mình., Nhưng nhiều lúc do  những ngộ-nhận và có thể hiểu sai Kinh sách dẫn đến đố-kỵ các Tôn-giáo khác mình , đôi khi cuồng-tín  ! cho nên , lịch-sử cũng từng có những cuộc chiến-tranh vì tôn-giáo xảy ra ! họ nghĩ đó là Thánh-chiến chống lại những thế-lực SATAN ! ( Anti-Christ ).<BR>   Với một Tín-đồ Cao-Đài bình thường mà có dịp xem qua bài " Vấn Nạn Cao-Đài " trên , thì chắc rất làm khó chịu !  vì tác-giả đã xúc-phạm niềm tin thiêng-liêng của mình , chắc là không khỏi lời qua tiếng lại !  hoặc có những thái-độ bảo vệ  tín ngưỡng của mình !  Điều đó rất tự-nhiên. <BR>   Nội dung bài viết trên , tác-giả mang đầy tính hậm hực chiến đấu , như chuẩn bị một cuộc chiến chống lại  NÓ ( Cao-Đài -anti Christ ) ! Tác-giả bài này có thể viết trong một trạng-thái méo mó của tư-tưởng chủ-quan và mang nhiều tính-chất cuồng tín ! <BR>   Cho nên , chúng ta dầu có thể khó chịu  một chút  và cũng chẳng cần có tranh luận gì. , vì họ nói họ nghe , và mình nói mình nghe ! đúng không?<BR>   <BR>          Có câu :  Quấy phải mặc người đừng cải cọ.!<BR>    <BR>   Xin cầu nguyện Chúa 3 Ngôi soi sáng Tác-giả bài viết này !<BR>                                                                              AMen !</EM></FONT>
 

ThachKhe

New member
<P>
thienngo nói:
<FONT color=#0000cc size=3><EM>Kinh Phật có câu : BẤT KHẢ TƯ NGHÌ ,  Khi  một người nào đó  đã tin  một Tôn-giáo nào rồi  thì họ  đặt mình theo những tín điều , kinh điễn và giáo-lý của Tôn-giáo ( hay Giáo-phái  ) đó. </EM></FONT></P>
<P><FONT color=#0000cc size=3><EM>...   <BR>          Có câu :  Quấy phải mặc người đừng cải cọ.!<BR>    <BR>   Xin cầu nguyện Chúa 3 Ngôi soi sáng Tác-giả bài viết này !<BR>                                                                             AMen !</EM></FONT>
 </P>
<P>Kính hiền huynh Thiện Ngộ!</P>
<P>Vâng! Phải quấy mặc người đừng cãi cọ..., chúng ta không nên cải cọ, không tranh luận hay một cách miễn cưỡng áp đặt chuyện gì cả, nhất là Đức Tin. </P>
<P>Tuy vậy, Đừng cãi (cải?) cọ không có nghĩa là buông xuôi, mặc chuyện đúng sai...Nếu được - hãy ngồi lại lại cùng trao đổi trong tình thương và hòa ái...phải không hiền huynh !?.</P>
<P>Rất may mắn là chúng ta - những huynh đệ Đại Đạo, từ khi nhận được những lời dạy từ các đấng thiêng liêng với những tôn chỉ và mục đích rõ ràng. Mỗi chúng ta đều ít nhiều có được tinh thần Đại Đồng, xem "vạn giáo nhất lý"...</P>
<P>Vì vậy, người tín đồ Cao Đài không ngần ngại, không dè dặt khi ngồi lại cùng với các bạn ở tôn giáo khác...?</P>
<P>Xin được nói chuyện tiếp lần sau...</P>
 

Đạt Tường

New member
<P>BẤT KHẢ TƯ NGHỊ (không thể luận bàn)</P>
<P>Nhưng như ý ThachKhe nói: Người nói thì mình cứ nghe (vừa nghe vừa tủm tĩm cười lý thú vì có dịp biết được quan điểm của bạn). Chờ khi thời cơ thuận lợi,  bạn chịu nghe, thì mới trình bày chính kiến của mình.</P>
<P>Đây là cơ hội "Đồng Nhân vu tông" trên đường ứng dụng Đại Đồng Lý Thuyết thành Đại Đồng Công Dụng</P>
 

ThachKhe

New member
<P>Xin chào quý hiền huynh cùng các bạn!</P>
<P>Chà...Xem ra ThachKhe chưa nói hết ý thì hiền huynh Đạt Tường đã đoán trúng rồi. Thật đúng như vây, từ những tinh thần như đã nói, huynh đệ ta rất dễ "tiếp cận" với tín đồ của bất kỳ tôn giáo nào...(?).</P>
<P>Chúng ta có thể "vừa nghe, vừa tủm tỉm cười vì biết được quan điểm của các bạn", nhất là các bạn tôn giáo khác...Vì chúng ta luôn sẵn sàn đón nhận những kiến thức mà không bị bức màn "Đức Tin" ngăn cản. Khi chúng ta đã đón nhận được thì sẽ được hai cái lợi...:</P>
<P>1> Chúng ta có thêm được sự hiểu biết các tôn giáo khác, từ đó gây dựng kiến thức cho việc phụng sự Đạo (phổ độ) nếu có dịp. Vì biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà...hì hì.</P>
<P>2> Chúng ta sẵn sàn đón nhận những gì từ bạn thì tức là bạn sẽ luôn đón nhận những gì từ ta. Cái này có lẽ là theo nguyên lý: "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu".</P>
<P><strong>Tất nhiên, khi nói chuyện - chúng ta phải đứng vững trên một lập trường vững chắc (cụ thể là Đức Tin). Nghĩa, khi nghe nói chuyện, chúng ta phải làm chủ mình, điều này tương tự như khi đọc sách - chúng ta phải làm chủ quyển sách vậy.</strong></P>
<P>Đây là ý của ThachKhe, quý Đệ Muội xem có tham khảo được không...?</P>
<P>Còn câu của hiền huynh ĐT: "Đây là cơ hội "<strong>Đồng Nhân vu tông</strong>" trên đường ứng dụng <strong>Đại Đồng Lý Thuyết</strong> thành <strong>Đại Đồng Công Dụng</strong>" thì Đệ chưa rõ ngữ lắm, xin hiền huynh bàn luận sâu hơn...?</P>
 

thienngo

New member
<P>  Xin chào ,<BR>  Nói chung , giáo thuyết của các Tôn-giáo cũng chỉ là những con đường tốt đẹp nhằm hoàn thiện con người  về mặt nhân-sinh , hướng đến thực-hiện sự trở về nơi cỏi hằng sống thiêng liêng. Có điều , chúng ta có thể ngộ-nhận nhau về hình thức hoặc mức độ , hoặc đường lối mà có những kết luận chủ quan như  Tác-giả bài viết " Vấn nạn Cao-Đài " trên  ! Nếu Cao-Đài là anti-Christ , là 666 , là thế-lực Ma Quỷ , dối gạt nhân loại..... thì cũng chẳng khác nào Triết Học  Duy- vật coi các  nền triết học Duy-tâm chủ-quan hay khách quan , các Tôn-giáo  là những phản-ánh sai lệch về thực tại thế-giới loài người , về tự-nhiên và như vậy trở thành những thế-lực cản trở sự tiến-hóa ( phản-động ).......và như vậy con người sẽ phân ra những hệ ý-thức , tín ngưỡng khác nhau . Cho nên  ,thông thường   không QUẤY thì PHẢI , không PHẢI thì QUẤY  , chúng ta không nên rơi vào những sự  cãi- cọ như thế ! đúng không?<BR>                                                                   O K<BR>    <BR>   <BR>   </P>
 

Đạt Tường

New member
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Đức Jésus dạy: trong quẻ Đồng Nhân:</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple" ="Msonormal"><SPAN><FONT size=3><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">Bước 1:<strong> "Hào sơ thì <I>“Đồng nhơn vu môn”</I></strong> Nghĩa là: đại đồng với người không phải ở trong nhà mà nói đại đồng, cần phải ra khỏi cửa, để đồng cùng xóm giềng, làng nước, giao du chỗ nọ, chỗ kia, mà kết tình bằng hữu, để cùng nhau chung lấy nhiệm vụ đại đồng.<B><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></B></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple" ="Msonormal"><FONT size=3><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'">Bước 2: <strong>Đến hào Lục Nhị, thì <I>“đồng nhơn vu tông</I></strong></SPAN><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'">”, </SPAN></I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'">nghĩa là: hào này đồng nhơn là đại đồng với trong tông tộc, phe phái hệ thống của mình mà thôi. Đồng nhơn như thế cũng quá hẹp chật, chưa đúng với đại đồng, nên người hướng đạo coi hào này, mà <strong><EM>cần mở rộng phạm vi liên kết với bạn bè ở nhiều tôn giáo, học thuyết rải rác khắp mọi nơi</EM></strong>."</SPAN></FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Vì vậy khi nói "Đại Đồng Tôn Giáo" thì chúng ta phải có trao đổi ý kiến với bạn bè khác tôn giáo, rồi sau này ở góc độ trong tổ chức tôn giáo sẽ có sự liên giao với các đơn vị cơ sở của tôn giáo bạn...</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Tuy nhiên mọi việc đều phải tuần tự từ thấp lên cao. </FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Trước tiên chúng ta phải có kiến thức nền tảng về giáo lý tôn giáo của mình, sau đó mới dần dần nghiên cứu qua giáo lý tôn giáo của bạn để tránh tình trạng: nói giáo lý nhưng lại trình bày phần lớn giáo lý của bạn còn giáo lý CD thì tỷ lệ khiêm tốn. Mà đây lại là điểm yếu của đa số chúng ta. Riêng ở chỗ này, ứng dụng "triết học biện chứng", thì chúng ta thấy mình đã không ứng dụng được điểm căn bản: "<EM>cái <strong>bên trong mang tính quyết định</strong> còn cái bên ngoài chỉ là quan trọng</EM>"</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'"><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>Chúng ta cần phải kiên trì "theo học" vài khoá về giáo lý căn bản của Cao Đài. Về thời gian phải chịu khó tốn từ 3 đến 5 năm (vì quỹ thời gian của chúng ta rất giới hạn, phần lớn đã dành để học chuyên môn trong đời sống rồi, trừ phi ai đó chọn con đường Tu Sĩ)</FONT></SPAN></P><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif" size=3>   </FONT>
 

dien dan

New member
<P> xin chào các huynh, tỷ, đệ, muội!!!!!</P>
<P>Đạo Cao Đài là chiếc thuyền lớn, nó chở nhơn loại đến bến bờ hạnh phúc trong tương lai. Việc Tin Lành Biện Giáo lo sợ điều đó thật không đúng vì nó là xu hướng của nhơn loại sau này. Nhưng nó cũng cảnh báo tín đồ Cao Đài con đường thử thánh và tránh nhiệm dẫn đường thật lớn lao.  </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
 

ThienThanh

New member
<P><EM><FONT size=3><FONT color=#0000ff> Đệ đồng </FONT><FONT color=#0000cc>tình với quan điểm của Hiền Huynh Thiện Ngộ: "</FONT><FONT color=#0000cc>Nội dung bài viết trên , tác-giả mang đầy tính hậm hực chiến đấu , như chuẩn bị một cuộc chiến chống lại  NÓ ( Cao-Đài -anti Christ )".</FONT></FONT></EM></P>
<P><EM><FONT color=#0000cc size=3>Còn việc chúng ta có nên cãi cọ, tranh luận với "Người anh em Tin Lành" hay không trên Room này hay không thì theo đệ nghĩ, nó không đáng để tranh luận. Vì rằng bài viết trông có vẻ khí thế hùng hồn nhưng kỳ thực tính "luận chiến", sức "chiến đấu"và sức thuyết phục của nó không có một tí nào. Bài viết có ý cho rằng Cao Đài mượn lời mà quỷ làm lời của chúa nhằm dối gạt nhân sinh nhưng lại không chỉ rõ lời nói nào từ cơ bút của Cao Đài là trái với chân lý, là "ma quái", đồng thời cũng không thể đưa ra một lý lẽ nào minh chứng rằng bài giáng cơ đó không phải là của Đức Chúa. Bài viết nặng về chủ quan, ngông cuồng, vô lý như vậy liệu có đáng để Huynh Đệ mình ưu tư, suy nghĩ chăng?</FONT></EM></P> 
 

ThienThanh

New member
<P>Theo đệ nghĩ, nếu cần thiết thì tham gia tranh luận ngay trên diễn đàn của "Tin lành biện giáo" chứ không phải trên Room này. Quý Huynh nghĩ sao?</P> 
 

Đạt Tường

New member
<P>Thôi xin can, chẳng cần tranh luận</P>
<P>Khi sóng gió ba đào nỗi lên, Chúa vẫn nằm ngủ "khò khò" mặc cho 12 môn đệ nhốn nháo. Xin xem lại dụ ngôn này trong Kinh Thánh hay Thánh giáo Cao Đài</P>
 

Donghanh

New member
<P> Chào tất cả !</P>
<P>Quý huynh ,tỷ bàn luận rất hay ,đệ mong rằng sẽ có nhiều diễn đàn quý (hiền)nói cụ thể,như diẽn đàn này.Để cho mọi người chưa biết (hiểu) sẽ được tỏ hơn.</P>
<P>Chúc Đồng Hành !</P>
 

ThachKhe

New member
<P><strong> Xin chào quý huynh tỷ cùng các bạn,</strong></P>
<P>Thạch Khê đã đọc nhiều lần các bài viết tại trang Tin lành Biện Giáo về chủ đề này. Và Thạch Khê biết được một câu Thánh Kinh được các bạn bên đó lặp đi lặp lại nhiều nhất là:</P>
<P>
<strong>Tin Lành Biện Giáo</strong> nói:
<strong><FONT color=#ff0000>"Trước mặt ta ngươi chớ có thần khác"</FONT></strong>.
</P>
<P>Theo quý hiền thì câu nói này như thế nào và có ý nghĩa gì...? Có liên hệ gì với Đạo Cao Đài?</P>
<P>Mong ý kiến!</P> 
 

Thai Nguyen

New member
<P> Qui Huynh Tỉ,</P>
<P>Nói đến Tôn Giáo, là chúng ta nói đến đức tin. Tôn Giáo, Đức Tin là những <strong><EM>vấn</EM></strong> <strong><EM>đề vô cùng tế nhị</EM></strong>. Huynh Ti có thể thảo luận về đức tin của tôn giáo mình với huynh đệ đồng môn, để cùng nhau tu tiến. Huynh Tỉ có thể trao đổi học hỏi về các tôn giáo khác trong nội bộ của mình. Tuy nhiên, ĐỪNG BAO GIỜ BÀN THẢO, TRANH LUẬN về tôn giáo và đức tin của các tôn giáo Bạn trên diễn đàn công cộng này, nhất là những lời dạy từ quí Giáo Chủ của các tôn giáo đó.</P>
<P>Nhớ nhe Huynh Tỉ,  <strong>ĐỪNG BAO GIỜ</strong>. BẤT KHẢ TƯ NGHỊ. </P>
<P>tn</P> 
 

DT

New member
Cái này cũng bình thường
<br />
<br />Vì trình độ tiến hóa của tâm linh nhân loại ở thời điểm đó là như thế. Vừa chuyển từ tư tưởng Đa Thần Giáo lên Độc Thần cho nên tất nhiên phải mạnh mẻ bác "các Thần".
<br />
<br />Bên cạnh yếu tố tư tưỏng tôn giáo thì lại kèm theo yếu tố chính trị thời phong kiến ở giai đoạn lịch sử phát triển của "đế quốc". Vì thế quan điểm "độc tôn" là chính yếu.
<br />
<br />Nhưng chúng ta cũng nên "bàn thảo" để tìm hiểu mà không cần thiết phải "tranh luận".
<br />
 

Facebook Comment

Top