CÂU ĐỐ NÈ!

hoatuongvi90

New member
<P> vi vào diễn đàn đã lâu nay mới có dịp góp vui cùng mọi người bằng mấy câu đố</P>
<P>                   1.Vẻ vang gấm lai thêm hoa </P>
<P>                       Bỏ làng , bỏ quê cung thềm bấy lâu.</P>
<P>                                                               ( trái gì)</P>
<P>                      2.Khi nhỏ loài cá , lớn hóa ra chim </P>
<P>                        Quen thói ăn đêm , như loài kẻ trộm.</P>
<P>                                                                (con gì )</P>
 

truongtam

Administrator
 
Chào bạn hoatruongvi90, chắc câu 1 là trái thị không biết đúng không,<br>Còn câu 2 chắc là con muỗi chứ nhỉ, không biết đúng không nỉ.<br>
 

Forever

Administrator
 câu 1 :<IMG src="smileys/smiley19.gif" border="0"> chắc là   trái khế ,vì quê hương là chùm khế ngọt mà, ai đi mà chả nhớ<IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0">
 

Forever

Administrator
 chắc không ai biết nên ko trả lời<IMG src="smileys/smiley19.gif" border="0">
 

Forever

Administrator
 mà thanh nghỉ sao ra trái đậu vậy thanh có thể cho forever lời giải thích cho hiểu được hok<IMG src="smileys/smiley19.gif" border="0">
 

thanhthanh92

Moderator
  Thì thi đậu rồi thì vẽ vang chứ sao. Thời xưa quan trạng về làng thì có kiệu đưa, kèn trống,..mà.
 

Forever

Administrator
 nhưng trái đậu chắc gì hok có nguời ghét <IMG src="smileys/smiley19.gif" border="0">
 

Facebook Comment

Top