Câu hỏi Vì Sao?

romano

New member
<P> Đệ có lần nghe nói là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là Cao Đài Tôn Giáo? và ngoài ra còn được gọi là Ngoại Giáo? </P>
<P>Xin được giải thích? </P>
 

DT

New member
Xin huynh Romano nói cho rõ hơn: đã nghe ai nói, nói ở nơi nào, người Cao Đài nói hay người khác nói về ý này ?
<br />
<br />Trên các Diễn Đàn của trang web này đệ chưa đọc được ý này. Đệ nói như thế để có thể biết địa chỉ chính xác hầu tìm đọc lại cho rõ ý của huynh tỷ đã trình bày
<br />
<br />Chắc chắn mọi người sẽ cảm ơn lắm nếu đưọc thông tin đầy đủ hơn
 

Thai Nguyen

New member
<P> Quí Huynh Tỉ,</P>
<P>Đệ thường nghe câu này:</P>
<P>Hai pháp môn của Đao Cao Đài là:</P>
<P><EM><strong>Ngọai Giáo Công Truyền</strong></EM>. Chỉ về Phổ Độ</P>
<P><strong><EM>Nội Giáo Tâm Truyền</EM></strong>. Chỉ về tu luyện. </P>
<P>Đó là điều mà quí huynh tỉ thường nhắc đến là : <strong>Phước Huệ Song Tu. </strong>Người tín đồ Cao Đài không thể thiếu một trong hai pháp môn đó.</P>
<P>tn</P>
 

Đạt Tường

New member
<P>Hoan hô Thái Nguyên đã chỉ thẳng vào vấn đề</P>
<P>Ơn Trên dạy phải song hành Ngọai Giáo Công Truyền và Nội giáo Tâm Truyền</P>
<P>Cụ thể thế nào thì mọi người góp ý thêm</P>
 

romano

New member
<P>Nếu nghĩ vậy thì Đạo Cao Đài bé nhõ quá các huynh. </P>
<P>Đạo Thầy Duy Có một thôi xin thưa các huynh. Không có việc đưa hình bắt bóng , hồn một nơi xác một nẽo. </P>
<P>Đạo Cao Đài Thể Pháp và Bí Pháp phải đi chung không khi nào tách rời ra được. Những sự nhận định nhõ nhoi thấp hèn của con người đã phân chia Đạo Cao Đài là 2 phần Vô Vi và Phổ Độ. </P>
<P>Không có thể nói phổ độ là ngoại giáo còn vô vi là nội giáo thì chẳng khác nào chia Đạo Cao Đài ra làm Nam Tông và Bắc Tông được.</P>
<P>Sự sai lầm đáng tiếc nhất là việc con người có phàm tâm chia cắt Đạo Cao Đài ra làm 2 để Đức CHÍ TÔN phải thốt lên rằng : </P>
<P>"Mặt Nhựt hồi mô thấy sẽ hai? "  (TNHT)</P>
<P>Đạo Cao Đài với danh xưng là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. </P>
<P>Xin khẳng định với toàn thể các thành viên. </P>
<P><FONT color=#0000ff>Đạo Cao Đài là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ </FONT></P>
<P><strong><FONT color=#990000>Ai mà chia cắt Đạo Cao Đài thêm một lần nữa thì rõ ràng phạm lời tuyên thệ ở câu "Hiệp Đồng chư môn đệ, gìn luật lệ Cao Đài" thì ắt hẳn là Trời tiêu Đất diệt.</FONT></strong></P>
<P>Rõ ràng trong lời tuyên thệ Đức Chí Tôn có dạy là....gìn luật lệ Cao Đài Đại Đạo không? hay có dạy là.....gìn luật lệ Cao Đài Tôn Giáo không? </P>
<P>Lời minh bạch                 </P>
<P> </P> 
 

Xí muội

New member
<P>Xí muội kính xin tất cả chúng ta và huynh Đạt Tường cùng rút kinh nghiệm. </P>
<P>Romano đã dẫn câu "Ngọai Giáo và Nội Giáo công đức như nhau".  Có thể chúng ta trong lúc trao đổi, để cho nhanh, đã nói quá vắn tắt làm người khác và romano hiểu lầm. Phải luôn nói đầy đủ Ngoại giáo công truyền và Nội giáo tâm truyền. </P>
<P>Xí muội xin nhấn mạnh là Ngoại giáo công truyền và Nội giáo tâm truyền không phải là 2 tôn giáo, không phải là 2 hướng dị biệt nhau, mà chúng chỉ là <strong>2 phần</strong> trên <strong>1</strong> con đường tu công lập quả của <strong>mỗi người</strong> mà thôi. </P>
<P>Chữ "giáo" ở đây không thể hiểu là tôn giáo mà hiểu theo nghĩa khác là dạy, là cách. Tùy ở mỗi thời điểm khác nhau trên cuộc đời tu học cũng mình, mà mình sẽ nặng phần nào hơn, theo cách nào nhiều hơn, cách công quả ra nhân sanh (công cộng) hướng ngoại hay cách tu tịnh hướng vào nội tâm.</P>
<P>Lỡ chúng ta thấy ai đó viết ngắn gọn là Ngoại giáo và Nội giáo thì cũng hiểu theo ý trên chứ không nên nghĩ đó là họ có suy nghĩ chia rẻ một mối Đạo. Tránh việc khảo đảo cho chính mình và người anh em! Khảo đảo hay không là chính trong lòng mỗi chúng ta sinh ra trước rồi !</P>
<P> </P> 
 

Xí muội

New member
<P> Xí muội đã trải qua vài kinh nghiệm về một trong những nguyên nhân gây chia rẽ giữa con người với nhau :</P>
<P>Khi có một điều gì sai, người ta có khuynh hướng tìm cho ra "thủ phạm" ! Để đổ lỗi ư? Để làm cho nhau mất uy tín ư? Làm như vậy để làm gì vậy chư huynh tỷ đệ muội? Nó đem lại lợi ích chi cho cá nhân, cho tập thể nhân loại và cho cơ Đạo nói chung? Rõ ràng nó chỉ hoàn toàn có hại !</P>
<P>Nếu cái gì sai thì mình cùng nhau sửa lại cho đúng ! Người nào sai thì họ tự sửa (bằng nhiều cách)! Mình rất khó sửa người khác vì mình còn không sửa mình được mà ! </P>
<P>Nhân dịp xuân về, Xí muội xin kính tặng anh chị em bài thơ sau đây :</P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt 1.5in; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-style: italic"><strong><FONT size=3>Xuân về hãy đón Trời xuân,<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></FONT></strong></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt 1.5in; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-style: italic"><strong><FONT size=3>Bỏ qua những lúc phong trần đã qua;</FONT></strong></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt 1.5in; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-style: italic"><strong><FONT size=3>Chúc cho huynh đệ hiệp hòa,<O:p></O:p></FONT></strong></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt 1.5in; LINE-HEIGHT: 12pt; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: auto; punctuation-wrap: hanging; mso-vertical-align-alt: auto" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-font-style: italic"><strong><FONT size=3>Phổ truyền đạo đức nước nhà an khương.<O:p></O:p></FONT></strong></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: right; mso-pagination: none" align=right ="Msonormal"><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT size=3></FONT></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: right; mso-pagination: none" align=right ="Msonormal"><SPAN style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT size=3>Bạch Hạc Đồng Nữ, Nam Thành Thánh Thất, Tuất thời, 01-01 Ất Tỵ (02-021965)<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P><FONT size=3></FONT> </P> 
 

romano

New member
<P> Lời của xí muội rất chân tình , đáng nêu lên để làm chữ hòa cho anh em bổn đạo , chúng ta đều là con nhà Đạo hơn nữa là Đạo Một Thầy, Con Một Cha thì không có lý do gì để ghét nhau. </P>
<P>"Chẳng quản đồng tông mới một nhà </P>
<P>Cùng nhau một Đạo tức cùng Cha </P>
<P><FONT color=#990000>Nghĩa nhân</FONT> đành gửi thân trăm tuổi </P>
<P>Dạy lẫn cho nhau đặng chữ Hòa "</P>
<P>Trước mặt tiền Tòa Thánh Tây Ninh có khắc 2 chữ Nhơn Nghĩa , 2 câu đối về  2 chữ đó thế này :</P>
<P>"<strong><FONT color=#0000cc>Nhơn</FONT></strong> bố tứ phương <FONT color=#990000><strong>Đại Đạo</strong></FONT> dĩ <strong>Nhơn</strong> an Xã Tắc</P>
<P><strong><FONT color=#0000cc>Nghĩa</FONT></strong> ban vạn đại <FONT color=#990000><strong>Tam Kỳ</strong></FONT> trọng <strong>Nghĩa</strong> chấn Sơn Hà" </P>
<P>Đạo Cao Đài không có lý do gì để chia cắt thành 2 phần riêng biệt rõ ràng đây là nhận định một cách sai lầm và không mang lại sự tốt đẹp cho sự cao cã và vĩ đại của Cao Đài :</P>
<P><U>Vì theo quan niệm của đức Ngô, Ngài gọi ngày (mồng 1 tháng giêng Giáp Tý 1924 là ngày khởi đầu cho <FONT color=#0000cc>Cao Đài Đại Đạo</FONT>, tức là <strong>Cao Đài tâm pháp</strong> thượng thừa, cơ tuyển độ). Khi chọn ngày này thì hiện nay chúng ta đang ở năm đạo thứ 83 rồi. <BR><BR>Vấn đề năm đạo mà chúng ta đang đề cập là <FONT color=#0000ff>thuộc về Cao Đài Tôn Giáo </FONT><strong>(phổ độ)</strong>. Nơi đây yếu tố "Nhơn sanh ư Dần" mới là trọng tâm. Vì tháng giêng là tháng Dần rồi lại năm Bính Dần. Và nếu chúng ta tin rằng Đệ Tam Long Hoa hội do Đức Di Lạc làm chủ thì ngày mồng 1 Tết là ngày lễ Vía Đức Di Lạc. Như vậy ngày mùng 1 Tết Bính Dần hội tụ rất nhiều ý nghĩa về việc khởi đầu tận độ nhơn sanh trong Tam Kỳ Phổ Độ.<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></U></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><O:p> </O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><A href="http://caodaivn.com/forum_posts.asp?TID=341&get=last#260 2" target="_blank"><U><FONT color=#800080>http://caodaivn.com/forum_posts.asp?TID=341&get=last#260 2</FONT></U></A></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><strong><FONT color=#cc0000>Đạo Cao Đài chính là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ<O:p></O:p></FONT></strong></SPAN></P>
 

thienngo

New member
<P> Chào Romano !<BR><BR>  Theo Đức NGÔ thì  từ 1 TẾT năm GIÁP-TÝ(1924)  thì khởi là năm thứ NHỨT  <BR>       Ngài nói là ĐẠO CAO-TIÊN hiệu là THIÊN-HOÀNG<BR>             cho nên , đến TÊT ĐINH-HỢI 2007 là   :<BR>                       <FONT color=#0000ff size=4><EM><U>  THIÊN-HOÀNG năm thứ 84 <BR><BR></U></EM></FONT>           "  .   Dựng đời Ngũ-Đế  Tam-Hoàng<BR>      Muôn nhà trăm họ vững vàng thảnh-thơi<BR>                 Không ai thấu đáo cơ trời<BR>      Rồi ra kích bác , lắm lời dị-đoan...! "<BR>    </P> 
 

Thai Nguyen

New member
<P> Quí Huynh Tỉ,</P>
<P>Đệ xin chú thêm một chút xíu nữa:</P>
<P>1/ Đệ đã viết là:  "Hai pháp môn của Đao Cao Đài là:", Đệ cố tình không dám nói là Đạo Cao Đài <strong><EM>chỉ có</EM></strong> hai pháp môn. </P>
<P>2/ Cảm ơn Hiền Tỉ XiMuoi, "Văn bất tận Ngôn, Ngôn bất tận Ý". Xin huynh tỉ đừng vì lời mà chấp ý.</P>
<P>3/ Đệ viết: "Người tín đồ Cao Đài không thể thiếu một trong hai pháp môn đó".</P>
<P>xin chú thêm là: "Một người tín đồ Cao Đài <strong><EM>lý tưởng</EM></strong> thì không thể thiếu một trong hai pháp môn đó". Nói như thế để rộng đường cho Huynh Tỉ chúng ta, tùy duyên mà tu học.</P>
<P>4/ Lập nên Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, tín đồ ai cũng hiểu được là, Thầy đã phân định: Lập Pháp (Bát Quái Đài), Hành Pháp (Cửu Trùng Đài), và Bảo Pháp/Tư Pháp (Hiệp Thiên Đài).</P>
<P>Một trong những nhiệm vụ của Cửu Trùng Đài là thi hành luật Đạo, phổ truyền chơn Đao...</P>
<P>Một trong những nhiệm vụ của Hiệp Thiên Đài là nghiêm minh luật Đạo, bảo tồn chánh pháp; lập tịnh thất để tu dưỡng ngõ hầu pháp-chánh-truyền tồn tại muôn đời..</P>
<P>Có rất nhiều minh chứng rất cụ thể cho sự kết hợp giữa hai pháp môn NGCT và NGTT trong Đạo Cao Đài chúng ta. Ở đây, xin quí Huynh Tỉ dành một chút thì giờ để cùng đệ suy nghĩ, một cách gián tiếp nào đó:</P>
<P>     - Cửu Trùng Đài là <strong>Ngọai Giáo Công Truyền</strong></P>
<P>     - Hiep Thiên Đài là <strong>Nội Giáo Tâm Truyền</strong></P>
<P>Mới nghe có vẻ "lạ lạ" quí Huynh tỉ nhỉ. Suy nghĩ thêm đi..</P>
<P>tn</P>
<P> </P>
<P> </P>
 

Đạt Tường

New member
 Về nguyên lý: ... Thái Cực sinh lưỡng nghi (Thái âm, Thái dương) rồi lưỡng nghi sinh tứ tượng (tức là trong Thái dương có thiếu âm, trong Thái âm có thiếu dương)
<P>Vây thì trong pháp môn ĐTKPD, Ngọai giáo công truyền là lúc chúng ta thực hiện các đạo sự hướng về nhơn sanh, còn Nội Giáo Tâm Truyền là lúc chúng ta công phu tứ thời (cúng hay tịnh tùy cấp độ tu học của mỗi tín hữu, làm sáng cái Đạo "tự hữu" trong mỗi người). Nhưng cái chung là dù thiên về pháp nào đi nữa thì lòng luôn hướng về nhân sanh</P>
<P>Đức Chí Tôn có nói : "<EM>Sáng lo độ thế, chiều mình công phu</EM>" là để nhắc chúng ta ý thức song hành bởi vì trong thực tế do duyên nghiệp riêng mà chúng ta khó thực hành được sự cân bằng như vốn dĩ như "âm dương" đã luôn tồn tại như thế</P>
 

Facebook Comment

Top