Chiến tranh

DangVo

New member
 <SPAN style="FONT-SIZE: 100%"><strong>CHIẾN TRANH </strong><BR><BR>Hỏi: <BR>---Chúng ta có cách nào để giải quyết những lộn xộn về chính trị và sự khủng hoảng đang xảy ra trên thế giới chăng? Một cá nhân có thể làm gì để chấm dứt cuộc chiến đang đe dọa không? <BR><BR>Krishnamurti đáp: <BR><BR>--- ...Những lý do nào đã tạo ra chiến tranh --tôn giáo, chính trị hay kinh tế? Hiển nhiên nguyên nhân của chiến tranh chính là tín ngưỡng; tín ngưỡng đối với chủ nghĩa ái quốc, hoặc đối với một ý thức hệ, hoặc đối với một giáo điều đặc biệt nào đó. Nếu chúng ta không có tín ngưỡng mà chỉ có lòng tốt, tình thương yêu và sự quan tâm đến nhau, như thế chiến tranh sẽ không thể xảy ra. <BR><BR>Nhưng chúng ta đã được nuôi dưỡng bằng đủ loại tín ngưỡng, đủ loại ý thức hệ, đủ loại tín điều, do đó, chúng ta chỉ tạo ra sự bất hòa. Chúng ta chỉ có thể, hoặc là theo đuổi con đường mâu thuẫn, chiến tranh liên tục, mà đó chính là kết quả từ hành động thường nhật của chúng ta, hoặc là nhìn thẳng vào nguyên nhân của chiến tranh rồi quay lưng lại, không tiếp tục tạo ra nguyên nhân nữa.... <BR><BR>(Trích The First & Last Freedom</SPAN>
 

DangVo

New member
<P>
 <SPAN style="FONT-SIZE: 100%"><strong>CHIẾN TRANH </strong><BR><BR><strong><FONT color=#ff0000> nhìn thẳng vào nguyên nhân của chiến tranh rồi quay lưng lại, không tiếp tục tạo ra nguyên nhân nữa.... <BR></FONT></strong><BR></SPAN>
 </P>
<P><IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"> <IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0">  <IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"> </P>
 

thienngo

New member
<P> Khrisnamurti :</P>
<P><FONT color=#0000ff>"</FONT><FONT size=3><strong><FONT color=#0000ff> Nếu chúng ta <FONT color=#ff0000><FONT size=4>không có tín ngưỡng</FONT> </FONT>mà chỉ có lòng tốt, tình thương yêu và sự quan tâm đến nhau, như thế chiến tranh sẽ không thể xảy ra...."<BR></FONT><BR>     Xin hỏi  : Lòng tốt , tình thương yêu và quan tâm đến nhau do đâu mà có được , không phải bởi lòng TIN mà có sao ?<BR>    Bạn Dangvo giải thích dùm những  tư tưởng của Khrisnamurti ?<BR><BR><BR>  <BR></strong></FONT></P>
 

DangVo

New member
<P>Ý của  <FONT size=3><strong>Khrisnamurti</strong>  là nói về<strong> ĐẠO</strong> chứ không phải là<strong> TÔN GIÁO.<BR></strong>Mình cần phân tách sự khác biệt <strong>ĐẠO và TÔN GIÁO</strong> thì sẽ hiểu<strong>.<BR>ĐẠO</strong> không phải là<strong> TÔN GIÁO.<BR></strong>Xin lổi Thienngo nhe , mình hông biết phải viết làm sao cho dể hiểu</FONT><FONT size=3><BR></P></FONT>
 

ThachKhe

Member
<P>Kích chào quý huynh, </P>
<P>
DangVo nói:
...<SPAN style="FONT-SIZE: 100%">nhìn thẳng vào nguyên nhân của chiến tranh rồi quay lưng lại, không tiếp tục tạo ra nguyên nhân nữa...</SPAN>
</P>
<P>Theo cách nói của vị Krishnamurti thì nguyên nhân của chiến tranh là "tín ngưỡng"... Hình như vị "Đạo sư thế giới" này mới nói cái ngọn...Nếu nói theo cái gốc của Đạo lý (nhà Phật) thì nguyên nhân chính là từ "Tham sân si..." mà ra. Có phải không quý huynh tỷ?</P>
<P>Để không có chiến tranh thì tất yếu là <strong>diệt</strong> trừ cái gốc "Tham sân si..." (tam độc) này. Nếu ở đâu còn "tam độc" là ở đấy còn chiến tranh, bất kể Tín ngưỡng, chính trị hay kinh tế...</P>
<P>Đây là nói về cách nhìn vào "nguyên nhân", còn cách "quay lưng" với nguyên nhân thì phải cần thiết thực hiện lời Thầy dạy: <FONT color=#ff0000>"...<EM>Vậy Thầy cấm các con từ đây, nếu không đủ sức thương yêu nhau , <SPAN style="COLOR: red">thì cũng chẳng đặng ghét nhau , nghe à !</SPAN> " (TNHT ,tr.176/1972).</EM></FONT></P>
<P>Như vậy cũng đủ không tạo ra chiến tranh rồi !?</P>
<P>Kính!</P> <edited><editID>thienngo</editID><editDate>39351.3213773148</editDate></edited>
 

ThachKhe

Member
<P>Xin cảm ơn hiền huynh ThienNgo giúp chỉnh lỗi chính tả (từ "diệt").</P>
<P>Thắc mắc cùng hiền huynh DangVo,</P>
<P>
DangVo nói:
Ý của <FONT size=3><strong>Khrisnamurti</strong> là nói về<strong> ĐẠO</strong> chứ không phải là<strong> TÔN GIÁO.</strong></FONT>
</P>
<P>Nếu theo cách hiểu "Tôn giáo là con đường" và "Đạo là điểm đến" thì chúng ta không thể hiểu ý của <strong>Khrisnamurti</strong> là nói về Đạo. Giả sử ý của <strong>Khrisnamurti (theo cách suy luận của hh DangVo):</strong></P>
<P>- Cho rằng tín ngưỡng là...Tôn giáo (cần quay lưng)</P>
<P>- Lòng tốt, sự thương yêu và quan tâm đến nhau là...Đạo (cần có)</P>
<P>Thì chẳng phải vị <strong>Khrisnamurti</strong> đã mâu thuẩn với chính mình chăng?. Vì vốn Tôn giáo và Đạo chỉ là hai bước chuyển tiếp nhau. Không có tôn giáo thì không đạt Đạo, cũng như không có "tín ngưỡng" sẽ không có được (hoặc khó có) sự thương yêu, lòng tốt, quan tâm đến nhau...</P>
<P>Phải không quý huynh tỷ?</P>
<P>Kính chào!</P><edited><editID>Thach Khe</editID><editDate>39351.490150463</editDate></edited>
 

DangVo

New member
<P> hỗng biết nói sao để TK hiểu.<BR>Nếu mọi người sống có <strong>đạo đức</strong> thì Thầy và các Đấng hỗng có mất công mở đạo Cao Đài, đạo Phật, đạo Thiên Chúa  v..v  .<BR>Những người sống theo đạo lý (Đạo) không thuộc tôn giáo nào cũng có thể đạt Đạo được, không bắt buộc phải theo tín ngưỡng Cao Đài hay tín ngưỡng Phật Giáo.<BR>Đó là cảm nghĩ của mình.<BR>Hy vọng học hỏi thêm ý kiến các bạn .</P>
 

thienngo

New member
 <BR>     Chiến-tranh  và hòa bình  !<BR>           ===========<BR>       Chiến tranh đôi khi là hệ quả không thể tránh khỏi  , vì  nó cũng biểu hiện cuôc chiến nhằm bảo vệ giữa điều THIỆN và cái ÁC !<BR>       Ngay trong mỗi bản thân của người có Đạo-đức  , cuộc chiến đấu vẫn tồn tại ở  một dạng khác trong nội tâm. !<BR>        Chiến tranh  cũng là một điều tự nhiên trong xã-hội  !nhưng quay lai với nguyên nhân  thì chiến tranh sẽ không có ý-nghĩa ! vì nếu vì miếng ăn , manh măc mà chiến đấu quyết chết sống với nhau thì loài người không khác xa loài thú hoang  nơi rừng núi !<BR>        Nhưng mặc dù , loài người có giáo dục , có tín ngưỡng mà không giác ngộ  biết thương yêu nhau , thì chính những tín ngưỡng phân biệt này cũng trở thành nguyên do để chiến tranh hiện hữu  ! <BR>   Có lẽ Khrisnamurti muốn nói thế ?...<BR> <BR><BR>                                                                      Thiện-Ngộ
 

DangVo

New member
<P>
thienngo nói:
  <BR> Ngay trong mỗi bản thân của người có Đạo-đức  , cuộc chiến đấu vẫn tồn tại ở  một dạng khác trong nội tâm. !
  <BR>theo mình nghĩ người có Đạo Đức học hỏi ( chiến đấu ) mọi vấn đề trong cuộc sống để tâm linh được tiến hóa.<BR><BR>
thienngo nói:
 <BR>Chiến tranh  cũng là một điều tự nhiên trong xã-hội  !nhưng quay lai với nguyên nhân  thì chiến tranh sẽ không có ý-nghĩa !
  <BR>sẽ không còn chiến tranh nếu thóat ra ngòai điều tự nhiên trong xã hội (danh quyền, dục vọng, v.v..).<BR>
<BR>...<SPAN style="FONT-SIZE: 100%">nhìn thẳng vào nguyên nhân của chiến tranh rồi quay lưng lại, không tiếp tục tạo ra nguyên nhân nữa...
  </SPAN></P>
 

LôiLi

New member
<FONT size=4> </FONT>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=4>Chào các huynh tỷ muội , đệ cũng xin góp đôi lời .</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p><FONT face="Times New Roman" size=4> </FONT></o:p></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="mso-spacerun: yes">      </SPAN>Dựa vào lời của Dalai Lama thì “Chúng ta cần phân biệt giữa Tôn giáo với tinh thần , Tôi cho là tôn giáo liên quan đến đức tin đòi được cứu rỗi , nên có phần nào chấp nhận thực tại siêu hình , siêu nhiên và có lẻ cả thiên đàng hay niết bàn . Còn tinh thần liên quan đến phẩm chất tâm hồn con người : tình yêu thương , thông cảm , tâm tha thứ , ý thức trách nhiệm , tính hòa đồng nó làm cho ta và người đều hạnh phúc .”</FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="mso-spacerun: yes">      </SPAN>Truyền thống của Tôn giáo điều có nhiệm vụ phải khai mở và ươm mầm cho những đức tính tốt đẹp ấy của tinh thần , chính những đức tính đó mang lại hạnh phúc , hòa bình cho nhân loại cho dù không cần đến Tôn giáo .Do vậy chúng ta có một Tôn giáo mà Tôn giáo đó không trên nền tảng của sự Thương yêu và lẻ hằng sống , và chúng ta không tự xây dựng một đời sống tinh thần tốt đẹp , một trái tim biết thông cảm , bao dung thì thật là chỉ là những giáo điều .</FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><FONT size=4><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-spacerun: yes">    </SPAN><FONT color=#cc0000>“ </FONT></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#cc0000 size=4>Nguyên nhân của chiến tranh chính là tín ngưỡng; tín ngưỡng đối với chủ nghĩa ái quốc, hoặc đối với một ý thức hệ, hoặc đối với một giáo điều đặc biệt nào đó.”</FONT> <FONT size=4>Trong đó tín ngưỡng đối với một ý thức hệ có phải là Tham Sân Si còn thất tình,lục dục hay không ?Vậy những tín ngưỡng này có cần thiết cho nhân loại hay không? Tín ngưỡng chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ để thiết yếú<SPAN style="mso-tab-count: 1"> </SPAN>mang lại an bình hạnh phúc cho nhân loại và mỗi cá nhân.<o:p></o:p></FONT></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=4><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>Theo lời Thầy dạy về Cao Đài Đại Đạo và Cao Đài Tôn Giáo – Đại Thừa Chơn Giáo <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=4>“”<FONT color=#0000ff><EM> Cao Đài Đại Đạo thuộc về phần Tiên Thiên Vô Vi, tức là nội giáo Vô Vi, tâm pháp bí truyền chỉ cách tu luyện mạng mà phản bổn huờn nguyên , siêu phàm nhập thánh .<o:p></o:p></EM></FONT></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=4><FONT color=#0000ff><EM><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>Cao Đài Tôn giáo tức Ngoại Giáo Công Truyền để phổ thông đạo đức, độ người mới bước đầu tiên vào tầm chơn lý , nên chi còn dùng hình thức bề ngoài mà giục lòng chúng sanh , noi theo đường đời , dùng thinh âm sắc tướng có áo rộng mão cao ,tước phẩm chức sắc Thiên phong cho vẻ vang trật tự .<o:p></o:p></EM></FONT></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=4><FONT color=#0000ff><EM>Đạo là vô vi , vô hình , còn Tôn giáo là cái cửa <o:p></o:p></EM></FONT></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=4><FONT color=#0000ff><EM>Mỗi người muốn thành Phật Tiên phải chun qua cái cửa ấy mà vô trong mới tới Đạo “</EM></FONT></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#333333 size=4><EM><o:p>Mong ACE chúng ta bước vào cửa ấy để học biển Đạo Thầy mênh mông !</o:p></EM></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=4><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>Đôi lời xin cùng học hỏi cùng ACE! Thân mến <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p><FONT size=4> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p><FONT size=4> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p><FONT size=4> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p><FONT size=4> </FONT></o:p></SPAN></P>
 

ThachKhe

Member
<P>Kính chào quý huynh,</P>
<P>Hì hì...đã đến hồi hấp dẫn, </P>
<P>
Huynh DangVo nói:
Những người sống theo đạo lý (Đạo) không thuộc tôn giáo nào cũng có thể đạt Đạo được, không bắt buộc phải theo tín ngưỡng Cao Đài hay tín ngưỡng Phật Giáo.
</P>
<P>Vâng! Đệ đã hiểu ý huynh DangVo và đồng ý với câu "những người không theo tôn giáo nào vẫn đạt được Đạo". Nhưng chúng ta cũng dễ đồng ý rằng: khi những người nào đó đã đạt được Đạo tức đương nhiên sẽ có hướng mở ra một Tôn giáo (mới). </P>
<P>Vì vậy, suy cho cùng thì Tôn giáo (con đường) và Đạo (điểm đến) có gì khác biệt đâu?. Hai "phạm trù" này chắc hẳn luôn song song nhau.</P>
<P>Cụ thể, nếu không theo Tôn giáo mà đạt được Đạo, dĩ nhiên con đường đạt Đạo này tất yếu phát sinh ra Tôn giáo. Ví như Đức Phật Thích Ca không theo tôn giáo nhưng đã đạt Đạo thì tất yếu kéo theo Tôn Giáo là Phật giáo. Những người sau theo Phật giáo mà đạt Đạo thì đó là theo Tôn giáo. Nếu không theo Tôn giáo Phật giáo mà đạt Đạo thì tất yếu lại lần nữa phát sinh ra Tôn giáo mới...cứ như vậy thì chẳng phải Tôn giáo và Đạo luôn đi song song?.</P>
<P>Giả sử, hiền huynh DangVo không theo Tôn giáo nào nhưng sau này vẫn đạt Đạo thì có thể sẽ có một Tôn giáo mới do huynh khai sáng rồi. Phải không huynh?. Rộng hơn, nếu một triệu người không theo Tôn giáo mà đạt được Đạo thì tương ứng sẽ có một triệu Tôn giáo mới ra đời (tất nhiên, Tôn giáo ở đây hiểu theo nghĩa là con đường - không căn cứ theo hình thức nhận dạng theo hệ thống Giáo lý, Giáo luật, Cơ sở vật chất...)...</P>
<P>Mong nhận được phản biện.</P>
<P>Còn nữa...</P><edited><editID>Thach Khe</editID><editDate>39353.5324537037</editDate></edited>
 

ThachKhe

Member
<P>...Tiếp theo</P>
<P>Quay lại với nguyên nhân gây ra chiến tranh:</P>
<P>Nguyên nhân chính của chiến tranh là từ lòng "Tham". Tham cho cá nhân, tham cho dân tộc, tham cho đất nước và cả tham cho Tôn giáo...Nếu lòng Tham không tích cực (Si) cộng với cái Dũng càng quáy (sân)... thì tất yếu dẫn đến chiến tranh.</P>
<P>Ở lĩnh vực tôn giáo cũng không tránh khỏi điều này. Nếu đâu đó vẫn còn "Tham sân si"...Nhận thấy nếu Tôn giáo càng "<EM><FONT color=#0000ff>dùng thinh âm sắc tướng, có áo rộng mão cao ,tước phẩm chức sắc Thiên phong cho vẻ vang trật tự .</FONT></EM>"(Đại Thừa Chơn Giáo - theo bài viết từ huynh LôiLi) thì có thể mắc phải nguy cơ Chiến tranh nhiều hơn...</P>
<P>Kính chào!</P>
 

Vănhiệp

New member
Thach Khe nói:
<P>Ở lĩnh vực tôn giáo cũng không tránh khỏi điều này. Nếu đâu đó vẫn còn "Tham sân si"...Nhận thấy nếu Tôn giáo càng "<EM><FONT color=#0000ff>dùng thinh âm sắc tướng, có áo rộng mão cao ,tước phẩm chức sắc Thiên phong cho vẻ vang trật tự .</FONT></EM>"(Đại Thừa Chơn Giáo - theo bài viết từ huynh LôiLi) thì có thể mắc phải nguy cơ Chiến tranh nhiều hơn...</P>
<P>Kính chào!</P>
<P>
  </P>
<P> Tôi muốn hỏi Thạch Khe nói riêng & các bạn tham gia diễn đàn để học hỏi nói chung.... xin vui lòng đem  câu : </P>
<P>.Nhận thấy nếu Tôn giáo càng "<EM><FONT color=#0000ff>dùng thinh âm sắc tướng, có áo rộng mão cao ,tước phẩm chức sắc Thiên phong cho vẻ vang trật tự .</FONT></EM>"</P>
<P>RA BIỆN CHỨNG VỚI PHÁP CHÁNH TRUYỀN</P>
<P> - Xin vui lòng cho biết : đoạn  nói trên SO VỚI PHÁP CHÁNH TRUYỀN CÓ ĐÚNG HAY KHÔNG? </P>
<P>Đúng thì đúng ở đâu?</P>
<P> Sai thì sai chổ nào? </P>
<P> Chúng Tôi rất muốn lắng nghe bạn trong tinh thần " phản biện để minh lý " </P>
<P>Kính.</P>
 

DangVo

New member
Thach Khe nói:
<BR>Vì vậy, suy cho cùng thì Tôn giáo (con đường) và Đạo (điểm đến) có gì khác biệt đâu?. Hai "phạm trù" này chắc hẳn luôn song song nhau.
<BR>Sao ngộ vậy nè ? <BR>Tôn giáo (con đường) và Đạo (điểm đến) thì làm sao song song nhau được ?<BR>nhiều con đường đi để đạt tới điểm đến mới phải chứ.<BR>Tôn giáo thì có nhiều tôn giáo nhưng Đạo chỉ có MỘT thôi. <IMG src="smileys/smiley1.gif" border="0">
<P>
Thach Khe nói:
</P>
<P> Rộng hơn, nếu một triệu người không theo Tôn giáo mà đạt được Đạo thì tương ứng sẽ có một triệu Tôn giáo mới ra đời (tất nhiên, Tôn giáo ở đây hiểu theo nghĩa là con đường - không căn cứ theo hình thức nhận dạng theo hệ thống Giáo lý, Giáo luật, Cơ sở vật chất...)...<BR>
<BR> nếu hàng triệu người không theo tôn giáo mà đạt được Đạo thì là đời Thượng Ngươn Thánh Đức rồi , đâu có lập nhiều tôn giáo nè <IMG src="smileys/smiley1.gif" border="0"><BR> sở dỉ Thầy lập ra các tôn giáo vì con người sống xa dần đạo đức , chạy theo danh quyền , cần có tôn giáo để dìu dắt con người trở lại con đường nhân bản, con người cho đúng là CON NGƯỜI <IMG src="smileys/smiley1.gif" border="0"> </P>
 

DangVo

New member
Thach Khe nói:
<P>Ở lĩnh vực tôn giáo cũng không tránh khỏi điều này. Nếu đâu đó vẫn còn "Tham sân si"...Nhận thấy nếu Tôn giáo càng "<EM><FONT color=#0000ff>dùng thinh âm sắc tướng, có áo rộng mão cao ,tước phẩm chức sắc Thiên phong cho vẻ vang trật tự .</FONT></EM>"(Đại Thừa Chơn Giáo - theo bài viết từ huynh LôiLi) thì có thể mắc phải nguy cơ Chiến tranh nhiều hơn...</P>
<P>
  <BR><IMG src="smileys/smiley1.gif" border="0"> thì bằng chứng đã hiện ra trước mắt đó , cứ nghiệm theo câu của Krishnamurti thì xong , giải quyết được ngay hỗng có chiến tranh <IMG src="smileys/smiley1.gif" border="0"></P>
<P>
  <BR><strong>CHIẾN TRANH</strong> <BR><FONT color=#ff0000><strong>nhìn thẳng vào nguyên nhân của chiến tranh rồi quay lưng lại, không tiếp tục tạo ra nguyên nhân nữa.... </strong></FONT>
  <BR></P>
 

ThachKhe

Member
<P>I. Trả lời hiền huynh Văn Hiệp:</P>
<P></P>
<P>
Văn Hiệp nói:
Tôi muốn hỏi Thạch Khe nói riêng & các bạn tham gia diễn đàn để học hỏi nói chung.... xin vui lòng đem câu : </P>
<P>.Nhận thấy nếu Tôn giáo càng "<EM><FONT color=#0000ff>dùng thinh âm sắc tướng, có áo rộng mão cao ,tước phẩm chức sắc Thiên phong cho vẻ vang trật tự .</FONT></EM>" <FONT color=#333333>(thì có thể mắc phải nguy cơ Chiến tranh nhiều hơn...)</FONT></P>
<P>RA BIỆN CHỨNG VỚI PHÁP CHÁNH TRUYỀN
</P>
<P>Thưa hiền huynh,</P>
<P>1. Rõ ràng, muốn có chiến tranh (ở mức độ vĩ mô) thì cần phải có tập thể. Một tập thể yếu thì không có sức tạo nên chiến tranh. Vì vậy, chiến tranh chỉ xảy ra khi tập thể mạnh. Vậy cái gì làm tập thể mạnh. Có phải chăng là Hệ thống tổ chức (<EM><FONT color=#0000ff>dùng thinh âm sắc tướng, có áo rộng mão cao</FONT></EM>), hệ thống điều hành (<EM><FONT color=#0000ff>tước phẩm chức sắc Thiên phong cho vẻ vang trật tự</FONT></EM>). </P>
<P>Ngoài ra, khi cái "tướng" của tôn giáo được đặt nặng thì cái "Tâm" đương nhiên sẽ bị xem nhẹ. Và đó cũng là điều kiện phụ trợ vào nguyên nhân chiến tranh.</P>
<P>=> Đây là lý do đệ nói: "Nhận thấy nếu Tôn giáo càng "<EM><FONT color=#0000ff>dùng thinh âm sắc tướng, có áo rộng mão cao ,tước phẩm chức sắc Thiên phong cho vẻ vang trật tự .</FONT></EM>" <FONT color=#333333>thì có thể mắc phải nguy cơ Chiến tranh nhiều hơn..."</FONT></P>
<P><FONT color=#333333>2. Biện chứng câu "</FONT><FONT color=#0000ff><EM>dùng thinh âm sắc tướng, có áo rộng mão cao ,tước phẩm chức sắc Thiên phong cho vẻ vang trật tự "</EM></FONT><FONT color=#333333> với PHÁP CHÁNH TRUYỀN.</FONT></P>
<P><FONT color=#333333>(Còn nữa)</FONT></P>
 

ThachKhe

Member
<P>...Tiếp theo </P>
<P><strong><FONT color=#ff0000>2. Biện chứng câu "</FONT></strong><FONT color=#0000ff><EM>dùng thinh âm sắc tướng, có áo rộng mão cao ,tước phẩm chức sắc Thiên phong cho vẻ vang trật tự "</EM></FONT><FONT color=#333333> với PHÁP CHÁNH TRUYỀN.</FONT></P>
<P><FONT color=#333333>Tuy vậy, nếu muốn truyền bá cái "Tâm" (Đạo đức, lòng thường yêu...) thì cần có cái "Tướng" đi kèm: cái Tâm nương cái Tướng, cái Tướng hổ trợ cái Tâm. Sẽ không trọn vẹn nếu thiếu một trong hai. Tất nhiên, đối với Tôn giáo thì:</FONT></P>
<P><strong><FONT color=#990099> Tâm là cái quyết định (điều kiện cần), Tướng là cái bổ sung, phụ trợ (điều kiện đủ).</FONT></strong></P>
<BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<P><FONT color=#333333>- <strong>Nếu có Tâm mà thiếu Tướng</strong> thì c</FONT><FONT color=#333333>ó lẽ Tôn giáo sẽ không thành hình, cái "Tâm" sẽ không truyền bá được rộng rãi và lâu dài. (Cái này có lẽ <strong>gần giống</strong> Phật Giáo Hoà Hảo và cả...Hội thánh Chiếu Minh? - xin lưu ý đây chỉ là cảm nhận cá nhân).</FONT></P>
<P><FONT color=#333333><strong>- Nếu có Tâm nhưng đặt nặng cái Tướng:</strong></FONT></P>
<BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px">
<P><FONT color=#333333>+ Đối với mức độ vĩ mô (Tôn giáo, Hội thánh...) thì sẽ là nguyên nhân chiến tranh. Lịch sử tôn giáo nói chung, đạo Cao Đài nói riêng đều mắc phải.</FONT></P>
<P><FONT color=#333333>+ Đối với cá nhân thì sẽ "thiếu tầm" - rất nguy hại nếu làm lãnh đạo tinh thần. Tình trạng tranh giành danh vị, quyền lợi từ đây mà có.</FONT></P></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
<P><FONT color=#333333><strong>Tóm lại, Tâm và Tướng đều cần phải có và đặt ở vị trí hợp lý...không xem nhẹ Tâm mà cũng không quên Tướng. Có lẽ vì vậy mà Thầy lựa chọn - thiên phong - những đệ tử khai đạo thật xứng đáng (Tâm), nhưng đồng thời cũng không quên lập Pháp Chảnh Truyền (Tướng) chăng?.</strong> </FONT></P>
<P><strong><FONT color=#ff0000>3. Tâm và Tướng đối với Tuổi Trẻ:</FONT></strong></P>
<P><FONT color=#333333>(Còn nữa...)</FONT></P>
<P><FONT color=#333333>Kính mong sự chỉ bảo từ quý huynh tỷ!</FONT></P>
 

Facebook Comment

Top