Chuyên Đề Morse

truongtam

Administrator
 <font style="font-weight: bold;" size="4"><span style="color: rgb(153, 0, 0);">Nhằm đáp ứng cho các bạn trẻ kỹ năng chuyên môn trong sinh hoạt cũng như cuộc sống, mình xin sưu tầm post bài tổng hợp về Morse xin được làm tài liệu cho các bạn, anh chị, huynh tỷ.</span></font><br><br style="color: rgb(153, 0, 0);"><p style="text-align: justify;"><font color="blue"><font face="Arial"><font color="blue"><font face="Arial"><font color="blue"><font face="Arial">         <font style="font-family: Times New Roman,Times,serif;" size="4"><span style="font-style: italic;">Hiện
nay, hệ thống bưu điện trên thế giới không còn sử dụng tín hiệu Morse
để truyền đi các bức điện tín nữa. Bởi vì nó đã nhường chỗ cho những
phương tiện hiện đại của công nghệ thông tin như: Fax, Email… những
kiểu truyền tin này đã phổ biến rộng rãi trên khắp toàn cầu thông qua
đường dẫn truyền Internet. Tuy nhiên, trong trò chơi sinh hoạt tập thể
của các đội nhóm hiện nay, chúng ta vẫn còn sử dụng tín hiệu Morse
(Moóc-xơ) như một công cụ để phát triển trí tuệ, sự nhạy bén và phản xạ
nhanh. Nhưng lớn hơn hết, khi sử dụng tín hiệu Morse để giải mã, ta
cũng trân trọng gìn giữ một di sản qúy báu của nhân loại. Nhờ vào đó mà
cả thế giới đã đi một bước khá lớn trong công nghệ thông tin toàn cầu.
Tín hiệu Morse được truyền đi khắp thế giới được xem như một phát minh
vĩ đại nhất của thế kỷ 19. Trong một thời gian dài gần 2 thế kỷ, nó đã
giúp cho biết bao nhiêu người ở những vị trí khác nhau trên thế giới
được gần lại, nhờ những bức điện của những nhân viên bưu chính phát đi.
</span></font></font></font></font></font></font></font></p><font color="blue"><font face="Arial"><font color="blue"><font face="Arial">
<font color="blue"><font face="Arial"><i><u><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">* Sơ lược tiểu sử:</span><o:p></o:p></u></i></font></font><br>
<font style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Times New Roman,Times,serif;" color="blue" size="3">Người phát minh ra dạng truyền
tin Morse là ông: <span style="font-style: italic;">Samuel Finley Brese Morse</span>.Ông sinh ngày 27/4/1791, là
một họa sĩ người Mỹ, đã từng sang Anh và Pháp để học hội họa.<o:p></o:p></font><font size="3"><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Times New Roman,Times,serif;"></font>
<font style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Times New Roman,Times,serif;" color="blue" size="3">1837: Ông được cấp bằng phát minh điện báo Morse.<o:p></o:p></font><font size="3"><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Times New Roman,Times,serif;"></font>
<font style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Times New Roman,Times,serif;" color="blue" size="3">1844: Bản tin Morse đầu tiên trên thế giới được phát đi từ <st1:state w:st="on">Washington</st1:state> đến <st1:city w:st="on"><st1:place w:st="on">Baltimore</st1:place></st1:city> (khoảng 60 km) với nội dung “Vinh danh những kỳ công của Thiên chúa”.<o:p></o:p></font><font size="3"><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Times New Roman,Times,serif;"></font>
<font style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold; font-family: Times New Roman,Times,serif;" color="blue" size="3">1872: Ông qua đời, thọ 81 tuổi.<o:p></o:p></font></font></font></font></font><br><img src="uploads/hinhanh_07.2008//2008-08-05_104100_samuel_morse.jpg" border="0"><br><br><div style="text-align: justify;"><span style="font-style: italic; font-weight: bold; text-decoration: underline;">Chi tiết tiểu sử:</span><ul><li>Samuel Finley Breese Morse sinh ra vào ngày 27, tháng Tư, Năm 1791; và chết ngày 2, tháng Tư, năm 1872”</li><li>Mặc dù sau này Morse được biết đến bởi những phát minh khoa học của
mình, Morse không phải là nhà bác học, nhưng là một nhà họa sĩ chuyên
môn.</li><li>Con của nhà Mục Sư nổi tiếng, thời Niên thiếu Morse được
giáo huấn tại trường Phillips Academy, Andover Anh Quốc. Năm 1810, sau
Khi tốt nghiệp trường Ðại Học Yale ngành Hoạ Sĩ, Morse sống luôn bên
Anh Quốc làm nghề dạy học và vẽ chân dung.</li><li>Năm 1832, Morse trở về
Mỹ Quốc sau khi được tuyển làm Giáo Sư Ðại Học Thành Phố New York. Trên
chuyến về Cố Ðồ này, Morse đã đươc nghe những bàn luận sôi nổi về một
sáng minh mới thời đó, là Nam-châm-Ðiện (electromagnetics); và đây là
mầm non để Morse thực hiện máy điện tín của mình sau này.        </li><li>·
“Năm 1835, Morse dùng các vật liệu từ ngành hoạ sĩ của mình để phát
minh chiếc máy điện tín đàu tiên trên thế giới. Tới đây, Morse bèn nghĩ
làm cách nào để có thể chuyển “Thơ Tin” bằng máy điện tín của mình, và
Morse bắt đầu sáng tác cuốn “Từ Ðiển” chuyển các Mẫu Tự bằng mật mã
“chấm-nét”.</li><li>Tới năm 1837, dưới sự trợ giúp của 2 người bạn thân,
cùng là Giáo Sư, Leonard Gale và Alfred Vail, Morse hoàn chỉnh máy Ðiên
Tín và hoàn tất cuốn “từ điển” mật mã “chấm-nét”.</li><li>Năm 1843, được
sự trợ giúp của Chính Phủ, Morse khởi sự công trình xây đường giây thép
xuyên thành phố, từ Baltimore đến Washington DC.</li><li>Tháng Năm 1844,
tại Diện Quốc Hội Mỹ, Morse đã phát Ðiện Tín đầu tiên bằng mật mã “
chấm-nét”, lấy trong sách Phúc Âm là “What Hath God Wrought!”. Về sau,
Morse cho biết ông chọn câu này để cảm tạ Thiên Chúa đã chọn ông để bày
tỏ cho nhân loại biết về Ðiện.</li><li>Mấy năm kế tiếp, máy Ðiện tín và
mật mã của Morse ngày càng lan rộng, cho tới năm 1851, tại nước Mỹ, đã
có trên 50 công ty điện tín. Và sau Nội Chiến Mỹ Quốc, Morse đã được
trở thành anh hùng dân tộc.</li></ul></div><br><i style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"><u><font face="Arial">* Hướng dẫn truyền tin bằng Morse:<o:p></o:p></font></u></i><br style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);">
<br>
<font style="font-weight: bold; font-family: Times New Roman,Times,serif; color: rgb(0, 0, 0);" color="blue" size="3">- Cách phát tín hiệu bằng còi:<o:p></o:p></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><br style="font-weight: bold; font-family: Times New Roman,Times,serif;"><br style="font-weight: bold; font-family: Times New Roman,Times,serif;"></font>

<font style="font-weight: bold; font-family: Times New Roman,Times,serif; color: rgb(0, 0, 0);" color="blue" size="3">Còi Morse thường được chế tạo
bằng kim loại (thau) hoặc bằng nhựa, chúng ta phải dùng môi ngặm kín
miệng còi. Đầu lưỡi đè kín lỗ thổi.<o:p></o:p></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><br style="font-weight: bold; font-family: Times New Roman,Times,serif;"><br style="font-weight: bold; font-family: Times New Roman,Times,serif;"></font>

<font style="font-weight: bold; font-family: Times New Roman,Times,serif; color: rgb(0, 0, 0);" color="blue" size="3">Khi thổi âm thanh ngắn (TIC),
chúng ta nhả lưỡi ra và đậy lại ngay. Động tác này xảy ra thật nhanh,
làm cho người nghe thấy rõ một tiếng TIC thật đanh gọn.<o:p></o:p></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><br style="font-weight: bold; font-family: Times New Roman,Times,serif;"><br style="font-weight: bold; font-family: Times New Roman,Times,serif;"></font>

<font style="font-weight: bold; font-family: Times New Roman,Times,serif; color: rgb(0, 0, 0);" color="blue" size="3">Khi thổi âm thanh dài (TE), chúng
ta nhả lưỡi ra một lúc và đậy lại sau khoảng ½ giây. Động tác này xảy
ra thật thong thả, làm cho người nghe thấy rõ một tiếng TE dài hơn
tiếng TIC.<o:p></o:p></font><font size="3"><br style="font-weight: bold; font-family: Times New Roman,Times,serif;"></font>
<br>
<u style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);"><font face="Arial">- Các bước thực hiện phát một bản tin bằng tín hiệu Mosre:<o:p></o:p></font></u><br>
<br>
<font style="color: rgb(0, 0, 153);" color="blue"><font face="Arial">+ <b><u>Chuẩn bị</u></b>: Một hồi te thật dài<o:p></o:p></font></font><br style="color: rgb(0, 0, 153);">
<br style="color: rgb(0, 0, 153);">
<font style="color: rgb(0, 0, 153);" color="blue"><font face="Arial">+ <b><u>Tín hiệu bắt đầu bản tin</u></b>:
Có một số tài liệu sử dụng nhiều chữ A để khởi đầu bản tin. Nhưng chính
xác nhất là ta thổi 2 chữ NW khoảng mấy lần, như thế người dịch chỉ cần
lấy giấy bút ra để chuẩn bị nhận tin.<o:p></o:p></font></font><br style="color: rgb(0, 0, 153);">
<br style="color: rgb(0, 0, 153);">
<font style="color: rgb(0, 0, 153);" color="blue"><font face="Arial">+ <b><u>Nội dung bản tin</u></b>:
Tùy theo trình độ người dịch mà thổi nhanh hoặc chậm. Với bậc 1 thì tốc
độ khoảng 15 ký tự/1 phút. Thổi rành mạch từng ký tự, hết một chữ thì
nghỉ một chút, hết một câu thì nghỉ lâu hơn một chút. Thường thì nên
thổi 2 lần. Có đôi lúc cũng phải thổi lại đến lần thứ 3.<o:p></o:p></font></font><br style="color: rgb(0, 0, 153);">
<br style="color: rgb(0, 0, 153);">
<font style="color: rgb(0, 0, 153);" color="blue"><font face="Arial">+ <b><u>Hiệu chấm dứt bản tin</u></b>: Thổi chữ AR mấy lần.<o:p></o:p></font></font><br><br>(còn tiếp...)<br>       
 

truongtam

Administrator
<p>
 <font style="font-family: Times New Roman,Times,serif; color: rgb(0, 0, 0);" color="blue" size="3">Ví dụ: với bản tin có nội dung TIẾN VÀO THẾ KỶ 21, ta sẽ thổi như sau:<o:p></o:p></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3"></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"></font><font style="font-family: Times New Roman,Times,serif;" size="3">* TE…<o:p></o:p></font><font size="3"></font></p>

<p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"></font><font style="font-family: Times New Roman,Times,serif;" size="3">* TE TIC (N), TIC TE TE (W)/ TE TIC (N), TIC TE TE (W)/ TE TIC (N), TIC TE TE (W),…<o:p></o:p></font><font size="3"></font></p>

<p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"></font><font style="font-family: Times New Roman,Times,serif;" size="3">* TE (T), TIC TIC (I), TIC (E),
TIC (E), TE TIC (N), TIC TIC TIC (S) / TIC TIC TIC TE (V), TIC TE (A),
TE TE TE (O), TIC TIC TE TIC (F) / TE (T), TIC TIC TIC TIC (H), TIC
(E), TIC (E), TIC TIC TIC (S) / TE TIC TE (K), TE TIC TE TE (Y), TIC TE
TIC (R), TIC TIC TE TE TE (2), TIC TE TE TE TE (1).<o:p></o:p></font><font size="3"></font></p>

<p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"></font><font style="font-family: Times New Roman,Times,serif;" size="3">* TIC TE (A), TIC TE TIC (R) / TIC TE (A), TIC TE TIC (R) / TIC TE (A), TIC TE TIC (R), … </font><font size="3"><b style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"> <o:p></o:p></b></font></p>

<p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"></font><font style="font-family: Times New Roman,Times,serif;" size="3">- <b><u>Bên nhận tin</u></b>:<o:p></o:p></font><font size="3"></font></p>

<p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"></font><font style="font-family: Times New Roman,Times,serif;" size="3">+ Sơ đẳng thì nhận bằng kiểu chấm
gạch (ban đầu, các điện tín viên của ông Morse cũng nhận tin bằng kiểu
chấm gạch). Nhưng kiểu này sẽ làm tốc độ giải mã sẽ chậm lại nhiều, vì
ta còn phải có thêm một thao tác tiếp theo là lấy bảng mẫu tự Morse ra
dò từng chữ một. Cuối cùng mới có một bản tin hoàn chỉnh.<o:p></o:p></font><font size="3"></font></p>

<p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"></font><font style="font-family: Times New Roman,Times,serif;" size="3">+ Trước đây khá lâu, có một người điện tín viên nghĩ ra một cách dịch tháp Morse, cách sử dụng tháp Morse như sau:<o:p></o:p></font><font size="3"></font></p>

<p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"></font><font style="font-family: Times New Roman,Times,serif;" size="3">CÁCH SỬ DỤNG THÁP MORSE<o:p></o:p></font><font size="3"></font></p>

<p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"></font><font style="font-family: Times New Roman,Times,serif;" size="3">* Nếu chữ khởi đầu bằng TE (<b>-</b>), ta sử dụng phần </font><font size="3"><b style="font-family: Times New Roman,Times,serif;">NỬA THÁP BÊN TRÁI. </b></font><font style="font-family: Times New Roman,Times,serif;" size="3">Theo đó:<o:p></o:p></font><font size="3"></font></p>

<p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"></font><font style="font-family: Times New Roman,Times,serif;" size="3">- Nếu âm tiếp theo là TE (</font><font size="3"><b style="font-family: Times New Roman,Times,serif;">-</b></font><font style="font-family: Times New Roman,Times,serif;" size="3">), ta sẽ đi theo <b>hướng ngang</b>.<o:p></o:p></font><font size="3"></font></p>

<p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"></font><font style="font-family: Times New Roman,Times,serif;" size="3">- Nếu âm tiếp theo là TIC (</font><font size="3"><b style="font-family: Times New Roman,Times,serif;">.</b></font><font style="font-family: Times New Roman,Times,serif;" size="3">)<b>, </b>ta sẽ đi theo <b>hướng lên</b>.<o:p></o:p></font><font size="3"></font></p>

<p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"></font><font style="font-family: Times New Roman,Times,serif;" size="3">Ví dụ: TE – TE – TIC – TE sẽ là NỬA THÁP TRÁI – NGANG - LÊN – NGANG: sẽ là chữ <b>Q</b>.<o:p></o:p></font><font size="3"></font></p>

<p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"></font><font style="font-family: Times New Roman,Times,serif;" size="3">* Nếu chữ khởi đầu bằng TIC </font><font style="font-family: Times New Roman,Times,serif;" size="3">(</font><font size="3"><b style="font-family: Times New Roman,Times,serif;">.</b></font><font style="font-family: Times New Roman,Times,serif;" size="3">), ta sử dụng phần NỬA THÁP BÊN PHẢI. Theo đó:<o:p></o:p></font><font size="3"></font></p>

<p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"></font><font style="font-family: Times New Roman,Times,serif;" size="3">- </font><font style="font-family: Times New Roman,Times,serif;" size="3">Nếu âm tiếp theo là TE (</font><font size="3"><b style="font-family: Times New Roman,Times,serif;">-</b></font><font style="font-family: Times New Roman,Times,serif;" size="3">), ta sẽ đi theo <b>hướng ngang</b>.<o:p></o:p></font><font size="3"></font></p>

<p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"></font><font style="font-family: Times New Roman,Times,serif;" size="3">- Nếu âm tiếp theo là TIC (</font><font size="3"><b style="font-family: Times New Roman,Times,serif;">.</b></font><font style="font-family: Times New Roman,Times,serif;" size="3">)<b>, </b>ta sẽ đi theo <b>hướng lên</b>.<o:p></o:p></font><font size="3"></font></p>

<p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3"></font><font style="font-family: Times New Roman,Times,serif;" size="3">Ví dụ: TIC – TIC – TE – TIC sẽ là <b>NỬA THÁP PHẢI – NGANG – LÊN – NGANG</b>: sẽ là chữ <b>F</b>.</font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="font-family: Times New Roman,Times,serif;" size="3">Tháp Morse</font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><font style="font-family: Times New Roman,Times,serif;" size="3"><img style="width: 510px; height: 406px;" src="uploads/hinhanh_07.2008//2008-07-31_101703_Thap_Morse.jpg" border="0"></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: center;">hoặc<br></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><font style="font-family: Times New Roman,Times,serif;" size="3"><img style="width: 503px; height: 376px;" src="uploads/hinhanh_07.2008//2008-08-05_092912_Thap.jpg" border="0"></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: left;"><font style="font-family: Times New Roman,Times,serif;" size="3">(còn tiếp...)</font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: left;"><font style="font-family: Times New Roman,Times,serif;" size="3"><br></font></p>

   
 

truongtam

Administrator
<div style="text-align: justify;">Mật
mã Morse có thể được xử dụng dưới nhiều hình thức khác nhau, thí dụ như
bằng còi, tù và hay kèn; bằng cờ, đèn hoặc khói .. .. v .v<br>Tuy nhiên, mặc dù được xử dụng dưới mọi hình thức nào, mật mã Morse đều có Quy Luật<br>như sau:<br>1.
Cái Chấm (tít) là 1 Ðơn Vị Dài (unit of length) và . . Cái Nét (tè)
bằng 3 đơn vị Chấm. (Thí dụ khi thổi Tít bằng 1 giây, ... ... thì Tè
phải được thổi 3 giây ).<br>2. Khoảng trống (space) giữa Tít và Tè, trong một Chữ (letter) thì bằng 1 Tít (thí dụ . . . thổi mẫu tự A) dài - 1g (1g) 3g .<br>3. Khoảng trống giữa các Chữ (letters) trong một Danh Từ (word) thì bằng 3 Tít (thí dụ . . . thổi AN - A (3g) N )<br>4. Và khoảng trống giữa các Danh Từ (words) bằng 7 Tít .<br>Sau đây là thí dụ một vài cách mà Truyền Tin bằng Mật Mã Morse đang được dùng trong Sinh Hoạt:<br>A/
Bằng Còi, Tù Và hay Kèn – Tích (.)thổi 1 tiếng ngắn và Tè (-) thổi 1
tiếng dài. Lối này dùng rất nhiều tuy nhiên có khuyết điểm là người
nhận đi quá xa hoặc ngược gió.<br>B/ Bằng Cờ ố cầm cờ trên tay hoặc kéo cờ lên xuống trên cột cao.<br>–- đánh 1 cờ ngang vai là Tích, đánh 2 cờ là Tè.<br>–- kéo 1 mầu cờ lên là Tích, kéo mầu khác là Te.ợ<br>- kiểu này tuy chậm và mệt, nhưng có vài lợi điểm : có thể truyền đi xa hơn âm thanh, hoặc đúng chiều gió vẫn tốt.<br>C/ Bằng Ðèn – một chớp nhanh là Tích, một chớp lâu gấp 3 lần là Tè (kiểu chơi này tiện về ban đêm và có sự yên tĩnh).<br>D/
Bằng Khói – dùng chăn, mền ướt, hoặc nhang đốt lên sẽ có khói đẹp. Truyền tin bằng
cách lấy màn che khói, kéo lên rồi hạ xuống ngay là Tíc (.);kéo lên để
lâu gấp 3 rồi hạ xuống là Te.(-)bằng nhang thì một tay ngang là tíc, hai tay ngang là te<br><div style="text-align: center;"><img style="width: 563px; height: 419px;" src="uploads/hinhanh_07.2008//2008-08-05_102113_morse1.jpg" border="0"><br></div><div style="text-align: center;"><img style="width: 564px; height: 340px;" src="uploads/hinhanh_07.2008//2008-08-05_102134_morse2.jpg" border="0"><br>
</div></div><t></t><table style="table-layout: fixed;" border="0" width="100%"><t><tr>
<td colspan="2" width="100%">
</td>
</tr><tr>
<td id="modified_2907" valign="bottom">
</td></tr></t></table> 
 

truongtam

Administrator
<font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span style="font-size: 100%; font-family: Times New Roman,Times,serif;">Dấu hiệu trong sinh hoạt tập thể (Việt Nam):</span><br style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size: 100%; font-family: Times New Roman,Times,serif;"><div align="justify">- Bắt đầu phát : AAA hoặc NW<br></div><div align="justify">- Sai, phát lại : HH hoặc 8E<br></div><div align="justify">- Cấp cứu : SOS<br></div><div align="justify">- Hết bản tin : AR ( 3 lần )<br></div><div align="justify">- Chưa hiểu ( xin nhắc lại ) : IMI</div></span><br style="font-family: Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size: 100%; font-family: Times New Roman,Times,serif;"><div align="justify">Trong
khi chúng ta truyền tin cho nhau từ những khoảng cách xa hay khi thời
tiết xấu khiến cho việc nhận không rõ, do đó chúng ta xin ngắn bản tin.
Do vậy ở đây xin được đề cập hệ thống nhận và phát tin của quốc tế.</div>* Dấu chấm câu:<div align="justify">- Chấm : AAA - Phẩy : MIM<br></div><div align="justify">- Gạch đầu dòng : THT – Dấu hỏi : IMI<br></div><div align="justify">- Dấu 2 chấm : OS – Gạch dưới : UNT<br></div><div align="justify">- Gạch phân số : DN – Mở đóng ngoặc : KK</div><div align="justify"><br>* Dấu hiệu cầu cứu quốc tế:<strong></strong></div><div style="font-style: italic;" align="justify">SOS ( Chữ viết tắt của SAVE OUR SOULS)</div><br>* Một số ký hiệu thường dùng của thế giới:<div align="justify"><strong></strong>- Bắt đầu : AAA<br></div><div align="justify">- Hết tin : AR<br></div><div align="justify">- Khẩn : DD<br></div><div align="justify">- Dấu hay chữ và đã hiểu : E<br></div><div align="justify">- Xin đợi : AS<br></div><div align="justify">- Truyền sai tin bỏ chữ đó : HH<br></div><div align="justify">- Chưa hiểu xin nhắc lại : IMI<br></div><div align="justify">- Sẵn sàng nhận : K<br></div><div align="justify">- Nhận không rõ nghĩa : SO<br></div><div align="justify">- Chữ hay dấu không hiểu : T<br></div><div align="justify">- Điện tín Télé Gramme : TG<br></div><div align="justify">- Đã hiểu bản tin của bạn : VE<br></div><div align="justify">- Tôi phải xin ngưng : XX<br></div><div align="justify">- Xin vui lòng phát chậm : VL<br></div><div align="justify">- Xin nhắc lại sau mỗi dấu : QR<br></div><div align="justify">- Xin nhắc lại toàn bộ bản tin : QT<br></div><div align="justify">- Xin để thêm ánh sáng : LL<br></div><div align="justify">- Xin bớt ánh sáng : PP</div></span><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif;">
 </span></font>
 

Facebook Comment

Top